Saldo INI SII najniższe od 16 tygodni, ale nadal dodatnie

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W poprzednim tygodniu saldo „byków” i „niedźwiedzi” w sondażu AAII („American Assocation of Individual Investors”) było ponownie ujemne, co oznacza, że ustanowiony tydzień wcześniej historyczny rekord długości okresu przewagi pesymistów odnośnie perspektyw cen akcji w USA został znów pobity.

W naszym kraju saldo INI SII było dla odmiany dodatnie 17-ty tydzień z rzędu, chociaż najniższe od 16 tygodni.

WIG-20 próbował wczoraj (+0,8 proc.) wrócić nad naruszona linię wsparcia wyznaczoną przez dołki indeksu z czerwca i lipca, ale na razie mu się to nie udało. Po 0,6 proc. wzrosły w poniedziałek również WIG i mWIG-40, natomiast spały indeksy małych spółek: sWIG-u 80 o 1 proc. a NC Index o 2,8 proc. Ten ostatni indeks spadł do najniższego poziomu od 46 sesji, co ostatnio zdarzyło się w marcu br. podczas koronawirusowej paniki. Nowy prawie 2-letni szczyt osiągnął indeks WIG-MOTO.

Cena kontraktów terminowych na S&P 500 odbiła się wczoraj od poziomu szczytu z lutego i dziś rano rosła o 0,5 proc. Ewentualne przełamanie tego wsparcia zapewne sprowadziłoby S&P 500 w okolice hipotetycznego dolnego ograniczenia kanały średnioterminowego trendu wzrostowego rozpoczętego w marcu. W Azji dziś rano przeważały wzrosty. Drugi dzień z rzędu najsilniej rósł indeks giełdy na Filipinach (+1,7 proc.). Spadały (mniej niż 1 proc.) jedynie główne indeksy giełd Malezji, Tajlandii oraz Shanghai B-Share Index.

Kurs akcji spółki Klon (C/Z 190,7, C/WK 0,81, kapitalizacja 19,2 mln zł) produkującej tarcicę oraz elementy do produkcji mebli po trwającym 5 lat spadku znalazł się w okolicach hipotetycznego dolnego ograniczenia długoterminowego kanału trendu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -10 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Niemczech w lipcu:

… dane na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Czechach i na Węgrzech w lipcu (-4,9 proc. oraz -8,1 proc. odpowiednio):

… -20 proc. roczną dynamikę rejestracjo nowych samochodów osobowych w Niemczech w sierpniu:

… wynoszący -25,2 mld zł 12-miesięczny deficyt budżetowy w Polsce na koniec lipca:

… nowy historyczny rekord wartości publikowanego przez Nationwide indeksu cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii w sierpniu (+3,7 proc. r/r):

… dane na temat wysokości rezerw walutowych Polski w sierpniu:

… oraz wzrost wielkości nadwyżki obrotów bieżących Niemiec w czerwcu do 19,5 mld euro:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. red.007

   Jestem nad morzem.gielda konczy powoli swoje udolenie,ostatnia noga,zgodnie z wczesniejszymi wpisami.co do bra pierwszy wzrost jest zawsze mocno kasowany wiec dla mnie nie jest to zaden problem.mam dobry humor i pije kawke wiec formacje na bra nazwe,filizanka z uszkiem.

 1. Guy Fawkes

  @Lord James

  A propos ersibatl i wojny heartlandowej, myślę, że świat potrzebuje sprawiedliwości.

  To, co jest uderzające, to niesprawiedliwość i fałszywe miłosierdzie.
  Miałem kiedyś w ręku pamiętnik siostry Faustyny. Stało tam napisane, że Jezus powiedział do niej, że będzie ”sekretarką miłosierdzia”. Nie mogłem się z tym pogodzić, bo bardzo mnie takie sformułowanie raziło. Według mnie tak (małomiasteczkowo-biurokratycznie) mogła pomyśleć prosta dziewucha, ale nie Jezus.

  No i nie przeczytałem tego. Później dowidziałem się, że Jezus Faustynie objawił scenę sądu nad Piłsudskim w dniu jego śmierci, który miał być potępiony za przewrót majowy, ale uratowała go Matka Boska i poszedł do czyśćca.
  Nooo, takiego objawienia z pewnością nie było. Myślę, że jest to typowe endeckie świństwo a nie żadne objawienie.

  W ogóle to mi się wcale nie dodaje, żeby w przededniu zagłady WW2 Jezus kazał szerzyć kult Miłosierdzia.

  Człowiek potrzebuje miłosierdzia, ale w skrytości serca, a nie na transparentach. Takie miłosierdzie jest od razu fałszywe i stanowi przykrywkę nieodpowiedzialności i niespraawiedliwości i świat od tego ginie. Kult miłosierdzia, to jest coś w rodzaju powszechnej predestynacji. Utopia.

  Konkludując, wydaje mi się, że kult powszechnego miłosierdzia to jest w Kościele takie wczesne agiornamento, odpowiednik powszechnego gusła socjalizmu, zabójca sprawiedliwości.

  Jako takie nie pochodzi od Jezusa, tylko od banków.

  //Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości.//

  Wydaje mi się, że wojna heartlandowa (konsekwencja ersibatl) przywróci światu sprawiedliwość.

  1. sumadartson

   @Guy Fawkes.
   //W ogóle to mi się wcale nie dodaje, żeby w przededniu zagłady WW2 Jezus kazał szerzyć kult Miłosierdzia.//

   Świat odrzucił Miłosierdzie a wybrał sprawiedliwość. Najwyższy dał ludziom wolną wolę wyboru.
   Warto zauważyć, że Polska dopiero po reaktywacji przez JPII kultu Miłosierdzia Bożego, wybiła się na niepodległość. Jesteśmy światowym liderem w tym Dziele i dlatego nasz kraj czeka świetlana przyszłość. Ale to temat na trylogię a nie najlepsze na świecie forum rynkowe

   2
   1. Guy Fawkes

    No nieee wiem, czy Polska ”wybiła się na niepodległość”. Chyba w ogóle się nie biła, to jak się mogła wy-bić???

    Raczej towarzysz Gorbaczow z towarzyszem Reaganem przesunęli pionki na szaczownicy i zrobili z łaski na uciechę strefę buforową z dykty.

    Kolejne socjalistyczne złudzenie.

    https://www.youtube.com/watch?v=4kSANMl6EFA

    Nawet w tej pieśni są tylko nazwy rzek jałtańskich, a nie tych znad których pochodzili zamordowani.

    Dajcie już spokój z tymi socjalistycznymi złudzeniami, lepiej pogodzić się ze sprawiedliwością Boga, która nadejdzie.

    1
    1. sumadartson

     @Guy Fawkes.
     Przed 1989 rokiem o TAKIEJ wolności jak obecnie nie śmiałem nawet marzyć.
     Mając wybór między „sprawiedliwością Boga” a Miłosierdziem Bożym, stanowczo zalecam urbi et orbi Miłosierdzie. Jemu zawdzięczamy obecną wolność prawie bez rozlewu krwi. Choć o ofiarach zapomnieć nie wolno.

     3
      1. sumadartson

       Jeśli wolisz Waszmość komin krematorium albo cierpienia nowiczoka, to jego sprawa. Ja raczej poproszę o Miłosierdzie dla siebie i świata. Gdy przed wyborami wolnościowymi czytałem w GW listy wyborcze, zaglądający z boku sąsiad podróży w autobusie MZK powiedział: „Panie, to cud boski. Komuniści dobrowolnie oddają władzę”.

       1
   1. toya

    Jak zawsze szanuje jasne i konsekwentnie prezentowany scenariusz. Tylko, ze wygala na to, ze mało kto na tym trwającym ruchu w dół zarabia. Nie ma kogo złapać w pułapkę z S-kami. A co za tym idzie głębsze obsuwanie bardzo prawdopodobne.

    1. saracha

     Było tak:
     Odpowiedz
     Według mojej koncepcji schodzimy w okolice 1740, potem ruch powrotny 1785 a następnie zejście poniżej 1700. Tam konsolidacja, następnie okolice 1840 skąd będziemy docelowo schodzić na dołki.
     Pozdrowienia all

     Ps. 85 było na open i to było dla S

Dodaj komentarz