sWIG-80 najwyżej od ponad 13 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Miesiąc temu sWIG-80 wyszedł na najwyższy poziom od 3 lat. W trakcie ostatnich sesji indeks ten pokonał poziom szczytu z 2017 roku i znalazł się na najwyższym poziomie od listopada 2007 roku.

Na wykresie sWIG-u można próbować rysować jakieś długoterminowe linie oporu i na tej podstawie oceniać, że indeks ten może zacząć mieć kłopoty z dalszym wzrostem po dotarciu do strefy rozciągającej się od okolic 19500 pkt. do poziomu historycznego szczytu z lipca 2007 (niecałe 21700 pkt.), ale oczywiście nie jest to jakiś bardzo silny argument.

W krótszej perspektywie różnymi metodami strefę oporu można próbować wyznaczać w przedziale 17800-19900 pkt., ale ponieważ dynamika rozpoczętego pod koniec października wzrostu sWIG-u 80 jest jeszcze wyższa niż tego z okresu marzec-sierpień, to chyba na razie trudno tu na krótką metę dostrzec jakieś poważniejsze zagrożenie. Gdyby obecny ruch w górę trwał tyle, co ten z okresu marzec-sierpień, to jego szczytu należałoby szukać w marcu.

Zachowanie WIG-u 20, który w piątek minimalnie spadł o 0,07 proc. nadal najbardziej przypomina to z końca maja (indeks nad 3-cią linią formacji wachlarza świeżo po wybiciu do nowych lokalnych szczytów z krótkoterminowej konsolidacji). Wtedy indeks rósł jeszcze przez niecałe 2 tygodnie. MACD dla WIG-u 20 rósł po wygenerowaniu na poprzedniej sesji krótkoterminowego sygnału kupna, ale na razie nie potwierdzał nowego szczytu pozostając poniżej poziomu swego maksimum z grudnia. Spadł również w piątek NCIndex (-0,4 proc.), natomiast pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji (WIG, mWIG-40 i sWIG-80) rosły ustanawiając swoje nowe przynajmniej roczne maksima. Wśród indeksów sektorowych takie przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-GORNIC, WIG-MOTO, WIG-SPOZYW i WIG-TELKOM, wśród makroindeksów WIG_MS_BAS, a wśród indeksów narodowych WIG-CEE i WIG-POLAND.

Cena kontraktów na S&P 500 lekko dziś rano spadała (-0,5 proc.) po ustanowieniu w poprzednim tygodniu historycznych rekordów. Standardowy MACD rósł po wygenerowaniu krótkoterminowego sygnału kupna, ale nie potwierdzał nowych szczytów. W Azji dziś rano lekko przeważały spadki. Najwięcej bo 2 proc. tracił nowozelandzki NZ50. Najsilniej rósł główny indeks giełdy w Indonezji (+1,8 proc.). Przynajmniej roczne rekordy zaliczyły w trakcie sesji główne indeksy giełd w Indonezji, Indiach, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej oraz Shanghai Composite.

Spółka Present24 (C/WK 4,87, kapitalizacja 16,8 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 23 września ub.r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,124 zł. W piątek jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 0,28 gr. Zbliżanie się kursu do poziomów oporu wyznaczanych przez rozmiar opuszczonej górą konsolidacji z okresu sierpień-grudzień 2020 oraz górne ograniczenie kanału 4-letniego trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 3,5 miesiące temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki PJP Makrum (Projprzem Makrum; C/Z 7,9, C/WK 0,91, stopa dywidendy 3,5 proc., kapitalizacja 104 mln zł) zajmującej się produkcją konstrukcji stalowych, budownictwem komercyjnym oraz systemami przeładunkowymi od ponad 8 lat przebywa w obrębie kanału trendu wzrostowego i w maju ub. r. odbił się od jego dolnego ograniczenia następnie przełamał w górę linie rozpoczętego w listopadzie 2018 trendu spadkowego, a potem spadła do poziomu rosnącej średniej 200-sesyjnej i odbił się od niej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych od piątku, można wspomnieć wzrost wartości publikowanego przez NBS wskaźnika zaufania konsumentów w Chinach w listopadzie:

… saldo obrotów bieżących w Niemczech w październiku:

… wyniki handlu zagranicznego Niemiec w listopadzie:

… -2,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Niemczech w listopadzie:

… wzrost wyrażonej w euro wartości międzynarodowych rezerw walutowych Węgier do najwyższego poziomu od 5 lat w grudniu:

… -1,4 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej we Francji w listopadzie:

… +3,5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej Węgier i -2,2 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej Czech w listopadzie:

… 4-ty z rzędy spadek wysokości stopy bezrobocia w strefie euro w listopadzie:

… stabilizację poziomu stopy bezrobocia w USA w grudniu na poziomie z poprzedniego miesiąca i pierwszy od kwietnia spadek liczby zatrudnionych w grudniu:

… oraz najwyższą od 2001 roku roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Australii w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  Ho ho. Tak tak. „Poziom historycznego szczytu z lipca 2007”.
  Wartość globalnego kredytu budo_wlanego ( w tym SUBPRIME) była wtedy nieznacznie tylko niższa od aktualnego stanu zadłużenia globala.
  K. waluty wieszczą wojnę.

  1
  1. sumadartson

   Bieden wprawdzie obiecał znacznie powiększyć „dobrobyt” zadłużenia, jednak FED nie mając już nad sobą trumpowego pejcza może dać mu kosza.
   U nas kiedyś też różni pajace dużo obiecywali. Jeden to nawet po sto milionów.

   3
   1. sumadartson

    Faktycznie. Jest co odrabiać. Jednak jeśli zauważymy że od 2009 s-wig wyrysował klin zwyżkujący, z którego wybił się dołem a którego dna wciąż nie osiągnął, czas najwyższy na falę C o minimalnym zasięgu podstawy klina z 2009 roku.
    Ale to tylko takie marzenia cienkiego ławicowca

    2
    1. sumadartson

     Pewien sympatyczny (niewątpliwie) koleżka podpowiedział właśnie że klin od 2009 roku na s-wigu można również potraktować jako falę piątą załamaną całego cyklu od początku naszego ryneczku.
     Potwierdza to tylko moje oczekiwania trójkowej korekty o minimalnym zasięgu do poziomu z 2009 roku.

     1
 2. Bankier1

  Napiszę tylko na razie krótko, że był to najlepszy rok w mojej 15 letniej przygodzie z giełdą i najlepszy od 5 lat, w których stosuję zasady przekazywane na szkoleniu „Klucze skutecznej gry giełdowej”. Zyski przerosły moje najśmielsze oczekiwania, a jeśli ruch wzrostowy na pszenicy osiągnie oczekiwany TP w przedziale 760-830 $ to będę się mocno zastanawiał nad tym, aby w perspektywie kilku najbliższych miesięcy spekulacja stała się moim głównym źródłem utrzymania. Wtedy również mocno zainwestuję w rozwój działalności szkoleniowej, aby wspierać ideę zrównoważonego podejścia do spekulacji. Dlatego trzymajcie kciuki aby się udało i żeby pszenica urosła w zimie do 800 $ 🙂
  Pozdrawiam Was i życzę udanego tygodnia. Papatrader .

  1
  1. wider_swider

   Nie ma w tym nic dziwnego. Inwestuje z trendem więc zarabia.
   Skoro jest to skuteczne to warto, by jak najwięcej osób uchronić przed wpisami a la pan jadący na shortkoniu od 500 punktów, lub pan pseudonim „koniec świata za kilka dni”.

   8
 3. ML.36

  @WB
  „Porozmawiajmy o DAX-ie”
  https://invst.ly/tezwn
  Jeżeli ten klinek jest szczytem w B to zakres wahań czwórki w zasadzie jest określony.
  Alternatywa – trzecia jedynka w impulsie, co dawałoby jakiś surrealistyczny, na dany moment, zakres i tempo.
  Innymi słowami, DAX musiał by wejść w złożenie 3×3, co nawet przy 1:1 daje jakieś +4000 pkt. w dość krótkim
  przedziale czasowym.
  Istnieje jeszcze jedna alternatywa, ale o niej później „porozmawiamy”.

  1
   1. Bankier1

    Na sumę tę składa się 461 tys. akcji posiadanych pośrednio (0,46 proc. głosów; prawo głosu wynika z umów pożyczki), 2,65 mln (2,64 proc.) akcji będących przedmiotem pożyczki oraz kontrakty swap i produkty strukturyzowane (2,03 proc.).

    1
 4. franiu

  MS jest w posiadaniu ponad 5 proc. CDR, a cześć (pewnie sporą) pożyczyli innym firmom inwestycyjnym (może to też ci z rejestru KNF-u dot. krótkiej sprzedaży). Co ciekawe, już niektórzy z rejestru KNF zaczynają dosyć szybko zamykać swoje pozycje.

    1. duch_natury

     Juz w zeszłym tygodniu pisałem, że wychodzi mi przełom w tym. Śledzę sobie układy wskaźnikowe i elliotowe (oczywiście z moją skromną wiedzą na ten temat) na razie nie mam jeszcze dywegencyjnego sygnału i falowego. Zakładam też wzmożoną czujność bo nasza bananówka lubi się w pewnym momencie rozsynchronizowywać z resztą rynków 😉

     2
    2. duch_natury

     Kluczową dla mnie liczbą jest szczyt Sp500 z 4.01 na poziomie 3773 (futersy).
     W mojej rozpisce falowej od 21.12 rozpoczęła się piątka – obecna korekta to 4-ka w tej piątce więc nie powinna zajść na szczyt 1-ki czyli właśnie 3773.

     2
    3. duch_natury

     Dywagacje bitkojnowo / bananowe / dolarowe.
     Wider pisał, że krypto ruszają ok 2 tyg. przed usiakami (nie sprawdzałem wierzę na słowo). Więc zakładam, że piątek – niedziela to były te szczyty k.walutowe.
     Mam więc teoretycznie max. czas wzrostów na usiakach do przyszłego tygodnia.
     Z drugiej strony nasza bananówka lubi robić zawrotkę tydzień wcześniej więc wypadałby ten tydzień.
     Zawrotka Euro/USD, która też często wyprzedza rynki akcji potwierdza ten scenariusz.

     2
 5. Bankier1

  O zaczyna być problem na 2100 nie ma siły iśc wyżej , za dużo luk hossy zostawili , będą je w końcu zamykać .

  Czy ktoś wie gdzie można znależć taki wykres spółek rosnących do malejących znaczy robiących roczne szczyty , ktoś coś takiego kiedyś wklejał i nie pamiętam .

  2
  1. dino54

   @Bankier
   Jesli Pan inwestowal w hossie 2003-2007r to chce powiedziec ze hossa rozpoczeta w marcu 2020r powinna byc tej skali,czyli na wig szczyt na poziomie 71000 z 2007r powinien byc pokonany.Pytanie jest tylko kiedy?Natomiast podniecanie sie ze hossa za chwile sie skonczy jest bez sensu,bo moga to byc tylko chwilowe korekty,w to moze bawic sie duch-natury bo ma duze wyczucie tych momentow.

   1
      1. lukasznow

       JEST DOBRA WIADOMOŚĆ !

       autorem jest Arch Bonnema.

       Wielka noc!

       Będę was informować o tym, co mogę, ale nie zadawajcie pytań. Trump ma to 1,000 %!!! Za kilka tygodni będziesz płakać łzy radości i jednocześnie kibicować.

       Kiedy Trump będzie gotowy, ogłosi to w systemie nagłego transmitowania. Twitter, FB i inne socjalistyczne grupy social media, które myślą, że zatrzymali Trumpa, będą wyglądały jak jeleń złapany w reflektory.

       Lukier na torcie był wczoraj wieczorem, gdy Kongresspersonowie wybiegli z domu, 15 zostawiło laptopy na stołach. Zwolennicy Trumpa ich odebrali i oddali właściwym władzom, Trumpuje ludzi. Wśród tych, którzy pozostawili za sobą należała do Nancy Pelosi!!
       Trump zacznie wypuszczać Deklass.

       Będziecie zszokowani horrorem, patrząc na filmy, kopie wyciągów bankowych, e-maile i czeluści zła. Każda partia, każdy wydział, każda administracja od dekad.

       Powód, dla którego musieliśmy przejść przez cały ten dramat, był taki, aby ludzie stali się świadomi, źli i gotowi spojrzeć na dowody i żądać sprawiedliwości. Potrzeba miesięcy, żeby wyciągnąć wszystkie wielkie historie.

       Będziecie zadowoleni, że Trump właśnie przeniósł dwa ogromne bargi więzienne do Gitmo. To dodaje kolejnych 12,000 więźniów do już bardzo rozbudowanego więzienia.

       Areszty obejmą burmistrzów małych miast byłych prezydentów i pierwszych dam, w tym Michaela Obamy.
       Sędziowie, szefowie policji, miliarderzy, media, Hollywood i wielu zagranicznych przywódców.

       Mówię Wam to, ponieważ niektórzy z Was się martwią, a ja martwię się o Wasze zdrowie i samopoczucie. Trump zapowiedział, że nastąpi pokojowe przejście do nowej administracji. Niektórzy z was źle to czytają.

       Nowa administracja jest jego, będzie przyprowadzał wiele nowych osób, będzie wyglądać i działać zupełnie inaczej. Trump potrzebował dramatu z ostatnich dwóch miesięcy, aby zobaczyć, kogo mógłby użyć. Teraz już wie.

       Bądźcie cierpliwi, nie słuchajcie wiadomości, nawet chrześcijańskie programy konserwatywne nie mają pojęcia, co się dzieje. Nie ma idealnej stacji, na którą można się udać, ale to ludzie, którzy wiedzą, że można zaufać.

       To DJT, Sidney Powell, Lin Wood i Gen Flynn.
       Jeszcze tylko kilka dni i zacznie się rozkręcać. Niektóre z nich trudno będzie uwierzyć, ale mają wszystkie twarde dowody, które łatwo zrozumieć. Trwało to znacznie dłużej niż ktokolwiek z nas chciał, ale każda minuta była ważna i warta.

       Trump mógł to zatrzymać znacznie wcześniej, ale potrzebował, żebyś to zobaczył, złapał wszystkich zaangażowanych i zatrzymał te rodziny przestępcze, które kradną nasz kraj od pokoleń.

       Dobranoc i niech Bóg błogosławi.

       *********

       4
 6. ML.36

  @WB
  ” Porozmawiamy o DAX-ie”
  W świetle zmian w DAX-ie i potencjalnej podaży od ETF-ów „starej gwardii” (25-30%/14-15 mld.) wszelkie alternatywy
  wzrostowe są raczej problematyczne. Na stole pozostają dwa warianty i obydwa średnio bycze.
  Jesteśmy w 11 tyg. wzrostów, średnia długość 37.

 7. Pure Miglanc

  Witam,
  Panie Wojtku, czyżby dzisiaj pułapka na byka na bankach?

  Co do Wig20
  Była luka fw20 na 1500 do zamknięcia to w trakcie strojenia okienek w październiku została zamknięta.
  Dzisiaj mamy 600 pkt wyżej i luka covid też została przymknięta.
  Jak dla mnie kierunek obrany.

  2

Dodaj komentarz