„Trójmorze” światowym epicentrum pandemii COVID-19

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

W ciągu minionych 2 tygodni największą na świecie liczbę potwierdzonych testami przypadków COVOD-19 na 100 tysięcy mieszkańców rejestrowano w Serbii, Gruzji, Chorwacji, na Litwie, w Luxemburgu, Czarnogórze, San Marino, Słowenii, Belize i USA. Polska w tym zestawieniu spadła do 5-tej dziesiątki znajdując się w towarzystwie takich krajów jak Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Albania, Wielka Brytania i Niemcy.

Najwięcej na głowę mieszkańca przypisywanych COVID-19 zgonów było
na świecie w okresie minionego tygodnia w Bułgarii, na Węgrzech, w Północnej Macedonii, na Chorwacji, w Bośni i Hercegowienie, na Słowenii, w San Marino, Gruzji, Czarnogórze, Włoszech, Austrii, Luksemburgu, Polsce, na Litwie, w Czechach i Szwajcarii. Można się tu dopatrywać „trójmorskich” 3 ramiona rozciągające się z Austrii (jedno Czechy, Polska, Litwa), drugie Włochy, Szwajcaria, Luksemburg i trzecie Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Północna Macedonia i Bułgaria.

W Human Mortality Database dane na temat liczby zgonów w europejskich krajach publikowane są z różnym opóźnieniem. Dla wszystkich krajów dostępne są z początku grudnia i widać tu generalnie potwierdzenie tendencji widocznej w danych o zgonach przypisywanych COVID-19, bo czołowe miejsca pod względem tygodniowej liczby zgonów na głowę mieszkańca kupowały wtedy Bułgaria, Litwa, Węgry, Słowenia, Polska, Łotwa, Czechy i Austria.

WIG-20 dotarł w piątek do dolnego ograniczenia standardowej wstęgi Bollingera (-0,04). Pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji odbijały lekko w górę (najsilniej o 0,9 proc. mWIG-40). Standardowy MACD nadal spadał pod linią sygnału osiągając najniższy poziom od pierwszej połowy listopada ub. r.

Cena kontraktów na S&P 500 utrzymywała się dziś rano w pobliżu poziomów zamknięcie 3 poprzednich sesji (+0,4 proc.). Standardowy MACD dla tego instrumentu przebywał ponad linią sygnału, ale oczywiście nadal nie potwierdzał szczytów indeksu z czerwca, września i grudnia. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji, najsilniej o 2,2-2,4 proc. rosły Hang Seng i koreański Kospi. W trakcie sesji swe wieloletnie maksima ustanowiły Hang Seng i Shanghai Composite. Najsilniejsze spadki – o 0,8-0,9 proc. – notowały Shanghai B-Share Index, malezyjski KLCI oraz indonezyjski JCI.

Spółka Celon Pharma (C/Z 81,9, C/WK 4,87, stopa dywidendy 0,2 proc., kapitalizacja 2,16 mld zł) została w tym miejscu wspomniana 17 marca ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 35 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 48 zł. Osiągnięcie przez kurs okolic górnych ograniczeń długoterminowego, średnioterminowego i krótkoterminowego kanałów trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 10 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Master Pharm (C/Z 7,1, C/WK 0,9, kapitalizacja 88,2 mln zł)
świadczącej usługi w zakresie projektowania i kontraktowej produkcji suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych, preparatów spożywczych odbił się na przełomie roku od linii wsparcia przechodzącej przez minima kursu ze stycznia 2018 oraz marca 2020 i dysponując sporą wyobraźnią można dopatrzyć się tu podobieństwa obecnej sytuacji do tej z lipca 2018, kiedy również kurs testował tę linię.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć +8,4 proc. roczną dynamikę indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Holandii w grudniu:

… historyczny rekord publikowanego przez USA indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Singapurze w IV kw. ub. r. (+2,2 proc. r/r/):

… +2,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w grudniu:

… historyczny rekord publikowanego przez SCB indeksu cen domów jednorodzinnych i bliźniaków w IV kw. ub. r. w Szwecji (+10,1 proc. r/r):

… -0,8 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej Polsce w grudniu:

… liczbę rozpoczętych i zakończonych budów mieszkań w Polsce w grudniu:

… zerowa roczną dynamikę PPI w Polsce w grudniu:

… -4,6 proc. roczną dynamikę liczby godzin przepracowanych w sektorze pozarolniczym w USA w IV kw. ub. r.:

… wyniki handlu zagranicznego Australii w listopadzie:

… oraz wysokość stopy bezrobocia w Rumunii w grudniu (+3,4 proc.):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).Komentarze

  1. Bankier1

   Szczerze przyznam ,że nie rozumiem , wszyscy specjalisci mówią ,że gospodarka hula aż miło , że zamknięte branże to 5 % tylko , i jak zestawie to z dodrukiem NBP i PFR i deficytem budżetu to coś się tutaj MOCNO nie zgadza .

   2
   1. duch_natury

    Też nie wiem, nie znam się jak oni liczą to wszystko, ale dotacje które dają przedsiębiorcom każą wrzucać w przychód więc potem finalnie przesiębiorcy będą mieli zyski za 2020r.
    Może tak się robi tą koniunkturę.

    4
 1. tmoore

  odp. Pan dr Quality:
  DrQuality 24 stycznia 2021 o 21:22Odpowiedz
  Pan tmoore
  1/ Czy Pan na swoim wykresie WIG 20 przyjmuje , że znajdujemy się już powyżej linii trendowej od 1995
  2/ Czy linia trendowa ograniczająca od góry spadkowy kanał wyrysowany / zresztą chyba po raz pierwszy przez Pana/ jest dla Pana końcem ew. wzrostów ?
  Ad 2. – nie wiem w 2007 nie była i rosło dalej. Wydaje mi się, że strukturalnie jesteśmy najbliżej lat 2001-2003 na WIG miejsce czarna strzałka. Nie jestem w stanie określić czasowo próby przełamania oporu 2500-2600 może być to 6 miesięcy może 3 miesiące a może 3 kwartał 2021 tak jak pan Wojtek prognozuje.
  to odświeżone kreski miesięczne:
  https://invst.ly/tknth
  Ponieważ jak powiedział Pan Red „kreski można narysować różnie -pokazałem raczej 2 strefy – oporu 2500-2600 i dolny kanał trendu rosnącego od 1995, poniżej którego aktualnie alternatywnie jesteśmy albo nie – przerywana lub pomarańczowa.
  Na wykresie miesięcznym decydujący może być styczeń-luty.

 2. tmoore

  dr Q ciąg dalszy:
  na dziennym:
  https://invst.ly/tknyi
  jeśli dzisiaj wyjdzie dolem z Kanału Keltnera spadki mogą dojść do czerwonej – co nie wyklucza a nawet uprawdopodobnia potem wzrosty ale raczej w 2022-2023. Wtedy raczej bym widział duży ruch analogiczny do 2003-2007, który nastąpił po konsolidacji w 2001-2003.
  ja mam inną optykę. Terminy tygodniowe to dla mnie termin spekulacyjny.
  Odpowiadając na Pana pytania:
  Ad1-nie jesteśmy jeszcze powyżej linii trendu albowiem są alternatywne 2 kreski – ten tydzień lub 2 zdecydują.
  Ad2. górny kanał rysowałem wielokrotnie chyba od sierpnia 2020 ale nie chce mi się szukać..Na pewno na koniec grudnia na WIG.
  Reasumując – jeśli dzisiaj w dół to krótkoterminowo spadki, średnioterminowo wzrosty
  Jeśli dzisiaj i jutro sesja wzrostowa do średnio i krótkoterminowo wzrosty, potem spadki
  Struktura podobna do 2001-2003 a potem 2003-2007

 3. sumadartson

  @Bankier1
  Tego nie da się pokazać na jednym rysunku. Do tych poniżej, podanych dla przykładu, trzeba mieć bieżące dane od brokera na temat instrumentu który zagrywasz, ok, os, i to minimum pięć najlepszych poziomów po każdej stronie.(płatne, zastrzeżone)

  https://stooq.pl/q/a2/?s=dy.f&i=t&t=l&a=lg&z=1072&ft=20210125092130&l=127&d=1&ch=0&f=0&lt=57&r=0&o=1
  https://stooq.pl/q/a2/?s=dy.f&i=t&t=l&a=lg&z=1072&ft=20210125092130&l=127&d=1&ch=0&f=0&lt=57&r=0&o=1
  https://stooq.pl/q/a2/?s=dy.f&i=t&t=l&a=lg&z=1072&ft=20210125092130&l=127&d=1&ch=0&f=0&lt=57&r=0&o=1

  Te trzy + S&P500 fut to podstawa i trzeba je widzieć równocześnie

  Do tego waluty zwłaszcza usd; surowce, zwłaszcza miedź i ropa; rentowności 2 i 10 latek, BUX, PX i RTS obowiązkowo porównawczo też. Po miesiącu lub roku (w zależności od stanu kiepałki) można już coś ugrać.
  No i jeszcze podstawa sukcesu: bieżące newsy od @Bankier1. :))

  1
   1. toya

    Słuchając Panów poziomów i dodając do tego Rzymianina, który L już od piątku zadeklarował, to śmiem twierdzić, że z L-kami warto zaczekać minimum do retestu przebitych w listopadzie wakacyjnych górek w okolicach 1850-1870.

    Aczkolwiek moja muszka rozkalibrowana w ostatnich dwóch tygodniach…

    3
 4. wider_swider

  macarek 25 stycznia 2021 o 11:54Odpowiedz
  gratulacje. dziwne, że to tak krąży – nie boisz się, ze w końcu 20 nie wytrzyma?

  Dziękuję.
  Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ale spróbuję.
  Nie nazwałbym tego strachem, ale przy zawieraniu każdej transakcji towarzyszy mi niepewność.
  Może inaczej, chciałbym aby ten lęk się pojawiał.
  Zawsze gdy wchodziłem na pewniaka, później scenariusze były 3: wyjście na zero po ogromnym stresie/ wyjście z małą stratą/ wyjście z dużą stratą.
  Oczywiście, liczyłem się z przełamaniem 20 zł, ale tak jak pisałem, czułem tutaj pieniądz. 50% do wzięcia to dla mnie dużo, a miałem kilka asów w rękawie.
  Po 1 to już było drugie kółko, więc ewentualna strata byłaby potrącona z zysku.
  Po 2 zadałem kilkukrotnie pytanie na temat tej spółki i nie było żadnego zainteresowania. To dobry prognostyk dla wzrostów.
  Po 3 i najważniejsze- z mojego doświadczenia wynika, że takie wsparcia nie pękają ani za 1, ani za 2 podejściem:
  https://zapodaj.net/07833f6ed03d4.jpg.html
  Ponowne wejście w IGN rozważę wyłącznie jeśli kurs dojdzie obecnie w okolice 35 zł, a następnie spadnie do 21, tworząc lewe ramie (tak jak przedstawione na wykresie czarnymi kreskami). Przy każdym innym scenariuszu, tym razem w mojej ocenie jest duże ryzyko przełamania 20 zł, dlatego poszukam innej spółki (CDR po 180 zł to moje marzenie).

  2
  1. tmoore

   @Bankier-stadiony i wchodzenie do Unii:
   Tak będziemy wchodzić do Unii drugi raz, a nawet trzeci jak zajdzie potrzeba. Oprócz stadionów będziemy budować CPK, tory kolejowe, obwodnice, drogi do CPK, Via Baltica, a poza tym mosty dla pana Starosty i lokomotywę co na stacji stoi:).I dużo, dużo stadionów. I kościołów :). I pomiędzy tymi stadionami i kościołami będą przebiegały linie kolejowe i obwodnice :). I wtedy wejdzie Pan Bankier-cały na biało 🙂

   12
 5. Primipilus

  —–Słuchając Panów poziomów i dodając do tego Rzymianina, który L już od piątku zadeklarował—

  Będę próbował zamknąć L. Może jeszcze jedno podbicie bliżej 2000 i wtedy L do zamknięcia.
  Wiele znaków wskazuje spadek poniżej 1900.

  1

Dodaj komentarz