Polska w środku unijnej stawki pod względem skali mizerii

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W listopadzie ub. r. Polska miała – według metodologii Eurostatu – drugą najniższą wysokość stopy bezrobocia w Unii Europejskiej (3,3 proc.). Niższą miały jedynie Czechy (2,9 proc.), trzecie miejsce na unijnym podium zajmowała Holandia (4 proc.), a dwa miejsca tuż za podium przypadały Węgrom i Niemcom (4,5 proc.).

To niby sukces, którym można się chwalić, ale należy pamiętać, że w krótszych okresach czasu stopa bezrobocia jest zamienna na tempo inflacji (patrz: krzywa Philipsa). Innymi słowy do wyboru mamy albo być bezrobotni i taniej płacić w sklepach albo też mieć pracę równocześnie z rosnącą drożyzną w sklepach. Co kto lubi. Widać to bardzo ładnie w danych Eurostatu. Równocześnie z drugą najniższą w UE wysokością stopy bezrobocia nasz kraj miał w listopadzie najwyższe roczne tempo wzrostu cen detalicznych (zharmonizowanego CPI), które wynosiło +3,7 proc. Za nami w tym rankingu plasowały się Węgry i Czechy (+2,8 proc.) oraz Islandia (+2,6 proc.).

Co więcej nadal mieliśmy w listopadzie najwyższe tempo przyspieszania w skali roku rocznego tempa inflacji. Roczna zmiana cen detalicznych w listopadzie ub. r. wynosiła 3,7 proc. i była o 1,3 pkt. proc. wyższa niż ta obserwowana w listopadzie 2019 roku. Podobny roczny wzrost tempa inflacji w Europie wystąpił w listopadzie jedynie w Islandii (+0,5 pkt. proc.).

Oba te parametry – wysokość stopy bezrobocia i roczne tempo wzrostu cen – sumowane są w tzw. „wskaźniku ubóstwa” (Misery Index). Najlepiej, gdy ma on niskie wartości, bo to oznacza, że dany kraj ma niską stopę bezrobocia i niskie tempo wzrostu cen. Wskaźnik osiąga wysokie wartości, gdy wysoka jest zarówno stopa bezrobocia i jak i tempo wzrostu cen. Można się domyślać, że Polska jako kraj z drugą najniższą wysokością stopy bezrobocia w UE i najwyższym tempem wzrostu cen plasowała się w listopadzie w rankingu wartości wskaźnika ubóstwa dokładnie w połowie stawki pomiędzy Portugalią i Łotwą. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmowały Niemcy wyprzedzając Słowenię, Holandię, zaś najgorsze wyniki miały Hiszpania, Grecja i Litwa.

WIG-20 spadając wczoraj o 1,2 proc. dotarł do 3-ciej linii rozpoczętej pod sam koniec października formacji wachlarza, ale na razie jej nie przebił. Standardowy MACD dla WIG-20 zakręcił w dół, ale nie przebił na razie linii sygnału. Wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji również spadły – chociaż w mniejszym stopniu niż WIG-20 – we wtorek. W trakcie sesji swe nowe przynajmniej roczne maksimum ustanowił mWIG-40.

Cena kontraktów na S&P 500 generalnie od 3 sesji zamarła w okolicach swojego historycznego szczytu (dziś rano +0,2 proc.). W Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty. Największe notowały tajwański TAIEX (+1,7 proc.) oraz malezyjski KLCI (+1,3 proc.). Swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały dziś główne indeksy giełd na Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Indiach oraz chiński Shanghai Composite Index. Największy spadek o 0,6 proc. notował nowozelandzki NZX50.

Spółka BRAS (C/WK 0,84, kapitalizacja 18,9 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 18 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,096 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 0,372 zł. Odbicie się w sierpniu ub. r. kursu akcji spółki od długoterminowej opadającej linii oporu poprowadzonej przez szczyty kursu z lat 2014, 2015 i 2016 oraz przełamanie dolnego ograniczenia rozpoczętego kilkanaście miesięcy temu trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 11 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki T-Bull (C/Z 8,2, C/WK 2,13, kapitalizacja 38,3 mln zł) specjalizującej się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne w ubiegłym roku przełamał w górę linię 2,5-letniego trendu spadkowego, a przebywając nad rosnącą średnią 200-sesyjną próbuje po raz kolejny przełamać poziom oporu wyznaczany przez lokalne szczyty z września 2018, grudnia 2018, kwietnia 2019 oraz lipca 2020.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -5,4 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej we Włoszech w listopadzie:

… wartość salda obrotów bieżących UE (bez Wielkiej Brytanii) w III kw. ub. r.:

… saldo obrotów bieżących Niemiec w listopadzie:

… roczne dynamiki agregatów pieniężnych M1, M2 i M2 w Japonii w grudniu:

… roczne dynamiki produkcji i sprzedaży samochodów w Chinach w grudniu:

… oraz -0,9 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Rumunii w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  To nie nowy trend, ale końcówka hossy

  Spekulacja i zyski w wybranych sektorach mogą być spektakularne, ale będzie to kulminacja długiego trendu wzrostowego, a nie narodziny nowego, uważa Jarosław Niedzielewski z Investors TFI

  7
    1. dino54

     Z jednej strony pisze Pan ze mamy najwieksza inflacje w Europie tzn ze NBP drukuje dowoli a z drugiej strony sugeruje Pan ze sie zawali przeciez tu nie ma logiki.To niech Pan powie gdzie Ci ludzie maja poleciec z tymi swiezo wydrukowanymi tracacymi na wartosci pieniedzmi?

     1
   1. macarek

    kultura ryżu – sukces osiągają rolnicy współpracujący ze sobą, woda przelewa się z pola na pole – ogół jest tu wazniejszy,
    kultura przenicy – indywidualizm i walka ktowiecej zagarnie
    bardziej niż genetyka

    6
 2. Bankier1

  Na szerokim rynku spadkiem o około 6 proc. wyróżnia się Ten Square Games. Jego akcjonariusze Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal, chcą sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu do 710,4 tys. akcji spółki, stanowiących do 9,78 proc. kapitału zakładowego. Cenę w wezwaniu ustalono na 500 zł. Ok godz. 9.10 kurs wynosi 520 zł. (PAP Biznes)

  Prezez Neuki też sprzedał pakiet za 6,6 mln zł

  1
 3. Bankier1

  Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

  Pamiętam jak sprzedali Naszą Klasę – nastąpiła tam kompletna katastrofa , widać mają nosa albo wiedzą więcej niż reszta i czują mega balon na Nasdaqu .

  7
  1. wabo

   „Ten Square Games miał szacunkowo 94,9 mln zł przychodów w I kw. 2020 r.

   W szacunkowej kwocie przychodów 84,7 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi 89% skonsolidowanych przychodów, podano także.”

   Kolos na jednej nodze. Wystarczy że popularność tej gry siądzie i sami wiecie….

   2
 4. Bankier1

  Na przełomie I i II kw. 80 proc. obecnych obostrzeń powinno zostać zniesionych – Kościński, MF
  PAP – Biznes
  13 sty 2021, 9:31

  13.01.2021, Warsaw (PAP) – Na przełomie I i II kwartału 80 proc. obecnych obostrzeń powinno zostać zniesionych – powiedział w wywiadzie dla Money .pl minister finansów Tadeusz Kościński.
  „Mam nadzieję, że za 2-3 tygodnie część obostrzeń zniknie, a za 2-3 miesiące będziemy wracać do normalności” – powiedział.

  „80 proc. obostrzeń na przełomie I i II kwartału powinno zniknąć, ale jednak część z nich pozostanie z nami dłużej” – dodał.

  Minister zdrowia poinformował w poniedziałek, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne dotyczące m.in. funkcjonowania galerii handlowych, hoteli, restauracji czy stoków narciarskich zostają przedłużone o dwa tygodnie, do końca stycznia. (PAP Biznes)

  Czyli na święta , no to życzę powodzenia tym wszystkim małym przedsiębiorcom z zamkniętymi biznesami .

  1
        1. Darek51234

         jesli piszesz do reda to napisz red albo napisz pod jego wpisem!!!!!
         a tobie zagran nie podaje bo po
         1 po ch.. ci jak nie grasz
         2 gdybym ci podal to bys napisal do dupy takie podawanie bo nie podales koloru gaci i numeru buta

         7
 5. Bankier1

  Moja żona jako pracownik hurtowni farmaceutycznej zapisała sie na szczepienie w terminie 0 ale jak wczoraj Niedzielski powiedział ,że będzie płacił od 10 do 100 000 za hospitalizacje po szczepieniu to jakoś tak się mocno zaczyna zastanawiać czy pójdzie ?‍♂️,

  3
 6. sumadartson

  Patrząc na naszą szalejącą (na tle świata) inflacyję, myślę że nadeszła wiekopomna chwila na jakowąś projekcję cen złota, a zwłaszcza MNS, który to papiór po wzroście z 5 na 200 PLN, skorekciwszy się o 62% fibo do 70 PLN, nadal pozostaje jednym z najbardziej zyskownych akcyj na naszym lokalnym śmietniku. Zwłaszcza wobec podwajającego się rok/roku popytu na złoto inwestycyjne.
  @Lord
  No nie gniewaj że się Waszmość na szlachciurę z prapradziada. Jam jeno rzekł to co rzekłby o wykresie bitkonia Elliott, gdyby żył.
  Przyszła cena jest nie do oszacowania. Może być nawet w tonach usd za bitkonia, jako że głupota ludzka to potęga.
  Wyłącznie dzięki temu że nie nabyła jeszcze skrzydeł w toku ewolucyi, nadal lazur nieba oglądać jest nam dane

  4
    1. sumadartson

     „Na aktywach”. : )) Kiedyś podczas prezentacji piramidki greckiej spytałem prowadzącego spotkanie jaka jest aktualna wartość księgowa przedsięwzięcia. Odpowiedzi nie usłyszałem jako że inny mac_erson rozgłośnił towarzyszącą zgromadzeniu muzyczkę tak, że mi bębenki w uszach popękały.

     5
 7. toya

  Taka ciekawostka:

  Przyjmując, że definicja hiperinflacji to inflacji powyżej 50% miesięcznie, to w historii odnotowano dotychczas 30 takich przypadków.

  I jest tylko jeden jedyny kraj, który na tej liście znalazł się dwukrotnie. Tak – Polska 🙂 z hipeinflacja w latach 1921-1924 oraz 1989-1990.

  źródło: https://www.amazon.de/Monetary-Regimes-Inflation-Peter-Bernholz/dp/1784717649

  Ale chyba muszę odstawić tego typu lektury bo zaczynam widzieć rope po 100 $ 😉

  P.S. Fajnym ćwiczeniem jest też przeliczenie jak bardzo szybko zredukuje się zadłużenie US gdyby udało się im wejść na ścieżkę hiperinflacyjną.

  1
 8. Guy Fawkes

  @Izba Lordów & @Izba Gmin

  https://www.youtube.com/watch?v=lNWsflhScP4

  Upadł mit amerykański.

  Dziesiątki tysięcy ludzi w Ameryce zostało zbanowanych w bezpieczniackich kartotekach zwanych dla zmylenia przeciwnika ”mediami społecznościowymi”.

  Normalny człowiek powinien dobywszy szabli dobić się sprawiedliwości. Ale czasy są podłe i niewolnicze. W niewoli można tylko zbojkotować te szatańskie podciepy.

  Wzywam ludzi uczciwych do likwidacji kont i do bojkotu tego skurwysyństwa.

  10
  1. toya

   Znowu widzicie przedstawienie, a nie widzicie rzeczy.

   Za chwilkę Wam tę „wolność” w mediach spolecznościowych zwrócą. Don’t you worry. I to w takiej formie byście czuli się wygranymi Kościuszkowcami. A może i nawet jednego Zuckerberga z drugim gawiedzi rzucą.

   Gdy kurzy się w wirtualnych mediach, realne chomąto Wam Amazony i Tesle na grzbiet założą.

   2
  2. Art17

   Ale żeby bolszewicy szli pod sztandarami Partii Demokratycznej to jest niezły żart. To co robią z konkurencją jak parler czy gab.com to praktyki rodem z byłego ZSRR, nawet w Chinach jest chyba większa wolność.
   Bazos, Dorsey, Zuckerberg i kuzynka Morawieckiego…

   4
    1. Art17

     W Chinach nie odcinają od możliwości przelewów jak to zrobiła Visa, nie słyszałem też o wyłączniu serwerów jak zrobił Amazon. Ale i Big Tech i Chiny to komuniści.
     Pomyślcie jak wyeliminują gotówkę, co będzie można robić. Trumpowi już nawet blokują pola golfowe. CNN apeluje o usunięcie z kablówek Fox-a największej telewizji. To jest regularna komuna.

     7
 9. mwfri

  „red.007 13 stycznia 2021 o 11:03Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć
  Na W20 skończymy dzisiaj/jutro korektę spadkową i w kolejnych dniach wykonamy dynamiczny wzrost nad 2100.

  21”

  >21

  >jak to się sprawdzi to chyba będę miał kryzys mojego kontrariańskiego światopoglądu

 10. wider_swider

  Dla osób które miały w odpowiednim momencie 4mass, przypominam, że tylko do jutra można się zapisać na prawo poboru po 10 groszy sztuka.
  Szkoda by było przegapić, bo to się może okazać jednym z lepszych strzałów w 2021 roku.

  1
 11. wider_swider

  red.007, jeśli by Ci się chciało i miałbyś chwilkę, zerknij proszę co myślisz o wykresie IGN (Inno-Gene)?
  Pytam z ciekawości, bo moja rozgrywka wygląda tak:
  Wejście było po 20 zł, połowę wywaliłem na 26,50 zł, drugą połowę chciałbym zrealizować na 30 zł.

 12. duch_natury

  @Wider
  poziom 2023 był istotny o tyle, że padła jedna z koncepcji rozpiski falowej.
  Dodałem chwilę później, że cały czas w grze dwa warianty wzrostowe:
  1) obecnie jesteśmy w 4-ce końcowej piątki (1-ka skończyła się w tym wariancie 22.12 a 3-ka 11.01)
  2) obecnie jesteśmy w rozbudowanej 4-ce, która zaczęła się 9.12

  2
  1. wider_swider

   Wszystko spoko, ale podać wartość z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, niezależnie czy chodzi o lokalne dno, czy nawet wartość, która pojawi się na tablicy choćby przez ułamek sekundy to jest jak dla mnie jakaś umiejętność zza światów 😉
   Jesteś już prawdziwym mnichem z klasztoru Shaolin jak dla mnie 🙂

   1. duch_natury

    @Marcin
    żaden mnich :)))
    podałem wartość szczytową W20 z dnia 9.12 gdzie według wszelakich moich koncepcji (może błędnych) skończyła się 3-ka.
    Ale potem szybko wycofałem się ze znaczenia tej liczby bo zagalopowałem się w dywagacjach 🙂

    1
   1. wider_swider

    Jak najbardziej jest to realne jak dla mnie. Chociaż ja, jako urodzony niedźwiedź, nie jestem wiarygodnym źródłem danych.
    W jaki sposób ogarniesz to psychicznie, jeśli by się okazało że czekałeś na wejście w shorty kilka miesięcy, a teraz rynek zacząłby dynamiczniej uciekać ?
    Masz jakiś plan dołączenia do ruchu spadkowego, czy twardo się trzymasz neverending story pod tytułem „jeszcze jedna nóżka w górę” i w efekcie przeobeserwowałbyś (jeśli jest takie słowo) tym razem cały ruch w dół ?

    3
    1. duch_natury

     Marcin
     Nie projektuję scenariuszy.
     Intuicja – mózg jelitowy wezwie do działania w odpowiednim czasie 😉
     Na razie jak mawiał pewnien buddyjski mnich – nie masz planu działania usiądź, napij się w spokoju herbatki i pomedytuj (u mnie wersja pokomponuj coś ciekawego).

     1
     1. wider_swider

      Gratulacje.
      Jeśli w rzeczywistości jest tak jak piszesz, to potrafisz całkowicie odseparować emocje od impulsywnego działania.
      Ogromna sztuka. Dla mnie wciąż jeszcze nie do końca osiągalna.
      Chyba muszę jeszcze dłużej medytować.
      A tymczasem, stałem się krótkoterminowym bykiem 😉

      1
      1. duch_natury

       Zeszły rok to w sumie pierwszy od 2017 gdzie PIT jest godziwy. Wyciągnałem wnioski z 2018/2019r. gdzie bujałem się jak oszalały w obie strony ze skutkiem na lekkim minusie a po drodze wozili mnie głębiej i potem odrabiałem straty. Nie o to chodzi.
       Podstawowa róźnica w porównaniu z rokiem 2019.
       W 2020r. przez ponad 80% czasu byłem poza rynkiem. Czekam cierpliwie na sytuację, gdy widzę, że stosunek podejmowanego ryzyka jest na właściwym poziomie. Sporo okazji więc też przegapiłem a dodatkowo rzadko kiedy wchodzę w L (tylko indeksy zachodnie i sporo mniejsze zaangażowanie).
       Do poprawy w 2021r. jest przede wszystkim utrzymanie pozycji – tutaj zbyt szybko się wycofuję.
       Nie chcę też zapeszać ale jako niedzwiedż liczę w tym roku na łaskawszą dla mnie koniunkturę 🙂

       4

Dodaj komentarz