Zemsta redditorów

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Wczorajsza sesja na Wall Street mogła wywołać wrażenie, że duzi gracze trochę przestraszyli się dramatycznego wyniku polowania z nagonką, do którego doszło w ostatnich dniach na akcjach spółki GameStop. Silna wyprzedaż akcji mogła być powiem interpretowana jako próba zgromadzenia gotówki być może potrzebnej w przyszłości do obrony kolejnych krótkich krótkich posiadanych przez dużych graczy atakowanych przez redditową hołotę rojącą się milionami na subredditach takich jak r/wallstreetbets.

Wczoraj kurs akcji spółki GamesStop ponownie wzrósł o ponad 100 proc., ale po sesji oddał część tego wzrostu reagując na wypowiedzi polityków, którzy zapewne wybudzeni ze snu przez telefony zaniepokojonych sponsorów zaczęli wydawanie z siebie dźwięków typu od „uważnie obserwujemy sytuację” do „zawiesić notowania spółki na miesiąc”.

Podobne do tych rozgrywających się w ostatnich dniach na rynku akcji spółki GameStop zaczynają się dziać też gdzie indziej. Od 5 stycznia 10-krotnie wzrósł do wczoraj kurs akcji spółki AMC Enterteinment Holdings, będącej drugim co do wielkości w USA właścicielem kinowych multipleksów, więc z tego powodu wydawał się – w okresie pandemii – idealnym celem dla „krótkiej sprzedaży”. Na razie okazuje się, że zajmowanie tam krótkich pozycji mogło być na krótką metę sporym błędem.

WIG-20 oddał wczoraj z naddatkiem cały wtorkowy wzrost i spadając o 2,7 proc. znalazł się na najniższym poziomie od ponad miesiąca. Spadając po raz kolejny do najniższego poziomu od pierwszej połowy listopada wartość standardowego MACD potwierdzała ten spadek. Poza WIG-GAMES (+2,2 proc.) wszystkie indeksy (główne, sektorowe, narodowe, makroindeksy) GPW traciły wczoraj (najwięcej -8,8 proc. WIG-GORNIC).

Po najsilniejszym od 28 października (wtedy lokalny dołek wypadł 2 sesje później) wczorajszym spadku (-2,6 proc.) cena kontraktów na S&P 500 traciła dziś rano dalsze 0,3 proc. naruszając kolejną linię formacji wachlarza rozpoczętej w marcowym dołku. Wartość standardowego MACD dla tego instrumentu spadła poniżej linii sygnału. Wszystkie główne indeksy azjatyckich rynków akcji spadały dziś. Najwięcej – 2-2,6 proc. – traciły Hang Seng, indonezyjski JCI oraz australijski All Ordinaries.

Spółka ASBISc Enterprices PLC (C/Z 5,1, C/WK 1,01, stopa dywidendy 4,7 proc., kapitalizacja 446 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 25 października 2019. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 2,51 zł. Wczoraj jednak akcja spółki kosztowała na zamknięcie 8,04 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki poziomu szczytów z 2008 i 2013 roku, górnego ograniczenia ponad 5-letniego kanału trendu wzrostowego oraz górnego ograniczenia rozpoczętego w marcu ub.r. krótkoterminowego trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 15 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki 4Mobility (C/WK 2,55, kapitalizacja 20,8 mln zł) rozwijającej się w dziedzinach typu car sharing, usługi mobilności miejskiej oraz biznesowej na razie obronił poziom historycznego minimum z marca 2019 i zmaga się obecnie z drugą linią rozpoczętej w 2017 roku formacji wachlarza przebywając tuż poniżej opadającej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć styczniowy spadek wartości publikowanego przez INSEE wskaźnika zaufania konsumentów we Francji:

… styczniowy spadek publikowanego przez GUS wskaźnika oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w sektorze przetwórczym w Polsce:

… +4,8 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w grudniu:

… -0,3 proc. dynamikę roczną sprzedaży detalicznej w Japonii w grudniu:

… +8,6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Norwegii w grudniu:

… oraz wyniki handlu zagranicznego Szwajcarii w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. fast_market

  fyi,

  BRASTER SA SAYS ACCEPTS TERM SHEET FILED BY EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

  BRASTER SA SAYS TERM SHEET ASSUMES 2-YEAR LONG FINANCING PROGRAMME BASED ON ISSUE OF BONDS CONVERTIBLE TO COMPANY’S SHARES AND SUBSCRIPTIONS WARRANTS

  2
 2. red.007

  Nie weszła:
  „red.007
  26 stycznia 2021 o 08:58
  Ponawiam próbę kupna,L oczekiwana na 1910,SL z ręki bez zejścia poniżej 21 grudnia,TP 2110.”

  Ponawiam próbę kupna,L oczekiwana na 1895,SL z ręki bez zejścia poniżej 21 grudnia,TP 2095.

  3
  1. Bankier1

   Doktor profesor Buczek chwalił się ostatnio jak to jego fundusz dobrze zarabia , pewnie te 7% na Serinusie robi mu robotę , on lubi takie perełki po Get Back kupować , czytałem wczoraj troche o tym że teraz większośc w Serinusie ma jakiś fundusz giełdowy czy CUŚ bo Kulczyk się usunął .

   3
  1. duch_natury

   średnioterminowo pomysł dobry przed nami piątki na rynkach 🙂
   Krótkoterminowo mogą jeszcze coś wypłoszyć.
   W mojej koncepcji falowej jeśli jest prawidłowo rozpisana jesteśmy w IVkach w PL i US więc w US świętością jest szczyt jedynki czyli ok 3670 a u nas to co wczoraj pisalismy z Datikiem czyli 5-tka nie może być dłuższa od 3-ki czyli nie możemy spaść poniżej 1880.

   2
  1. toya

   Czytanie komentarzy jak to mała kwota „zainwestowana” w Gamestop, która pozwoliła na sfinansowanie operacji bliskiego/spłatę długu studenckiego/pomoc rodzicom itp. przypomina czytanie relacji z czasów Johna Law i jego reformy pienieznej. Wtedy też służba opuszczała swoich Panów, po tym jak „zainwestowali” w Mississppi Company.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_Company
   https://www.amazon.com/Moneymaker-Janet-Gleeson/dp/0553812475

   5
 3. Bankier1

  A kuczyński w TOK FM mówi, że to klasyczne manipulowanie rynkiem na redicie i ogólnie zupełnie inaczej to widzi niż wklejony artykuł , ciekawe .

  Pewnie chodzi mu o to ,że na redicie powstała spółdzielnia . Ktoś te długi musi pokryć ale jak zaczną szukać teraz wszyscy tylko walorów z duża krótką sprzedażą to może się zrobić ciekawie .

  CDRED z 1 zł na 400 potrzebował 10 lat , Gamestop kilka miesięcy .

  4
 4. toya

  „toya 27 stycznia 2021
  (…)
  Pisałem parę dni temu, że przydałyby się ze dwie takie sesje jak 4 i 5 lutego 2010 roku. Wtedy też był „styczeń” bolkowych górek, a potem szybkie bum zanim zaczeliśmy rosnąć.
  Na razie charakter sesji na GPW i klimat blogowy wpisuje się ten scenariusz i widzę szanse na takie 2-dniowe strząśnięcie z targetem 1850-1800”

  Jeśli scenariusz nadal będzie się rozwijał według tamtego skryptu to denko znajdziemy jutro lub w poniedziałek. Trzy tygodnie pokolebiemy się na poziomach okołodołkowych zanim rozpocznie się ruch w górę. A wtedy poziom 2175-2250 powitamy na Wielkanoc.

  1
   1. toya

    Nowe dołki? Ale takie nowe nowe? Poniżej marcowych?

    Dla mnie wzrost od marca nie może być korektą bessy z tego powodu, że żadna wcześniejsza korekta bessy na GPW nie trwała tak długo i nie zniosła tyle poprzedniego spadku. Korekty bessy na GPW trwają najdłużej naście tygodni i znoszą maksymalnie ze dwa tuziny procent wcześniejszego spadku.

    1
  1. toya

   O tym samym pomyślalem.

   Bo trzeba dodać, że oczekiwane wyniki z premedytacją były bardzo konserwatywne (nie tylko dla Tesli ale i dla Fangów) by wywołać mocniejsze wrażenie zaskakującego przekroczenia oczekiwań, a tu klops.

   1
 5. tr33

  Wychodzi na to, że aby ukrócić zarabianie na spadkach wymyślono Uptick Rule to teraz miecz pokaleczył obosiecznie i pewnie powstanie zasada Downtick Rule, żeby ukrucić jazdy hołoty czy mob jak określił Joe.

  1
 6. Bankier1

  Goldman Sachs dołączył do grupy radzącej inwestorom wykorzystać spadki cen na rynku akcji do zakupów. Powodem jest spodziewany wzrost kursów dzięki działaniom stymulacyjnym i poprawie globalnej sytuacji gospodarczej.

  Oprócz Goldman Sachs do kupowania na spadkach zachęcają także m.in. JP Morgan Chase oraz Evercore ISI.

  2
   1. wider_swider

    Ja słyszałem, że Panowie z Wall Street to równe chłopaki.
    Na pewno nie byliby tacy, żeby wpuścić nas w maliny.
    Nawet jeśli te pomówienia okazałyby się prawdą, to w ostatnim czasie na shortowaniu zdarza im się bankrutować.

    5
    1. sumadartson

     Bo shortowanie spółek to the_bilizm. Longowanie zresztą też. No chyba że miedziaka, przed wystąpieniem Donka, zapowiadającego podatek od kopalin. Byłem wtedy na tęgich S na wig 20. W 10 minut po „kopalnianym” zrealizowałem fortunę.

     1
    1. Bankier1

     AUD/USD wygląda identycznie jak nasz WIG 20 , teraz po 3 tygodniach w bok na szczycie wybił się dołem , dla mnie to główna para walutowa dla naszego rynku . A wzrósł od marca 24 figury więc korygowac jest co .

     1
 7. Bankier1

  Ciekawe czy może być taka sytuacja ,że wychodziu gościu z tego hedż fundu i mówi ,że nie odkupi tych akcji gamestopu i co wtedy ?

  U nas na cdred chyba taka sama zabawa się odbywa chociaż nie wiadomo czy też ktoś sprzedał 140% akcji na króko .

    1. Poczatkujacy

     Ja bardziej patrzę na to przez pryzmat „wytresowania” Robin Hoodów do kupowania każdego dołka, bo zaraz indeksy wrócą na szczyt. W sieci jest pełno filmików gdzie ludzie „tłumaczą” jakie to jest proste – wystarczy tylko kliknąć BUY gdzie się da i zaraz kasa podwojona. Niby słusznie (trend is your friend), ale w którymś momencie przychodzi kres. Obecnie liczę na korektę do 3500, ale z tyłu glowy mam nadzieję na coś większego.

  1. Darek51234

   zdaje sie, ze jest realna grozba uczieczki od funduszy hedge. moze nawet bankructwa.
   moga zwalic rynek. a zamykanie krotkich bedzie ciagnac niektore spolki w kosmos. no ciekawie.
   na bananie cdr moze pociagnac indeks duzo. a inne spolki moga byc mocno wywalane. moze byc rollercoaster.

   3
  2. duch_natury

   Na moje oko:
   – W20 i Dax minęły dołek bo spaść niżej nie powinny zgodnie z moją rozpiską nie zahaczania fal 4 i 1.
   – Usiaki – tu nie mam przekonania bo jeszcze miejsce jest (nie niżej niż 3670). Może obecnie jest 4-ka w C i jeszcze zejście poniżej dołka).

   1

Dodaj komentarz