Czy ktoś wierzy w cykl 160-miesięczny?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Dwie najsilniejsze cykliczne bessy na WIG-u rozpoczynały się w marcu 1994 (-71 proc.) i lipcu 2007 (-68 proc.). Jak łatwo sprawdzić te daty odległe były od siebie o 160 miesięcy. Te 160 miesięcy można zinterpretować jako poczwórną długość średnio 40-miesięcznego podstawowego cyklu produkcyjno-handlowego w gospodarce czyli cyklu Kitchina. Kolejne 160 miesięcy od poprzedzającego początek Wielkiej Bessy szczytu z lipca 2007 upływa w listopadzie br.

Myślę jednak, że tej zależności nie należy traktować aż tak dosłownie. Po pierwsze jest mało prawdopodobne, by ta cykliczność zadziałała po raz trzeci w identyczny sposób. Po drugie średnio 40-miesięczny cykl Kitchina synchronizuje się z „cyklem dekadowym” (decennial pattern) co 10 lat (3×40 miesięcy = 120 miesięcy = 10 lat). W poprzedniej dekadzie szczyt cykliczny WIG-u w ramach cyklu Kitchina wypadł w kwietniu 2011, a dwa kolejne szczyty tego cyklu we wrześniu 2014 (szczyt „ortodoksyjny”; późniejszy wzrost do maja 2015 to element nieregularnej korekty) oraz w styczniu 2018. Odliczając od tych dat 120, 80 i 40 miesięcy dostajemy kwiecień 2021, maj 2021 oraz maj 2021, co można uznać za orientacyjną datę zakończenia obecnej – nietypowej bo całkowicie zaburzonej przez wpływ pandemii koronawirusa – cyklicznej zwyżki.

WIG-20 po dotarciu do poziomów swoich szczytów z okresu czerwiec-sierpień spadł wczoraj o 0,6 proc. Standardowy MACD potwierdzał ten ruch rosnąc do najwyższego poziomu od połowy czerwca. Poza mWIG-iem 40 (+0,1 proc) wszystkie pozostałe główne indeks polskiego rynku akcji spadły w czwartek. Wśród indeksów sektorowych przynajmniej roczne maksima ustanowiły wczoraj WIG-BUDOW, WIG-GORNIC oraz WIG-SPOZYW. Wśród indeksów narodowych nowe przynajmniej roczne maksimum pomimo ostatecznego spadku o 0,4 proc. zaliczył WIG-CEE.

Na rynku kontraktów na S&P 500 brak było poważniejszych zmian. Po lekkich spadkach z dwu ostatnich dni cena kontraktu rosła dziś rano o 0,3 proc. Standardowy MACD dla tego instrumentu nadal generował dywergencję pozostając poniżej poziomów swoich szczytów z września i czerwca. W Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty. Najsilniej o 1,1 proc. rósł Shanghai Composite Index. Nowy przynajmniej roczny szczyt ustanawiał główny indeks giełdy w Malezji. Największy spadek o 2 proc. notował filipiński PSEi.

Kurs akcji spółki Esotiq & Henderson (C/Z 4,6, C/WK 0,57, kapitalizacja 32,2 mln zł) będącej producentem działającym w segmencie bieliźniarskim rynku odzieżowego i tekstylnego osiągnął w kwietniu dolnego ograniczenie długoterminowego kanału trendu spadkowego, a następnie wybił się w listopadzie w górę z 8-miesięcznej formacji konsolidacji w sposób trochę podobny do tego z września 2017 roku (38 miesięcy temu).

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć rekord wartości publikowanego przez INSEE indeksu cen nieruchomości na rynku wtórnym we Francji w III kw. br. (+5,2 proc. r/r):

… listopadowy spadek wartości publikowanego przez UniCredit Bank Austria indeksu PMI w Austrii:

… -5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w październiku:

… +5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Izraelu we wrześniu:

… -8,6 proc. roczną dynamikę PKB w Meksyku w III kw. br.:

… najniższą od 4 lat roczną dynamikę CPI w Japonii w październiku (-0,4 proc.):

… oraz najwyższą od 9 lat roczną dynamikę zysków przedsiębiorstw w Chinach w październiku (+28,2 proc.):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. tinley

  Generalnie to am jedno spostrzeżenie patrząc na ten wykres – nawet w takim kraju jak Polska giełda ma jednak długoterminowo trend wzrostowy a pechowcy którzy weszli ze wszystkimi pieniędzmi na górkę w 2007 i nie mogą tego odrobić to cóż.. Albo pechowcy, albo hazardziści albo ludzie którzy nie zadali sobie choćby minimalnego trudu na zdobycie wiedzy o tym jak inwestować. Szczęśliwy kto kupił w 92 i trzyma nadal. Pytanie tylko co kupił i czy jeszcze istnieje 🙂
  ps. Ja rok temu wklejałem tu rysunek w którym moje wyliczenia przewidywały szczyt $ na ok 24.IV a co za tym idzie jakieś przsilenie na W20. I sprawdziło się. na naszym podwórku cykle jeszcze chyba działają

      1. wojciech.bialek (Autor
       Wpisu
       )

       W Wikipedii jest napisane, że Kuznets swing to 15-25 lat:

       https://en.wikipedia.org/wiki/Kuznets_swing

       Czarnobyl to 1986, 9/11 to 2001, pandemia to 2020, czyli co 15-19 lat.

       Następnego tego typu wydarzenia można więc oczekiwać w okolicach 2035-2045.

       Zgodnie z cyklem wojen hegemonicznych Modelskiego (ostatnio 130 lat) następna wojna hegemoniczna powinna rozpocząć się w okolicach 2044 roku (130 lat po 1914), więc być może następny kryzys Kuznetsowy to już będzie wojna, albo pojawi się tuż przed nią i będzie dla niej pretekstem.

       1
   1. majkeldaglas

    @WB

    Panie Wojtku, sprawdzał Pan ostatnio, czy te korelacje z artykułu z 2015 roku w ogóle jeszcze funkcjonują? Przecież tak zasuwające metale przemysłowe chyba powinny się przełożyć jakoś na polski rynek akcji, prawda? Co pokazuje obecnie CRB Metals w PLN? Kiedyś Pan stosował to narzędzie.

    1
 2. Bankier1

  Gdyby MĄDRALE z TVPiS da zrobili testy wszystkim Polakom wtedy wiedzielibyśmy już kto przeszedł covid i może już normalnie funkcjonować , pracować ,jeździć na ferie , chodzić do restauracji itd. ale z jakiegoś dziwnego powodu KROL POLSKI MATEUSZ z resztą cwaniaków tego nie robią . Skoro zaraża sie 100 000 Polaków dziennie to po roku prawie trwania epidemii większość musiała to przejść , SKORO NIE WIADOMO O CO CHODZI pewnie chodzi o SZMAL

  6
  1. tmoore

   1.Ależ doprawdy, Panie Bankierze – żadna telewizja nie wykonuje testów dla obywateli kraju.
   2. Rozumiem, że uważa pan, że w interesie premiera Morawieckiego jest trzymanie swojego elektoratu w domu, żeby nie pracował i biedniał?

   5
 3. Bankier1

  Ministerstwo aktywów chce, by rady nadzorcze firm energetycznych przeanalizowały niedawny krytyczny raport NIK o węglu.

  Nieco ponad dwa tygodnie temu Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła w raporcie, że powiązania kapitałowe sektorów energetyki i górnictwa owocują ryzykiem wzrostu cen energii elektrycznej. Jednocześnie NIK zaapelowała do ministra aktywów państwowych o przeprowadzenie analizy zaopatrzenia polskich producentów energii w węgiel.

 4. Bankier1

  Macerson mam pomysł na twoje przebranżowienie , możesz robić IMPREZY dla covidowców z przebytym zakażeniem , nie wiem dlaczego wszyscy Polacy mają fundować z długu bYznesmenom pierdzenie w stołek w domu , przecież trzeba szukać swojej niszy jak jest sie przedsiębiorcą a nie wyciągać łapy po cudze , jest już chyba z milion tych z testem

  1. Bakier

   @tmoore miał rację, jesteś zwykłym patusem, który nie wie na czym polega prowadzenie biznesu, więc swojej firmy nie masz na pewno, co widać po komentarzu powyżej. Do poważnej pracy też nie chodzisz bo napierdalasz po forach między 08:00 a 17:00, a w poważnej pracy nie miałbyś na to czasu ani możliwości. Może pracujesz jako cieć w przedszkolu i właśnie napaliłeś w piecu i nie masz co ze sobą zrobić. No i przede wszystkim jesteś na pewno największym beneficjentem PISda, 500+, 300+ i nie wiadomo co jeszcze. Tacy najbardziej na nich wrzeszczą. „Nowabogaccy” z Wilanowa albo innego dużego miasta tudzież mniejszego, co ze wsi przyjechali, słoma z butów wystaje, ale już mieszkają w mieście i 2 lata pracy w korpo mają za sobą oraz 4,5 jako przedstawiciel handlowy od garnków. Nawet i na giełdzie trochę pograli od lat 90 za parę złotych więc wiedzą co to trend, średnia sesyjna, czy świeczki. Teraz niestety poza PISda kasy nie ma, więc frustracje trzeba wylewać w internecie. Spoko, TYLKO CZEMU KURWA NA TAK ZACNYM BLOGU?! Chyba jako pokuta za nasze hazardowe występki….

   16
   1. billy_the_kangoor

    @Bąkier
    Czy Andrzeja los oszczędzał?
    Portfel pusty, w pracy nędza.
    Biuro przecież chłop prowadzi.
    W biurze śmierdzi, kto nakadził?
    Tyle pierdów Andrzej puszcza,
    Każdy wart jest EURO, z grubsza.
    Pomnóż wPIS-y, plus prowizję,
    Chłop ma dochód, no i wizję:
    By każdego kto zarabia,
    zrównać z błotem, potem spada.

    32
   1. Darek51234

    Ten artykuł pisał debil. A na końcu napisał że będzie walka o majątek mieszkania domy luksusowe auta.
    Gość zostawił grube miliony dołków. A tu się zaczęło protekcjonalne pisanie jak to gość nie mual głowy.. Piszą oczywiście ci co mają 40m2 w kredycie meganke 15 letnia. 🙂

 5. skorpion1

  A dzisiaj łonet podał, że Diego Marodonna umarł w biedzie. Rozjebał majatek wart moze 200 mln $, A biedaczyna uttzymywał sie za 1 mln E za rok. Cała masa kochanek. A u nas polaczki za miche ryżu inie klepią biedy. Co bogate forumowicze sądzą o tym?

  1
  1. tinley

   Zazdrościsz mu tych kochanek? Maradona to nie pierwszy i nie ostatni taki przypadek. To że stracił kasę to mnie w ogóle nie dziwi. Ten człowiek miał nikly kontakt z otaczaąca go rzeczywistoscią wiec tam wszystko sie moglo zdarzyć. To że brał robotę na Białorusi tylko świadczy o tym że był jakichś kłopotach. Obstawiam długi po prostu. W marcu z nudów zaczałem przegladać youtuba i obejrzałem parę dokumentów o maradonie. Facet był jak z księżyca. Lineker kiedyś umowił się z nim na wywiad to czekał 3 dni przed bramą. w koncu go wpuścili a Diego jeszcze kazał godzinę na siebie czekać i rozmowa z nim była trochę na innym poziomie niż rozmowa z racjonalnie myślącym człowiekiem.
   Jest wielu kolesi – sportowców, celebrytów mających miliony którzy roztrwonili wszystko. Bokserzy, piłkarze, muzycy. Tyson, Riddick Bowe, Tom Morison, Holyfield…Naprawdę wielu którzy skończyli tam skąd przyszli lub już nie żyją. Tyson zarobił w karierze 700mln. Dziś ponoć jest bankrutem.

   9
  1. dino54

   Mysle ze OFE raczej Allegro nie kupowaly a jesli juz to niewiele poniewaz nie maja kasy.Natomiast na pewno kupowala zagranica.Oni wskaznikami, wysoka wycena sie nie przejmuja, liczy sie plynnosc.Po zlych informacjach zbieraja i do gory po zebraniu.

   1
    1. Bankier1

     Maestro Borawski mówi w internecie zawsze nietrafione inwestycje są MALUTKIE te trafione za miliardy ,

     własnie dlatego papatrader pomimo wszystkiego to klasa przy was lordach z pacanowa , wstawione zlecenie , podane na tacy i zero PIERDÓW , i tam albo zysk albo szybki SL.

     1
 6. sumadartson

  Czy ktoś wierzy w cykl 160-miesięczny. Ja nie. Jednak warto mieć w pamięci, że kolejny co 160 miesięczny DÓŁ Kitchina wypada w okolicach lipca 2022. Biorąc pod uwagę że dwa poprzednie DOŁY formowały się średnio półtora roku, obecnie może być jeszcze lepsza okazja do większej fortuny na shortkoniach niż w lutym/marcu przy Covidzie 1. Czego Wszystkim Waszmościom życzy skromny szlachcic z prapradziada.

  7

Dodaj komentarz