Polska z najniższą w UE stopą bezrobocia i najwyższym tempem inflacji

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Według danych Eurostatu nasz kraj miał w styczniu najniższą wśród europejskich krajów, dla których ta instytucja gromadzi dane, wysokość stopy bezrobocia. Wyniosła ona 3,1 proc. i była niższa niż w przypadku dotychczasowego lidera czyli Czech (3,2 proc.). Na dalszych miejscach znajdowały się Holandia (3,6 proc.), Malta (4,4 proc.), Niemcy (4,6 proc.) oraz Słowenia (4,7 proc.). Eurostat podaje również dane dla Japonii, w której według tej metodologii stopa bezrobocia w styczniu wynosiła 2,9 proc.). Na drugim końcu tego zestawienia była Grecja (16,2 proc. stopa bezrobocia) i Hiszpania (16 proc.).

W połączeniu z danymi Eurostatu na temat rocznej dynamiki CPI w poszczególnych krajach europejskich otrzymujemy piękną ilustrację tezy o „zamienności” inflacji i stopy bezrobocia: dokładnie odwrotnie niż w przypadku rankingu stopy bezrobocia tu mamy w styczniu Polskę z najwyższą roczną dynamiką zharmonizowanego wskaźnika inflacji (+3,6 proc.) z Grecją znajdującą się na drugim biegunie (-2,4 proc.). 

WIG-20 od ponad 1,5 miesiąca utrzymuje się w dosyć wąskiej strefie konsolidacji (w piątek -0,3 proc.), w której pesymista dostrzeże prawe ramię 3-miesięcznej formacji głowy z ramionami (ale optymista zwróci uwagę na relatywną bliskość wsparcia wyznaczanego przez szczyty indeksu z lata ub. r. oraz rosnącą średnią 200-sesyjną. W piątek spadły również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji za wyjątkiem sWIG-80 (+0,15 proc.).

Po silnym 1,9 proc. piątkowym odbiciu w górę od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera cena kontraktów na S&P 500 spadała dziś rano o 0,6 proc. W Azji dziś rano przeważały spadki. Najsilniejsze – o ponad 2 proc. – notowane były na chińskich Hang Sengu i Shanghai Composite. Równocześnie jednak w trakcie sesji swe przynajmniej roczne minimum ustanawiały singapurski Straits Times (+1,8 proc.) oraz tajlandzki SET Index (+0,8 proc.).

Spółka Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice (C/WK została w tym miejscu wspomniana 16 stycznia ub.r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,86 zł. W piątek jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 1,39 zł. Zbliżenie się kursu do poziomu sugerowanego przez rozmiary opuszczonej górą w lipcu 2019 formacji odwróconej głowy z ramionami z okresu marzec 2017-lipiec 2019 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 14 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Elektrotim (C/Z 7,8, C/WK 1,12, kapitalizacja 69,3 mln zł) walczy po raz trzeci w ostatnim okresie z silnym oporem wyznaczonym przez minima kurs z lat 2009-2017 przebywając obecnie nad swoją rosnącą średnią 200-sesyjną.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć +2,4 proc. roczną dynamikę nowych zamówień w przemyśle przetwórczym Niemiec w styczniu:

… wyniki handlu zagranicznego Francji w styczniu:

… -7 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej we Włoszech w styczniu:

… +4,7 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Brazylii w styczniu:

… nowy rekord wielkości oficjalnych rezerw walutowych Polski wyrażonych w euro w lutym:

… wstępny odczyt wysokość oficjalnych rezerwa dewizowych Chin w lutym:

… wartość publikowanego przez NDC wskaźnika PMI dla przemysłu Tajwanu w lutym:

… wartość publikowanego przez Bank Indonesia wskaźnika zaufania konsumentów w Indonezji w lutym:

… oraz -3,8 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Niemczech w styczniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. duch_natury

  Wczoraj rozmawiałem z kolegą pracującym w dziale obsługi klienta w jednym z naszych dużych banków. I okazuje się, że teraz mają prikaz jak najwięcej sprzedawać klientom opcji funduszy również akcyjnych (bo na lokatach nie mają zarobku a tutaj jest prowizja 3-4%). Więc widzę to jako kolejna pułapka na „Kowalskiego”. Kiedyś załadowali go w kredyty frankowe to obecnie wmontują ulicę w fundusze akcyjne. Ale proces musi potrwać czyli jeszcze załamania koniunktury nie będzie bo trzeba czasu na ten proceder.

  10
  1. tinley

   Reforma OFE która wywoła masowy szturm na ZUS pogrzebie GPW. Nie dość że stopniowo będzie dalszy wysyp akcji z PFR to jeszcze część spółek prywanych się upaństwowi.
   Zreszta … kto normalny oszczędza na emeryture na GPW?

   5
  1. Hubi H

   Śmiała teza, obecne wzrosty to efekt wyniszczenia rynku, załadowanych tankowców i kontraktów na minusie w ubiegłym roku. Szczyt zapotrzebowania na ropę jest już dawno za nami, rynek wiedział, żę jest dużo szortów na ropie, jeszcze zamknąć 70 dolarów i można spadać.

   1
       1. sumadartson

        Byłem jeno pacjentem białogłowy, która przez dwie noce dzielnie zmieniała mokrą od potu pościel. Myślałem że to tylko grypa. Pod koniec listopada złapałem to na prezentacji produktu. Była tam para wprost z Wu-han. Ubrani byli jak z bajki. Nawet moja nowa vistula wyglądała przy nich jak szmata. Chociaż Japońce to już w ogóle wyglądali przy nas gorzej niż pospólstwo z prapradziada

        2
          1. sumadartson

           Wszystko to ustalił Nostradamus 500 lat temu. Covid ruskie przywieżli na zawody wojskowe w Wu-han.
           „Będzie on wyświetlany podczas gier wojennych(…)
           Gdy umarli powstaną w grobach (krematoriach)””

           1
 2. Primipilus

  ….Kiedyś załadowali go w kredyty frankowe to obecnie wmontują ulicę w fundusze akcyjne. Ale proces musi potrwać czyli jeszcze załamania koniunktury nie będzie bo trzeba czasu na ten proceder…..
  duch_natury – bardzo dobre spostrzeżenie. Ono zasługuje nawet na genialne z punktu widzenia psychologii rynku.

  2
 3. Primipilus

  1,9 bln pakiet stymulacyjny USA.uzyskał w sobotę poparcie senatu. Ta informacja była rano, teraz jest zablokowana. Można znaleźć ale nie da się skopiować.
  sumadartson – możesz mieć rację później, za jakiś czas ale teraz nie masz szans z 1,9 bln.

 4. long_short

  @WB

  Polska trzecim producentem wodoru w Europie i 5 tym na świecie.
  Orlen mocno rozwija te tematy, przejmuje dystrybucje w Czechach itd.
  Solorz wchodzi ostro przez ZePak w wodór.

  Pan jest dobry w te klocki z tropieniem agentury, czemu te Onety razem z GWpod zarządem powierniczym tak atakują Obajtka?

  9
 5. long_short

  Najpierw należy zrozumieć podstawową zasadę że kontrakt terminowy służy dużemu graczowi do zabezpieczenia pozycji akcyjnych, na których głównie zarabia w czasie hossy. Więc Lop zachowuje się prawidłowo. Zazwyczaj tej zasady nie rozumieją drobni inwestorzy, którym się wydaje że kontrakty terminowe na indeksy zostały skonstruowane by na nich zarabiać i są zazwyczaj dawcami kapitału, z drobnymi wyjątkami, którym się zafarci.

  7
 6. Primipilus

  long_short – to teoria co piszesz. Duży gracz tak manipuluje kursem FW20 i WIG 20 żeby nikt nie zorientował się o co w tym chodzi.
  Właśnie obserwacja LOP na Fw20 daje najlepsze rezultaty w odkryciu kierunku. GPW przez jakiś czas publikowała skład udziałów S i L w Fw20. Zablokowano to. To jak piszesz drobni inwestorzy nie mają co rozumieć bo brak odniesienia, brak danych.
  A to o chodzi żeby miliony drobnych wprowadzić a błąd. To jest jak hurtownia – zarobić na małych inwestorach nawet po 1000 zł od każdego. Pomnóż przez miliony.

  2

Dodaj komentarz