Rekordy średniej przemysłowej i średniej transportowej Dow Jonesa

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Charles Dow nie żyje już od 119 lat, ale ciągle pamiętana jest jedna z jego koncepcji będąca elementem większego korpusu znanego jako „teoria Dow” mówiąca, sugerująca zwracanie uwagi na to czy dwie średniej Dow Jonesa – przemysłowa i transportowa – się wzajemnie „potwierdzają” (poruszają się w tym samym kierunku).

Niezależnie od tego, czy po ponad 100 latach od powstania ta idea ma ciągle praktyczne zastosowanie, niewątpliwie można stwierdzić, że z takim sygnałem mamy obecnie do czynienia: w ostatnim czasie zarówno Dow Jones Industrial Average (DJIA) jak i Dow Jones Transportation Average (DJTA) ustanawiały swe historyczne maksima sugerując generalne zdrowie całego rynku akcji w USA.

W ciągu minionych 2 sesji WIG-20 wzrósł o 4,06 proc., czyli najwięcej od pierwszych 2 sesji listopada ub. r., kiedy to indeks rozpoczynał swą sezonową zwyżkę trwającą później do 7 stycznia. Wcześnie tak silny 2-sesyjny ruch obserwowany był 25-28 września ub. r. podczas krótkiej korekty wzrostowej ówczesnego trendu spadkowego. Jedynym głównym indeksem polskiego rynku akcji, który wczoraj spadł był NC Index (-0,3 proc.).

Cena kontraktów na S&P 500 utrzymywała się dziś rano w pobliżu swojego historycznego szczytu (+0,09 proc.). W Azji dziś rano przeważały wzrosty (najsilniej – o +1,8 proc. – zwyżkował indyjski Sensex). Swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeksy giełd w Singapurze i na Tajlandii. Najmocniej – o 1,7 proc. – spadał indonezyjski JCI.

Spółka Dektra (C/Z 14,2, C/WK 4,22, stopa dywidendy 3,6 proc., spółka zapowiedziała w tym roku wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję, kapitalizacja 12,1 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 19 stycznia br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 6,80 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 11 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału trwającego od marca ub. r. średnioterminowego trendu wzrostowego oraz zbliżenie się kursu do poziomów szczytów z 2018 roku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 2,5 miesiąca temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Comp (C/Z 23,8, C/WK 0,65, kapitalizacja 328 mln zł) działającej w dziedzinie bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz będąca dostawcą usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych od ponad 11 lat przebywa w obrębie trendu bocznego, od którego dolnego ograniczenia odbił się w listopadzie ub. r.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć marcowy wzrost wartości publikowanego przez National Central University wskaźnika zaufania konsumentów na Tajwanie:

… wyniki handlu zagranicznego Malezji w lutym:

… wyniki handlu zagranicznego Węgier w styczniu:

… 2,9 proc. wysokość stopy bezrobocia w Japonii w lutym:

… -1,6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Japonii w lutym:

… oraz +6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza samochodami i motocyklami) w Norwegii w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

   1. Smerf-Ciamajda

    @WB , „DJIA oraz DJTA ustanawiały swe historyczne maksima sugerując generalne zdrowie całego rynku akcji w USA”
    Ja ciamajda, wiec pewnie tylko ja to tak interpretuję, na wykresie widzę w tych punktach za każdym razem głęboką korektę, wiec nie rozumie tego podsumowania.

  1. Hubi H

   Tutaj fundusze operują i podrzucają kursem CDR jak przysłowiową szmatą. Schemat ten sam, info, wyjście na ogromnych obrotach, spadek obrotów i osuwanie się kursu. Myślę, że grający oczekiwali powrotu do sklepu sony po premierze patch 1.2.

   1. Smerf-Ciamajda

    „jak przysłowiową szmatą” – ujął to Pan w samo sedno, zawsze kojarzy mi się to z DAX’em, ta szmata właśnie została ponownie podrzucona, mam nadzieje ze jeszcze poleci kilka dni w gore bądź poziomo…. 13-mcy temu ta szmata każdy wycierał sobie buty.

    1
     1. Smerf-Ciamajda

      Wszyscy jesteśmy podobni – „łączy nas piłka” 🙂
      Widzę ze kroi się w kwietniu coś grubszego i korzystając z ‚urlopu’ chciałem się poudzielać wśród was, których śledze od lat. Arcymistrz jednak wczoraj zanegował moje ‚kalkulacje’, ja nadal oczekuję ze DJIA zaliczy poziomy niższe niż 03.2020, ale jego droga tamże może faktycznie wynieść kilkanaście miesięcy (tyle co w projekcji arcymistrza w skreślonym scenariuszu), a może tylko kilka. Cala reszta będzie przy tym kopana jak piłka szmacianka, wiec nie obrażajcie się na WIG przy tym co będzie wyprawial.

      2
      1. duch_natury

       Moje projekcje wskazują kwiecień jako miesiąc odwrotu (w niektórych jeszcze wtórne uderzenie latem). Ale która część kwietnia ciężko wskazać bo różne warianty w grze, Na razie cieszmy się bieżącym trendem, tak szybko odejdzie 😉

       3
      2. Smerf-Ciamajda

       Uzasadnię dlaczego, poziomy 03.2020 były wykonane przez zaskoczenie i chaotycznie. Jednym słowem to nie było ‚planowane’ w ten sposob, a zatem plany muszą być tak czy owak zrealizowane z opóźnieniem, ich realizacja w obecnym układzie będzie jeszcze bardziej spektakularna.

   1. duch_natury

    Kto wie, ja widzę to inaczej, nasza bananówka jest mało przewidywalna więc nie upieram się przy swoim. Póki co granie L wychodzi mi tutaj przyzwoicie i się tego trzymam. Obecnie bez pozycji czekam na zejście w okolice 1915-1920 gdzie będzie kolejna próba 😉

    1
 1. konsultant122

  Też przeszedłem COVIDka. U mnie głównie padło na gardło. W ogóle nie miałem kaszlu ani kataru;)) Pierwsze objawy 11 dni temu.Gorączka 38,3. Po pyralginie spadki i było wiele dni 37,7-37,4 .Wczoraj się pierwszy raz wypociłem i dziś już 36,8.Brałem antybiotyk Sumamed. Jeszcze czuję zawiesinę w gardle ale powoli ją zaczynam wypluwać.Tyle że człowiek słaby że nic się nie chce.Zdrówka dla wszystkich.

  15
 2. rivsay

  Smerf-Ciamajda 30 marca 2021 o 10:54Odpowiedz
  @WB , „DJIA oraz DJTA ustanawiały swe historyczne maksima sugerując generalne zdrowie całego rynku akcji w USA”
  Ja ciamajda, wiec pewnie tylko ja to tak interpretuję, na wykresie widzę w tych punktach za każdym razem głęboką korektę, wiec nie rozumie tego podsumowania.

  Należy się bać jak po korektach i później nowych szczytach DJ, ten indeks transportowy DJTA nie będzie robił nowych szczytów.

  1
 3. fast_market

  Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o przedłużeniu okresu obowiązywania porozumienia zbiorowego dotyczącego gwarancji zatrudniania dla pracowników. Na mocy uchwały gwarancje pracownicze będą przedłużone o okres kolejnych 10 lat – podała spółka w komunikacie. Ponadto, warunki pracy i płacy pozostają niezmienne, a wysokość wynagrodzeń ustanawiana w spółce będzie kształtować się na dotychczasowych zasadach.
  Zarząd ocenia, że zawarcie nowego porozumienia z organizacjami związkowymi nie będzie wywierać skutków finansowych dla spółki, gdyż zarząd nie rozważał jakichkolwiek zmian lub redukcji w zatrudnianiu.

  1
 4. sumadartson

  Średnia transportowa to raczej przeżytek. Pamiętam słowa Pana Wojciecha, że gdy zobaczy relatywną słabość Nasdaq do szerokiego rynku, będzie szukał korekty, bessy, krachu* (*niepotrzebne skreślić). Gdy tymczasem od połowy już lutego owa „słabość” do S&P kłuje w oczy, nasz Guru nabrał w temacie wody w usta.
  Od rana wychodzę z asbisa, więc przesłanki do jego kupna chwilowo uważam za nieaktualne. Prawie 70% zysku to zbytek łaski, pomimo że globalnie „ciągle gra orkiestra” jak na Tytaniku.

  6
 5. duch_natury

  „ciągle gra orkiestra”

  Był kiedyś taki kawał (cytuję z pamięci), jak gość trafił do nieba, siedzi ogląda kwiatki nudy a słyszy jak w piekle cały czas grają jakieś skoczne klimaty, więc poprosił czy jednak nie mógłby tam się przenieść. Spełniono jego prośbę. Trafił do bandu grają funka, jeden dzień, drugi w końcu pyta się członków zespołu kiedy będzie coda. W odpowiedzi: tutaj nie ma cody 🙂

  1
 6. Guy Fawkes

  @Konsultant

  //Też przeszedłem COVIDka….//

  Chyba już większość ludzkości euroatlantyckiej zetknęła się z zarazą tranzycyjną, więc to powinien być koniec zarazy i up.

  Ja chorowałem na to świństwo, zanim jeszcze było modne. Potem, po kilku miesiącach, miałem w domu osobę z covidem. Żadnej izolacji, kichanie, prychanie, kaszel, i już nie zachorowałem. Czułem tylko przez tydzień, że coś mnie próbuje atakować, to tu to tam, ale mój układ odpornościowy sobie poradził i się apdejtował.

  Ludzie czasem chorują na zarazę tranzycyjną drugi raz, ale już znacznie lepiej przechodzą.

  ……………………………………………………………………………..

  Koniec zarazy bliski, zaczynamy jazdę to the moon.:))

  A szlachta jak zwykle shortkonno do tyłu, czyli nazdad.:))))

  4
  1. sumadartson

   //Czułem przez tydzień że coś mnie próbuje atakować to tu to tam//
   No skoro Waszmość nie odróżnia pcheł od zarazy…
   Szlachta zawsze shortkonno do przodu. Jeno bity koń coś drepce w miejscu.
   Pozdrowienia dla Izby Lordów : ))

   2
    1. sumadartson

     Wiem, wiem. Ja to przeszedłem jeszcze w 2019. Dusiłem się własnym oddechem i musiałem zrywać się do stania aby całkiem się nie zadusić. Pościel jak po praniu przed odwirowaniem. Wtedy to była słaba jeszcze zaraza. Teraz, podobnie jak drzewiej hiszpanka, zaczyna kosić również młodych.

     1
 7. Bakier

  Genialny ten wywiad. Ciekawe, co się stało że Polsat poprosił doktora o wywiad w prime time 🙂 A Pan doktor świetnie się spisał. Możliwe, że Solorz się wk…. w końcu sam miał Covida i gdzieś o uszy się obiło (ale nie dam gwarancji) że sam Pan doktor amantadyną leczył 🙂

  3
  1. macarek

   Mam nadzieję, ze winni zaniechania leczenia ludzi będą kiedys za to zamiechanie rozliczeni. Juz dwa razy wkleiłem link do wywiadu z prezesem izby leków, który mimo tej sytuacji z luzem mówił o perspektywie kwartałów jako terminie zakonczenia badań.
   Na szczęście Amantadyna jest lekiem dopuszczonym do użytku i nic Bodnarowi nie mogą zrobić

   3

Dodaj komentarz