Euro było najdroższe wobec złotego od 12 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

W ubiegłym tygodniu kurs euro względem złotego wzrósł do najwyższego poziomu od 12 lat. W przeszłości kurs EUR/PLN był tak wysoko jedynie w lutym-marcu 2009 w apogeum ówczesnej globalnej Wielkiej Recesji wywołanej kryzysem na rynku kredytów hipotecznych oraz października 2003-maj 2005.

Ponieważ jednak ceny detaliczne rosły w Polsce ostatnio wyraźnie szybciej niż u naszych głównych partnerów handlowych to wartość publikowanego przez J.P.Morgan realnego efektywnego kursu polskiej waluty uwzględniającego różnice w dynamice CPI (Consumer Price Index) nie spadła do tej pory w znaczący sposób.

Jednakże podobny wskaźnik uwzględniający różnice w dynamice PPI (Producer Price Index) pokazuje również osłabienie realnego efektywne kursu polskiej waluty do najniższego poziomu od lutego 2009 i okresu październik 2003-kwiecień 2004.

W być może nieco zaskakujący sposób WIG-20, który wcześniej postraszył przełamaniem w dół kilkumiesięcznego poziomu wsparcia, w piątek silnie wzrósł (+2,2 proc.). Standardowy MACD dla WIG-u 20 jeszcze nie zdążył zareagować na ten ruch i nieznacznie spadł do kolejnego najniższego poziomu od listopada. Również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji rosły w piątek, ale mniej niż WIG-20.

Cena kontraktów na S&P 500 zaatakowała wczoraj okolice swego historycznego szczytu, ale dziś rano oddawała część z tego zysku (-0,55 proc.). W Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty. Najsilniejsze – w okolicach 1 proc. – notowały główne indeksy na Tajwanie, na Filipinach i w Tajlandii. Przynajmniej roczne maksima ustanawiały tajlandzki SET Index oraz singapurski Straits Times Index. Najsilniej – o 0,4 proc. – spadał australijski All Ordinaries Index.

Spółka Izostal (C/Z 7,3, C/WK 0,53, stopa dywidendy 3,3 proc., kapitalizacja 111 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 12 grudnia 2019. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 2,63 zł. W piątek kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 3,38 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 15 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Kino Polska TV (C/Z 8,5, C/WK 1,98, kapitalizacja 232 mln zł) wrócił w lutym ponad przełamaną w dół w ubiegłym roku poziomą linię wsparcia wyznaczaną przez minima z lat 2014-2019 przełamując równocześnie w górę linię oporu trendu spadkowego trwającego od końca 2013 roku i przebywa obecnie nad swą rosnącą średnią 200-sesyjną.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć -0,4 proc. roczną dynamikę CPI w Japonii w lutym:

… wartość rezerw walutowych Turcji w styczniu:

… -3,6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w lutym:

… wyniki handlu zagranicznego Szwecji w lutym:

… +4,3 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Szwecji w lutym:

… wielkość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto oraz rezerw walutowych Chin w IV kw. ub. r.:

… najwyższą od IV kw. 2008 nadwyżkę obrotów bieżących Chin w IV kw. ub. r.:

… silny wzrost wartości wskaźnika oczekiwań gospodarczych IFO w Niemczech w marcu:

… wartość długu zagranicznego Chin w IV kw. ub. r.:

… oraz zachowanie publikowanych przez Uniwersytet Michigan wskaźników nastrojów konsumentów w USA w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. Hubi H

   Szanowny Panie, przede wszystkim to Pan się kompromituje zaczynając dzień na forum komentarzem kompletnie nie na temat. Pan i Panu podobni zaśmiecają to forum i głowy osób zainteresowanych rynkiem, inwestowaniem i zarabianiem.

   22
  2. duch_natury

   @Piotr
   Rozumiem, że ta narracja i wnioski to jedyna słuszna prawda i tylko prawda i zawsze prawda.
   Ok.
   Czytać zawsze warto. Więc to zrobiłem.
   Ucieszyłem się, że oprócz oczywistej nagonki na szczepienia jako jedynej słusznej opcji pani prof. wspomniała o metodach budowania odporności własnej (zbilansowane, zdrowe odzywaienie, witaminy, ruch/sport, hartowanie organizmu i klucz – psychika / stres).
   Dodatkowo napisała, że DDM służy ograniczeniu transmisji wirusa. Z tym się niewątpliwie zgadzam((dobro społeczne).

   Ale nie wspomniała, czy i jaki może mieć wpływ DDM na Twoje zdrowie i Twoją odporność.
   A może jednak wspomniała między wierszami…
   „część odporności nabyta poprzez czynny kontakt z różnymi patogenami, w efekcie szczepień ochronnych, jak też i różnych infekcji.”
   Dzieci: „ich układ immunologiczny jest STALE POBUDZANY i przez to bardziej reaktywny.”
   „przez całe życie zapisujemy swoją historię immunologiczną i dozbrajamy się poprzez szczepienia lub KONTAKT Z PATOGENAMI”

   To ciągłe pobudzanie ukłądu immunologicznego przez kontakt z patogenami stosuję na swoim przykładzie
   – nie nosząc maseczki (naturalna pełna wentylacja)
   – wymieniając się z innymi stworzeniami (ludźmi, zwierzętami) wzajemnie florą wirusowo bakteriologiczną (nie stosując izolacji) (oczywiście żeby nie było nie zbliżam się do osób, które sobie tego nie życzą, od Covidian podwójny dystans).
   – przenosząc tą florę do swojego organizmu (nie dezynfekuje rąk) aby ten zapoznał się z nowymi wirusami / bakteriami i pobudzał się do ciągłego działania

   Proszę nie hejtować, moje zdrowie i mam do tego pełne prawo, jak ktoś ma inne podejście też ma pełne prawo postępować zgodnie z własną wolą i przekonaniami na temat swojego zdrowia.

   14
   1. piotr5

    @ duch
    Niewątpliwie najlepszym treningiem mięśni nóg jest skok z 10 pietra. Świadomie użyłem liczbę pojedyncza.
    O dowolności w przestrzeganiu prawa, nie ma sensu wspominać bo rozumiem , ze to jest obywatelskie nieposłuszeństwo?

    10
    1. duch_natury

     @Dino
     Dbałość o zdrowie, dobre odżywianie, sport, dobra energia w rodzinie, dobre relacje ze znajomymi, odsunięcie toksycznych ludzi, nie wchodzenie we wszelakie projekcje umysłu generujące niskie emocje, (lęki, strachy…) wyłączenie TV, nie czytanie massmedialnych brukowców, rozwijanie swoich pasji to część nierozsądku ducha_natury. Nic na to nie poradzę. przemiana jest trwała (do końca tego wcielenia, a może nawet jeden dzień dłużej) 😉

     4
   1. wider_swider

    Oczywiście, że co nie ?
    1. Kurs nie wzrośnie do 770 zł ?
    2. Kurs nie wzrośnie do zakresu 500-770 zł ?
    3. Kurs nie wzrośnie z obecnych poziomów wcale, bo informacja będzie wykorzystana do cichego wyjścia z gigantycznych pozycji długich ?
    4. Kurs nie tylko nie wzrośnie, ale wręcz spadnie, bo podaż wykorzystując tą informację będzie wyprzedawała akcje bardzo agresywnie, oceniając iż jest to ostatnia szans na zrealizowanie zysku na tak wysokich poziomach ?

    Mnie interesuje 10%. Jak dzisiaj kupię, to w ciągu 3-4 miesięcy będę miał okazję sprzedać 10% wyżej, czy nie ?

    1
     1. wider_swider

      Ja Twojej odpowiedzi niestety Twojej odpowiedzi nie zrozumiałem, dlatego dopytam.
      Twoim zdaniem nie mamy bezpiecznej przestrzeni do wzrostów w żadnym zakresie ?
      Wg mnie, mamy bezpieczną przestrzeń do wzrostów z targetem na 400 zł. Wyżej nie.

 1. kimsaoni

  @wider.swider

  Rynek rozczarował się sposobem skupu Mercatora, który świadczy o niewierze Zarządu co do przyszłości spółki, ponieważ sugeruje chęć „kulturalnego” pozbycia się przez prezesa kolejnego pakietu akcji, i to mimo niedawnej sprzedaży w ABB po 400 PLN. Gdyby prezes wierzył w spółkę, skupowałby akcje z rynku. Mimo wszystko może uda Ci się 10% wyciągnąć, ale wobec powyższego, nie będzie to łatwe zadanie. Sentyment siadł po nieudanym wybiciu z progu zmienności.

  3
 2. mwfri

  ten buback to jednoznacznie negatywna informacja. Dobry buyback to taki gdzie akcje z rynku skupuje się tanio i technicznie ustanawia silne wsparcie. Czy może mimo wszystko teraz urosnąć? Pewnie, na rynku wszystko możliwe. Czy postawiłbym na to kasę? Nie, a jak kurs przełamie wsparcie, to ten buback będzie się z tej perspektywy wydawał nieśmiesznym żartem.

 3. Luki

  Szanowni koledzy i koleżanki,
  Nigdy na tym forum apropo covid się nie wypowiadałem bo zawsze uważałem że to nie miejsce do tego.
  Poniżej jak wyglada moja sytuacja z ta choroba.
  U mnie zaczęło się 22.03 marca gorączka ponad 38C. Dni mijały a mój stan zdrowia się pogarszał. Maksymalna temperatura która osiągnąłem to było 40,5 i przez prawie tydzień czasu miałem dzień w dzień, noc w noc temperaturę w przedziale 38-40C bo nie dało się jej zbić mimo 8 tabletek/ dobę paracetamolu 500.
  W środę doszedł kaszel, najpierw nie bardzo uporczywy ale z dnia na dzień coraz większy. Finał…. w sobotę 27.03 trafiłem do szpitala ponieważ kaszel tak mnie dusił że nie mogłem oddychać. Saturacja spadła mi do 84. Wynik badania pocovidowe zapalenie płuc. Lekarze mówią że bez terapii tlenowej nie miałbym szans z tego wyjść, plus oczywiście antybiotyki, sterydy itd.
  I teraz trochę o mnie. Mam 37 lat, 176 wzrostu, 72 kg wagi. Codziennie uprawiałem sport (cross, rower, etc). Odżywiamy się bardzo zdrowo, cała rodzina, żona gotuje dla nas wszystkie posiłki. Jemy bardzo dużo nabiału, warzywa, owoce, jak mięso to tylko biale (najczęściej indyk) lub czerwone. Nie jemy praktycznie żadnych rzeczy przetworzonych ze sklepów, zero wędlin i innych chemicznych wynalazków, bardzo mało cukru bardzo mało soli.
  Na jakaś grypę albo przeziębienie chorowałem ostatnio może z jakieś 10 lat temu albo i dawniej. No może czasami trafiały się jakieś kilku dniowe katary które przechodziły po samorobionych nalewkach na malinie i miodzie. Nie pale, alkohol sporadycznie.
  Jak widać w moim przypadku zdrowy tryb życia nie uchronił mnie przed ta chorobą.
  Pozdrawiam wszystkich, chrońcie siebie, swoich bliskich jak również obcych i noście maseczki, zachowujcie dystans i dezynfekcje.

  35
   1. duch_natury

    @Dino
    Nie mam czego rozumieć. W swoim otoczeniu też doświadczyłem tego typu przypadków. osoby dbające o zdrowie (w sensie odżywiania, wagi, sportu) mocno przechorowały covid. Ale coś ich łączyło – lęk przed covidem i przestrzeganie obostrzeń, wkręcanie w narrację massmedialną.
    Nie mam zamiaru nikogo przekonywać do swoich racji. Daję swój punkt widzenia i swój system zabezpieczenia siebie i rodziny przed chorobą.
    Na razie odpukać wszyscy zdrowi i niech tak zostanie jak najdłużej.
    Dla mnie kluczem jest umysł, nastawienie i jakość wibracji energetycznej własnego organizmu.

    Ale oczywiście życzę dużo zdrowia każdemu z Was i sporo tolerancji i akcpetacji odmienności. Każdy jest inny i ma wolną wolę postępować zgodnie z własnymi przekonaniami, świadomością i oceną danej sytuacji. Na tym może zakończę ze swje strony te dysputy, nic nowego ode mnie nie usłyszycie, moje zdanie znacie. Blog giełdowy więc wracam do nadrzędnej roli tego miejsca w ewentualnych komentarzach. 🙂

    12
     1. Neptun

      Brzmi zaskakująco, jednakze znamy przypadki wyleczenia pacjenta tzw efektem placebo. Nie twierdze ze @Duch ma racje twierdze tylko ze nie wykluczam takiej możliwości ze nastawienie psychiczne może mieć wpływ na to czy zarazimy sie lub nie. Najlepiej zapytać slawncyh amerykańskich naukowców 🙂

      1
  1. lukaz

   Polecam odstawić całkowicie nabiał (zbędny), mięso raz w tygodniu. Ja też jest aktywny fizycznie ale dopiero odstawienie niektórych produktów wprowadziło mnie w stan dzięki któremu od 2 lat nie byłem w ogóle chory na nic, moja rodzina podobnie. Np. Robert Lewandowski i jego rodzina w ogóle nie spożywają nabiału, którego konsumpcja powoduje bardzo duże straty energii, potrzebnej na przeciwstawienie się np. Covidowi. I jeszcze ważna kwestia a może i najważniejsza to jest nastawienie psychiczne o którym już tutaj wspominano lęki i strach. Ja mam takie podejście że o obostrzeniach dowiaduje się dopiero na ulicy, nie mam TV, nie wiem co tam pierd… Moj syn ( 3 lata) jak widzi kuriera w masce to mówi że Pan boi się koronawirusa 🙂

   3
 4. Primipilus

  …alkohol sporadycznie… – masz przyczynę. Za zdrowo się odżywiałeś. Jakbyś jadł tłuste potrawy, solone, popijał wódką to nie byłoby zachorowania.
  No ale to tylko moja teoria. Trzeba żyć radośnie, nie oglądać TV, nie wierzyć tzw. ekspertom i będzie dobrze.

  6
 5. RR

  Czyli rozumiem, że po zachorowaniu nie brałeś nic poza paracetamolem ?

  Nie załatwiłeś sobie amantadyny a przynajmniej lukrecji oczywiście nie brałeś profilaktycznie antybiotyku tylko czkałeś aż się rozwinie pełnoobjawowe zapalenie płuc?

  W moim otoczeniu starsze schorowane osoby (m.in parkinson i wady serca), które zostały już pożegnane przez rodziny a tylko po powyższym przeszły z lekką gorączką.

  Na ww. temat jest tak dużo w necie, że już szkoda dopisywać chyba, że miałoby to komuś pomóc … to warto

  4
  1. Luki

   No wiesz, z tym antybiotykiem to chyba słaby zarzut. Jak miałbym go sobie wziąć sam?. Oczywiście kontaktowałem się ze swoim lekarzem POZ i od niego otrzymałem skierowanie na test.
   A z leków przepisano mi tylko przeciwgorączkowy.
   Jak bym wtedy wiedział to co wiem dziś to na pewno od razu upierałabym się żeby lekarz dał mi od razu antybiotyk na wszelki wypadek, osłonowo.
   Pozdr

 6. Primipilus

  …Stosowane obecnie szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 zawierają białko kolca wirusa, więc po szczepieniu nasze przeciwciała są skierowane przeciwko temu białku, a więc białku S. Tymczasem wirus zawiera też inny rodzaj białka, a konkretnie białko wewnętrzne nukleokapsydu (tzw. białko N). Zatem, po przechorowaniu COVID-19 wygenerują się nam przeciwciała anty-S, jak i anty-N, natomiast po szczepieniu tylko anty-S. …
  Z tego artykułu z Onet. Jak Onet to od razu do kosza. Ale im się przemyciło nieświadomie to o tych antyciałach.
  Właśnie po szczepieniu tylko tworzy się anty-S. A organizm tworzy dodatkowo anty-N.
  Twórcy szczepionek nie potrafili wytworzyć anty-N. Czyli organizm człowieka jest lepszy bo wytwarza anty-N czego szczepionka nie potrafi.

  A co ma szczepionka dodatkowo ?- nikt nie wie. A jak zawiera coś innego co spowoduje śmierć za pół roku?
  Ale to nadal moje rozważania i nie trzeba ich brać pod uwagę. Kraje chwalące się prawie 100% szczepieniem nie powiedzą, że dla nich była specjalna szczepionka taka inna lepsza niż dla pozostałych- teoria spiskowa?, może. To nadal moje rozważania.

  2
 7. RR

  Nie napisałeś jaki masz stosunek do cukru – to wbrew pozorem ma bardzo duże znaczenie – np. powszechnie wiadomo, że cukrzycy są bardziej narażeni na powikłania i śmierć – co nie do końca jest prawdą – bo zabójcze są leki przejmowane na cukrzyce połączone z wysokim poziomem cukru – generalnie dużo by pisać ale cukier to zabójstwo dla mikroflory jelit, równowagi kwasowo-zasadowej (tu się kłania amantadyna) – a docelowo dla trzustki + po latach nieleczone grzybice i w efekcie nowotwory.

  2
  1. Luki

   Nie mam cukrzycy. Kiedyś miałem robione testy i na 100% nie jestem cukrzykiem.
   A co do cukru to tak jak pisałem spożywam go w śladowych ilościach. Wiem ze obecnie dodawany jest do wszystkiego ale jak pisałem nie jadam przetworzonych rzeczy ze sklepu.
   Pozdr

 8. RR

  @ Primipilus

  Szczepionka będzie aplikowana dwa razy do roku – patrz przykład UK gdzie już zapisują na trzecia dawkę.
  PS.
  Skutki uboczne do dwóch lat – przykład Szwecji – tam wiadomo co się stało po szczepionkach wcześniej (bo byli mocno proszczepionkowi po ciężkiej epidemii grypy) i dlaczego z duuużą rezerwą podchodzą do kwestii Covida

 9. Primipilus

  To czy cukier czy sól to mało znaczy. W 2018 zaczął się proces i on nabiera tempa. Punkt zero to 2030 rok. Jest dużo czasu ale ludzie tego nie zauważą. Jeszcze będzie 20 lokdawnów w tym czasie i 50 nowych szczepionek.
  To się tak odbywa żeby nikt nie zauważył. Przyszłość to matrix, zombi, partyzanci buntownicy wobec tego systemu ukrywający się jaskiniach. Świat zmieni się szybko niezauważalnie. Ci co chcą opanować cały świat przyśpieszyli.
  Tylko nikt nie słucha takich opinii jak moja. To marginalne i uważane za niemożliwe, spiskowe teorie, bez znaczenia.

  5
 10. Primipilus

  Ale OK. Właśnie przyjąłem dawkę czystej polskiej wódki co też może powodować lepsze postrzeganie rzeczywistości.
  I postrzegam na WIG20 kierunek 2150-2200. Jak się sprawdzi to może wtedy też pomyślicie o moich opiniach na temat przyszłości i covid. Wystarczy nie ulegać panice, nie bać się, zatrzymać na chwilę, pomyśleć a wtedy objawi się nowa rzeczywistość – manipulują nami. Wtedy wyjdzie, że prawda jest inna niż nam codziennie wmawiają.

 11. Primipilus

  ….KTO PIJE I PALI TEN NIE MA ROBALI….- piotr5 – bardzo trafne spostrzeżenie. Chyba muszę iść do sklepu zakupić piwo. Człowiek ma się czuć wolny, radosny, zbliżają się Święta, wiosna. Po co się martwić?

  2
 12. ML.36

  @b_k
  III WW – w ciągu roku zginęło prawie dwukrotnie więcej jankesów niż w ciągu czterech lat II WW.
  Czyż by chiński gambit był początkiem wyniszczającej partii na globalnej szachownicy.
  Czy USA nie zrobi kolejnego ruchu po roszadzie (scenariusz Guy`a), przecież za nie współmiernie mniejsze winy/rzeczy rozje…..li dwa kraje. Może nie ta kategoria wagowa.

  1
 13. Primipilus

  …Czyż by chiński gambit był początkiem wyniszczającej partii na globalnej szachownicy…. – nie. to mylny trop przypominany przez media. To tzw,.gówno prawda.
  … Może nie ta kategoria wagowa…. _ pewni, że nie. Tu chodzi o wyższą strategię. Tylko o tym cisza, tego nikt nie zauważy. To wyższy poziom strategii.

  2
 14. Smerf-Ciamajda

  Ludzie opanujcie się. To nie forum o szarlatanerii.
  Antybiotyk na wirusy? osłonowo 🙂 o czym wy bredzicie?
  Sam twierdze ze ten wirus pochodzi z laboratorium, ale proszę innych – trochę powagi.

  wpiszcie sobie „I pet goat 2” na youtube, tam przecież wszystko jest zapodane, film z 2012 roku
  https://www.youtube.com/watch?v=65xLByzT1l0&t=214s

  jeszcze raz proszę, dajcie spokój z tymi antybiotykami na wirusy, bo ręce opadają

  15
 15. PPP

  Ten idiota ktory wyzej opisal swoja przygode z tzw covidem bo poki co nikt tego nie wyizolował i nie wiemy nawet czy to nie jest po prostu odmiana grypy jak co roku…. to pisiorski oplacany trol. Szpitale swieca pustkami, dlatego nikog nie wpuszczaja zeby ludzie filmow nie krecili. jestescie oszukiwani.

  7
     1. Smerf-Ciamajda

      ty przede wszystkim nie masz żadnego przedsiębiorstwa, tylko agitujesz politycznie
      w przeciwnym wypadku miałbyś bardziej zrównoważone wypowiedzi, bo prowadzenie firmy to odpowiedzialność, a tego w twoich wypowiedziach brak, każda twoja wypowiedz ma podtekst polityczny
      chłopcze idź wylewać swoje jęki na inne forum (gazeta.prl, der.onet itd.), nas to nie interesuje, my zajmujemy się tutaj rynkiem

      20
  1. macarek

   Dokładnie o to chodzi – najgorzej znosza covida osoby, które z zasady nie chorują. Ich przeciwciala sa produkowane w nadmiarze zalewajac płuca. Dzieci przechodzą wiele chorób budując odporność, więc ich uklad jest normalny, bez nadreakcji.

Dodaj komentarz