WIG-20 najniżej od maja, WIG jeszcze (?) nie

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Na wczorajszej sesji WIG-20 spadł do najniższego poziomu od maja, natomiast WIG nadal pozostawał powyżej swego minimum z z ostatniej dekady września. Nie wiadomo oczywiście, czy ta dywergencja okaże się trwała, ale można sprawdzić, kiedy pojawiała się ostatnio. Od początku 2016 roku z podobną do obecnej – WIG-20 na 100-sesyjnym dołku, WIG – nie – wystąpiła wcześniej 7-krotnie. 6-krotnie poprzedzała lokalne dołki indeksu po których następował krótkoterminowy wzrost. Wyjątkiem był sygnał z 6 marca, kiedy to co prawda dołek również wypadał raptem 4 sesje po takim sygnale, ale spadek indeksów, który w trakcie tych 4 sesji nastąpił był bardzo silny.

Jeśli rozszerzymy zakres badań do minionych ponad 5 lat i ograniczymy się do takich jak wyżej sygnałów występujących po okresie 100 sesji dodatniego salda sentymentu w badaniu INI SII, to dostaniemy 3 grupy sygnałów, z których dwie ponownie poprzedzały lokalne minima indeksu, ale jedna – ta z 2015 roku – zupełnie nie była dobrym momentem do nawet krótkoterminowych zakupów akcji.

WIG-20 spadł wczoraj do najniższego poziomu od ostatniej dekady maja a MACD wygenerował krótkoterminowy sygnał sprzedaży (równocześnie jednak nie spadając poniżej swego wrześniowego dołka). WIG-20 zbliżył się do dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Poza mWIG-40 spadły również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji.

Cena kontraktów na S&P 500 po wczorajszym spadku rosła dziś rano o 0,4 proc. W Azji w środowy poranek przeważały spadki (najwięcej 0,9 proc. tracił tajlandzki SET Index). Kolejny historyczny rekord ustanawiał indeks giełdy w Nowej Zelandii (+0,8 proc.).

Spółka ED Invest (C/Z 5,1, C/WK 0,79, stopa dywidendy 7,3 proc., kapitalizacja 42,1 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 2 grudnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 2,48 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 3,40 zł. Osiągnięcie prze kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 10 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć wzrost wysokości stopy bezrobocia w Wielkiej Brytanii w lipcu do najwyższego poziomu od 3,5 roku (4,5 proc.):

… dane na temat rocznej dynamiki produkcji i sprzedaży samochodów w Chinach w sierpniu:

… dane na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Turcji w sierpniu:

… spadek do najniższego poziomu od 5 lat rocznej dynamiki publikowanego przez TINSA indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Hiszpanii we wrześniu (-2,2 proc. r/r):

… historyczny rekord publikowanego przez Wuest&Partner indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Szwajcarii w III kw. br. (+2,1 proc. r/r):

… październikowy spadek z najwyższego poziomu od 20 lat wartości publikowanego przez ZEW wskaźnika oczekiwań gospodarczych w Niemczech przy równoczesnym wzroście wartości wskaźnika bieżącej oceny sytuacji gospodarczej:

… dane na temat przychodów rządu federalnego Rosji ogółem i związanych z produkcją ropy naftowej i gazu we wrześniu:

… dane na temat wielkości salda obrotów bieżących Niemiec w sierpniu:

… dane na temat rocznej dynamiki CPI i wskaźnika inflacji bazowej w USA we wrześniu:

… oraz październikowy wzrost do najwyższego poziomu od 14 miesięcy wartości publikowanego przez Melbourne Institute wskaźnika oczekiwań na następne 12 miesięcy konsumentów w Australii:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. koder

  Też się nie znam. Wydaje mi się że notowania to wykładnia wielu elementów a nie jednego wskaźnika. Najbliższe mi koncepcja to ta którą prezentuje red.007 . Ja mogę się mylić, ale jeżeli 24 września był dołek, albo teraz podwójne dno to powinna być 5 wzrostową fala, żeby zakończyć cały impuls.

    1. OK

     Jestem w szoku, jak patrzę na notowania Allegro. Myślę, że to jednak nasi indywidualni się ubierają. To jest fajna spółka i ma przyszłość przed sobą, ale nie jest to drugi Amazon. Nie jest to nawet polski Amazon…
     Jestem słabizna w fundamentach więc proszę szlachtę o wyrozumiałość – poniższe jest na chłopski rozum, pisane na kolanie.
     Upraszczając przychody allegro w 2019 roku wyniosły 2,4 mld zysk netto 400 mln. Złotówka przychodu niech daje 20 gr zysku.
     Zakładając prowizję 15% i koszty mniej więcej takie jak teraz, to żeby allegro zarobiło 1 mld zł sprzedaż na tym portalu musi wynieść ponad 30 mld złotych. Biedronka sprzedaje za 50 mld Orlen za 100 mld. Ok.. 1 mld zysku da się zrobić w perspektywie kilku lat.
     Tylko ta firma jest wyceniana na 86 mld zł, a nie na 20 mld co byłoby rozsądną wyceną uwzględniającą możliwości rozwoju.

     4
          1. Sawa

           OK 14 października 2020 o 11:06
           Zgadza się, ciągle podtrzymuję stanowisko, że jestem głupi i mało rozumiem na tym świecie.
           ———————–

           Sorry OK, to ja kliknęłam kciuk w górę, a wcale nie chciałam popierać komentarza o Twojej mądrości.
           Chciałam odpowiedzieć a wyszło, jak wyszło.
           Brak obycia na blogu.
           ————–
           Inwestuję na GPW od 1994 roku, czyli od jej debiutu.
           Kiedyś pisałam (jakieś 10 lat temu) tutaj do Pana Wojtka na temat jego pierwszych artykułów w Parkiecie:
           Kim są ONI, i o czarnej Wołdze.
           ——-
           Moje doświadczenie podpowiada, że to nie ma znaczenia, czy inwestor jest mądry, czy głupi – jasne, że lepiej być mądrym, ale to dla wygody, satysfakcji i pomyślności w życiu osobistym i niewiele ma wspólnego z giełdą.
           Na giełdzie NAJWAŻNIEJSZYM jest wejść w posiadanie informacji poufnych, które będą miały wpływ na notowania spółek.
           Nowicjusze to wiedzą podświadomie, dlatego szukają „wtyczek” które ich zdaniem mają układy z prezesami i innymi kreatorami rynku.
           Takie informacje można „pozyskać” niekoniecznie od znajomego prezesa notowanej spółki, znając pewne fakty powszechnie dostępne można „wyciągnąć” pewne wnioski.
           Np. dzisiaj zewidencjonowanie zgonu w szpitalu z powodu raka, żółtaczki, zawału, czy każdej innej prymitywnej choroby skutkuje zapłatą w wysokości ~1000 pln, natomiast zewidencjonowanie zgonu z powodu szlachetnego Covid-19 szpital dostanie ~11 tysięcy pln. To oczywiście będzie miało skutek ekonomiczny niektórych spółek notowanych na GPW. Wykonanie testów też rodzi jakieś konsekwencje ekonomiczne, fakt, że kilka miesięcy temu zwrot za test wynosił 450 pln a dzisiaj ~200 pln, świadczy, że koszt testu nie do końca jest znany NFZ. Ale ja nie o NFZ i nie o polityce, tylko o tym, że pewne info pozwala nam wydedukować którymi spółkami warto zainteresować się.
           ———-
           O tym, że Allegro robi czarną robotę dla Amazona słyszałam już na wiosnę, dlatego przytuliłam się do niego.
           Poza tym, jak pisałam w marcu, nabyłam wtedy MSZ, lubię takie śmieciowe spółki z perspektywą i małym prawdopodobieństwem bankructwa.
           ——–
           Na pierdoły nie odpowiadam.
           Blok Pana WB, to nie magiel o czym świadczy obecność szlachty.

 2. macarek

  Wiosenne sukcesy z wirusem mogą być pochodną tego:
  //Koreańskie testy, które kosztowały resort zdrowia 125 mln zł (30 mln dol.), są wadliwe. Państwowy Zakład Higieny już w maju stwierdził, że prawie nie wykrywają koronawirusa….były sprawdzane już w Polsce, mają czułość na poziomie 15-20 proc
  //
  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/koronawirus-w-polsce-testy-zakupione-przez-ministerstwo-nieskuteczne/fbw7ywv,79cfc278
  Może Korea w ten sposób została liderem radzenia sobie…

  1
  1. resss

   to sa testy na przeciwciala, wiele państw kupiło chinskie które w ogóle nie działały. my kupiliśmy mala partie od południowej korei, moze byc i tak ze szczep azjatycki i niemiecki ktory rzekomo my mamy nie sa kompatybilne na poziomie przeciwciał.
   tak czy inaczej to bylo dla służby zdrowia na regularne testy na obecność i nie wyszło

   1. resss

    warto pamiętać ze w marcu kwietniu wszystkie państwa w eu plus usa robily zakupy pkc wszystkiego co bylo potrzebne, srodki ochrony, respiratory, lekarstw etc a cena byla takamile najbogatszy mogl zaplacic.
    teraz mozna pierd… lic ze respirator normalnie kosztuje 80 a my płaciliśmy 150.
    to jak robiono te zakupy to osobna sprawa i ciekaw jestem czy ile z kasy odzyskaja.

    1
     1. resss

      polaz listę ktore państwa za ile w tym czasie kupowało respiratory. Chodzi mi o cene faktycznych transakcji

      zupelnie osobna kwestia jest jak zweryfikowano kontrahenta, handel bronią sugeruje ze to nie zwykły janusz spod kiosku z piwem ale co ja tam wiem.
      z mojej amatorskiej perspektywy powinna byc wydana ocena z msw

  1. billy_the_kangoor

   tak. mam.
   Może nawet wpadnie dziś inny potentat naftowy, heh.
   Z pozostałych wypadły w zeszłym tygodniu att, hrp, crm. Ten trzeci powinien się dziś – jutro odkupić.
   Z innych ciekawostek, wciąż liczę na grę na „walutową niespodziankę” związaną z WIG @matty.

   1
 3. Bankier

  Chociaż Szwecja nie zdecydowała się na lockdown, jak większość europejskich krajów, to nie oznacza, że nie obowiązują tam żadne restrykcje
  W Szwecji obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, uczniowie szkół średnich uczą się w trybie zdalnym, a władze zachęcały wszystkich do utrzymywania dystansu społecznego

  2
 4. matty

  USDPLN czyżby po korekcie od dwóch dni kolejny impuls wzrostowy? Ktoś obserwuje?

  Chyba jeśli W20 ma rosnąć to powinien dolar spadać, jeśli dobrze rozumiem korelację.

  Z drugiej strony na DXY indeksie dolara nie ma żadnego skoku do góry, który by potwierdzał ruch na USDPLN. Powinien wiec zaraz zawracać.

  Jakby ktoś obserwował będę wdzięczny za podzielenie się własną perspektywą.

 5. Sawa

  OK 14 października 2020 o 11:06
  Zgadza się, ciągle podtrzymuję stanowisko, że jestem głupi i mało rozumiem na tym świecie.
  ———————–

  Sorry OK, to ja kliknęłam kciuk w górę, a wcale nie chciałam popierać komentarza o Twojej mądrości.
  Chciałam odpowiedzieć a wyszło, jak wyszło.
  Brak obycia na blogu.
  ————–
  Inwestuję na GPW od 1994 roku, czyli od jej debiutu.
  Kiedyś pisałam (jakieś 10 lat temu) tutaj do Pana Wojtka na temat jego pierwszych artykułów w Parkiecie:
  Kim są ONI, i o czarnej Wołdze.
  ——-
  Moje doświadczenie podpowiada, że to nie ma znaczenia, czy inwestor jest mądry, czy głupi – jasne, że lepiej być mądrym, ale to dla wygody, satysfakcji i pomyślności w życiu osobistym i niewiele ma wspólnego z giełdą.
  Na giełdzie NAJWAŻNIEJSZYM jest wejść w posiadanie informacji poufnych, które będą miały wpływ na notowania spółek.
  Nowicjusze to wiedzą podświadomie, dlatego szukają „wtyczek” które ich zdaniem mają układy z prezesami i innymi kreatorami rynku.
  Takie informacje można „pozyskać” niekoniecznie od znajomego prezesa notowanej spółki, znając pewne fakty powszechnie dostępne można „wyciągnąć” pewne wnioski.
  Np. dzisiaj zewidencjonowanie zgonu w szpitalu z powodu raka, żółtaczki, zawału, czy każdej innej prymitywnej choroby skutkuje zapłatą w wysokości ~1000 pln, natomiast zewidencjonowanie zgonu z powodu szlachetnego Covid-19 szpital dostanie ~11 tysięcy pln. To oczywiście będzie miało skutek ekonomiczny niektórych spółek notowanych na GPW. Wykonanie testów też rodzi jakieś konsekwencje ekonomiczne, fakt, że kilka miesięcy temu zwrot za test wynosił 450 pln a dzisiaj ~200 pln, świadczy, że koszt testu nie do końca jest znany NFZ. Ale ja nie o NFZ i nie o polityce, tylko o tym, że pewne info pozwala nam wydedukować którymi spółkami warto zainteresować się.
  ———-
  O tym, że Allegro robi czarną robotę dla Amazona słyszałam już na wiosnę, dlatego przytuliłam się do niego.
  Poza tym, jak pisałam w marcu, nabyłam wtedy MSZ, lubię takie śmieciowe spółki z perspektywą i małym prawdopodobieństwem bankructwa.
  ——–
  Na pierdoły nie odpowiadam.
  Blok Pana WB, to nie magiel o czym świadczy obecność szlachty.

  4
   1. mrRobertson

    @all litości … Panio-Pan Sawa znów tutaj… Panio-Pan = nick żeński a pisze jak facet.
    Ledwo mozna GayaSmokesa przetrawic w weekendy. Wystarczy spojrzec jaki ten człowiek ma bałagan na wykresie by sie dowiedziec co on ma w głowie. Takich ludzi na osobny wątek trzeba przekierowywac niech sie tam popisują swoimi teoriami.

    @Wojciech.Białek Panie Wojciechu prosze o jakas mozliwosc żeby pomijac wypowiedzi pewnych osób, do ustawienia sobie na koncie, bo w weekendy blog jest zaśmiecany niczym kosz na spam.
    Jesli tu kogos obrazilem to z góry SORRY ale tak to widze.

    11
 6. toya

  Czy ktoś na blogu ma S na wig20?

  Zadeklarowani na długiej są Pan red, Darek, Max i ja. Wider rozumiem, ze wczoraj opuscil niedziwiedzie i stoi obok. Szlachcic tez pogrywa zaczpne L czekając na lepsze poziomy na S.

  Wszyscy nie zarobimy. Troche tłoczno w tym przedziale. Marzy nam sie Centralny i obiad w Victorii, a na miejscówce może stać nadrukowane: Lutyń.

  Przy takim sentymencie na forum, az sie prosi o wolte na short-konia. https://www.youtube.com/watch?v=y1QnUwfAUa4

  3
  1. OK

   Ja mam 4 kontrakty S po 1685 brane pod oscylator na H1. Dołożę drugie tyle jak przetnie moją średnią średnią. Jutro planuje dokładać przed 11 jeśli będzie tradycyjna górka. Zamykam jutro przed jankesem Zaznaczam, że plan sie moze zmienic w ciagu 2 minut.

   2

Dodaj komentarz