Wzorzec sezonowy na WIG-u 20 a realizacja strat podatkowych przez inwestorów zagranicznych?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wzorce sezonowe występujące na rynkach akcji czasami próbuje się wyjaśniać transakcjami sprzedaży zawieranymi najpierw przez inwestorów w celu wykazania strat i obniżenia w ten sposób wielkości należnych podatków pod koniec roku fiskalnego, a następnie transakcjami kupna zawieranymi po rozpoczęciu nowego roku fiskalnego. Sprawa robi się oczywiście skomplikowana ze względu na specyfikę systemów podatkowych w poszczególnych krajach. Na przykład w USA pomiędzy transakcją sprzedaży akcji ze stratą a ich odkupieniem musi upłynąć przynajmniej 30 dni, by tą stratę można było uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym. No i jest kwestia terminu końca roku fiskalnego w poszczególnych krajach. W Japonii na przykład jest to koniec marca, co – biorąc pod uwagę skalę kapitałów, którymi dysponują japońscy inwestorzy – można próbować wiązać z przypadkami marcowych dołków cen akcji (takich jak np. tegoroczny). Uśredniając zachowanie WIG-u 20 w okresie minionych 16 lat dostajemy następujący wzorzec sezonowy.

Sugeruje on, że na wczorajszej sesji do jakiegoś ważniejszego dołka brakowała 3 sesji, co kojarzy się z „efektem Helloween” czyli strategią kupowania akcji w okolicach Wszystkich Świętych. Z drugiej strony powyższy wzorzec pokazuje jeszcze jeden dołek w drugiej połowie listopada i dopiero później trwalszy wzrost, który można utożsamiać z rajdem św. Mikołaja trwającym do początku stycznia. Po nowym roku pojawia się ponowna fala słabości kulminująca dopiero w marcu (Japończycy realizujący straty podatkowe?). Ale w obecnych specyficznych warunkach, w których większe znaczenie może mieć sezonowość pandemii, trudno powiedzieć, czy powyższy wzorzec będzie miał jakieś większe zastosowanie, bo w okresie minionego półrocza faktyczna ścieżka WIG-u 20 raczej mało przypominała swą średnią z okresu minionych 16 lat.

WIG-20 już 5-tą sesję utrzymywał się poniżej poziomy wrześniowego dołka (-0,9 proc. wczoraj). Standardowy MACD nadal nie potwierdzał tego minimum utrzymując się powyżej poziomu minimum z poprzedniego miesiąca. Również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji spadały w środę (najsilniej NCIndex -1,8 proc.). Nowe 11-letnie minimum zaliczył WIG-BANKI (-1,7 proc.). Podobnie swe nowe historyczne minimum zanotował makroindeks WIG_MS-FIN.

Cena kontraktów na S&P 500 wyszła dziś rano na najniższy poziom od 2 tygodni. Standardowy MACD znalazł się na granicy wygenerowania krótkoterminowego sygnału sprzedaży. W Azji w czwartkowy poranek lekko przeważały spadki (najsilniej o -0,7 proc. spadał koreański Kospi). Po raz czwarty z rzędy wzrósł natomiast filipiński PSEi (+1,1 proc.) osiągajac najwyższy poziom od początku lipca.

Spółka ML System (C/Z 49, C/WK 5,36, kapitalizacja 461 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 4 listopada ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 30,6 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 72,2 zł. Wcześniejsze osiągnięcie przez kurs akcji spółki celu sugerowanego przez opuszczony górą na początku lipca zakresu wcześniejszej konsolidacji oraz niedawne przełamanie przez kurs linii wsparcia trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje ten spółki 11 miesięcy temu nieaktualnymi.

Prawie płakałem pisząc powyższe słowa, bo rozwijana przez ML System technologia materiałów budowlanych zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi wydaje się bardzo przyszłościowa.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -3,3 proc. roczną dynamikę PKB w Rosji we wrześniu:

… dane na temat rocznej dynamiki wskaźników CPI, „core CPI” i PPI w Wielkiej Brytanii we wrześniu:

… +2,5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce we wrześniu:

… październikowy spadek wartości publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania konsumentów w Polsce:

… przynajmniej 15-letni rekord liczby rozpoczętych budów mieszkań we wrześniu:

… nowy rekord średniego poziomu cen nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii w sierpniu (+2,5 proc. r/r):

… najwyższą od 9 lat wartość publikowanego przez Getulia Vargas Foundation wskaźnika zaufania w przemyśle Brazylii w październiku:

… nowy historyczny rekord publikowanego przez Statistics Canada indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Kanadzie we wrześniu (+3,2 proc. r/r):

… wynoszący -25,7 mld zł 12-miesięczny deficyt budżetowy Polski we wrześniu:

… oraz najniższą od maja wysokość publikowanego przez Statistics Netherlands wskaźnika zaufania konsumentów w Holandii w październiku:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. groowing

  Są powazne problemy z dostawa oliwy do drukarek ze wzgledu na przerwane szlaki handlowe w Chinami spowodowane PLANDEMIĄ. W tej sytuacji MAGA wstrzymal dodruk co skutkuje tym ze balony juz nie rosną. Ale nie martwcie transfer bedzie szedl we wlasciwa strone tj od chołoty biedoty ulicy do krezusow, kolesi MAGi. Maga jest wielki, tak wielki jak inflacja ktora wywola. Idzcie spac, wszystko jest pod kontrola. Nasmarujemy drukarki tanim i zdrowym tluszczem palmowym.

  PS. Kto nie wzial kredytu w CHF przegrał zycie.
  Kto nie sprzedal dolarow po 3,70 przegral zycie.
  Kto nie kupil akcji na GPW przegral zycie.

  MAGA jest wielki. PLANDEMIA jest faktem.

  5
 2. wider_swider

  Wow, sformułowania „na pewno” w kontekście rynków to bym się po Tobie red.007 nie spodziewał.
  Ostatnio słyszałem że BML będzie poniżej 10 zł. Od tamtej pory urósł conajmniej 20%.
  Zobaczymy jak będzie tym razem. Ciekawie się na forum zrobiło.
  Doleję oliwy do ognia niezobowiazujacą, lecz stanowczą wypowiedzią:
  CDR wyznaczył wczoraj lokalne dno. Teraz do premiery wzrośnie w rejon 410-420 zł.

  3
  1. Bankier

   Macerson tacy jak ty i twoje wpisy to mnie ruszało 15 lat temu a teraz ma za dużą wiedzę ,żeby się twoimi pierdami przejmować .

   Już dzisiaj miałeś niższe dno na cdred rano więc twój wpis już jest nieaktualny , nie było wczoraj lokalnego dna na Cdred bo było dzisiaj rano .

 3. Bankier

  Lockdown i krzywa zakażeń wskazują, że czeski bank centralny (CNB) wróci zapewne do luzowania polityki pieniężnej, bo realizuje się właśnie wariant pesymistyczny projekcji. Wśród możliwości jest ścięcie stóp w okolice zera (0,00 – 0,05%) i odpalenie QE (był to jeden z niewielu banków, który do tej pory tego nie robił) w celu utrzymania niskich kosztów długu publicznego w związku z koniecznością wsparcia gospodarki.

  Dziś zostaną ogłoszone nowe obostrzenia w związku z epidemią w Polsce. Prawdopodobnie (za rekomendacją premiera M. Morawieckiego) będzie to wprowadzenie czerwonej strefy w całej Polsce oraz wprowadzenie zdalnego lub hybrydowego nauczania w starszych klasach szkół podstawowych. Prawdopodobnie nie jest to jeszcze koniec wprowadzanych restrykcji. Porównanie wiosennych obostrzeń z obecnymi w Polsce można śledzić na w naszych wpisach.

 4. fast_market

  Ciekawe, jak rynek byka na surowcach korelował historycznie z naszą giełdą?

  „Goldman Sachs przekonuje, że słaby dolar, rosnące ryzyko inflacji oraz popyt generowany przez stymulację fiskalną i monetarną wywoła rynek byka na surowcach w 2021 roku, informuje Reuters.”

 5. papatrader

  Panie @Bąkier pozwolę sobie na kilka słów wyjaśnienia.
  Po pierwsze nie 8 ostatnich wejść mam stratnych, a 8 ostatnich zamkniętych pozycji – to drobna, ale jednak różnica.
  Aby być w pełni uczciwym należy też wspomnieć, że pozostałe 3 nadal otwarte pozycje są na plusie: Pszenica +7% kapitału, KGHM +4% kapitału i PGNiG +1,5% kapitału.
  Na ten moment jestem w swoich celach i wiele wskazuje na to, że październik zamknę na satysfakcjonującym plusie, może nie aż takim jak Panowie Zaorski i Borawski, ale też nie ośmieliłbym się mierzyć tak wysoko 🙂

  4
   1. papatrader

    Pokaż co potrafisz to kto wie? Może ktoś się skusi na Twoje szkolenia.
    Mi na dzisiaj wychodzi średnia grubo powyżej 5% zysku miesięcznie, stąd cena 5% ~2500 zł nie wydaje mi się wygórowana.
    Poza tym z każdym dniem przekonuję się jak świetny materiał szkoleniowy przygotowałem.

  1. Bankier

   PAŹDZIERNIK 2020
   91) FWHEAT +4384,00 PLN 01.10.2020
   92) FPL20 +576,00 PLN 01.10.2020
   93) USDJPY -612,30 PLN 07.10.2020
   94) CCC -634,85 PLN 08.10.2020
   95) FPL20 -633,60 PLN 13.10.2020
   96) ATT -643,65 PLN 15.10.2020
   97) CCC -622,25 PLN 16.10.2020
   98) ALR_PL -643,45 PLN 19.10.2020
   99) FCOFFEE -588,52 PLN 20.10.2020
   100) FUS500 -600,00 PLN 22.10.2020

   3
 6. Bankier

  Wczoraj dzwonię do znajomego i jestem w totalnym szoku słysząc w słuchawce jak oddycha ciężko a on mi że jest z żoną na kwarantannie i ma jutro przyjechać lekarz , pracuje w Strykowie i wszyscy tam jeżdżą z całego powiatu autobusami do pracy a to najwięsze centrum dystrybucyjne w regionie .

 7. Bankier

  22.10.2020, Warszawa (PAP) – Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2020 roku wzrośnie do 262,998 mld zł z 15,883 mld zł w 2019 roku – podał Eurostat.
  Deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym w tym roku ma wynieść 267,398 mld zł wobec 24,838 mld zł w 2019 roku.

  Deficyt podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym ma wynieść 5,444 mld zł wobec 4,739 mld zł w 2019 roku.

  Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego ma wynieść 9,844 mld zł wobec 13,694 mld zł. (PAP Biznes)

  TVPiS wszystko hołocie darmo DA

  2
 8. koder

  @ red.007
  Kilka dni temu myślałam tak:

  koder 14 października 2020 o 18:20Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć
  @ red.007

  Może masz rację, najlepiej to widać po fakcie.

  Ja mało się znam, ale narazie widzę to tak:

  1: 1253-1682 (od 16 marca do 30 kwitnia)
  2: zjazd do 1561 (koniec 14 maj)
  3: 1561-1885 (podwójny szczyt 21 lipcai 13 sierpnia)
  4: zjazd do 1658 (podwójny dołek 28 września i wczoraj)

  Teraz wiem, że to się nie sprawdziło i chyba wiem dlaczego – bo są źle oznaczone fale. Fala 4 weszła w obszar fali 1. Zatem trzeba poprwnie wyznaczyć fale.
  Czy tak będzie poprawnie?:
  1: 1253 -1883 (od 16 marca do 12 sierpnia)
  2: korekta, która nie może wejść w ( i) w i pierwszej fali i stąd to 1550?

 9. datik

  Bankier
  Wiosną było fajnie macersony za NIC dostały 200 mld plus 100 mld deficytu , teraz tego nie będzie i zobaczymy , jaki będzie optymizm konsumentów do wiosny przy mega drożyźnie .
  ——————-
  Nie pieprz ! Akurat branża @mac’a to eventy i jego całkowicie zamknęli, chyba nic się nie dzieje do tej pory. Ale rzeczywiście są branże które nie powinny dostać.
  ( mimo wszystko cię lubie 🙂 )

  5
  1. Darek51234

   Budowlanka miala hosse a dostała. Zresztą większość nieszczególnie ucierpiała. Nawet mój koleś z knajpka w Sopocie powiedział że miał rekordowy rok a dostał 150 tys ekstra. I sobie coś ładnego kupi. 🙂
   A branża eventowa to dramat faktycznie.

   5
  2. Bankier

   Sam pisał ,że jego pracownicy jeździli i zarabiali jako kurierzy u kolegi w firmie internetowej , spoko jak nikomu nie przeszkadza spłacanie długów z odsetkami za macersonów któzy do swoich 800 mld na kontach przytulili kolejne 270 mld to okay tylko żeby potem nie było gadania ze na nic nie ma i drożyzna

Dodaj komentarz