DAX 3,3 proc. wzrostem wyszedł na swe historyczne maksimum

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Wczorajszy 3,3 proc. wzrost DAX-a, który wyprowadził ten indeks niemieckiej giełdy na poziom jego historycznego maksimum wyglądał oczywiście bardzo optymistycznie. W okresie minionych 20 lat te 2 warunki – 1) ponad 3 proc. wzrost na 2) historyczny rekord – spełnione były tylko raz 24 kwietnia 2017. Wtedy hossa przetrwała jeszcze 9 miesięcy do stycznia 2018. Wyjście tego indeksu na poziom nowego rekordu w lutym ub. r. okazało się oczywiście ewidentną pułapką na byki, no ale tam nie było sesji z ponad 3 proc. wzrostem. Dopóki DAX trzyma się powyżej linii wsparcia przechodzącej przez jego dołki z marca i października ub. r. oraz ponad poziomami szczytów z lata ub. r. jego sytuacją można oceniać jako pozytywną.

Wcześniej tego typu sytuacje, czyli wychodzenie DAX-a ponad 3 proc. wzrostem na poziom historycznego rekordu zdarzały się w lipcu 1997, kwietniu 1998 i grudniu 1999-lutym 2000. Wyglądało to wtedy oczywiście równie optymistycznie jak teraz, ale należy pamiętać, że w październiku 1997 rozpoczęła się ostra faza kryzysu azjatyckiego, w lipcu 1998 rozpoczął się kryzys rosyjski zaś w marcu 2000 rozpoczął się krach na rynku akcji spółek technologicznych. Jak widać za każdym razem akcje należało sprzedawać 3 miesiące po pierwszym takim sygnale jak wczorajszy (lipiec-październik 1997, kwiecień-lipiec 1998 oraz grudzień 1999-marzec 2000). Te analogie sugerują czerwiec br. jako odpowiednik moment do sprzedaży.

W latach 80-tych podobne do wczorajszego sygnały pojawiały się w październiku 1985 i styczniu 1986 (i wtedy optymalnym momentem na sprzedaż DAX-a był kwiecień 1986) oraz we wrześniu 1989 i grudniu/styczniu 1990 i wtedy DAX-a można było zacząć sprzedawać począwszy od lutego 1990.

WIG-20 tym razem wzrósł wczoraj o 1,3 proc. nadal utrzymując się w obrębie trwającej od ponad 1,5 miesiąca konsolidacji w dosyć wąskim przedziale. Standardowy MACD dla WIG-u 20 przełamał w górę linię sygnału. Wzrosły w poniedziałek – chociaż w mniejszym stopniu niż WIG-20 – również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji. Wśród makroindeksów najwyższy poziom od roku ustanowił WIG.MS-PET.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal utrzymywała się powyżej linii wsparcia poprowadzonej przez minima cen z ostatnich 4 miesięcy. Standardowy MACD dla tego instrumentu spadł do wartości ujemnych najniższych od początku listopada. W Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty. Najsilniej o 1 proc. rósł japoński Nikkei 225, a rosnący o 0,9 proc. singapurski Straits Times wyszedł na najwyższy poziom od roku. Najsilniej o 1,8 proc. spadał Shanghai Composite.

Spółka Galvo (C/WK 0,68, kapitalizacja 6,2 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 9 marca ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,05. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamkniecie 1,55. Osiągnięcie przez kurs górnych ograniczeń kanałów krótkoterminowego (od października ub. r.) oraz średnioterminowego (od grudnia 2018) czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki rok temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Noble Financials (dawniej IBSM, C/Z 0,8, WK -12,9, kapitalizacja 5,06 mln zł) będącej podmiotem dominującym grupy działającej na rynkach nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej próbuje walczyć z grupą linii oporu wytworzonych w okresie minionych 6 lat.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -6,9 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Hiszpanii w styczniu:

… wartość publikowanego przez INEGI wskaźnika zaufania konsumentów w Meksyku w w lutym:

… wzrost wartości publikowanego przez YouGov/Cebr wskaźnika zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii w lutym:

… saldo obrotów bieżących Korei Południowej w styczniu:

… 30-letnie rekordy rocznych dynamiki agregatów pieniężnych M2 i M3 oraz 18-letni rekord rocznej dynamiki agregatu pieniężnego M1 w Japonii w lutym:

… najwyższą od 10 lat wartość publikowanego przez NAB wskaźnika zaufania biznesmenów w Australii w lutym:

… oraz najwyższą od kwietnia 2016 wartość nadwyżki obrotów bieżących Niemiec w grudniu ub.r.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. duch_natury

  @Panie Wojtku

  Czy dałoby się sprawdzić okresy gdy działo się podobnie w US:
  – DJIA wychodzi na historyczne maksima
  – NSQ100 jest poniżej 10% od historycznych maksimów
  – NSQ100 jest w okolicy 3 miesięcznego minimum

  Z góry dziękuję 🙂

  1
  1. Wojciech Białek (Autor
   Wpisu
   )

   Formuła:

   if(useqin0032_hi=hi(useqin0032_hi, 20*261), if(useqin0002<0.9*hi(useqin0002, 20*261), if(useqin0002=low(useqin0002, 3*21), useqin0002, 0), 0), 0)

   ... nigdy wcześniej nie była spełniona od 1985 roku, od kiedy mam dane OHLC dla DJIA.

   Jakoś trzeba osłabić te 3 kryteria.

   1
 2. duch_natury

  No właśnie takiej sytuacji sobie nie przypominam ale może jakoś osłabić te kryteria, żeby zobaczyć gdzie następował taki skokowy wzrost siły DJIA/NSQ – może oprzeć historię w oparciu o skok względnej siły DJI/NSQ. (miesięcznie chyba urosło z 15%).

  1
  1. Wojciech Białek (Autor
   Wpisu
   )

   Ostatni raz relacja Nasdaq 100/DJIA spadła w ciągu miesiąca o ponad 11 proc. 29 września 2008, czyli po Lehmanie. Wcześniej takie rzeczy działy się bardzo często w latach 1998-2002, ale z tego chyba niewiele wynika.

   1
   1. Wojciech Białek (Autor
    Wpisu
    )

    Później spróbuję znaleźć jakieś precedensy dla obecnej sytuacji.

    Faktem jest, że względna siła Nasdaq 100 do DJIA ostatni raz była tak wysoko jak w lutym br. w marcu 2000, a więc w szczycie internetowej hossy.

    2
  1. duch_natury

   Ja wyciągnąłem z tego bajzlu (jak powiadasz) wnioski, że hossa jeszcze potrwa do okolic przełomu wiosny/lata a najbliższy tydzień zgodnie z analogią z kwietnia 2014r. (względna siła DJIA/NSQ) NSQ może jeszcze docisnąć, ściągając inne indeksy do dokończenia korekty, przełom nastąpi w przyszłym tygodniu.

   1
 3. ML.36

  @WB
  „Te analogie sugerują czerwiec br. jako odpowiednik moment do sprzedaży.”

  DAX, akurat „wsłuchuje” się w cykle dość regularnie. Mamy 19 tydzień wzrostów, średnia długość z ostatnich
  16 cykli to 37 tyg. Przełom 06/07 wypada statystycznie dołek, a w cyklicznym dołku to należy kupować, czy nie.

  1. duch_natury

   @ML
   Looknąłem na szybko DAX – ostatnie 3 cykle były równo 32-33tyg. (więc krótsze od średniej) ale poprzednie cykle bywały powyżej 40tyg. więc może ten najbliższy cykl będzie wydłużony.(więc szczyt maj-czerwiec a potem spadki do jesieni).

    1. duch_natury

     @ML
     Na razie widzę linię po szczytach z 2015 i 2017r obecnie nieco poniżej 15K i myślę, że to poziom docelowy obecnego ruchu. Potem czas na korektę całości przed ewentualną dalszą wspinaczką lub dłuższa konsolidacja.

  1. duch_natury

   @Macarek
   bardziej widzę NSQ w lipiec/sierpień 2007 (prawie idealna korelacja wskaźników na tygodniowym). Więc po zakończeniu tej korekty jeszcze ostatnie poderwanie rynków i ostateczny szczyt za 2-3 miesiące co koreluje z projekcjami Gospodarza.

   1
   1. macarek

    Nie zgadzam się. Nie ta dynamika (wtedy nie było tego przyspieszenia w górę jak w ostatnim roku), nie ta branża (wtedy bankowa była fe, a teraz high tech)
    Ja to widzę tak, że smart money powoli przechodzą do starej gospodarki i upuszczają powietrze z NQ. Ale w końcu na tej ślizgiej ścieżce kamień sie usunie, czekamy na impuls – ten lub przyszły tydzień.

    7
    1. duch_natury

     Nie chodzi mi o podobieństwo wszystkiego, ale struktura tej fali co obrazują wskaźniki tygodniowe jest prawie identyczna. Wówczas NSQ skończył korektę w lipcu 2006r. więc lipiec 2007 jest rok podobnie jak obecnie marzec 2020 koniec korekty.
     Myślę więc, że oba przypadki 2000 i 2007 są w pewnien sposób podobne co obrazuje podwójny 7letni cykl Kitchina:
     2000-2007-2014-2021
     PS. dziwnym przypadkiem rok 2014r. dzisiaj już padł w podobieństwie względnej siły DJ/NSQ.

     2
 4. Hubi H

  Teraz ciąży CD Projekt, Allegro, później ciążyć będą banki i paliwowe, tym sposobem status quo na bananie pozostaje zachowane, cały czas jesteśmy 3 kroki za peletonem, więc rośniemy dalej, sprzedaż funduszy idzie pełną parą, ochrona przed inflacją i zyskiem gwarantowana 🙂 Gdzie nie rzucisz kamieniem tam doradcę inwestycyjnego trafisz, Bitcoin posłuchał, czy reszta pójdzie w jego ślady?

  2
  1. sumadartson

   Jeśli jutro to chyba szczyt w ramach korekty spadków od połowy lutego?
   To u nas szczyt powinien być dziś, jako że to ratlerek wyprowadza pańcia na spacerek.
   Nnooo nie wiem (cytując klasyka forum)

   2
 5. Hubi H

  Kapitał zagraniczny rano zrobił robotę a teraz chwila przerwy i rynek US wyznaczy kierunek.
  Jeśli ma być z tego coś więcej to S&P 500 musi dzisiaj wyskoczyć ponad 3900.
  Jak dla mnie to ten wyskok jest jak na razie mało przekonujący.
  Jeśli US zanurkują głębiej to u nas będzie wesoło 🙂

 6. long_short

  PKN Orlen ma długoterminowy kontrakt z Exxon Mobil na dostawy ok. 1 mln ton ropy z USA rocznie
  PAP – Biznes
  9 mar 2021, 13:38

  Wielu tęskni za czasami PO kiedy to Pawlak podpisywał umowy z Ruskimi na 30 lat.
  Putin coś tych naszych stalinistów słabo trzyma za mordę.

  6
     1. pnl

      Kontrakty są przede wszystkim kilkukrotnie mniejsze (2,7 mld m/sześć. a nie 10 mld) i mimo wszystko krótsze 20 lat (a nie chyba ok. 25) a co najważniejsze podobno o ok. 20% tańsze, pomimo, że wolność czasem kosztuje… ale jako rosyjski agent i akwizytor Gazpromu 🙂 powinieneś wiedzieć, że nie wszystkie parametry takich kontraktów są jawne…..

      1
 7. sranda

  A może @Wojciech Białek napisałby coś o złocie, ale tym razem nie w porównaniu do New Connect.
  Wydaje się, że właśnie kończy korektę spadkową, a w porównaniu z głównymi indeksami bądź przynajmniej tymi z emerging markets być może wyszłaby jakaś ciekawa korelacja..?

  4

Dodaj komentarz