Najlepszy w historii rok NCIndex

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Zapewne dosyć nieoczekiwanie NCIndex zakończył miniony rok aż 108,9 proc. wzrostem, co było zdecydowanie największą roczną zwyżką tego indeksu w jego sięgającej końca 2007 roku historii. Wcześniejszy rekord tego indeksu ustanowiony był 2009 roku (+30,1 proc.). Wśród głównych indeksów GPW na drugim miejscu za NCIndex był sWIG-80, który w minionym roku zanotował najsilniejszy od 2013 roku +30,6 proc. wzrost. O ile indeksy małych spółek radziły sobie bardzo dobrze, o tyle w przypadku średnich i dużych już tak dobrze nie było: mWIG-80 wzrósł w minionym roku raptem o 1,7 proc., a WIG i WIG-20 spadły o odpowiednio -1,4 proc. i -7,7 proc.

W przeszłości NCIndex, był najsilniejszym w tej grupie głównych indeksów polskiego rynku akcji tylko dwukrotnie: w 2019 roku oraz w 2010 roku. Jeśli pominąć NCIndex, to taka jak w 2020 roku kolejność stóp zwrotu (WIG-20<WIG<mWIG-40<sWIG-80) pojawiała się w przeszłości 5-krotnie: w latach 2004, 2006, 2009, 2013 i 2015. W 4 z tych 5 przypadków następny rok był na WIG-u wzrostowy.

Na ostatniej sesji minionego roku WIG-20 spadł o 1,6 proc. Standardowy MACD dla tego indeksu nadal przebywał poniżej linii sygnału. W środę traciły również chociaż w mniejszym stopniu niż WIG-20 WIG, mWIG-40 i NCIndex, zyskał +0,8 proc. natomiast sWIG-80. Wśród indeksów sektorowych przynajmniej roczne maksima ustanawiały w środę WIG-BUDOW i WIG-SPOŻYW. Wśród indeksów narodowych przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-CEE i WIG-UKRAIN.

Cena kontraktów na S&P 500 kontynuowała dziś rano pełzanie do góry (+0,4 proc.) w strefie nowych historycznych rekordów i przy górnym ograniczeniu wstęgi Bollingera. MACD nadal nie potwierdzał tych szczytów jak również szczytu indeksu z września pozostając poniżej swego poziomu z czerwca. W Azji dziś rano spadały jedynie japoński Nikkei 225 (-0,7 proc.) oraz malezyjski KLCI. Najsilniej – o 2,5 proc. – zwyżkował koreański Kospi. Przynajmniej roczne rekordy ustanawiały główne indeksy W Korei Południowej, na Tajwanie, w Indiach, w Japonii (przed spadkiem w dalszej części sesji) oraz Shanghai Composite Index.

Spółka Polski Koncern Naftowy ORLEN (C/Z 8,3, C/WK 0,61, stopa dywidendy 1,7 proc., kapitalizacja 24,7 mld zł) została w tym miejscu wspomniana 29 października br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 38,99 zł. Na ostatniej sesji minionego roku jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 57,72 zł. Osiągnięcie przez kurs okolic górnego ograniczenia kanału ponad 3-letniego trendu spadkowego czyni przesłanki stojąca za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki ponad 2 miesiące temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Aplisens (C/Z 10,10, C/WK 0,78, stopa dywidendy 2,3 proc., kapitalizacja 132 mln zł) będąca dostawcą i producentem rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki od ponad 7 lat znajduje się w obrębie formacji wachlarza, którego kolejną linię pokonał w lipcu ub. r., a ostatnio przebywając nad rosnącą średnią 200-sesyjną zmaga się z poziomym oporem wyznaczanym przez lokalne szczyty z ostatnich 2 lat.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od środy, można wspomnieć saldo obrotów bieżących Polski w październiku:

… -1,2 proc. roczną dynamikę złotowej wartości długu zagranicznego Polski w III kw. br.:

… lekkie zmniejszenie się w III kw. br. ujemnej wartości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski:

… lekki spadek wartości publikowanych przez China Federation of Logistics&Purchasing wskaźników PMI Manufacturing i PMI Non-Manufacturing w Chinach w grudniu:

… lekki wzrost do najwyższego poziomu od prawie 3 lat wartości publikowanego przez NDC wskaźnika PMI dla przemysłu na Tajwanie w grudniu:

… spadek szacowanej przez Blagovest średniej ceny w USD metra kwadratowego mieszkań w Kijowie w styczniu:

… lekki spadek wartości publikowanego przez HALPIM wskaźnika PMI dla Węgier w grudniu:


… wzrost wartości publikowanego przez YouGov/Cebr wskaźnika zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii w grudniu:

… oraz wzrost rocznej dynamiki wskaźników CPI i PPI w Turcji w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  Z tym się nie zgodzę. Stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej wypłacanej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, będzie w przyszłości o wiele niższa niż dziś. To wiemy. Dziś stopa zastąpienia wynosi ok. 55 proc., a w 2060 r. może to być ok. 25 proc.

  I pani profesor też będzie pracować 60 lat i więcej?

  W mojej rodzinie wieloletnia praca jest akurat tradycją.

  Może pani Gertruda prezes ZUS wytłumaczy jak będzie pracował np 80 letni budowlaniec bo mój sąsiad ma 35 lat i kręgosłup kaput , powiem mu bo on nie ma pojęcia że jeszcze ma prawie 50 lat pracy przed sobą jak chce jakąs emeryturę .

  4
     1. PRT

      No i może nawet konkubinie i synowi by coś kupił, jakąś czekoladę, albo pończochy. A tak serio, to nie wierzę, że to dorosły facet, który założył rodzinę. To musi być jakiś sfrustrowany nastolatek, który nie ma znajomych, a rodzice mu nie chcą dać kieszonkowego.

      7
        1. Bankier1

         To żaden LORD to typowy cham trzeba to jasno powiedzieć . Trzeba być wyjątkowym tępakiem żeby się nabijac ,że ktoś złamał prawą rękę w łokciu , nie zniżę sie do jego poziomu ,żeby życzyć mu to samo a ból jest ciągły i mocny i to tygodniami zaraz będzie 5 miesiąc i dalej rehabilitacja .

 2. konsultant122

  No cóż jak się liczy na naiwnych kupujących obligacje Getback to nie dziwne że się za bank biorą:
  https://stooq.pl/n/?f=1397265

  „Według BFG, sytuacja kapitałowa Idea Banku była bardzo zła – ze sporządzonego przez firmę PwC Advisory sp. z o.o. sp.k., bank ten miał kapitały ujemne na poziomie minus 482,8 mln zł. Oznaczało to, że aktywa Idea Banku nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

  Fundusz podał, że zgodnie z oszacowaniem PwC, wartość aktywów Idea Banku zawiera się w przedziale 12,4 mld zł a 12,8 mld zł, a to oznaczało, że nie pokrywała wartości środków gwarantowanych.

  „Bank miał blisko pół miliarda ujemnego kapitału, więc jedyną alternatywą była upadłość, w przypadku w której, zgodnie z oszacowaniem PwC, wartość aktywów zawiera się w przedziale 12,4 mld zł a 12,8 mld zł, a to oznacza, że nie pokrywa nawet wartości środków gwarantowanych” – napisano w komunikacie BFG.

  „Oczywiście, Fundusz wypłaciłby wszystkie środki gwarantowane (ok. 13,8 mld zł), jednak według szacunków odzyskałby z masy upadłości co najmniej 1 mld zł mniej niż wypłacił (i to w przeciągu kilku lat, bo co najmniej tyle trwają procesy upadłościowe w Polsce). To przełożyłoby się na dużo wyższe składki, jakie polskie banki odprowadzałyby w kolejnych latach do BFG” – dodano.

  W ocenie BFG, nieuprawnione jest stwierdzenie o trwałej poprawie rentowności Idea Banku. Zdaniem Funduszu, bank ten nie uwzględniał (czy też uwzględniał w niewystarczającym stopniu) w swoich rezerwach szeregu pozycji m.in. na roszczenia z tytułu misselingu obligacji Getback czy rezerw z tytułu COVID-19.

  „Pogarszała się również sytuacja spółek zależnych banku. Spółka Idea Money, której obligacje objął Idea Bank, otrzymała informację o konieczności korekty deklaracji podatkowej na kwotę 150,5 mln zł. Nie trzeba dodawać, że bank, pomimo ich obniżenia, nadal miał wysokie koszty finansowania. Wszystko to powodowało, że nie było realnych szans na wyjście z luki kapitałowej” – napisano w komunikacie.

  „Co bardzo istotne, główny akcjonariusz pozostawał bierny, mimo czytelnego stanowiska organów nadzoru, że bank powinien skupić się na jak najszybszym uzupełnieniu brakującego kapitału przez inwestorów” – dodano.”

  2
  1. fast_market

   Możesz też dodać (to z pewnością uspokoi wątpiących):
   „Szukanie innych niż ekonomiczno-finansowe kontekstów decyzji o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku jest nieuzasadnione – oświadczył w poniedziałek prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski.”

   4
      1. Bankier1

       To samo chcieli zrobić z bankiem Solorza ale ten zatrudnił Gawryluków i TVPis polsatnews i mu darowali , czarnecki poszedł inną droga i go zgnoili co nie znaczy że swojego za uszami też nie miał , ludzi też ładnie wydoił w swoich bankach

       4
   1. konsultant122

    Idź an do audytorów i pytaj co oni myślą o bankrucie. Tam to BFG musiałby dopłacać i pan by się musiał dołożyć gdyby Idea Bank okazał się niewypłacalny.Bardzo dobrze się stało. Bankrutom mówimy nie.
    PS. Bitbay zmienił rachunki wpłat na Aliora. Czyżby następny do odstrzału w kolejnej bessie bitkonia?:))) Fritzexchange też miał rachunki w Aliorze…

    5
    1. konsultant122

     Decyzję BFG podobnie ocenił na antenie TOK FM Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek RPP. Wskazał, że była słuszna i podjęta w bardzo dobrym terminie. – Bank miał ujemne kapitały od dawna, na pewno był źle zarządzany – dodał Grabowski i tłumaczył, że zysk na poziomie kilkudziesięciu milionów rocznie nie rokował zasypania luki w kapitale, która doszła, według badania PWC, do ponad poł miliarda złotych.

     Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-sprawa-idea-banku-z-szesciu-bankow-zglosil-sie-tylko-jeden,nId,4966260#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

     1. Max2

      Czasami ręce opadają.

      Koncentruj się człowieku nie na przedstawieniu. Aktorów będzie mnóstwo. Reżyser jeden. Spójrz za kulisy. Dlaczego dopiero teraz?
      Kto na tym zyska a kto straci? Komu to jest na rękę ? O co właściwie chodzi? Dlaczego i co jest prawdziwym powodem?

      1
 3. noob

  konsultant122 4 stycznia 2021 o 17:00Odpowiedz
  Ale tu zbirów rzeczywiście POlitycznych.Nie da się tego czytać . W ogóle to poza tym co Gospodarz pisze już można pomijać komentarze.
  Krzykacza konsultanta tez ?wogole sie nie zna a gardłuje ze hej.
  fw 2068?

  9
    1. noob

     Darek51234@
     Szkoda nerwow i czasu na tego debila,człowiek pisze grzecznie aby nie komentował moich wpisow ale skad,gownojad musi swoje zrobic.Powtarza co przeczyta lub zasłyszy.0 własnych pomysłow,17 lat na rynku go oszukiwali ostatnio napisał teraz juz sie wiecej nie da doszedł do wniosku,no brawo!!alez ten bankier to jest bystrzak

     1
 4. Bankier1

  Rynek obligacji USA sygnalizuje, że spodziewa się średnio co najmniej 2 proc. inflacji rocznej w nadchodzącej dekadzie. Ostatni raz takie oczekiwania miał w 2018 roku.

  Porównanie rentowności obligacji 10-letnich USA z rentownościami obligacji o tym samym terminie wykupu indeksowanych inflacją pokazało w poniedziałek wzrost wartości stopy progowej do 2,0025 proc.

  3
 5. Bankier1

  Wskaźnik CAPE dla S&P500 osiągnął 34. Wyższy był tylko raz w historii, w szczytowym momencie bańki dotkomów na początku stulecia, informuje Benzinga.

  Obecnie jego wartość jest dwukrotnie większa od historycznej średniej. Jest także wyższa od szczytowej wartości notowanej przed krachem z 1929 roku, tzw. Czarnym Wtorkiem. Twórca CAPE, prof. Robert Shiller, podkreśla jednak, że sygnał sugerujący iż rynek jest bardzo drogi nie oznacza nieuchronnego nadejścia gwałtownej przeceny.

  2

Dodaj komentarz