W Polsce najmniej testów na COVID-19 na głowę mieszkańca w Europie

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Tygodniowa liczba potwierdzonych pozytywnym wynikiem testu przypadków COVID-19 w Europie (a dokładniej na obszarze UE+Wielka Brytani+Norwegia+Islandia+Liechtenstein) przekroczyła we wrześniu poziom szczytu z kwietnia i zbliża się do 300 tysięcy.

W tym kontekście można przyjrzeć się udziałowi pozytywnych testów na SRAS-CoV-2 w poszczególnych krajach, dla których takie dane są dostępne.

Jak widać najwyższy procent testów kończy się obecnie pozytywnym wynikiem (potwierdzeniem obecności wirusa) w Hiszpanii, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, a najmniejszy na Łotwie, na Cyprze, w Finlandii, Litwie i Danii. Nasz kraj plasuje się generalnie w środku stawki z 3,5 proc. wynikiem.

Warto jednak pamiętać, że te wyniki mogą być pochodną dwu zjawisk: dużego nasilenia pandemii lub małej liczby przeprowadzanych testów. Powyższe wyniki można więc próbować weryfikować sprawdzając liczbę testów na COVID-19 przeprowadzaną w poszczególnych krajach na głowę mieszkańca. I tu otrzymujemy zaskakujący wynik: spośród krajów europejskich dla których dostępne są te dane Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod względem skali przeprowadzanych testów na głowę mieszkańca.

Przykładowo w Polsce przeprowadza się na głowę mieszkańca 3 razy mniej testów niż w Szwecji, prawie 7 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii i prawie 15 razy mniej niż w Danii. Należy tylko mieć nadzieje, że rząd wie co robi, bo jeśli nie to taka strategia może skończyć się podobnie jak w Czechach, gdzie w tym tygodniu minister zdrowia podał się do dymisji po tym jak spadła na niego fala krytyki za sposób zarządzania walką z pandemią.

Spadły wczoraj wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji (najsilniej o 1,4 proc. NCIndex). WIG-20 stracił 0,5 proc., ale nie spadł poniżej poziomu dołka sprzed 2 sesji. Nowe 5-miesięczne minimum standardowego MACD dla WIG-u 20 potwierdziło trwanie krótkoterminowego trendu spadkowego. Nowy 11-letni dołek zaliczył WIG-BANKI. Również nowe przynajmniej 6-letnie minimum zanotował makroindeks WIG_MS_FIN.

Cena kontraktów na S&P 500 zamknęła się wczoraj najniżej od końca lipca a dziś rano spadała o dalsze 0,5 proc. ocierając się o spadające dolne ograniczenie wstęgi Bollingera. Nowe 5-miesięczne minimum standardowego MACD potwierdzało trwanie krótkoterminowego trendu spadkowego. W Azji dziś rano nie spadał jedynie malezyjski KLCI. Ponad 2 proc. zniżki notowały koreański Kospi i tajwański TAIEX.

Spółka Delko (C/Z 10,7, C/WK 1,89, stopa dywidendy 1,5 proc., kapitalizacja 18,3 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 16 października ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 9,50 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 30,6 zł. Osiągnięcie przez kurs górnych ograniczeń kanałów trendów wzrostowych – średnioterminowego i długoterminowego – czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 11 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć +2,9 proc. roczną dynamikę CPI w Polsce w sierpniu:

… +0,5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w sierpniu:

… 4-ty z rzędu wzrost publikowanego przez GUS wskaźnika koniunktury gospodarczej w przemyśle przetwórczym w Polsce we wrześniu:

… lekki wzrost publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania konsumentów w Polsce we wrześniu:

… +5,3 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Tajwanie w sierpniu:

… 4-letnie maksimum wysokości stopy bezrobocia w Izraelu w sierpniu:

… najwyższą od 10 lat wysokość nadwyżki obrotów bieżących Chile w II kw. br.:

… -5,3 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w sierpniu:

… oraz +7,7 proc. roczną dynamikę zużycia energii elektrycznej w Chinach w sierpniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte
opracowaniem. W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Komentarze

 1. dociekliwy54

  @W.B.
  “Warto jednak pamiętać, że te wyniki mogą być pochodną dwu zjawisk: dużego nasilenia pandemii lub małej liczby przeprowadzanych testów.”
  Nie tylko. Zależy jeszcze od grupy testowanej (czy wszyscy, czy tylko chorzy, czy z zamkniętych ośrodków) i ten parametr jest różny w różnych krajach a ponadto nawet i u nas od gdzieś 2 tyg. to lekarze wysyłają na testy. W domyśle z objawami. Wcześniej sanepid robił polowania wg. swoich niezrozumiałych dla mnie kryteriów. Ponadto testy są z różnych firm i wymagają innej walidacji. Walidacja dla PCR jest trudna a każdy test przy wydłużeniu namnażania może być pozytywny. Nie bez powodu twórca testu nie poleca go do badania zachorowań, lecz do badań laboratoryjnych.
  Tak więc wg. mnie porównywanie tych “wyników” nie daje prawie żadnej wiedzy.
  Jedyną w miarę wiarygodną daną jest wg mnie liczba śmierci ogółem. Ta jest w krajach Europy podobna jak w poprzednich latach. Może Pan powiedzieć,że jest przykład Włoch, gdzie był w tym roku wysoki pik. Ten pik spowodowany był prawdopodobnie łagodną zimą i kumulacją zarażeń na wiosnę oraz być może paniką w służbie zdrowia. Jednak w dłuższym okresie (gdyby zcałkować pole pod wykresem) nic nie odbiega od normy. Nieładnie pisząc ” kto miał umrzeć, umarł” tyle, że z niewielkim przesunięciem czasowym.
  Czy to, że u nas jest mniej testów to dobrze, czy źle? Jeżeli założymy, że:
  1/ Nie ma zwiększonej śmiertelności z powodu tego wirusa.
  2/Ewentualne obostrzenia i panika są szkodliwe dla zdrowia publicznego i gospodarki.
  to mała liczba testów jest czymś dobrym.
  Oczywiście z tymi założeniami należałoby nie testować wcale, ale sądzę, że to niemożliwe politycznie (zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie).
  Na szczęście żyjemy w kraju, gdzie ludzie wbrew opiniom są tolerancyjni i zrównoważeni i nic nie robi się na siłę. Historia nauczyła nas raczej nieufności i by działać trochę na niby.
  To chyba jest na dziś jak dla mnie jedyny pozytyw, bo niestety ciągnąć pandemię za pomocą tych testów, mediów i strachu większości niezorientowanych można pewnie bez końca.
  Oby nie okazało się, że pierwsza pieczęć została złamana, oby nie…

  9
  1. Guy Fawkes

   //… u nas od gdzieś 2 tyg. to lekarze wysyłają na testy.//

   //…mała liczba testów jest czymś dobrym.//

   To jest rodzaj grypy, będący zasadniczo narzędziem tranzycji systemowej i hegemonicznej.

   U nas obecnie to jest tak urządzone, żeby zachowywać jakieś pozory, ale żeby lekarze nie mieli interesu w bezwzględnej i nieubłaganej walce ze zbrodniczym wirusem. Czyli zgodnie z tym na co zasługuje rodzaj grypy.

   3
  2. duch_natury

   “oraz być może paniką w służbie zdrowia”

   Ja bym to rozwinął na celowe/niecelowe nieprawidłowe użytkowanie respiratorów w procesie leczenia co mogło/spowodowało śmierć wielu pacjentów szczególnie w okresie marca-kwietnia.

   1
  1. resss

   Panie Wojtku, jak sie chce krytykować to sie pokazuje ilosc testow na mieszkanca. Jak sie chce chwalic pokazuje sie procent pozytywnych – z tym bywalo bardzo dobrze ale juz zrobiło srednio

   Każdy test pcr kosztuje jakies 350 PLN, przy 30 tys testow to jest 10 baniek dziennie, ok miliard w 3.5 miesiaca

   Tak trudno z tego wyciągnąć wnioski?
   Moze by tak przyjrzeć sie czemu budzet za pelo stal w miejscu mimo miliardowych inwestycji a pkb roslo na eksporcie elektroniki przy spadającym vacie. A moze konsekwencje konfliktu z litwa bo nie chciała radka w nato? To dziwne bo radek chcial w nato rosję

   2
 2. macarek

  Z drugiej strony to jest śmieszne, że Allegro tracący lokalny rynek np. dla OLX, ma 200 mln zysku z 1 pół. 2020 i bedzie miał kapitalizację 2 lub 3 razy większą od PKO z zyskiem za ten okres w wysokości 1,3 mld.

 3. Guy Fawkes

  @Datik

  //… i dlatego w telewizji … m.in. dwa pełne, codzienne programy.//

  Sam widzisz, jak skutecznie Kurski Namierowicz pryncypialnie i zgodnie z Round Table Agreement utrzymuje POkrzywdzonych na chodzie i w gotowości jako alternatywę wyborczą. Kurski Namierowicz jest lepszy w ożywianiu trupa niż dr Frankenstein. :)))

  Tylko co po zapuszkowaniu Sławka znalazło się małe co nieco w meblach, no coś więcej niż zegarek dla ciemnego ludu i świadek(!!) skory do zwierzeń, a od razu niemalże upadł rząd. Jeden fałszywy ruch i Ziobro znalazłby się na bruku, jedno dodatkowe zeznanie i kto wie, czy Ziobro nie znalazłby się w lepszym świecie?

  Nie ściemniaj, ważne jest kto ma realną władzę, a nie w jaki sposób jest promowany

  Dlaczego w takim razie używasz zwrotu ”twoi mocodawcy”???

  ……………………………………………………..

  Po wykonaniu rekordu wszechczasów deficytu i długu, oraz uwaleniu rolnictwa, Jarozbaw myślał ”co by tu jeszcze spieprzyć?” i padło na bezpieczeństwo. Teraz będzie superministrem armii, policji i sądów. God save our souls!

  Ziobro będzie miał teraz bezpośredniego nadzorcę, więc już nic w żadnych meblach nie zostanie znalezione, no to chyba nie tylko z Kurskiego powinieneś być zadowolony, ale i z nowego Napoleonka też?:)))))

  1
 4. matty

  Czy mogę prosić o komentarz Pana @Red.007, jak Pan ocenia bieżącą sytuację? Dziękuję.

  Wcześniej założeniem było że nie schodzimy poniżej 1678. Negacja scenariusza?
  Szpila? Bo trochę FW20 odrabia już z porannej luki.

  1
     1. red.007

      Dla mnie raczej się kończy.
      Im dłużej trwa,tym lepiej dla przyszłego wzrostu.
      Wystarczy popatrzeć,że zniesienie wzrostu od marca do czerwca,nie ma nawet 38,2% a mówi się armageddonie.
      Armageddon byłby jakby zniesienie było większe jak 61,8%.
      Jest tydzień po rozliczeniu serii,gruby nazbiera co ma nazbierać i góra.

      2
   1. digesting slowly

    Powinni powiedzieć że w celu dokonania testu należy to sobie wsadzić w d…
    Na pewno znaleźliby się tacy co początkowo mieliby pewną dozę nieśmiałości, ale stwierdziwszy że to najlepsze co jest…

    3
     1. dociekliwy54

      Obejrzałem. Ostrożnie z cytowaniem tego gościa. Lepiej cytować naukowców cytowanych.
      A najciekawsze to to co drobnym druczkiem pod filmikiem;), jak zwykle.

      breslavia007 4 tygodnie temu
      Pewna osoba zrobiłą sobie 15 testów w tym samym czasie i otrzymała wynik 10 ujemnych i 5 dodatnich. Może się od tego odniesiesz?
      41
      Pod Mikroskopem
      4 tygodnie temu
      Nie mogę, bo nie widziałem wyników. 15 testów? To musiała dużo zapłacić…
      14
      OneGlassMan 4 tygodnie temu
      Jakiego typu testów, RT-PCR czy na przeciwciała (IGG/IGM)?.
      2
      Monika Kaprysek 4 tygodnie temu
      9 tysięcy za testy, żeby się przekonać? Nieźle..
      7
      breslavia007 4 tygodnie temu (edytowany)
      @Pod Mikroskopem Nie zapłaciła ona bo to była firma i mieli przetestowac 15 kierowców…przekręt się sanepidowi nie udał.Poza tym napisane powyżej jakie były wyniki.

      2
      1. resss

       aby test byl miarodajny wszystkie kroki musza byc poprawne od pobrania do zapisania wyniku pacjenta. tylko kilka labow w Polsce sa w pelni zautomatyzowane.

       Jak mi ktos pokaze te 15 badan, moge sie kontaktować z laboratorium z czego to wynika. bez tego to jest bzdura na podobnym poziomie jak termometr strzelający w szyszynke

       gdzies tam w kazdym labie siedzi biedny czlowiek i przekłada te wysmarki z gardla i nie moze sie pomulic ani razu;)

       wirus tez nie ułatwia zadania bo ostatnie statystyki pokazuja ze bezobjawowi emituja jednak malo wirusów i za zarażanie odpowiadaja jednak kichajacy kaszlący smarczacy. test wymaga konkretnej ilości materialu abyś się udal i przy śladowej ilosci moze wynik migac zaleznie od tego jak chory byl obsmarkany i jak mu ktos ten patyk do gardla pchał bo to tez jest kluczowe i mkz a to zle zrobić

 5. macarek

  Warto poczytać:

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Allegro-gieldowy-debiut-dekady-Co-warto-wiedziec-7967093.html

  //Jest jeszcze jedno ryzyko, niewymienione wprost w prospekcie. Chodzi o strukturę samej oferty. Na rynek trafią głównie już istniejące akcje….Jednakże taka sytuacja rodzi zasadniczy element: skoro spółka jest tak dobra i tak rozwojowa, że sprzedawana jest przy c/z powyżej stu, to dlaczego dotychczasowi akcjonariusze chcą się pozbyć jego akcji? A może biznes został już wyciśnięty do granic możliwości//

 6. sranda

  Być może lepiej mniej testować i przynajmniej móc pojechać/polecieć do innych krajów.
  Czesi mocno testują, ale przez to już Słowacja i Niemcy zamknęli przed nimi swoje granice.
  Zresztą porównując ilość zajętych łóżek szpitalnych w Czechach i Polsce do ludności, wychodzi, że i w Polsce przy masowym testowaniu, powinniśmy mieć obecnie ok. 6-7 tys. zakażeń dziennie.

  1
   1. datik

    Lordowie i ich NOGA NA NOGE na L , a całe forum ich nasladuje i jeszcze piszą ze ich prognozy są super

    kupowanie na takim spadkowym rynku to cyrk do kwadratu , forum przegranych lordów ,
    ——————–
    Andrzej czasem, a może częściej niż czasem, coś sensownie napisze ale ma niewiarygodną wręcz zdolność do zrażania wszystkich wokół…
    Moze jednak to jest proste; opuściliśmy ponad trzymiesięczną konsolidację dołem a fala od marca to tylko korekcyjna trójka (?)

    5
    1. Bankier

     przeanalizuj co jako prawie jedyny pisałem o rynku i jak mi tutaj dokuczali , ja po prostu tez kiedys słuchałem takich LORDÓW ALE znalazłem technika ktory całkowicie mi w głowie pozmieniał,gdyby oni tylko podali pozycje to bym nic nie pisał , ale to ich durne NOGA na NOGE to musiałem , po prostu zeby do kogos cos dotarło trzeba czasami ostrzej , pisalem o KGHM i Orlen ze kupno to błąd i nic więcej ale ta noga na noge to juz było przegiecie , nie dosc ze wszystko pokazuje spadki to jeszcze tak forumowiczów robią w uja że aż ja nie wytrzymuję bo kiedyś też mnie tacy tajemniczy znawcy i LORDOWIE robili w bambuko swoja tajemna wiedzą

     13
     1. Payton

      @Bankier dokuczasz to Ty jakimiś głupimi “noga na nogę” do gościa który podaje konkretne zagrania i konkretne scenariusze, podparte konkretną analizą i wiedzą. Od @red.007 to powinieneś trzy wiesz co w bok. Obserwuję też Ciebie i po pierwsze, nie jest to łatwe, bo sadzisz po 30 komentarzy pod każdym postem, oczywiście jednozdaniowych, a większość z nich nic nie wnosi, np. jakieś “a ciekawe skąd Kłameusz weźmie pieniądze na spłatę długu” <-koniec komentarza. Za dwie minuty "JSW idzie w dół, Sasin to jednak potrafi" itp itd. Pierd za pierdem pierda pogania i tak ciągle. Po drugie nikt tak jak Ty chyba na tym forum nie pisze ciągle że będą wzrosty a jak nie to będą spadki. Najpierw piszesz że idą wzrosty, na drugi dzień że spadki, potem za dwa dni napiszesz raz wzrosty a 3 dni później spadki, potem przez tydzień ze spadki, po czym jak się pojawiają wzrosty, to że przecież od dawna piszesz o wzrostach. Śmiech na sali. Po trzecie, weź chłopie się ogarnij i nie szydź z wszystkich tutaj dookoła, to nikt "nie będzie Ci dokuczał", bo na pewno każdy doceni merytorykę (nawet jak się będziesz mylił) a nie PIERDY.

      16
 7. Guy Fawkes

  @Datik

  //Czyli od Jaruzelskiego do Jaruzelskiego.//

  Dlatego powtarzam, że nie istnieje żadna niezależna publicystyka i nawet ten ”typ niepokorny” Otoka musiał zrobić program od czapy o tym, na jakie to wstydliwe choroby chorował Piłsudski.

  Agentura amerykańska, niemiecka, rosyjska i localna sowieciarska w swych najróżniejszych anturażach ma jeden wspólny mianownik symbolizowany pryncypialnym krytycyzmem wobec Marszałka.

  https://polskaoazaduchowa.files.wordpress.com/2013/08/pic582sudski-wystrzegajcie-sie-agentur.jpg

    1. Guy Fawkes

     I co ciekawe, you tube potrafi chować różne rzeczy, ale ciągle mi podstawia pod nos programy ”mediów narodowych” o złej sanacji. Ja tego nie chcę oglądać, a yt z uporem maniaka mi to codziennie serwuje.

     A tam tem młody komsomolec o sercu gorejącym opiera się albo na uznanych autorytetach – absolwentach Akademii Politycznej im. Felixa Dzierżyńskiego, albo na autorach historycznych – agentach bezpieki.

     Czy ja mam złożyć do yt jakiś complaint?:)))

   1. dociekliwy54

    Ad rem
    Jak mówiłem trzeba uważać.
    Wpisz w YT.

    „Chromosom 8 | Test RT- PCR | Dr._A_Kaufman | Kanał pod Mikroskopem”

    Niestety Twój guru nie odpowiedział na krytykę, tylko skasował film.
    Czy tak ma wyglądać debata naukowa?

    1
      1. dociekliwy54

       Problem jest w tym, że ludzkie kody DNA w WHO różnią się od kodów w instytucie Pasteura? Chodzi o 8 chromosom. Który kod jest prawdziwy? Bo chyba nie oba?
       A nawet jak oba tzn., że może istnieć w ludzkiej populacji ta sama sekwencja 18 nukleotydów, co wykrywana starterem testu.

 8. koder

  @ Bankier Dyskutowałam sobie z red007 na temat poziomu korekty w weekend. On miał swoje poziomy, ja swoje poziomy. Nawet jak to błędne prognozy, to nikt nikomu nie kazał inwestować. Każdy gra na własne ryzyko i za własną kasę, więc nie rozumiem co ciebie tak boli. Życzyłbym sobie mieć i tylko rację ale tak nie jest. Szanujemy się nawzajem.

  2
 9. Lukasz5

  Panie Wojtku,
  Cenię Pana warsztat i rynkowe diagnozy:)
  Ale, z testami na COVID i z tą całą globalną tresurą, to wiem Pan to, że na niby?
  Na pewno Pan wie, jest Pan świetnym statystykiem, itp

  Wystarczy powierzchowna analiza danych, naprawdę umiejętność statystycznego myslenia na poziomie podstawowym, żeby wiedzieć, że to prymitywna manipulacja. Tak cienka intelektualnie, że hej….

  Abstrahuje od wiarygodności tych całych testów, które co najwyzej – to na pewno – importują nasze DNA do bazy danych….

  Patrz na umieralność, na tle innych wirusów z tej samej rodziny czy innych chorób, strukturę zgonów ze względu na wiek na tle zgonów całej populacji, strukturę demograficzną, itd…Z litości pomijam globalną liczbę zgonów r/r (historycznie niska w szczycie pandemii), czy skutki paraliżu służby zdrowia (tutaj będą dziesiątki tysięcy zgonów, badania odłożone na kołku, monografia spadek o 200 tys r/r, a to tylko fragmencik)…Nie wspomnę o skutkach gospadarzych i zadłużaniu ludu, podduszaniu, do pełnego niewolnictwa włącznie…Kto pożycza ten rządzi! Proces ubezwłasnowolnienia ludu….

  Błagam, zeby nie wpisywać się w narrację tabloidów w zastraszeniu i tresowaniu ludzi, bo to skrajna nieodpowiedzialność…

  Szkoda, podpisywać takie manipulacje swoją reputacją i nazwiskiem:(

  Pozdrawiam:)!

  18
  1. digesting slowly

   Jeśli chcesz zarabiać to musisz przestawić myślenie.
   Nie zarobisz, jeśli nie będziesz mieć armii niewolników, którzy na to będą pracować.
   Tak więc biesz szorta i strasz koronawirusem.
   Nie miej skrupułów, niewolników trzeba poganiać batem.

   3
 10. resss

  nikt nie skomentuje ze zbyszek juz dogadany, jarek w rzadzie a wegry podniosly stop jak im forint dobil do poziomu z marca.

  bąkier na pewno ucieszy sie jak dziecko na widok rosnących stop, dla gospodarki to jednak srednio korzystne akurat jak ma być owe ożywienie. no ale wiadomo ze najważniejsze jest oprocentowanie lokat i to jest #1 w Polsce

  2
  1. Bankier

   nic nie rozumiesz ,Glapa nie podniesie stóp a jak będą w tym tempie zadłużać to nigdy już nie podniosą , policz ile kosztuje obecnie obsługa długu i ile będzie ksztować jak chociażby 1 % podnieśli , PKB było 5% inflacja 4 % a Glapcio trzymał 1,5 % stopy , co jemu zależy -on tych długów spłacać nie będzie a kark taki tłusty i oczka małe że patrzeć na tego potwora juz nie mozna tak sie tłusty kocór wyżarł na panstwowym

   13
 11. Guy Fawkes

  @Datik

  //Widzę, że teraz różnimy się tylko tym, co (która opcja) jest „mniejszym złem” : )//

  Ale to nie jest tylko kwestia subiektywnego wrażenia.

  Poza tym ja sobie mogę pozwolić na każdą krytykę. Pomniki na placu Piłsudskiego krytykowałem już wcześniej, bo one stanowią historyczną manipulację i rezultat szantażu moralnego.

  Żeby już nie wracać do tego, jedna rzecz. Rozumiem, że ruscy wraku nie dadzą, itd. Jacy ruscy szachiści są to wiadomo, i wiadomo, że można się po nich spodziewać wszystkiego złego. No ale nasuwa się proste pytanie: kto umieścił razem kierownictwo państwa i dowództwo wojska w jednym starym sowieckim samolocie lecącym na zdezelowane lotnisko w Rosji? Chyba nie ruscy?

  Straciłem pewne złudzenia po wymuszeniu ustawy zwierzęcej. Tak nie wolno robić elektoratowi, który dopiero co utrzymał ”dobrą zmianę”. Takie postępowanie świadczy jak najgorzej o Jarozbawie, jest przede wszystkim nielojalne, a ja tego nie cierpię. Staś kataryniarz powtarza, że Jarozbaw uważa, że wszyscy powinni się dla niego poświęcać. Ja mam wrażenie, że to może być poważna psychiczna skaza natury … nieheteronormatywnej. W ten sposób poważny, dojrzały polityk nie może postępować.

  Ale moje osobiste konstatacje nie mają dużego znaczenia. Ja mogę w dalszym ciągu uznawać mniejsze zło za mniejsze zło, jeżeli tak będę rozumiał dobro państwa. Personalia się dla mnie mało liczą.

  Co do zasady nie ma na kogo głosować z czystym sumieniem.

  1
  1. Guy Fawkes

   Co tam słychać u Waszmości dobrego? Widzę, że do sztafety daleko.
   Podobno cyrk w Julinku chciał wystąpić w okrągłym (bez kantów) budynku na Wiejskiej, i stąd ta ustawa, która to zdelegalizowała wszystkie cyrki.:)))))

   1. podczaszy1

    A dziękuję raczej okey. Żeby tylko nie zapeszyć jak mówił -chyba w Sztosie- ś.p. Krzysztof Zaleski.
    Sporadycznie zaglądam na ten blog i mimo,że nie czytam raczej komentarzy to widzę,że Waszmość nadal się tutaj mocno udziela.
    Po co to Waszmości? :)))

 12. long_short

  Wartość twojego portfela inwestycyjnego na GPW to 56tys. zł,
  pewnie z tego masz 10% w akcjach, kontraktach reszta na koncie jak książka pisze.
  Ty prowadzisz bloga i tu podajesz swoje pozycje? dla kogo? dla planktonu?
  ja cię nie mogę, a developerki pod miastem próbowałeś jakiś bliźniak postawić albo mała szeregóweczka,
  albo studio gamingowe? :))

  11
 13. billy_the_kangoor

  Wszyscy się chwalą, to powiem, że ze zleceń K wystawionych na początku września dziś wpadł mi PKN, chociaż liczyłem na LTS. oraz PKP. Natomiast wypadły TP leki bml glc hrp. Pozostał CRM BRA.
  Ciekawe, w którą stronę ruszą Polskie Koleje, czy się wykoleją?

   1. billy_the_kangoor

    Znaczenie ma o tyle, że wystawię SL, co nie zawsze robię.
    Ze wszystkich (50) zleceń wystawionych 01.09. “kupiło” mi się tylko 9, z czego część oddana z powrotem.
    To znaczy, że albo niechętnie sprzedają albo za nisko ustawiam zlecenia.

  1. long_short

   @billy
   TP – to skrót “take profit”
   w twojej nomenklaturze co to oznacza?
   BRA chcesz kupić na zleceniu K przy wygasających obrotach? ile chcesz kupić na tym dołku? dzisiaj obrót z całego dnia to 30 tys zł.

 14. datik

  Podczaszy
  Szkoła cyrkowa w Julinku nadal przyjmuje kandydatów. Większość komentujących na tym blogu dostaje specjalne”punkty za pochodzenie” ale tylko na wydziale:sztuka błazenady. :)))
  ——————-
  Cześć 🙂
  Rzaem z @bankierem przypominacie mi Statlera i Waldorfa, tych dwóch zgryźliwych tetryków z Mappet’ów : ))))

Dodaj komentarz