Historyczny rekord koreańskiego Kospi

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Jakkolwiek Południowa Korea była po Chinach drugim krajem, który padł ofiarą tegorocznej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, to do tej pory krajowi temu udaje się utrzymywać to zagrożenie na minimalnym poziomie. Wystarczy porównać liczbę wykrywanych testami przypadków zarażenia w tym kraju i w Polsce (ponad 100-krotna różnica ostatnio: u nas ponad 800 przypadków na 100 tysięcy osób w ciągu 2 tygodni, tam poniżej 7).

Być może za tę wynikającą zapewne z jakichś istotnych powodów zdolność społeczeństwa Korei do chronienia się przed rozwojem pandemii rynek wynagrodził tamtejszy rynek akcji wyjście indeksu Kospi powyżej szczytu z początku 2018 roku na nowy historyczny rekord. Porównanie koreańskiego Kospi z WIG-iem 20 (w lokalnych walutach) wygląda niestety zdecydowanie na niekorzyść polskiego indeksu. Rozumując konwencjonalnie Kospi opuścił latem górą konsolidację z okresu październik 2018-lipiec 2002, to można by oczekiwać dalszego wzrostu tego indeksu o rozmiar tej konsolidacji.

W długim horyzoncie czasowym na wykresie Kospi można umieści kilka potencjalnych linii oporu w strefie 3000-3500.

WIG-20 ustanowił w poniedziałek kolejny szczyt rozpoczętej pod koniec października zwyżki (+0,6 proc.) zamykając się na najwyższym poziomie od końca sierpnia (chociaż poniedziałkowa “spadająca gwiazda” ma nieco negatywną wymowę). Ta trwająca już 16 dni sesyjnych krótkoterminowa zwyżka o +20,8 proc. jest obecnie najsilniejsza od tej z marca-kwietnia 2009, kiedy to polski rynek akcji wychodził z dołka wywołanego globalną Wielką Recesją. Standardowy MACD nadal potwierdzał tą zwyżkę osiągając najwyższy poziom od połowy czerwca. W poniedziałek rosły również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji (najsilniej o 1,8 proc. NC Index). Wśród indeksów sektorowych nowy 3-letni szczyt ustanowił WIG-BUDOW.

Cena kontraktów terminowych na S&P 500 rosła dziś rano o 0,8 proc. nadal pozostając powyżej poziomów szczytów z września i października. Standardowy MACD jednak nadal nie potwierdzał tych szczytów pozostają poniżej swoim poziomów z początku września i początku czerwca. W Azji dziś rano brakowało dominującej tendencji. Najsilniej rósł japoński Nikkei (+2,4 proc). Swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeksy w Japonii, Indiach, Korei Południowej oraz na Tajwanie. Największy spadek – o 1,4 proc. zaliczał Shanghai B-Share Index.

Spółka Advertigo (C/Z 23,1, C/WK 9,48, kapitalizacja 34,2 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 3 września br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,30 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 1,15 zł. Zbliżenie się kursu do poziomu sugerowanego przez rozmiary poprzedzającej wybicie w górę konsolidacji z lat 2017-2020 oraz do górnego ograniczenia kanału średnioterminowego trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 3 miesiące temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć +6,6 proc. roczną dynamikę zużycia energii elektrycznej w Chinach w październiku:

… wzrost wartości wskaźnika PMI dla przemysłu w Izraelu w październiku do najwyższego poziomu od grudnia 2018:

… +7,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej (poza budownictwem) na Tajwanie w październiku:

… -2,3 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w październiku:

… informację na temat liczby rozpoczętych i zakończonych budów nieruchomości mieszkalnych w Polsce w październiku:

… historyczny rekord publikowanej przez GUS ceny metra kwadratowego nieruchomości mieszkalnych w Polsce w II kw. br.:

… -5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w październiku:

… listopadowe wyniki publikowanego przez Bank of Korea sondażu nastrojów konsumentów w Korei Południowej:

… oraz wyniki handlu zagranicznego Australii we wrześniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  Jesteśmy pod 100 tygodniową , w 2017 dopiero jej wybicie dało mocną hosse . 1880 jest opór i 100 tygodniowa tam MIŚ i BYK się zmierzy ,

  u mnie od wybicia nowych szczytów 100% szortuje Nikkei , ciekawe że 100% cały czas traci a powinno być chociaż 10% zarabiających .

 2. Bankier1

  Fed w ciągu ostatnich dwóch lat wykazał się gołębim nastawieniem. Jeszcze przed uderzeniem COVID-19 Fed obniżał stopy procentowe, aby sprowadzić inflację do trendu 2 proc., nawet w obliczu historycznie rozgrzanego rynku pracy i luźnych okoliczności finansowych. Następnie uderzył COVID-19, a Fed szybko sprowadził stopy do zera i uruchomił QE wraz z 13 kredytami, podnosząc sumę bilansową Fed do 35 proc. PKB. Następnie ogłoszono nowe ramy dla elastycznego uśrednionego celu inflacji; Richard Clarida z Fed niedawno scharakteryzował to jako tymczasowy cel cenowy (TPLT) przy zerowej dolnej granicy, który przechodzi do elastycznego celu inflacyjnego. Jest to niezwykle gołębia polityka, co zdaniem analityków oznacza, że ​​Fed nie rozpocznie podwyżek stóp procentowych, dopóki inflacja bazowa nie znajdzie się powyżej celu wystarczająco długo, a miary oczekiwań inflacyjnych będą sugerować, że inflacja będzie się utrzymywać na tym poziomie dłużej. Zdaniem analityków takie warunki te nie zapanują wcześniej niż w drugiej połowie 2024 r.

  1. tinley

   Glapa znowu trendsetterem. Róznica jest taka że CPI olbrzymiej części Polaków to ok 6% a nie te kocupały podawane przez GUS. W Polsce odbywa sie po prostu grabież oszczędnosci na niespotykaną skalę. Grabież której nie widac na pozór a jest większa niż w Turcji o Węgrzech nie wspominając

   1
   1. wojciech.bialek (Autor
    Wpisu
    )

    Ale ja dziś napisałem, że już nie jest ciekawa. A ona mimo tego rośnie najsilniej spośród wszystkich kilkuset spółek na polskim rynku. To się pytam, czy to tylko zabawy, czy może jest jakiś rzeczywisty powód.

    2
      1. duch_natury

       Moja przygoda z niepłynną spółką.
       lata 90te (przed kryzysem rosyjskim chyba 97r.) Wafapomp miał sprzedać jakąś działkę. Więc zagrałem na to info i zakupiłem 20tys. akcji. Nagle kryzys rosyjski więc dokupuję. Zanim się zorientowałem w szczycie paniki miałem prawie 3% spółki a obroty spadły do kilka tyś. sztuk na sesję. Więc broniłem sam kursu przez prawie 2 tyg. aby wytrzymała zdolność kredytowa 😉
       W końcu przyszło info o sprzedaży. + 10% i nadwyżka kupna chyba ze 150.000 sztuk.
       Rzuciłem swoją partię i jakoś wyszedłem z tej inwestycji.

       Po odzyskaniu płynności swojego portfela wiem, że płynność papieru to podstawa. Od tego czasu w takie niepłynne spółki wrzucam max 3-5 tyś. PLN i nigdy nie powiększam pozycji. Ciekawe doświadczenie i nauczka 🙂

       7
   1. wabo

    @wider_swider: spróbuj śledzić kilkadziesiąt spółek w jednym czasie. przy takim rozdrobnieniu portfela to jest jakaś masakra. jak jest hossa jest łatwiej bo wszystko rośnie 🙂 ale przy takiej zmienności jak jest teraz to nie do ogarnięcia. dlatego teraz lepiej inwestować w mniej spółek ale bardziej płynnych. oczywiście mogę się mylić 😀

    1. wider_swider

     To są spółki na których SL odpada. Co miesiąc wybierasz jedną i liczysz, że w przyszłości będzie na niej odpał.
     Pan Wojciech robi genialną selekcję, by tę jedną typować z kilku/kilkunastu.
     Później nawet daje znać, kiedy w jego ocenie warto rozważyć realizację zysków.
     Śledzenie nie powinno zajmować więcej niż 1 minutę dziennie.

     5
 3. groowing

  No i co tam, godzinki dla seniorow doskwieraja ? Przyzwyczajaj sie motłochu niedlugo beda godzinki dla zachipowanych ci nie…… beda kupowac resztki po tych tak po godzinie 20:00. A wy dalej spijcie. Pochowaliscie w swoich norach jak szczury.

  7
 4. macarek

  Problem z nowymi rozwojowymi sektorami na GPW:
  – gaming zgrzany, Cyber zaraz się sprzeda i będzie pustka w planach do dyskontowania
  – covid zgrzany – szczepionki kończą hype tutaj
  – OZE – fotovoltaika będzie niedługo bez wsparcia – program był głównie by dociągnąć do 15% na 2020. Teraz farmy morskie to inny kaliber stopy zwrotu do wielkości inwestycji

  Jak żyć?

  5
   1. Guy Fawkes

    A propos tego tekstu o bikoniu, chyba się Pan w nim trochę … zagalopował[sic!].

    Świątynie były bankami (i korporacjami) w znacznie wcześniejszej starożytności. Już Juliusz Cezar odebrał na rzecz państwa złotnikom(?) emisję pieniądza i przeprowadził oddłużenie Rzymian (reset długów?). Na domiar nieszczęść przedsięwziął plan wyprawy na wschód (przejęcie one belt one road), co stało się chyba już jego ”ostatnim gwoździem do trumny”

    1
       1. Guy Fawkes

        Pan Przemek Kwiecień wypowiedział się ostatnio w kwestiach bitkonnych. Bardzo go lubię, ale okazał się w tym temacie ekonomistą zacofanym, klasycznym, popadł w dodatku w teorię spiskową wskazując nieubłaganym palcem na zatajoną rękę hongkońską (Bitfinex, Tether).:))

        1
        1. Guy Fawkes

         Hongkoń, co innego mogłoby być ośrodkiem konspiracji kryptokonnej, jak nie Honkoń??

         Teraz możemy lepiej zrozumieć politykę czarodzieja Trumpa wobec tej konspiracji. Niestety konspiracja kryptokonna wspierana przez chińskich wywrotowców okazała się silniejsza.

         1
  1. PRT

   Wczoraj jak przeczytałem, że minister zdrowia powiedział, że maseczki zostaną na stałe, to mi kopara opadła. Chyba oszaleli, szczepionka będzie, kto chce niech się szczepi, czego im więcej potrzeba? Na serio chcą zrobić z ludzi wariatów.

   1
      1. dociekliwy54

       Może być sezonowa odporność stadna i zwykle sezon zakażenie się na tym kończy.
       Nowa mutacja za rok umożliwia ponowne zakażenia i znów powstanie odporność stadna. Jest jednak pamięć niezwiązana z obecnością przeciwciał (pamięć limfocytów T) i kolejna fala powinna być mniej niebezpieczna(odporność krzyżowa).

       2
       1. dociekliwy54

        Jęśli zaszczepią ludzi szczepionką genetyczną, to tę odporność krzyżową możemy mieć długo. Organizm będzie produkował antygeny i przeciwciała na nie non stop, do śmierci(alergie?) i dopóki sars-cov2 nie zmutuje bardzo mocno, może to działać. Problem, co może być gorsze:choroba czy lekarstwo?

        2
        1. Bakier

         Mniej “niebezpieczna” na pewno, i będzie sezonowa odporność po zażyciu “szczepionki” a za rok nowa odmiana “szczepionki” i nowa “odporność stadna”, aż w końcu bracia starsi w wierze uznają że już się nachapali dość na Wall Street i nie tylko tam i ogłoszone zostanie cudowne zakończenie “pandemii” a wszystko co potem to już będzie dalej grypa i “musimy się przyzwyczaić do tego, żeby z tym żyć, że to jest z nami i będzie”.

         5
        2. Guy Fawkes

         To jest wstęp do genetychnych manipulacji człowiekiem pod pretekstem zdrowotności. Człowiek – GMO.

         Socyjalism najpierw kreuje wroga (covid), którego potem zwalcza. Ale nie chodzi o samo zwalczenie, pod pretekstem nieubłaganej walki socyjalism realizuje swój cel strategiczny: globalne zniewolenie i zniszczenie cywilizacji post łacińskiej.

         Konflikt rzymsko-kartagiński jest osią historii.

         https://www.youtube.com/watch?v=pwt6tyZNnP4

         Ale człowiek-GMO to już jest coś, co dotyka źrenicy oka Boga, więc zapewne to już nie potrwa długo.

         4
 5. tinley

  Złoto – jeszcze w sierpniu wydawało się safe bet whatever happens. Dziś wygląda jak pułapka. Rentownosci się uspokoiły, dolar słabnie a złoto dalej spada. Nie zdziwi mnie 30% przecena od szczytu czyli poziomy ok 1440$. Sentyment jest mocno negatywny, każdy pretekst powodem do przeceny. Szczepionki, odczyty makro, wzrosty na dolarze, rentownosci = automatyczna przecena. Zmienił się mocno sentyment i lecimy w dół. Stymulusu prawdopodobnie w spodziewanej kiedyś wysokości nie będzie. Być może to średnioterminowa korekta, ale mówi ile warto są przewidywania analityków a gdzie by nie spojrzał to we wrześniu było story “to tylko korekta… już za chwileczkę już za momencik” tak jakby FED i rząd nie miał co robić tylko drukować dolary na zwołanie. Mi to rybka bo i tak mnie interesuje co bedzie za lat kilka czy dekadę a nie jutro, ale ci co z całą kasą weszli po 2060$ musza sie czuć mało komfortowo

  3
 6. groowing

  Ze zlotem to dawno mowiel ze ludzi wycyckaja. Maja takich trajderow21 i innych naganiaczy, nazbierali teraz ich spuszcza w kanal. Gerabiez inflacja w polin jest faktem i to na wielka skale obecnie a co maja powiedziec usrancy, edek 1,19 i lecimy podobno wyzej, ten ich dolar to bedzie niebawem warty niewiele w co mi sie wierzyc raczej nie chce. Na razie czekaja konsoliduja urabiaja i zbieraja. w akcje juz zapakwoali frajerow po calosci teraz musza jeszcze od nicj odklupic dolara. Tak jak mowie jeszcze w tym roku zacznie sie taka jazda ze myski beda spadac z czerepow. Oczy skeirowanie na IRAN panienki.

  5
  1. tinley

   Na złocie korekta musiała być po tym rocznym rajdzie. Ono drozeje systematycznie od paru lat ale w tym roku ten rajd był mocni niezdrowy. Jednak większosć zakładała korektę płaską ale humor popsuły szczepionki i bałagan ze stymulusem. Złoto jest niemal perfekcyjnie skorelowane z realnymi stopami rentowności a skoro FED zadeklarował że inflacji sie nie boi oraz poziom zadłużenia wymusza kontrolę rentownosci przez FED to mimo wszystko w długim okresie złoto i tak jest dośc dobra opcją.
   Niestety ostatnie spadki (znając historię złota) nie zapowiadają szybkiego powrotu sentymentu a i stymulus w spodziewanej obecnie wielkości (mówi się o pół bln $) pomoze w ograniczonej skali (zakladano nawet 2bln).
   Trader21 – z ostrożnosci procesowej nie napisze co myślę o tym jegomościu. On takie bzdury wypisywał parę lat temu że kto posłuchal ten dziś jest mocno w plecy słuchajac dyrdymałów o bankach podnoszących stopy bo inflacja bo to i sramto. To jest antywskaźnik moim zdaniem. Przynajmniej był bo go w ogóle nie słucham.

   1
 7. duch_natury

  @WB
  Składam podziękowania od mojego kolegi, który podczas spotkania w Wawie wziął na poważnie Pana prognozę “Utalentowany Pan Ripley” i kupił sobie trochę XRP 🙂
  Powiada, że dzisiaj przez moment był zysk 300%.
  Dołączam do gratulacji.

  2
  1. Guy Fawkes

   Mam nadzieję, że hiperbola przełamie 20k dopiero jutro. Na coinmarketcapie jest taki contest, kiedy bitkoń przebije 20k. Można typować trzy godziny.
   Ja typowałem ostatecznie 3 kolejne godziny przed południem jutro, czasu UTC.

   1
    1. tmoore

     @WB – Przykro Panie Wojtku ale mogę dołączyć dopiero po 18 tej, co prawda dżentelmeni nie piją przed 12 tą ale ze względu na moje chamskie upodobanie do whisky zapewne do dżentelmenów nie mogę się zaliczyć 🙂

     1
     1. Guy Fawkes

      Milordzie come on!
      Pan Wojtek naczytał się w Krzeszowicach literatury typu przewodnik turystyczny i obyczajowy. :))

      Musimy kiedyś pana Wojtka trochę ze…światowić.:)))

      Na dziś Milordzie są te godzinne sloty popołudniowe?
      Ja pierwotnie dałem na dziś, ale wczoraj w nocy zmieniłem na jutro.:))

      1
 8. groowing

  Odpornosc stadna ???? A dlaczego nie mowia ZBIOROWA ? bo to slowo jest dla ludzi a STADNA dla bydła. Tym dla nich jestescie ? To jzu wiecie po co byl ten cyrk w tv z pokazowka jak kupuja zloto. Przwalcuja was oj przewalcuja jeszcze w tym roku az mycki beda leciec z czerepow.

  6
 9. fast_market

  Jest jeden temat, o którym niedawno słyszałem, ale sam nie jestem stwierdzić czy tak faktycznie jest.
  Ponoć banki nie robią lokat z dużymi klientami (o tym media informowały), ale również jakieś prowizje pobierają od sald na koniec roku.
  Jeśli tak jest w rzeczywistości to naturalna byłaby ucieczka Klientów w jakieś aktywa.
  Akcje chyba są relatywnie tańsze wciąż w stosunku do obligacji.
  Może, zgodnie z jedną z projekcji pana Wojtka, to by wyjaśniało, że będziemy mieli w miarę bezpieczny koniec roku, w tym roku 😉
  Ale też pokazywało by zagrożenie, które może pojawić się zaraz na początku 2021 r.

  1. sumadartson

   Stop loss na shortkoniu? Trzeba na główkę skoczyć żeby dać sobie zamknąć pozycję, gdy trzeba je otwierać. Od czego kiepałka i klawisze? Na L to owszem. Zwłaszcza gdy OFE sprzedaje na suwak. Nie napuszczaj Waść Lorda na pastwę włościaństwa.

   3
  1. sumadartson

   To nie był Covid. Miałem to samo rok temu. Dwie doby żegnania się ze światem na granicy uduszenia, pościel do wymiany co trzy godziny (poty). W tym czasie bezpośredni kontakt z bliskimi, z których nikt od tamtej pory nawet nie kichnął. Noś Waść maskę, bo to nie kpina.

   4
   1. macarek

    Fed na bank zacznie odcinać tlen – każda bowiem bańka jest niebezpieczna dla gospodarki. Teraz byli pod presją Trumpa, i wreszcie będą mogli to wygaszać. Ostatnio wrzucałem jak to w Chinach narasta problem złych długów korporacyjnych….

    2
 10. Guy Fawkes

  @Lordowie, @Izba Gmin oraz Tow. @DareQ

  Nie jestem pewien, czy Ludzkość zrozumiała mój wyszukany żart o terapii za pomocą tabletek z cukru pudu dających 90% skuteczność.

  Szczepionka mająca realnie 80-90% skuteczności NIC NIE DAJE, wobec zarazy to czyste placebo, bo i tak tyle ludzi nie ma objawów, czyli nie choruje.

  To nie jest żadna szczepionka, tylko ingerencja genetyczna o niewiadomym celu i nieprzewidzianych skutkach pod pretekstem nieubłaganej socjalistycznej walki ze straszliwą zarazą.

  Walka z zarazą już spowodowała wielokrotnie więcej ofiar w ludziach niż zaraza sama.

  Warto zauważyć, że dopóki rządził jeszcze czarodziej Trump, ”szczepionka”-placebo nie została ogłoszona

  7
  1. Bakier

   100% racji Lordzie, łącznie z poprzednim postem, a szczególnie tym: “Socyjalism najpierw kreuje wroga (covid), którego potem zwalcza. Ale nie chodzi o samo zwalczenie, pod pretekstem nieubłaganej walki socyjalism realizuje swój cel strategiczny: globalne zniewolenie i zniszczenie cywilizacji post łacińskiej.”

   W odpowiedzi na te zagrywki mogę napisać tylko jedno: TFU!

   1
    1. duch_natury

     Bakier
     “Maseczka „boli” Twoje płuca szlachcicu i to bardzo, tylko że ten „ból” nie boli ”

     To jeden ukrywany fakt. Drugi to, że te maski używane przez większość ludzi faktycznie nie chronią przed zarazą. Trzeci fakt to po prostu sprzeciw wobec rytuałom masońskim aby nam zakryć usta, zrobić z nas niewolników.
     Ja podziękuję.

     Dobre emocje, zdrowe jedzenie od chłopa – nie z Biedronki, sport, zdrowe naturalne suplementy (polecam Algi Chlorelli i Spiruliny), witaminki D3+K2, C proszkowane, Zynk. To mnie chroni znacznie lepiej przed chorobą naturalnie wzmacniając odporność.

     pozdrawiam

     1
   1. Guy Fawkes

    Prawdopodobnie to były przeciwciała Milordzie, a nie kawałek jakiejś atrapy.

    Ale muszę uczciwie przyznać, że jestem zwolennkiem używania maseczek w zatłoczonych miejscach, zawwsze coś zredukują, nie tylko covida.

    1
 11. PRT

  Bankier, jak chcesz chodzić całe życie w masce, bo kilka osób ma takiego, czy takiego wirusa, to powodzenia. Tylko po co wszystkich do tego zmuszać? Tysiące lat ludzkość żyła bez masek i świetnie się rozwijała.

  2
   1. dociekliwy54

    W trzeciej części “Fałszywej pandemii” będzie na temat maseczek.
    Badań naukowych jest wiele. Ja czytałem jedną ale dobrą na ok 2100 osobach obsługujących chorych na oddziałach zakaźnych ponad 2h dziennie przez 12 tygodni. Maseczkowcylepsi gorsi i bezmaseczkowcy tak samo się zarażali. Najwyższy poziom zaufania mają nie wypowiedzi naukowców lecz badania zaślepione, randomizowane, najlepiej metaanalizy. Oczywiście jest ryzyko falszywek od roku 2020.

    1
 12. Guy Fawkes

  @Ludzkość

  Powiem więcej. W sosyjaliźmie nawet NIE MOŻE być szczepionki 100 procentowej, bo wtedy nie byłoby już czago zwalczać i co ważniejsze, zniknąłby strach i pretekst do modyfikacji genetycznych człowieka.

  Do stworzenia nowego człowieka w Nowym Wspaniałym Bezgotówkowym Świecie.

  2
 13. duch_natury

  @rivsay
  “Poprzedni taki rekordowy peak w 2018 skończył się bardzo dynamicznie ”

  Modeluję to analogię z początku 2018r. według wskaźników jesteśmy w US kilka sesji przed szczytem. Czyli wszelakie analogie (dni wolne od giełdy itp) wskazują przyszły tydzień (początek).

  2
   1. duch_natury

    Mnie cały czas brakuje wykończenia na giełdach zagranicznych ok 2-3% (DJIA ma ok 2% do linii oporowej), u nas pewnie zawitanie powyżej 19… Ropa ma linię szyi po zamknięciach ok 47, copper linia wewnętrzna trendu ok 3.35-3.40.
    Niech się dzieje.
    A ten trójkąt Fawkesa mogą fałszywie wybić. Nie przeszkadza 😉

    2

Dodaj komentarz