Co zabiło 5 tysięcy Polaków w 44-tym tygodniu tego roku?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Według tygodniowych danych, które publikowane są przez Human Mortality Database, w 5 poprzednich latach w 44-tym tygodniu roku (w tym roku od 26 października do 1 listopada) umierało w Polsce kolejno 7348, 7646, 7594, 7765 i 7637 osób). Uwzględniając długoterminowy trend wzrostowy (polskie społeczeństwo się starzeje) można wyliczyć, że w „normalnych” warunkach w 44-tym tygodniu bieżącego roku w naszym kraju „powinno” umrzeć ok. 7740 osób. Tymczasem według publikowanych z miesięcznym opóźnieniem przez Human Mortality Database danych w 44-tym tygodniu br. w Polsce zmarło łącznie 14115 osób, czyli o 6375 więcej.

W tymże 44-tym tygodniu bieżącego roku obejmującym 7 dni od 26 października do 1 listopada zmarło w Polsce na COVID-19 – według oficjalnych danych – łącznie 1280 osób (w kolejnych 7 dniach tego tygodnia umierało na COVID-19 kolejno 87, 45, 132, 236, 298, 202 i 280 osób).

Jak widać te przypisane COVID-19 1280 zgonów z 44-tego tygodnia br. tłumaczy tylko część z ok. 6375 „nadwyżkowych” zgonów zarejestrowanych w naszym kraju w tamtym tygodniu.

Co zabiło w 44-tym tygodniu br. pozostałe 5095 Polaków? Nasuwają się dwie odpowiedzi. Są to zgony spowodowane przez COVID-19, które z jakichś powodów nie są jako takie rejestrowane przez służbę zdrowia lub są to zgony spowodowane innymi przyczynami na przykład spadkiem zdolności polskiej służby zdrowia do przychodzenia z pomocą pacjentom, którzy w normalnych warunkach zostaliby uratowani, ale obecnie z jakichś względów – na przykład przeciążenia służby zdrowia obowiązkami związanymi z pandemią albo lękiem pacjentów przed wizytą w szpitalu – to nie następuje. Niestety bez szczegółowego zbadania danych zapewne znajdujących się w Ministerstwie Zdrowia na temat przyczyn tych nadwyżkowych zgonów nie przypisanych COVID-19 trudno odpowiedzieć na to pytanie.

Konfrontacja tych danych z Human Mortality Database z oficjalnymi informacjami, które można znaleźć w internecie częściowo potwierdza ich wiarygodność (np. na medonet.pl „Największe przyrosty zgonów od lat. COVID-19 uderza bezpośrednio i pośrednio„).

„Częściowo ten wzrost zgonów możemy tłumaczyć epidemią COVID-19. W ciągu dwóch tygodni listopada (2-15.11) z powodu COVID-19 lub współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarło 4567 osób. Oznacza to, że z powodu innych chorób zmarło 20 942 osoby. Rok wcześniej, w tym samym okresie odnotowaliśmy 15 244 zgony. Nietrudno policzyć, że w ciągu tych dwóch tygodni 2020 roku, zmarło ponad 5 tys. osób więcej niż rok wcześniej (przy nieuwzględnieniu zgonów z powodu COVID-19).

Ktoś powinien się tym zająć – i to w miarę szybko – bo ten wzrost zgonów – pomijając nawet zgony przypisane COVID-19 – jest odpowiednikiem jednego-dwu amerykańskich 9/11 tygodniowo w kraju o populacji 9-krotnie mniejszej niż ta zamieszkująca USA.

WIG-20 po wzroście o 2,4 proc. wyszedł wczoraj na najwyższy poziom od końca lutego br. Łącznie od końca października indeks ten zyskał 25,2 proc., co było jego największym trwającym 23 dni sesyjne wzrostem od tego kulminującego 14 kwietnia br. (+27,3 proc. w ciągu 23 dni sesyjnych). By znaleźć równie silny trwające 23 dni sesyjne wzrost WIG-u 20 trzeba się cofnąć aż do października 2001, kiedy to ceny akcji silnie rosły po dołku ustanowionym po atakach terrorystycznych na USA z 11 września. Poza NCIndex (-0,2 proc.) pozostałe główne indeksy GPW również rosły w środę (chociaż w mniejszym stopniu niż WIG-20). Nowe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-BUDOW i WIG-GORNIC.

Cena kontraktów na S&P 500 stabilizowała się dziś rano (-0,1 proc.) po wczorajszym lekkim wzroście znajdując się już bardzo blisko górnego ograniczenia wstęgi Bollingera. W Azji dziś rano przeważały wzrosty głównych indeksów (najsilniejsze na Filipnach +1,6 proc. oraz w Malezji +1 proc.). Nowy przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeksy giełd na Tajwanie, w Indiach i Korei Południowej. Najsilniej o 0,9 proc. spadał główny indeks giełdy w Nowej Zelandii.

Spółka BNP Paribas Bank Polska (C/Z 12,3, C/WK 0,71, kapitalizacja 8,43 mld zł) została w tym miejscu wspomniana 2 października br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 40,30 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 57,2 zł. Dotarcie kursu akcji spółki do górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, w obrębie którego kurs przebywa od 6 lat, czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 2 miesiące temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć saldo obrotów bieżących Australii w III kw. br.:

… wzrost wartości publikowanego przez rząd wskaźnika zaufania konsumentów w Japonii w listopadzie:

… najwyższą od 20 lat roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem samochodów) w Niemczech w październiku:

… ponowny spadek liczby sprzedanych we Francji w listopadzie samochodów osobowych:

… wyniki handlu zagranicznego Węgier we wrześniu:

… trzeci miesiąc z rzędu spadek wysokości stopy bezrobocia w strefie euro w październiku:

… -1,9 proc. roczną dynamikę PPI w strefie euro w październiku:

… +2 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Brazylii w październiku:

… oraz najwyższą od prawie 8 lat roczną dynamikę sprzedaży samochodów w Australii w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  Wzrost rentowności na tzw. długim końcu krzywej spowodował, że spread rentowności obligacji 10- i 2-letnich jest największy od lutego 2018 roku, informuje Reuters.

  Spread wynosił 79,6 pkt. bazowego. Justin Lederer, analityk rynku obligacji skarbowych USA w Cantor Fitzgerald w Nowym Jorku wskazuje jako powód wzrostu „długiego” końca krzywej rentowności większe przekonanie o zbliżającej się stymulacji gospodarki USA oraz dalszych działaniach reflacyjnych. Zwrócił uwagę, że rentowności mogłyby iść w górę mocniej gdyby nie przekonanie o gotowości Fed do zakupów obligacji z dłuższym terminem zapadalności.

 2. fast_market

  Further gains in EUR/USD are likely as long as the pair trades above 1.1742, suggested Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research at Commerzbank.

  “EUR/USD has maintained upside pressure following the break above the 1.2014 August peak. It is poised to reach 1.2145, the 78.6% retracement and this is the break up point longer term to 1.2622, the 200 month moving average. We note the 13 count on the 240 minute chart and will attempt to buy the dips. Dips should find initial support at 1.1921 and good nearby support at the 1.1800/03 November 23 low and the 55 day ma. EUR/USD will remain bid while above the six month support line at 1.1742.”

 3. dociekliwy54

  Jeżeli chodzi o interpretację wyższej śmiertelności, to można poszukiwać następującej. Jeżeli po jej podwyższeniu w stos do średniej sezonowej, następuje potem obniżenie w kolejnym okresie poniżej normy kolejnego okresu, to czynnik wywołujący był słaby i działał tylko na tych, którzy i tak wkrótce by zmarli. Jeśli takiej kontrakcji nie będzie, to czynnik był silny i zabijał raczej niezależnie od stanu zdrowia. Ten pierwszy przypadek, to silna epidemia, drugi słaba epidemia lub działania blokujące służbę zdrowia. Oczywiście to tylko przybliżenia, bo np. nieudzielenie pomocy po wypadku będzie emulowało silną epidemię.

  2
 4. duch_natury

  @fast_market 2 grudnia 2020 o 17:52
  „Widzicie TKZ na fw20?
  38500 (+1980%) i dalej rośnie ”

  Przypomniała mi się zamierzła sesja z 2019r. gdzie W20 chodził w przedziale 2000-2300 i było -5% i na koniec tej sesji bawili się kursem TKZ w drugą stronę – 10pkt :))))
  Potem okazało się to sesją odwrotu.

  1
   1. duch_natury

    moja koncepcja oparta jest o dwa poziomy W20
    1) 1905-1910
    2) 1930-1940
    Przejście pierwszego poziomu zmienia strategię średnioterminową ale nie krótkoterminową.
    PIerwsza pozycja S w przedziale 1, druga pozycja S w przedziale 2 lub poprzebiciu linii trendu wzrostowego ostatniej fali.

    2
 5. tmoore

  Właśnie słuchałem niesłychanie ważnego wywiadu pomiędzy: „Jacek Bartosiak talks to Peter Zeihan on the chaotic times that are coming, on decoupling and deglobalization” Kto może obejrzeć polecam, zestaw obowiązkowy dla inwestorów, nie mogę podesłać linka z przyczyn prawnych. Pan Wojtek czyli nasz Gospodarz może może kolegę poprosić o podesłanie.
  W skrócie tezy dla inwestorów:
  1. Niezależnie kto wygra w USA, globaliści będą i są w odwrocie, USA zamykają się dla świata i przestają pełnić rolę organizatora ładu światowego. Nie podejmą się wojny z Chinami, Chińczyków wykończą procesy demograficzne + geografia i polityka. Bardzo chętnie będą zakłócać procesy na świecie, nie będą ich organizować. Powrócą do systemy światowego z 1-2 pokolenia, jak będą mieli nowe przewagi ekonomiczne. Wychodzą z sojuszy – wszystkich. Niemcy muszą się zorientować na sąsiadów (Francja, Polska, Rosja) albo zbankrutują. Polacy nie mogą liczyć ani na USA ani na NATO – jeśli nie dogadają się z Niemcami upadną jako państwowość. Wyzwanie będzie tak duże, że jeśli jako naród się nie zjednoczymy na około rzeczy istotnych znikniemy. W perspektywie ekonomicznej jeśli mamy zostać krajem przemysłowym mając mało słońca i wiatru – nie możemy iść w stronę zielonej energii. Pozostaje węgiel – w Polsce, albo powrót do czasów przed-industrialnych.

  5
   1. rivsay

    🙂
    „Jakie było moje zdziwienie, że wyniki zachorowań dla aż 148 krajów są zgodne z rozkładem Benforda w ponad 90%, podczas gdy wyniki zachorowań dla Polski były zgodne jedynie w 31,8%… i uplasowało ją to UWAGA na 4 miejscu od końca pod względem wszystkich krajów, których wyniki są notowane w WHO… Zaraz przed Rosją(-11.6%), Tadżykistanem (6.8%) czy Kuwejtem (21.6%)… 😮
    Jednak próbka danych dotyczyła okresu od pierwszego raportowania w danym kraju, do jedynie 18 Sierpnia 2020 roku. Postanowiłem zaktualizować dane w pliku stworzonym przez Davida i co się okazało, wykresy wiele się nie zmieniły (https://docs.google.com/spread…). Polska jak w moim pierwszym pomiarze, z pokryciem na poziomie 65,3% uplasowała się tym razem na 12 miejscu OD KOŃCA (na 216 krajów), natomiast nadal aż 158 krajów osiągnęło wynik powyżej 90%! Co ciekawe Rosji również udało się poprawić wynik z -11.6%, do aktualnego 49.4%.”
    „P.S. Dane o zgonach z powodu COVID w Polsce są zbierane zgodnie z rozkładem Benforda w 97,5%”

    Znaczy Mateusz i spółka kłamią? no niemożliwe 🙂

    4
  1. Guy Fawkes

   Poza tym weź pod uwagę Milordzie, że to się tylko tak mówi, że Chiny nie zmieniają ustrojów i obyczajów innych krajów.

   W rzeczywistości to oczywista nieprawda, bo te procesy rewolucyjne, które teraz zachodzą, właście przygotowują świat na chińską hegemonię. Chiny nie robią tego własnymi rękami, tylko za pomocą localnych sk…..

   2
 6. Bankier1

  Superakumulator SALD – ponad 1000 km zasięgu i ładowanie w 10 minut?

  Nowa technologia akumulatorowa SALD, tworzona we współpracy ośrodków z Niemiec i Niderlandów, ma pozwolić samochodom elektrycznym na uzyskanie trzykrotnie większego niż obecnie zasięgu przy jednoczesnym skróceniu czasu ładowania do jednej piątej. I to wszystko mogłoby się wydarzyć już za dwa lata.

  Za co szejki będa budować swoje zamki na piasku ?

  4
 7. Guy Fawkes

  @Lord Tmoore

  // Niezależnie kto wygra w USA, globaliści będą i są w odwrocie, USA zamykają się dla świata i przestają pełnić rolę organizatora ładu światowego. Nie podejmą się wojny z Chinami, Chińczyków wykończą procesy demograficzne + geografia i polityka…//

  On się myli Milordzie.
  Jeżeli Ameryka się wycofa, to nie będzie miała po co wracać, a dolar przechodzi do historii. Mówię, polowania na bizony.

  Owszem, jeżeli komuna opanuje Amerykę, to tak zrobi, bo komuna jest antyamerykańską agenturą.

  Ale według mojego modelu Ameryka musi najpierw przeprowadzić ersibatl, a potem spuścić się na Rosję zako blokadę środkowo azjatycką, co doprowadzi do hatlendło.

  To jest jedyny sensowny, logiczny, realistyczny i oparty na historii scenariusz.

  Chiny nie mają kryzysu demograficznego, mają 20% nadwyżkę mężczyzn w młodych pokoleniach, więc po pierwsze oznacza to nadmiar rekruta, po drugie sprowadzenie sobie z Azji mnóstwa młodych kobiet.:))

  …………………………………………………………….

  Dogadanie się Polski z Rzeszą jest możliwe tak samo, jak pogodzenie ognia i wody. Niemcy tylko pod butem amerykańskim i to twardym, podkutym, nie sprawiają kłopotu.
  Stolica Rzeszy jest 50km od granicy i tak nie może pozostać, to oczywiste.

  1
   1. duch_natury

    No tak ale intuicja mi podpowiada, że nie gram L-ek (bardzo rzadko głównie na NSQ).
    Jak nie rozumiem to z daleka. ta sama sprawa bitcoinami.
    Od maja dziobię S-ki z dobrym skutkiem a jakbym wytrzymywał pozycje do końca to byłoby jeszcze dużo lepiej. Więc trzymam się swojej strategii.

 8. fast_market

  Narodowy Bank Polski w rekomendacjach w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego:
  „Rozważenia wymaga czasowe zmniejszenie składek na system gwarantowania depozytów BFG w okresie istotnego pogorszenia warunków funkcjonowania banków. Należy mieć na uwadze fakt, że w Polsce wartość funduszu gwarancyjnego banków w relacji do środków gwarantowanych już od dawna przekracza minimalny poziom docelowy obowiązujący kraje UE” – napisano w raporcie.
  „Jednocześnie, wdrożenie przepisów w zakresie przymusowej restrukturyzacji znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo i skalę wykorzystania funduszu gwarancyjnego” – dodano.
  Raport opiera się na danych dostępnych do dnia 30 października 2020 r. (PAP Biznes)

  1. Bakier

   Typowy gówniany artykuł gównianego żydowskiego szmatławca, niby tacy tolerancyjni i nie chcą żeby innym do łóżek zaglądać, ale świetnie jak można się dojebać do PiSu, nieważne że ponoć, że ktoś tam, że wymyślone. Ważne że damy na jedynkę i będzie. Tfuuuuuuuuuuu

   3
  2. Guy Fawkes

   Spadaj z tym g…..

   A tak w ogóle, to jak można równocześnie z jednej strony forsować LGBT+, a z drugiej strony podp….. ich? Schizofrenia to łagodna diagnoza w tym wypadku.

   Ale widzę, że g….jadów i tak nie zabraknie.:))

   2

Dodaj komentarz