Polska nadal z najwyższą roczną dynamikę zharmonizowanego CPI w UE w styczniu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Według danych Eurostatu nasz kraj nadal charakteryzował się najwyższą wartością rocznej dynamiki zharmonizowanego wskaźnika CPI w Unii Europejskiej (i okolicach). Za Polską z +3,6 proc. roczną zmianą CPI plasowały się Islandia (+3,4 proc.), Węgry (+2,9 proc.), Norwegia (+2,7 proc.) Czechy (+2,2 proc.) oraz Szwecja (+1,9 proc.). Żaden z tych krajów nie należy do strefy euro. Na drugim biegunie była Grecja z -2,4 proc. roczną dynamiką CPI.

Grecję można scharakteryzować jako peryferyjnego – z geograficznego punktu widzenia – członka strefy euro, Polskę zaś jako centralnie położony kraj spoza strefy euro, co być może wpływa na powyższe wyniki. Styczniowa różnica pomiędzy rocznymi dynamiki zharmonizowanych wskaźników CPI dla Polski i Grecji wynosiła 6 pkt. proc. i w okresie minionego pół roku była na poziomie poprzednio widzianym w 2000 roku.

Pod względem rocznej zmiany rocznej dynamiki zharmonizowanego CPI przodowały kraje nordyckie – Islandia, Norwegia i Szwecja nie należące do strefy euro (czy też w ogólne do UE), a największa deceleracja dynamik CPI nastąpiła w Grecji, Słowenii, Litwie, Łotwie i Słowacji należących do strefy euro.

WIG-20 zdołał wczoraj obronić linię wsparcia przechodzącą przez minima indeksu z grudnia, stycznia i lutego (+0,8 proc.). Poza NCIndex (-0,5 proc.) pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji rosły wczoraj (najsilniej o 1,7 proc. mWIG-40).

Chyba raczej dosyć niespodziewanie cena kontraktów na S&P 500 obroniła wczoraj linię wachlarza startującą z marcowego dołka i przechodzącą przez minima z końca października i końca stycznia i dziś rano rosła o 0,2 proc. Azji powielała w czwartkowy poranek ten wzrost (spadał tylko – o 0,4 proc. -nowozelandzki NZX50). Najsilniej – aż o 3,5 proc. – rósł dziś koreański Kospi.

Spółka PGO (C/Z 15,81, C/WK 0,48, kapitalizacja 139 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 6 sierpnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,45 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 1,44 zł. Zwiększenie w wezwaniu po 1,45 zł i transakcji pakietowej przez TDJ udziałów w PGO do 95,61%, czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki pół roku temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Ferrum (C/WK 1,92, kapitalizacja 226 mln zł) specjalizującej się w produkcji rur do przesyłu mediów przebywa obecnie w okolicach dolnego ograniczenia 23-letniego kanału trendu wzrostowego, poziomego wsparcia wyznaczanego przez minima kursu z ostatnich 17 lat oraz na opadającej linii oporu wyznaczanej przez szczytu kursu z lat 2006-2020.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć zerową roczną dynamikę publikowanego przez Hong Kong Rating & Valuation Department indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Hangkongu:

… skok wartości publikowanego przez Federation of Korean Industries wskaźnika oczekiwanej koniunktury gospodarczej w marcu do najwyższego poziomu od marca 2011:

… -24,5 proc. roczną dynamikę rejestracji nowych samochodów osobowych w strefie euro w styczniu:

… -3,6 proc. roczną dynamikę PKB w Niemczech w IV kw. ub. r.:

… wzrost wartości publikowanego przez INSEE wskaźnika koniunktury w przemyśle Francji w lutym:

… najwyższą od stycznia 2010 roczną dynamikę nowych zamówień eksportowych na Tajwanie w styczniu (+41,3 proc.):

… wartość publikowanego przez Getulio Vargas Foundation wskaźnika zaufania konsumentów w Brazylii w lutym:

… najwyższą od 2006 roku zannualizowaną liczbę pozwoleń na budowę domów mieszkalnych w USA w styczniu:

.. zannualizowaną liczbę sprzedanych w USA nowych domów mieszkalnych w styczniu:

… oraz nowy rekord średniej ceny nowych domów sprzedanych w USA w styczniu (+6,5 proc. r/r):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. long_short

  @szukacze szczytów
  1,6 bln dolarów dodatkowych oszczędności Amerykanów szuka ujścia

  Stopa oszczędności osobistych w USA wzrosła gwałtownie do 34% w kwietniu 2020 r., Najwyższego poziomu od czasu udostępnienia takich miesięcznych danych w 1959 r. Hojne wsparcie rządu i ograniczone możliwości wydawania wydatków z powodu ograniczeń zwiększyły oszczędności. Od tego czasu wskaźnik spadł, ale pozostaje wyższy niż poziom sprzed pandemii. Z ostatnich obliczeń wynika, że amerykańskie gospodarstwa domowe zgromadziły 1,6 bln USD „nadmiernych” oszczędności w okresie od marca do grudnia. Liczby te nie obejmują czeków stymulacyjnych w wysokości 600 USD i składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które zostały zatwierdzone w grudniu jako część ustawy stymulacyjnej o wartości 900 mld USD. Te pieniądze muszą znaleźć ujście, a chętnych do ich zagospodarowania nie brakuje.

  2
 2. long_short

  @szukacze szczytów

  Szwajcaria balansuje na krawędzi. „Krach na franku możliwy w każdej chwili”
  Szwajcarski bank centralny wpompował już tak dużo pieniędzy na rynek, że eksperci wieszczą krach na franku. To bomba, tylko nie wiadomo, kiedy odpali. Wystarczy skoordynowany atak spekulantów i kurs poleci w dół.”

  1. leotdipl

   @long_short,

   Twój wpis traktuje w kategoriach Niewiedzy …. Krach na franku ?

   Mały wykład. SNB drukuje jak każdy Bank centralny. Ale jest jedna istotna różnica.
   Nadmierny bilans aktywów SNB vs. pozostałe liczące się banki jak FED, EBC czy BoJ.
   SNB nie finansuje potrzeb rządu Szwajcarii. Za wydrukowane franki SNB kupuje papiery
   w strefie Euro i USA. Przy czym 20% jego bilansu stanowią akcje, z czego ponad 50% akcje
   z USA (nawiasem SNB posiada często więcej akcji niż same amerykańskie giganty).
   Druga rzecz – akcje samego SNB są notowane na giełdzie. Nie ma drugiego takiego banku.
   Trzecia rzecz – wypracowane zyski (jest próg) SNB przekazuje do kantonów.

   Ale jego główna rola, to stabilizacja systemu finansowego. I wywiązuje się z tego należycie.

   Natomiast SNB to trudny przeciwnik na rynku Forex, bowiem mocno pilnuje „słabości” franka vs. Euro (eksport do UE to 60% – głównie do Niemiec), a jego interwencje walutowe można odczytać co kwartał z tzw. (niem.) Sichguthaben. A są to ciężkie miliardy franków.

   I na sam koniec. Spójrz na wykres historii indeksu franka – pnie się w górę od ponad 100-lat. Pokaż mi taką 2-gą walutę.

   Ciekawostka. Knoty górne świec franka vs. inne waluty można sobie darować. Nie mają żadnej wymowy. Bo frank jest specyficzny. W końcu to waluta Save Hafen.

 3. Max2

  groowing 25 lutego 2021 o 03:05
  Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć

  Prognoza jeszcze nie na teraz i nie trafiona a sama zwała na szerokim to kwestia najwyzej 1 miesiaca ale najwazniejsze ze Jonaszek uratowwany, teraz wszystko w rekach tych co te pieniadze przytulą:

  https://www.siepomaga.pl/jonasz-kanicki

  Niesamowite, zebrano 50 koła w jedna nockę.

  Dzięki wszystkim za wpłaty.
  WB
  Może warto aby Pan pomyślał o dodatkowej misji na blogu i wzięciu pod „swoje skrzydła” kogoś w potrzebie. Zasięg Pana bloga jest spory a pieniądze ze spekulacji niech też posłużą innym.

  3
    1. sumadartson

     Aleś Waszmość obkuty. Jak zwał tak zwał. Bessa, spadek, korekta jeden czort. Mnie zadziwia jak w „Loży Parkietu” na jesieni pan WB spokojnie powiedział kupujcie ludkowie do początków stycznia to i tamto.
     Patrzę na wig 20 od jesieni i myślę, dobry chłopak jest. Najlepszy

     1
 4. tinley

  Hilary Minc patrzyłby z podziwem na tą bandę łajdaków okradających Polaków tak ze ci nawet nie bardzo są tego swiadomi. Ten wymyślał reformy walutowe i haracz przy wymianie gotówki a ci jedynie obniżyli stopy do zera przy 4% CPI. Przejściowo rozumie się.

  17
 5. sumadartson

  Orlen oczekuje propozycji rządu litewskiego ws. rozbudowy rafinerii w Możejkach w ciągu miesiąca
  PAP – Biznes
  25 lut 2021, 11:43

  A to Ci panie strategia. Zamiast wybudować zakład produkcji baterii do elektryków, będą namawiać do powrotu ery lamp naftowych.

  1
  1. sumadartson

   Sprzedaj w tym przypadku oznacza otwórz S. Tak zapewne uczynię, jako że dobra rada nie jest zła.
   Od 48-50 kilka na wypasie i czekają na powrót gdy tylko global mrugnie okiem. Nie powiem po ile dziś otwierałem, bo skromność to cnota wielka.

   2
  1. duch_natury

   @wider
   Ja ten rok poświęciłem na realizację moich pasji. Więc planuję zrobić max 3 ruchy w tym roku bez wiercenia (szkoda mi czasu).
   1) Marzec – S-ki na 3-4 tygodnie (Sp500 -> 500pkt plus)
   2) kwiecień – zamiana S-ek na L – szacowany poziom Sp500 ok 3400
   3) latem – ostatnia już zamiana L-ek na S i zostaję z S-kami do połowy 2022r.

   Ale Tobie mega kibicuję i coś widzę, że będzie rebound z bankruta do milionera 😉

   2
   1. wider_swider

    Jak wytrzymasz z pozycją 3-4 dni spadków to będę pod wrażeniem.
    Dzięki. Koncentracja na scenariuszach, wynik robi się przy okazji.
    Już tu jeden z prapradziada jest, co zależy mu wyłącznie na zarabianiu, a ma 99% nieskuteczności.

    1
  1. sumadartson

   Ja tam nie chcę nikomu strategii demolować, jednak jakiś kierunek warto założyć. Tak się gra jak global pozwala, a tam w porównaniu ze szczytami z 2007 to jakiś science-fiction widzę. Wyceny rekordowe, lewary rekordowe, shortowcy ubici przez Muska, drobni kupcy też na szczytach ubici przez Muska, długi (rentowności) szaleją, PKB w czarnej dziurze, socyal podbija świat (i tradycyjnie niszczy kapitał). No może i gorzej być nie może, ale jeśli to wszystko jeno przyczyna gorszego zła?

   1
 6. fast_market

  Zabawa nadal trwa (wczoraj +100%, dziś +45%):

  Shares in GameStop were up 45 percent in premarket trading on Thursday, following another surge in the share price of the video game retailer that was at the center of a retail trading frenzy last month. On Wednesday, GameStop’s shares doubled to $91.71 and the volume of trading was more than 10 times the level of the previous day.
  Some of the popular posts on Reddit’s Wallstreetbets forum, where users have been hyping up certain stocks in memes, read “ROUND 2!” and “THE COMEBACK!!!!!” Other meme stocks also rose: AMC shares gained 17 percent in premarket trading, and BlackBerry, Nokia and Koss were also among the gainers.

Dodaj komentarz