Największe w ich historii trwające 13 dni sesyjnych wzrosty WIG-BANKI, WIG-UKRAIN i WIG-ODZIEZ

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Od 31 października trzy polskie indeksy sektorowe lub narodowe zanotowały największe w swojej historii procentowe wzrosty trwające 13 dni sesyjnych. Były to WIG-BANKI (+42 proc.; najwięcej od 1998 roku):

… WIG-UKRAIN (+29 proc.; najwięcej od 2011 roku):

… oraz WIG-ODZIEZ (+35 proc.; najwięcej od 2017 roku):

Te 3 indeksy były w 4-ce najsilniej rosnących od końca października. 4-tym był WIG-PALIWA (+29,2 proc.):

… ale w tym przypadku silniejszy trwający 13 dni sesyjnych wzrost zdarzył się wcześniej w okresie marzec-kwiecień br.:

WIG-20 wzrósł w środę do najwyższego poziomu od końca sierpnia (+0,9 proc.). Skala wzrostu indeksu od końca października (+19,4 proc.) praktycznie wyrównała wielkość podobnego trwającego 13 dni sesyjnych wzrostu z listopada-grudnia 2008. Standardowy MACD rosnąc po raz kolejny do najwyższego poziomu od końca czerwca nadal potwierdzał tą zwyżkę. Rosły również wczoraj pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji za wyjątkiem NCIndex (-0,95 proc.). Nowe roczne maksimum ustanowił WIG-UKRAIN.

Cena kontraktów na S&P 500 spadła wczoraj, co można próbować interpretować jako ruch powrotny do przełamanych wcześniej w górę poziomów szczytów z września i października. Nie jest to oczywiście pewne do standardowy MACD nadal nie potwierdzał tego wybicia pozostając poniżej poziomów swych szczytów z czerwca i września. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Po poł procenta rosły główne indeksu w Tajlandii, Indonezji oraz Shanghai Composite, natomiast najsilniej o 1,1 proc. spadał główny indeks giełdy w Malezji. W trakcie sesji przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeks giełd na Tajwanie oraz w Indiach.

Kurs akcji spółki Czerwona Torebka (C/WK 0,28, kapitalizacja 36,2 mln zł) rozwijającej sieć pasaży handlowych o takiej samej nazwie przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu spadkowego, ale w ostatnich miesiącach podjął próbę wyłamania się w górę ze strefy konsolidacji z lat 2018-2020 sugerujący powstanie średnioterminowego trendu wzrostowego i obecnie przebywa nad swoją rosnącą średnią 200-sesyjną.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć spadek wysokości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Turcji w III kw. br.:

… roczne dynamiki wskaźników CPI, bazowej CPI i PPI w Wielkiej Brytanii w październiku:

… rekord publikowanych przez Land Registry cen nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii we wrześniu (+4,7 proc.):

… -0,8 proc. roczną dynamikę indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Irlandii we wrześniu:

… wynoszące na koniec października -22,6 mld zł 12-miesięczne saldo budżetu rządu w Polsce:

… liczbę nowych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA w październiku:

… wyniki handlu zagranicznego Szwajcarii w październiku:

… oraz -5,1 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Szwajcarii w III kw. br.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. groowing

  Euro stoi zadziwiajaco wysoko do dolara jak na syf ktory sie niebawem rozleje po calym kołchozie. Oczekuje jeszcze w tym roku takiej kumulacji negatywnych zdarzen, ze za dolara bedzie 4,70 cebulina. Cel władcow marionetek: niedopuscic za wszelka cene aby odbyly sie chrzescijanskie Swieta Bozego Narodzenia. Zobaczycie.

  3
 2. x1

  na przykładzie wspomnianych pod poprzednim wpisem Pozbudu i Famuru uwaga natury ogólnej- iż AT jest OK jeżeli model biznesowy tudzież potencjał nie ulega istotnym zmianom, gdyż jeżeli spólka znacząco powiększy/pomniejszy swoje możliwości zarobkowania to naturalnym jest że kurs to prędzej czy póżniej odzwierciedli (czasami w sposób gwałtowny) i tak:
  Pozbud po przejęciu spólki wykonawczej Agnes ( co daje mu m.in. pełną marżę na 5 letnim kontrakcie z PKP PLK) i z ekspozycją na kontrakty budowlane z rynku OZE + C/Z = 3,5 obecnie a bardzo prawdopodobne że dużo niżej po wynikach za Q3 (obym się nie mylił) to jest baza do sporych wzrostów
  Famur zaś z ekspozycją na sektor wydobywczy który będzie się kurczył może mieć istotny problem ze swoim core biznesem
  tak to widzę

  5
 3. fast_market

  Przychody grupy KGHM wyniosły 5,63 mld zł wobec 5,933 mld zł oczekiwanych przez rynek.

  Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 472 mln zł wobec 695 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem, że spółka zanotuje zysk netto na poziomie 637,7 mln zł.

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Skorygowana-EBITDA-grupy-KGHM-wyniosla-w-III-kw-1-767-mld-zl-wobec-konsensusu-1-69-mld-zl-8004101.html

 4. fast_market

  Ten wynik na działalności inwestycyjnej nie dziwi bo mają gigantyczny portfel obligacji skarbowych, które obecnie są praktycznie najdroższe w historii.
  Nie można wykluczyć, że właśnie z tego są realizowane zyski, a w ich miejsce kupowane obligacje „covidowe” PFR i BGK, które mają powiedzmy ok. 0,6/0,7% wyższą rentowność. Takie komunikaty szły ostatnio.

  2
 5. fast_market

  A mnie się podoba takie postawienie sprawy:

  BILLIONAIRE FINANCIER GEORGE SOROS TELLS EU TO STAND UP TO HUNGARY AND POLAND, CANNOT AFFORD TO COMPROMISE ON THE RULE-OF-LAW PROVISIONS

  GEORGE SOROS: EU FUNDS MUST BE DIVERTED AWAY FROM THE HUNGARIAN GOVT AND CHANNELED TO LOCAL AUTHORITIES IN THE COUNTRY

  2
 6. sumadartson

  Lord@Guy Fawkes
  Podziękowania za tajne plany składając, powiem jeno że tajna mapa wskazuje kierunek >4k. Długoterminowo, rzecz jasna.
  We dworze śmieci wyrzucone. Ruszamy Pod Hołd Pruski wierzchem, czego wszystkim Ichmościom życzę.

  1
  1. duch_natury

   @bw0
   System gra va bank. Widać, że już się nie szczypią. Robią swoje chociaż coraz więcej jest na wierzchu. Pytanie czy ludzie wybudzą się z hipnozy i porzucą wbijane od małego schematy przez szkołę, naukowców, religię, media czy pozostaną bierni bo tak wygodniej. Przebudowa wyglądu świata i porzucenie starych schematów myślenia i działania to nie prosta rzecz. Strach przed nowym, nieznanym. Doskonale to rozumiem.

   3
   1. Guy Fawkes

    Takiego cygaństwa jak na tym filmie to nie pamiętam nawet z czasów komunistycznych. Kompletne odwrócenie oraz instruktaż kolorowej rewolucji przeciw rządom prawicowym.

    A propos Fawkesa taka charakterystyka:

    //Oswald Tesimond, jezuicki ksiądz i kolega ze szkolnej ławy, opisuje Fawkesa jako „przyjemnego w obyciu, o wesołym usposobieniu, przeciwnego kłótniom i sporom (…) lojalnego wobec przyjaciół”. Według niego Fawkes był „mężczyzną dobrze zaznajomionym z zagadnieniami wojennymi” i że właśnie połączenie jego pobożności z profesjonalizmem sprawiło, że zdobył sobie względy pozostałych spiskowców.//

    Czy to Ci kogoś nie przypomina Milordzie?:)))))

    1
  1. Guy Fawkes

   A propos Admiralicji, żartuje się, że Węgrami – państwem bez dostępu do morza i bez floty rządził admirał.

   No ale czy my, ze sporą linią brzegową i portami, czy my na pewno mamy dostęp do morza, czy tylko nam się tak wydaje?

   Dobra, kończę.:))

  1. duch_natury

   Obstawiam, że większe turbulencje pojawią się dopiero na początku grudnia z celem 14.12 – posiedzenie elektrorów w US. Wczoraj słuchałem, że któryś stan w którym wygrał Biden powiedział, że nie wystawi żadnego elektora. Więc może się okazać, że jeśli kilka stanów spornych zrezygnują z wystawienia elektorów to braknie tych 270 głosów do poznania zwycięzcy.
   Wówczas może być głosowanie stanami (każdy stan ma jeden głos).
   @Wider – To tylko moje niezobowiązujące rozważania 😉

   5
   1. wider_swider

    Standardowo S&P500 kończy rok prezydencki ze średnim wzrostem wynoszącym średnio około +10%.
    Oznacza to, że wypadałoby obecny poziom dowieźć do końca roku, aby utrzymać statystykę.
    Z kolei z całego cyklu prezydenckiego, to właśnie 1 rok jest w większości przypadków najsłabszy, a na drugim miejscu 2 rok.
    Tak więc 2021-2022 jest idealnym okresem na jakieś konkretniejsze tąpnięcie w USA.

    1
  1. Guy Fawkes

   Z tym się zgadzam, ale tylko w pewnej mierze.

   Podział sceny[sic!] politycznej dla ubogich na prawicę i lewicę (w środku bagno) jest czysto rewolucyjny, wywodzi się z czaów rewolucji antyfrancuskiej.

   Teza i antyteza składają się na syntezę, czyli System, który następnie jako teza zmaga się z antysystemem jako antytezą i powstaje Matrix. Matrixowi znowu zostanie podstawiona jakaś antyteza, ale z tego fenickiego dialektycznego Uroborosa nie ma wyjścia w ramach jego hipostaz (dla ubogich).

   Trzeba się trzymać cywilizacji łacińskiej i traktować politykę w ramach większego/mniejszego zła, wspierając te elementy, które są zbieżne z Cywilizacją (i świętą teologią).

   Sama systemowa abnegacja Systemowi nie szkodzi.:))

   3
   1. Guy Fawkes

    //Sama systemowa abnegacja Systemowi nie szkodzi.//

    Nawet antysystem jest konieczną częścią Systemu. Socjalizm musi mieć wroga, którego wytwarza, żeby go zwalczać. Sysyem generuje antysystem, żeby kontrolować oba człony dialektycznej alternatywy.

    1
    1. Guy Fawkes

     Fundamentalna zasada socjotechniki polega na tym, żeby wytworzyć możliwie szeroką linię frontu dla ubogich, żeby jedni byli ”za” a drudzy ”przeciw”. Narzucając przedmiot sporu kontrolujesz obie walczące strony i gra gitara.

     2
  1. duch_natury

   @Datik
   Nie chcę oceniać radykalizmu groowinga. Jego sprawa, jego emocje.

   Mogę tylko zaproponować przebadanie przed „zażyciem” tego specyfiku czym będzie ta obecna „szczepionka” nowej generacji. Czym różni się od szczepionek stosowanych w przeszłości.
   Co oznacza mRNA. Czy przypadkiem preparat ten nie spowoduje trwałych zmian w naszym kodzie genetycznym. Czym grozi reakcja autoimmunologiczna organizmu związana z wytworzeniem dużej ilości przeciwciał.

   2
    1. dociekliwy54

     I ta nietrwałość powoduje ciągłe mutacje corony i grypy. To dlatego trafienie w szczepionkę jest mało prawdopodobne/ Lekarze to wiedzą i szczepi się tylko 6%. / Zasczepienie na grypę powoduje,że jest większe prawd. zachorowania na coronę. To jak z mniszkiem i stokrotkami na trawniku. Mniej jednego, więcej drugiego. Ponadto szczepionka na grypę zawiera związki zwiększające zakaźność wirusów(hemaglutyniny) aby mała dawka wektora zadziałała.To właśnie może ułatwić zakażenie innym wirusem, na który szczepienie nawet krzyżowo nie działa.

     2

Dodaj komentarz