DAX-30 najniżej od początku lipca

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Druga fala pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 rozwija się również w Niemczech i w październiku tygodniowa liczba nowych potwierdzonych przypadków zarażenia (ponad 70 tysięcy) przekroczyła szczyt z początku kwietnia.

Trudno oczywiście ocenić, czy ma to jakiś związek z zachowaniem niemieckiego rynku akcji. Tym niemniej DAX spadł wczoraj do najniższego poziomu od początku lipca, a nagromadzenie różnego rodzaju linii oporu, które indeks zostawił nad sobą, zdaje się czynić scenariusze rychłych silnych wzrostów mniej prawdopodobnymi. Można jednak próbować za poziomy, na których spadki mogą się zakończyć, uznawać dwie “wyspy” wyznaczane przez luki bessy najpierw w marcu (najpierw 9-tego marca, a potem 12 marca), a następnie luki hossy (najpierw 7 kwietnia, a potem 26 maja). Poziomy, przy których te “wyspy” były zamykane czyli najpierw w kwietniu okolice 10000 punktów, a następnie w maju okolice 11400 pkt., można traktować jako dwa następne najpoważniejsze poziomy wsparcia.

WIG-20 spadł wczoraj o 0,8 proc. atakując poziom dołka z 15 października (1627,59 pkt.). Standardowy MACD dla WIG-u 20 nadal jednak nie potwierdzał październikowego minimum tego indeksu pozostając powyżej poziomu swojego wrześniowego dołka. Spadły również wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji (najsilniej o 1,3 proc. mWIG-40 i NCIndex).

Cena kontraktów na S&P 500 spadła wczoraj do najniższego poziomu od prawie 3 tygodni, ale dziś rano ten ruch nie był kontynuowany (+0,3 proc.). Standardowy MACD kontynuował spadek po wygenerowaniu krótkoterminowego sygnału sprzedaży. W Azji dziś rano lekko przeważały spadki, najwięcej – ponad 1 proc. – traciły filipiński PSEi i australijski All Ordinaries. Najsilniej – +0,7 proc. – zyskiwał Shanghai B-Share Index.

Kurs akcji spółki Inventionmed (C/WK 4,49, kapitalizacja 55,3 mln zł) obecnie koncentruje się tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii estetycznej i klinicznej, a której prawie 30 proc. akcji nabyła ostatnio spółka Softblue, odbił się pod koniec września od dolnego ograniczenia 2,5-letniego kanału trendu spadkowego, przełamał krótkoterminową linię oporu i wykonał ruch powrotny ponownie w stronę dolnego ograniczenia kanału trendu spadkowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć nowe rekordy średniej i mediany cen nieruchomości mieszkalnych w 100 największych miastach Chin we wrześniu:

… wartości wskaźników zaufania konsumentów, przedsiębiorców i w przemyśle Czech w październiku:

… październikowe dane IFO na temat oceny przedsiębiorców w Niemczech bieżącej sytuacji i perspektyw niemieckiej gospodarki w październiku:

… nowy rekord średniej ceny nowych domów w USA we wrześniu (+9 proc. r/r):

… +10,1 proc. roczną dynamikę zysków netto przedsiębiorstw przemysłowych w Chinach we wrześniu:

… październikowy odczyt publikowanego przez National Central University wskaźnika oczekiwań konsumentów na Tajwanie w paździeniku:

… oraz najwyższą od 2 lat wartość publikowanego przez FKI wskaźnika koniunktury w przemyśle Korei Południowej w paździeniku:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier

  Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku za trzeci kwartał 2020 roku wahały się od 33,3 mln zł do 83,7 mln zł.

  Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy wynosi 131,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 533,8 mln zł.

    1. Bankier

     Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

     1. fast_market

      Mimo wszystko takie wyniki w obecnych warunkach to dobre info.
      Oczywiście SPL, ale Millenium też.
      Widać wyraźnie, że prowizje Banki podnoszą, żeby sobie zrekompensować ubytek dochodów odsetkowych.
      Mało tego słyszałem, że będą dodatkowe prowizje od sald na rachunkach w walucie z ujemnym oprocentowaniem.
      Najwyższy czas.

      1
 2. koder

  W Sejmie dziś gorąco.

  Przed chwilą wicemarszałek Terlecki wykluczył z obrad Jarugę-Nowacką, nieżyjącą od 10 lat posłankę.

  Terleckiemu nie spodobały się maseczki lewicy z symbolem strajku kobiet. Według marsz. Terleckiego to symbol SS i Hitlerjugend.

  Kobiet podeszły do Jarosława Kaczyńskiego, który został otoczony kordonem Straży Marszałkowskie.

  Nim zaczęli już ogłosili przerwę. :-))))).
  Kwadratowe jaja.

  9
 3. Bankier

  Firmy z branży handlu hurtowego i detalicznego oraz zakłady samochodowe należą do największych beneficjentów programu pomocowego PFR.

  Z wyliczeń przesłanych redakcji przez PFR dowiadujemy się dodatkowo, że największe wsparcie – tak jeśli chodzi o wartość pomocy, jak i liczbę firm, przypadło na handel hurtowy i detaliczny wraz łącznie z branżą napraw pojazdów samochodowych, włączając w to motocykle. W sumie ponad 86 tys. przedsiębiorców reprezentujących wymienione działy dostały blisko 18,7 mld zł.

  Na drugim miejscu było przetwórstwo przemysłowe – 50 tys. firm i prawie 13 mld zł wsparcia, dalej budownictwo, gdzie pomoc łącznie w kwocie ponad 9,55 mld zł trafiła do ponad 54 tys. przedsiębiorców, transport i gospodarka magazynowa – 29,5 tys. beneficjantów i blisko 4,7 mld zł pomocy i dopiero na dalszym miejscu znalazła się wspomniana już działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – dokładnie 22 770 firm z udzielonym wsparciem na kwotę 3 mld 385 mln zł.

  Ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju Aleksander Łaszek, komentując dane PFR, zaznacza, że zamiast patrzeć na skalę wsparcia, trzeba też myśleć o jego sensowności. – Nie mamy jeszcze całościowego obrazu, ale część pomocy trafiła do firm i osób tego niepotrzebujących – uważa ekonomista FOR.

  – Akurat wsparcie z PFR było lepiej przemyślane – część pomocy zwrotna, warunek spadku przychodów, ale też nieidealnie – moje największe wątpliwości budziło kryterium spadku przychodów tylko w jednym miesiącu, co szereg firm mogło dość łatwo osiągnąć, przesuwając po prostu część faktur – dodaj.

  Ma jedną nadzieję, że teraz PFR weryfikuje, jak bardzo spadek był związany z COVID-19, co ograniczy nadużycia. – My jako FOR od razu proponowaliśmy, by pomoc w formie pożyczki udzielana była wszystkim. Potem już na podstawie danych rocznych można by było ją częściowo umarzać tym, którzy w skali całego 2020 roku mieli istotne spadki, to byłoby znacznie trudniejsze do manipulacji – przypomina Aleksander Łaszek.

  W jego ocenie, niestety znacznie gorzej od tzw. tarczy finansowej wyglądało zawieszenie składek ZUS dla mikro i małych firm oraz pożyczki dla samozatrudnionych – dla tych w najbardziej dotkniętych branżach to była znikoma pomoc, a jednocześnie automatyczne ich przyznawanie sprawiło, że załapali się też tacy, którzy tego wsparcia nie potrzebowali – informatycy, prawnicy itp.

  BORYS będziesz miał komisje śledczą za ten przekręt stulecia razem z kolegami z PiS da , 300 mld rozwalić nie tym co trzeba .

  2
 4. Bankier

  Chciałem tylko zauważyć ,że jakiś pisowski cham podszywa sie pod bardzo podobnie wyglądający NIK do mojego , nie dajcie się zmylić ,

  Ja pisowskiego dziadostwa i hołoty nie toleruję , jutro z przyjaciółmi z LO idę rozwalić ten system kaczysława i jego prymitywów . Nie interesuje mnie kto jest za kim idę w obronie kobiet i ich praw , nie pozwolę żeby jakiś cham , prymityw i prostak bił kobiety .

  19
 5. Bakier

  Ja chciałem tylko powiedzieć że jutro też idę bronić naszego dobra narodowego, kulturowego, historycznego czyli pomników i kościołów przed lewicową hołotą i antifą i tymi agresywnymi 16-letnimi wytworami bezstresowego wychowania. Oczywiście razem ze znajomymi ze studiów.

  13
  1. Poczatkujacy

   Ostatnio jak na marszach niepodległości latały kostki brukowe to były teksty że w tłumie zawsze znajdzie się 1% patologii, teraz jak taka sytuacja ma miejsce po drugiej stronie to już wszyscy są “lewicową hołotą i antifą” : ))
   Ja natomiast nie mogę pojąć jakim sku*wysyństwem trzeba się wykazać, żeby po 3 latach nie zajmowania się tak dzielącą społeczeństwo sprawą wypuścić bombę w trakcie pandemii. Oni dobrze wiedzieli, że ludzie wyjdą na ulicę, więc wszystkie zarażenia powstałe na protestach obecny rząd ma na swoich rękach.

   17
   1. Bankier

    Oni raczej liczyli ,że nie wyjdą bo jest kwarantanna i czerwona strefa co jeszcze gorzej o nich świadczy , jak można pałowac na ulicy kobiety ,żeby nie wiem co robiły , kopać , szarpać , rzucać po schodach , przecież to matki które urodziły i wychowały tych wszystkich popaprańców .

    13
 6. Bakier

  Jak myślicie będą spadki po rozruchach Lewicy i Antify? Wnuczka mojej teściowej tam chodzi rzucać kamieniami. Krzyczy “wypier…” i “j… p….” i rzuca farbą w kościoły i maluje zygzaki na pomniku JPII, a jak trzy lata temu miała podejrzenie ciężkiej nieuleczalnej choroby to pierwsza biegła z mamusią do kościółka prosić Bozię o zdrowie. Taka sytuacja.

  12
   1. Poczatkujacy

    To ciekawe, bo już się słyszy, o odwołanych zabiegach w szpitalach. Z resztą o czym my tu mówimy, to że aborcja będzie zakazana, nie znaczy że jej nie będzie – najlepszy przykład Malta. Szkoda mi tylko kobiet, których nie będzie stać na zabieg za granicą. Często posuwają się do strasznych rzeczy.

    14
  1. Poczatkujacy

   Kościół jako organizacja będzie jako jeden z głównych poszkodowanych tego co się dzieję. Juz teraz dużej części osób wierzących ciężko wytłumaczyć obecne decyzje sądu/rządu i nie zgadzają się z nimi. Ludziom którym kościół był obojętny, za chwilę zaczną z nim walczyć. Nie dziwię się, wolność człowieka kończy się tam gdzie zaczyna wolność drugiego. Za parenaście lat kościoły będą puste, no może nie licząc tych 2% fanatyków już nawet nie uznających papieża, tylko ślepo idących za polskim episkopatem.

   15
 7. Bankier

  W Warszawie na Ursynowie jest już na ukończeniu Szpital Południowy, który mógłby przyjmować pacjentów z COVID-19. Jego doposażenie i przygotowanie dla chorych byłoby nie tylko łatwiejsze niż organizowanie od zera szpitala na Stadionie, ale również tańsze. Problem tylko w tym, że wówczas rządzący musieliby się porozumieć w władzami Warszawy (bo Szpital Południowy jest placówką podległą miastu), a tego obecna władza nie lubi. Jeszcze miałaby za to zapłacić.

  2
  1. koder

   @ Bankier

   Dzięki Bogu w Krakowie jest budynek z infrastrukturą szpitalną, starą bo starą ale sprawną instalacją tlenową na ul. Kopernika/Botanicznej.
   Porozumeli się władarze co do tej lokalizacji i już otwarli tymczasowy szpital, problem jest z personelem, bo wystarcza go na 30 łóżek, a potencjał jest 300-łóżkowy, w tym 50 łóżek OIOM.
   Niestety to wciąż może być za mało i tworzą kolejny szpital w hali EXPO.

   Przerażające jest to, że najwyższe w Państwie osoby nie zajmują się bezpieczeństwem, tylko prowokują kolejne wojenki i kolejne podziały.

   6
  1. Bankier

   A co tutaj pisać , dzieci Morawieckiego który przepisał na żone 35 milionów i do tej pory nie ujawnił majątku żony i jemu podobnych otrzymują od polskiej biedoty 11 mld zł co roku na 500 zł dla ich biednych dzieci , polska patologia .

   3
  1. Uncja

   …, w piekle , co niektórzy już są , “gotują się” , proszę poczytać wpisy aroganckie, zdesperowanych ludzi, co niektórych oczywiście, żywią się nieszczęściem/tragedią. i nie daj …., abyś był szczęśliwy, spokojny i zdystansowany …, ech…

   6

Dodaj komentarz