Najsilniejszy od 11 lat wzrost Nasdaq Composite w 2020 roku

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych wpadła w ubiegłym roku w najsilniejszą od 1946 roku gospodarczą recesję (-9 proc. w II kw. 2020), ale pomimo tego Nasdaq Composite zakończył miniony rok najsilniejszym od 2009 roku wzrostem wartości o +43,6 proc. (w 2009 roku ten indeks wzrósł o +43,9 proc.). Od 1972 roku zdarzyły się jeszcze 3 inne lata, w których Nasdaq Composite rósł jeszcze silniej niż w 2020 roku (2003, 1999 i 1991).

Poprzedni 2019 roku również był na Nasdaq Composite wzrostowy (+35,2 proc.) i w rezultacie 2-letnia zmiana wartości tego indeksu w latach 2010-2020 wyniosła +94,2 proc. W 48-letniej historii tego indeksu silniejszy 2-letni wzrost zdarzył się jedynie w katach 1998-1999 (+159,1 proc.).

Po dołku z połowy marca ub. r. ostatnim momentem na sprzedaż WIG-u 20 była połowa sierpnia, gdy indeks ten rozpoczynał późniejszą 2,5 miesięczną korektę. Zakładając, że zachowanie tego indeksu po sezonowym dołku z końca października będzie podobne otrzymujemy koniec marca br. jako dobry ostatni moment na sprzedaż akcji. Wczoraj WIG-20 wzrósł o 1,25 proc. ponownie uderzając w poziom oporu wyznaczany przez grudniowe szczyty i górne ograniczenie wstęgi Bollingera. Standardowy MACD nadal pozostawał poniżej linii sygnału. Rosły wczoraj również wszystkie pozostały główne indeksy polskiego rynku akcji i co ciekawe wszystkie zwyżkowały mocniej niż WIG-20 (najsilniej o +4,8 proc. NC Index). sWIG-80 wyszedł na najwyższy poziom od kwietnia 2017 i jest o krok od ustanowienia swego 14-letniego maksimum. Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały wczoraj WIG-BUDOW, WIG-GORNIC i WIG-SPOZYW. Wśród makroindeksów swe przynajmniej roczne maksimum ustanowił WIG_MS_BAS. Wśród indeksów narodowych swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły WIG-CEE oraz WIG-UKRAIN.

Cena kontraktów na S&P 500 zanotowała wczoraj najsilniejszy spadek od 28 października (-1,5 proc.) i dziś rano kontynuowała spadek (-0,2 proc.). Pomimo tego na azjatyckich rynkach akcji dziś rano przeważały wzrosty (najsilniej o ponad 1 proc. zwyżkowały tajlandzki SET i koreański Kospi). Swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeksy giełd w Korei Południowej, Nowej Zelandii, Indiach, na Tajwanie oraz chiński Shanghai Composite Index.

Spółka Prairie Mining (C/WK 11,04, kapitalizacja 163 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 28 kwietnia br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,354 zł. Wczoraj jedna akcja kosztowała 0,715 zł. Zbliżenie się kursu do poziomu oporu wyznaczanego przez lokalne szczyty indeksu z września 2019, stycznia 2020 oraz lipca 2020 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki ponad 8 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Pbs Finanse (C/WK 0,35, kapitalizacja 3,64 mln zł) specjalizującej się w następujących obszarach: pożyczki dla osób fizycznych; leasing finansowy oraz obsługa i doradztwo (social lending – portal społecznościowy) od 12 lat przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu spadkowego, od którego dolnego ograniczenia odbiła się w styczniu 2020 roku przełamując linię oporu rozpoczętego w 2016 roku średnioterminowego trendu spadkowego. Od lutego 2020 trwa korekta tego impulsu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć lekki spadek wartości publikowanego przez NIMA wskaźnika PMI w Norwegii w grudniu:

… silny spadek wartości publikowanego przez DILF indeksu PMI dla Danii w grudniu:

… średnią cenę mieszkań w Norwegii w grudniu:

… grudniową wartość publikowanego przez Singapore Institute of Purchasing & Material Management wskaźnika PMI dla Singapuru:

… grudniową wartość publikowanych przez China Federation of Logistics & Purchasing wskaźników PMI dla Chin:

… oraz najwyższą od 2,5 roku roczną dynamikę bazy monetarnej w Japonii w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. Guy Fawkes

   Jeśli chodzi o kobiecość, to wolę budzić co innego.

   Budzenie świadomości??? Na pewno świadomości?

   Facet oderwany granatem od stolika do gry w trzy karty mantruje jadąc samochodem, bo w tym formacie wszechstronniej manipuluje się tabulą rasą ubogich. Ciemne okulary zakrywają pustkę spojrzenia[sic!]. Sorry za duże słowo ”spojrzenie”, które w tym wypadku jest mocno duposzczypatielnyje.

   Po dwóch zdaniach człowieka dławi plastik.

   Jeśli miałbym coś sugerować, to powrót do natury i pozostanie w kobiecości.

   Szmira kompletna to jest.

   3
 1. Bankier1

  Gigant z USA rozgrywa kontrakty na WIG20

  KAMIL KOSIŃSKI
  opublikowano: wczoraj, 04-01-2021, 20:00
  Stroną co drugiej transakcji na futures dotyczących indeksu blue chipów bywała ostatnio jedna amerykańska firma. Wygląda przy tym na to, że ograła GPW w kwestii stawek prowizji, jakie płaci

  57. piętro czwartej wieży nowego World Trade Center to kwatera główna Hudson River Trading (HRT). Jej biura znajdują się jeszcze w Chicago i Austin, a poza Stanami Zjednoczonymi w Londynie, Singapurze, Dublinie, Szanghaju i Bombaju. Założona w 2002 r. od początku stawia na handel algorytmiczny, a zupełnie niedawno postanowiła przekuć swoje dotychczasowe doświadczenia na zyski z kontraktów terminowych notowanych w kolejnym odległym od rzeki Hudson miejscu – za to tuż obok Wisły.

  4
   1. Bankier1

    Kiedyś na chwilę pokazywali pozycję grubasa na FW20 ale wszyscy się połapali i Grubas kazał skończyć publikacje swojej pozycji a miał monopol , jedno jest pewne 1 GRUBAS ma na pewno pozycję odwrotną do 90% Kowalskich bo tylko tak może zarobić , stąd optymizm pesymizm Kowalskich może coś podpowiadać

    7
    1. Bankier1

     Zaraz spytam pana WB ,

     Panie WB jak to statystycznie wychodzi z indeksem SWIG80 , jeżeli w 2020 tak dużo zyskał to jak historycznie – statystycznie to wyglądało po takim silnym wzroscie co przynosił kolejny rok ?

     Gdyby miał pan taką ochotę na analizę Swig 80 po tak mocnym wzroście rok wcześniej co przynosił kolejny rok, dziękuję z góry .

     1
 2. Bankier1

  Mateusz Morawiecki zapowiedział „nowy polski ład”, który ma pomóc w odbudowie gospodarki. – Najpierw zwalczmy pandemię, to te najbliższe dwa, cztery, pięć miesięcy. Potem mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze – zaznaczył.

  5 miesięcy czyli do swiąt nas zamkną , będzie ciekawie to nie zamknięcie 1,5 miesiąca wiosną 2020 .

  2
 3. Guy Fawkes

  @WB

  Co za świat, ogarnięty duszewną chorobliwością.

  Jak nie sekta polityczna to quasi religijna. Ludzi pogięło. Sensus religiosus ma niesamowitą siłę. Kiedy brakuje normalnej religii i cywilizacji, powszechnie uznanych norm, od razu robi się waryjactwo.

  A przecież to jest blog chronopolityczny i geopolityczny. Dwa koniecznie związane wymiary. Wymyśliłem nową nazwę: chronosferologia – nauka czasoprzestrzenna. Względnie chronosferopolityka.

  Pamiętam jak na jednej z pierwszych lekcji greki pani kazała powtarzać: ho sfairos. Znaczy się przestrzeń (świata).

  3
 4. Primipilus

  Guy Fawkes -nauka czasoprzestrzenna.
  Lubię czytać to co piszesz – o wszystkim. Proponuję – psychologiczna czasoprzestrzenna. To pasuje do giełdy. bo tu na giełdzie jest potrzebna analiza psycho przestrzenna.
  Co do giełdy to 2100 jest najniższym poziomem łapania niedźwiedzi w pułapkę. To właśnie wpasowuje się w analizę psycho przestrzenną.

  1

Dodaj komentarz