sWIG-80 był mocniejszy od WIG przez 27 miesięcy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

W grudniu 2018 wykres względnej siły sWIG-80 do WIG-u odbił się od dolnego ograniczenia szerokiego kanału długoterminowego trendu wzrostowego, w obrębie którego można go umieścić i od tamtej pory silnie rósł najpierw przełamując górne ograniczenie kanału 11 letniego trendu spadkowego, a ostatnio osiągając najwyższy poziom od 2007 roku. To zachowanie może skojarzyć się z podobnym ruchem z lat 2002-2004, kiedy to również względna siła sWIG-80/WIG wykonała nieco podobny ruch w kwietniu 2004 osiągając szczyt z 2000 roku w podobny sposób do tego jak ostatnio ten wykres w lutym br. osiągnął swój poprzedni szczyt z października 2016 roku. Później w okresie październik 2004-wrzesień 2005 sWIG-80 był słabszy od WIG-u, a później jego względna siła ponownie zaczęła rosnąć i trwała to do lipca 2007, kiedy to skoczyła się ówczesna wielka hossa.

Oczywiście to domniemane podobieństwo musi kojarzyć z cyklem Kuznetsa, czyli cyklem inwestycji infrastrukturalnych, który – upraszczając – można utożsamiać z cyklem hossa-bessa na rynku nieruchomości mieszkalnych.

WIG-20 spadając wczoraj o 1,2 proc. – na razie lekko – naruszył linię szyi domniemanej prawie 4-miesięcznej formacji głowy z ramionami i dotarł do dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Standardowy MACD dla WIG-u 20 spadł nieco poniżej swego dołka z końca lutego, ale ciągle jeszcze był minimalnie powyżej swego minimum z pierwszej połowy lutego. Spadły wczoraj – chociaż mniej niż WIG-20 – również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji.

Cena kontraktów na S&P 500 kontynuowała dziś rano wczorajsze osuwanie się w dół (-0,5 proc.). Standardowy MACD spadał poniżej swej linii sygnału. W Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty. Najsilniej zwyżkowały filipiński PSEi (+1,3 proc.) i japoński Nikkei 225 (+1,1 proc.). Największy spadek (-1,7 proc.) notował indyjski SENSEX.

Spółka CI Games (C/Z 19,09, C/WK 2,67, kapitalizacja 252 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 8 stycznia ub.r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,786 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 1,38 zł. Odbicie się w ub.r. kursu akcji spółki od górnego ograniczenia 10-letniego kanału trendu spadkowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 14,5 miesiąca temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (C/Z 32,5, C/WK 0,92, kapitalizacja 1,53 mld zł) w marcu ub.r. odbił się od dolnego ograniczenia 16-letniego kanału trendu wzrostowego, następnie przełamał linię 4-letniego trendu spadkowego, po czym skorygował ten ruch w górę wykonując ruch powrotny do przełamanego oporu obecnie znajdując się w okolicach poziomu rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć historyczny rekord nadwyżki w handlu zagranicznym Australii w styczniu:

… roczne dynamiki CPI, “core” CPI i PPI w Wielkiej Brytanii w lutym:

… +7,5 proc. roczną dynamikę publikowanego przez U.K. Land Registry średniego poziomu cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii w styczniu:

… marcowe wartości publikowanych przez Czech Statistical Office wskaźników nastrojów wśród konsumentów, w przemyśle i wśród przedsiębiorców w Czechach:

… publikowane przez DG ECFIN wartości wskaźników nastrojów konsumentów w UE i strefie euro w marcu:

… wyniki handlu zagranicznego Tajlandii w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. long_short

  @stuknięty i spk.

  Po co należy nosić maski?
  Nie ma potwierdzonego naukowo dowodu dającego podstawy do stwierdzenia, że noszenie masek jest nieskuteczne. Przeciwnie (…), najnowsze odkrycia biologiczne dotyczące wnikania wirusa SARS-CoV-2 do tkanek ludzkich (…) sugerują, że głównym mechanizmem przenoszenia wirusa nie są drobne aerozole, ale duże kropelki, a zatem noszenie masek chirurgicznych przez wszystkich gwarantuje wyższy poziom ochrony” – twierdzą lek. Dariusz Tuleja i biolog dr Damian Ryszawy.

  Po co nosić majtki?
  Na temat noszenia bielizny krąży wiele różnych informacji. Jedni są jej zwolennikami, inni z kolei uważają, że może wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia. Jaka jest prawda?
  Satyna to materiał mało przewiewny, który raczej nie odprowadza wilgoci z powierzchni skóry. Na skutek tego tworzy się środowisko idealne dla rozwoju grzybów i drożdży odpowiedzialnych za wywoływanie infekcji i stanów zapalnych pochwy.
  Stringi mocno przylegają do powierzchni ciała, a to z kolei sprawia, że wilgoć może się długo utrzymywać w materiale, z którego są wykonane. Co więcej, w czasie ćwiczeń mogą się one przesuwać do przodu i tyłu – nie jest to korzystne dla zdrowia okolic intymnych, gdyż w ten sposób może dojść do zakażania pochwy lub cewki moczowej na skutek działalności bakterii naturalnie bytujących w okolicy odbytu.

  Po co nosić prezerwatywę?
  Faktopedia: Stałe noszenie prezerwatywy w portfelu nie jest bezpiecznym rozwiązaniem.
  Ciagłe zmiany temperatury i tarcie powodują mikrouszkodzenia prezerwatywy i znacznie zwiększa się ryzyko jej nieskuteczności.

  7
   1. zbig

    Kryteria którymi sie pan kieruje podejmując decyzje o blokowaniu są logicznie nie do ogarnięcia.
    Niedługo zostanie Pan sam z tymi trollami, nawet nie będą musieli prowadzić tajnej kancelarii bo nikt normalny tu nie zajrzy.
    Dobrej zabawy 🙂

    11
  1. duch_natury

   @długi z krótkim

   Jak sam wiesz słowo przeciw słowu jest cała grupa lekarzy i profesorów z całego świata, która bezwzględnie rozprawia się ze skutecznością noszenia masek i ich wpływem na nasze zdrowie. Wiele z tych wypowiedzi jest usuwanych z sieci. Zostawmy na boku tą kwestię, który doktor ma rację.

   Najważniejszy problem, który obecnie się pojawił to pozwolenie każdemu człowiekowi decydować samemu o swoim zdrowiu i tym co uważa za stosowne dla siebie. Dotychczas w szpitalu lekarz zawsze dawał osobie do podpisania zgodę na przeprowadzenie zabiegu, operacji, leczenia. Pacjent mógł w dowolnym momencie odmówić i opuścić szpital.
   Ci tzw. antymaseczkowcy to nie są ludzie, którzy zabraniają albo sprzeciwiają się noszeniu maseczek. To ludzie walczący o DOBROWOLNOŚĆ ich noszenia. Uważasz, że Tobie służy. Noś. Jak najbardziej popieram, może mieć to wpływ na Twoją psychikę, poczujesz się bezpieczniej. Super zakładaj nawet dwie.
   Ale jest grupa ludzi, dla których noszenie masek wprost przeciwnie wiąże się z dyskomfortem, duszeniem, źle wpływa na ich psychikę. I nie wolno przymuszać ich do robienia czegoś przeciw własnemu poczuciu.

   Podobna sprawa ze szczepionkami. Masz ochotę, czujesz potrzebę. Szczep się. Nie widzę problemu. Ale jeśli ktoś nie chce wstrzykiwać do organizmu jakiś zewnętrznych substancji to ma do tego pełne prawo, które obecnie jest łamane.

   System wynalazł piękne schematy:

   1) dobro społeczne
   Cudowny wynalazek, masz poświęcić swoje zdrowie, ryzykować swoim zdrowiem bo tak wymaga dobro społeczne. Sorry ja tego nie kupuję.

   2) ludzie nie chcą zadbać o własne zdrowie
   System musi nakazami i zakazami mówić ludziom co jest dobre dla ich zdrowia. Dla mnie totalna pułapka. Nikt z nas nie chce zachorować, zarazić się, umrzeć. Ale każdy z nas czuje swój własny organizm najlepiej i wie co dla niego jest dobre a czego unikać. Dlatego jedni zimą wychodzą opatuleni w szalik, czapkę, rękawiczki a inni morsują w zimnej wodzie. Każdy ma inną odporność fizyczną i psychiczną, różne choroby współistniejące, organizmy każdego inaczej reagują na daną sytuację. Zaufanie ludziom – systemowi to nie jest na rękę bo przecież nie będzie miał nad nami kontroli.

   3) chory bezobjawowy – domniemanie choroby – od roku system zmienił historyczne paradygmaty. Już nie ma domniemania niewinności. Wyszedłeś bez maski. Jesteś zbrodniarzem, popełniasz przestępstwo. Mimo, że nikt Tobie nie udowodnił, że kogokolwiek zaraziłeś. Otworzyłeś lokal gastronomiczny. Jesteś przestępcą.

   4) niewiarygodne testy PCR jako narzędzie kontroli – nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że te testy w zależności od liczby powtórzeń i rodzaju testu mogą dawać wyniki fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne.
   Więc system może dowolnie preparować dane. Wystarczy zwiększyć liczbę dziennie robionych testów, zwiększyć liczbę powtórzeń w ramach testu i można spowodować wrażenie nasilania się pandemii i generować kolejne fale. Dla mnie dziwnym faktem, na któy nie znalazłęm na razie sensownej odpowiedzi jest nie tyle weekendowe zmniejszenie zakażeń (bo to skutek zmniejszenia liczby robionych testów) ale zmniejszenie liczby zgonów co weekend.

   5) lockdown – odgórne sterowanie możliwością prowadzenia biznesu. Wystarczy sprawdzić statystyki w tych krajach gdzie nie ma lockdownów i tam gdzie je wprowadzili. (Również kilka stanów w US). A jakie skutki gospodarcze dla kraju, jakie skutki psychiczne i zdrowotne dla ludzi, którzy stracili pracę, stracili firmy. Jakie skutki psychiczne dla wyizolowanej młodzieży, zamkniętych w domach dzieci. To dopiero w pełni okaże się po wielu latach po zakończeniu tego eksperymentu.

   5) A najbardziej dla mnie bulwersujący fakt to totalne rozwalenie służby zdrowia w imię zarazy – przesuwamy zabiegi, operacje na wszelkie inne choroby, nie przyjmujemy pacjenta np. z wypadku drogowego (domniemanie, że jest chory, że zaraża).
   Mogę poszukać źródła (na życzenie WB) ale widziałem oficjalny dokument z Ministerstwa Zdrowia z lutego 2021r. – jako odpowiedź na zapytanie ile było zgonów na Covid w 2021r. bez chorób współistniejących.
   Wyszło ok 5000 osób, z czego bodaj połowa to ludzie po 70 roku życia.
   5000 osób w skali roku w całej PL! A na raka umiera rocznie w PL ok. 100.000 osób.

   Inna sprawa to aktualne podejście do walki z zarazą. Opiera się ona na schemacie: testujemy, szczepimy, podstawiamy respirator.
   A gdzie poszukiwanie metod leczenia. A gdzie sprawdzanie innych metod spoza obowiązujących w systemie (case Amantadyna).

   NO cóż rozpisałem się kończę, chociaż nie poruszyłem wielu innych wątków a te poruszyłem bardzo pobieżnie.

   Więc apeluję o nie wysyłanie do psychiatryka ludzi myślących inaczej tylko rozważenia jak wielowątkowy i wielopłaszczyznowy jest to problem.
   Dużo zdrowia dla Ciebie i rodziny.
   Na kolejne Twoje zaczepki dzisiaj już nie odpowiadam 🙂

   17
 2. Smerf-Ciamajda

  Panie Administratorze WB,
  Szkoda ze zablokował Pan użytkownika @groowing, wnosił on pozornie absurdalne ale ciekawe treści do dyskusji.
  Czytanie tego bloga dla ciamajdy trudne, bo musi zawsze opuszczać wzrokowo wszystkie okrągłe frazesy co napiszą Panowie: dino, miałczarek, bartek, kazun, piotruś i kilku innych z tej ekipy. Jednym słowem generatory śmieciowych treści.

  9
    1. sumadartson

     Bolkowe górki to niemal klasyka naszego rynku. Zasługują na specjalną analizę, jako że dla odważnych shortowników daytraderskich, źródłem stałego (prawie) dochodu pozostają od zarania dziejów.

     4
 3. long_short

  @stuknięty

  “A gdzie poszukiwanie metod leczenia. A gdzie sprawdzanie innych metod spoza obowiązujących w systemie (case Amantadyna).

  Tobie się wydaje że tysiące lekarzy specjalistów to debile, którzy nic nie robią tylko przychodzą do roboty i wykonują zalecenia Kaczyńskiego, który im je napisał na komisji zdrowia?
  Amantadyna ciołku i wiele innych substancji było testowanych w szpitalach, np szpitalu wojskowym we Wrocławiu jak ja pisałem o budowie szpitali polowych ponad rok temu przy 300 przypadkach zachorować dziennie, a ty apelowałeś do Gospodarza żeby mnie zablokował bo sieje panikę.
  Wiesz tyle co zjesz i czerpiesz wiedzę z tego co ci algorytm googla podsunie pod otwór gębowy. Tylko dlaczego własciciel tego bloga pozwala na publikowanie takich bzdetów dla stukniętych na na swoim blogu, tyle lat to nie rozumiem. Może wpisuje się to w ogolne treści dla ciemnego luda, których tu pełno.

  5
 4. macarek

  Tu się jak najbardziej zgadzam z Morawieckim, szkoda tylko, że nie stosują tego np. do OAT Szumowskiego…

  //Drugi środek, wykorzystanie licencji przymusowych, daje krajom UE podstawę prawną do zakupu patentów od firm i zwiększenia mocy produkcyjnych poprzez umożliwienie innym producentom udziału w tym przedsięwzięciu.

  Jest to środek rozsądny i konieczny. W końcu opracowanie szczepionek przeciwko koronawirusowi nie wzięło się znikąd: są one wynikiem badań naukowych, które były wspierane przez ogromne dotacje i inwestycje publiczne. Jako takie, szczepionki te są dobrem publicznym, a nie wyłączną własnością jakiejkolwiek firmy.//

  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/morawiecki-ue-musi-wykorzystac-wszystkie-narzedzia-prawne-by-zwiekszyc-produkcje/4sh7v6f,79cfc278

  1. piotr5

   Szczególnie Polska wspierała badania naukowe u szumowskich, polimerów kumpli aury boskiej itp.
   Państwa wydaja pieniądze na naukę, ale trzeba pamiętać ze narzucają rożne standardy, które bardzo podrażają produkt i nie wiadomo jakie jest saldo.
   A jedno jest pewne firma musi zarobić, gdy będzie jej groziło przymusowe odebranie licencji, to zatrzyma badania nad nowymi lekami.
   Nic nie zapewni lepszej i szybszej produkcji leków niż prywatne firmy nastawione na zysk.
   A to, ze w unii teraz się szuka winnych to inna sprawa. Po prostu unia wymogła na firmach bardzo niskie ceny szczepionki, wiec teraz firmy sprzedają innym po cenie rynkowej, za miesiąc dwa cena rynkowa spadnie i unia dostanie swoje szczepionki.

   4
   1. macarek

    //za miesiąc dwa cena rynkowa spadnie i unia dostanie swoje szczepionki.// to jest niedopuszczalne, gdy UE jako jedyna wyłożyła kasę na ich opracowanie – powinna być pierwsza w dostawie

    //Nic nie zapewni lepszej i szybszej produkcji leków niż prywatne firmy nastawione na zysk.// zgadzam się, jednakże po przekoroczeniu pewnego progu sukcesu granty powinny być zwracane i udzielane na inne projekty

    2
   1. wider_swider

    Zakładając, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, to targetem jest nowy szczyt ruchu, czyli okolice 45 zł.
    Ale czy to już koniec korekty? Ciężko powiedzieć. Ja zaczynam zbierać.
    Mercatora połowę dzisiaj wywaliłem, to się zwolnił kapitał.

    3
 5. Hubi H

  Patrząc na historię pandemii w PL to rynek był jak dotąd wyciągany zawsze w trakcie ogłaszania obostrzeń mocno w górę.
  Pytanie czy ten schemat będzie powtarzany nadal z uwagi na inne poziomy na których się aktualnie znajdujemy oraz usiacki balon wiszący nad naszymi głowami.
  Patrząc na kurs PLN, zyski spółek jak dotąd w 2021 oraz perspektywę paraliżu służby zdrowia to te wzrosty już takie oczywiste nie są.

  1. Smerf-Ciamajda

   Panie, nie bądź pan naiwny. Jeśli USA się nie zawali, to będzie boczniak i u nas, a jak tam się odwróć (to jest pewne, pytanie tylko kiedy) to “klękajcie narody świata”. A u nas to będzie ta słynna Cedynia, albo i gorzej.
   PS. sam nadal podbieram L-ki alem świadom ze kierunek dlugofalowy jest tylko jeden, tzn. DJIA = 15k

   3
    1. Smerf-Ciamajda

     ciamajda ze mnie i tyle, w życiu bym rok temu nie postawił na pełne V z kilkukrotnym wybiciem nowych ATH, pewnie i teraz się mylę ze podwójne dno musi być do końca 2022. Rzecz w tym ze rynek zawsze oszuka prawie wszystkich, wiec się tak zastanawiam, co było by oszustwem na chwile obecna?

     1. duch_natury

      @Smerf
      “co było by oszustwem na chwile obecna”
      ” rynek zawsze oszuka prawie wszystkich”

      To jest sedno. Rynek cały czas oszukuje nasze emocje. Zeszły rok był najlepszym tego przykładem gdzie w szczycie lockdownów i pierwszej fali rynek “plandemii” rynek zrobił byczą rewoltę. Więc zakładam, że obecna hossa się skończy w najmniej oczekiwanym momencie, gdy będzie się wręcz wydawało, że świat sobie poradził z zarazą i wszystko zmierza ku dobremu. Wówczas początkowe spadki będą traktowane jako korekta i będzie mnóstwo łapiących z ulicy (jest okazja).
      Cykle, którym przewodzi Pan Wojtek wskazują, że jeszcze nie nadszedł cykliczny czas na bessę. Więc zakładam, że wkrótce rynki ruszą up aby wykończyć niedźwiedzi do końca.

      4
      1. Smerf-Ciamajda

       @Duchu, podobnie to widzę. Ale najlepsze to będzie na samym dole, bo niektórzy z ulicy będą “podjeżdżać ciężarówkami po akcje”, jak mi to ktoś z obecnych byków raz opowiadał. Tyle ze tym razem, te ciężarówki mogą się utopić ….
       Mnie ciągle nurtuje, jak interpretować ten wzrost od 04.2020. Jedna z teorii portali anglojęzycznych głosiła to już w kwietniu 2020, ze te spadki zaskoczyły instytucjonalnych w USA i rynek będzie wyciągany do jesieni 2020, aby mogli się wyprzedać w kontrolowany sposób z akcji, a dopiero potem zwalić cały rynek (DJIA 10-15 k). Moze to i prawda ze ulica zaopatrzyła się na tym kontrolowanym pompowaniu u samej góry w akcje i narzazie jeszcze nie ma zamiaru sprzedawać – przynajmniej to im się tak wydaje 🙂
       Puki co jadę ręcznie dla zabawy na L-kach małym kapitałem, ale liczę się z 10-20% strata w razie czego.

       2
   1. Hubi H

    Być może jestem naiwny 🙂 W UK ogarniają się po od grudnia w większym reżimie i dopiero widać efekty, czy ktoś się łudzi, że te 2 tygodnie coś zmieni na lepsze? Tu będą się jeszcze dantejskie sceny działy a rządzący chętnie sięgną do kieszeni spółek skarbu państwa.

 6. Poczatkujacy

  @fast_market
  AAII z 51% bullish może i ekstremalny optymizm ale taki Fear and Greed index obecnie ma wartość 40, więc jeszcze jest miejsce na falę wzrostową i nowe szczyty na S&P powyżej 4k… tak czy siak dywergencje na tygodniowym mocno straszą, więc w sumie zgadzam się ze Smerfem, pytanie nie czy, a kiedy. 200 DMA na S&P to cel minimum.

  4
 7. Primipilus

  Kiedy organizm jest podatny na choroby, wirusy? – Wtedy jak ma za niski poziom PH zasadowe..
  Jak najłatwiej podnieść PH zasadowe?
  Stosując:
  Czosnek, amantadynę, Lukrecję ( w Chinach stosowali i stosują), Imbir, owoce, warzywa.
  Powyższe produkty powodują wzmocnienie organizmu przed chorobami, wirusami.

  long_short pisał, że niemożliwe żeby wszyscy lekarze słuchali Kaczyńskiego. Oni słuchają swoich przełożonych. Zależy im na pracy. Mają wytyczne co mają mówić. Dlatego nikt z nich nie będzie walczył z machiną i się narażał.
  Przecież któryś lekarz leczył amantadyną. Na 200 chorych na covid wszyscy wyzdrowieli. Dostał zakaz stosowania tej metody i zakaz publikacji wyników stosowania amantadyny.
  Amantadyny nie można kupić w aptece i nie można na nią dostać recepty. Nie po to koncerny farmaceutyczne naprodukowały miliony szczepionek żeby ktoś inną metodą leczył covid. Tylko szczepionki i nic innego.

  10
 8. Primipilus

  duch_natury–To jest sedno. Rynek cały czas oszukuje nasze emocje….

  Bardzo trafna opinia. Też tak uważam do lat. Wiedzieć to to jedno. Jakby teoria. Na podstawie tej teorii zacząłem szukać w praktyce. Czyli zacząłem badać czym charakteryzują się zwroty kierunku na giełdzie. Jakie są powtarzalne symtomy zwrotów. Jakie są cechy zwrotu kierunku spadkowego na wzrostowy i jakie wzrostowego na spadkowy.
  Ktoś kiedyś tu pytał mnie co oznacza inne myślenie na giełdzie. Oznacza, że w świecie realnym myślisz kategoriami świata realnego. W świecie giełdowym (matrixie giełdowym) trzeba myśleć kategoriami matrixu giełdowego. A to są 2 różne światy i 2 różne myślenia.
  Np. jakaś spółka na giełdzie ma super wyniki fundamentalne. W podejściu świata realnego należy ją kupić i trzymać. Ale w podejściu matrixu giełdowego należy ją sprzedać zaraz jak ogłosi swoje super wyniki.
  Albo podejście psychologiczne zgodne z tym co nieraz W. Buffet pisał – jak słyszysz, że w TV + analitycy mówią, że niedługo na WIG20 będzie 2600, słyszysz, że ulica inwestuje to jest to zółte światło ostrzegawcze. Zaczekaj jeszcze trochę i sprzedaj wszystkie akcje.
  Ale mnie interesuje techniczne wykrywanie zwrotów kierunku i nad tym prowadzę badania.

  1
 9. sumadartson

  @duch_natury
  //Więc zakładam, że obecna hossa się skończy w najmniej oczekiwanym momencie,//

  Cobyś Waszmość powiedział na termin 5 stycznia 2021 u nas i 16 lutego 2021 na NASDAQ?
  Pierwsza data pokrywa się z jesienną, zeszłoroczną prognozą @WB w loży Parkietu, cytuję z pamięci :Kupujta ludziska bank,i gdzieś tak powiedzmy hmmm. do około 5 stycznia.

  2
    1. sumadartson

     Sierżant Lipniak mówił: Trafić raz w środek tarczy to każdemu się przytrafi, ale trafić w sam środek i to dwa razy to tylko Mistrzowi.
     Nasz trafia raz za razem.
     Strach się tych jego prognoz nie bać

     1
 10. long_short

  @Czosnek, amantadynę, Lukrecję, Imbir, owoce, warzywa.
  Powyższe produkty powodują wzmocnienie organizmu przed chorobami, wirusami.

  W Polsce Polacy jedzą oczywiście tylko wyroby ze świni i kurczaki z ferm.
  Jedynie w enklawach zamkniętych osiedli Warszawy, w luksusowych apartamentach, oświecona elita
  pracująca w nowoczesnych biurowcach zachodnich korporacji, zajada się sushi, algami, kimchi, imbirem marynowanym,
  dietą pudełkową, koreańczykiem, tajskim, sałatkami warzywnymi, wypija dziennie 3 litry wody
  i obowiązkowo ćwiczy 5 razy w tygodniu po godzinie dziennie jogę.
  No przecież wiadomo.

  1. piotr5

   To o czosnku lukrecji itd jest tak samo prawda jak i to o oświeconej elicie jadającej to co Pan wymienił. A kiedyś bodajże Mazurek napisał taki tekst , ze my dziennikarze niezłomni najbardziej lubimy sushi.

 11. Primipilus

  ….Jedynie w enklawach zamkniętych osiedli Warszawy, w luksusowych apartamentach, oświecona elita
  pracująca w nowoczesnych biurowcach zachodnich korporacji, zajada się sushi, algami, kimchi, imbirem…

  To nie wiedziałem. My tu w Polsce B jemy buraki z chlebem. Czosnek też. Co to sushi? To chyba my zacofani. Pan long_short nas oświecił. Ale i tak nie wierzymy tym miastowym co nie odróżniają krowy od psa. Idę wieczorem do szwagra, będziemy pić whisky tzn. bimber. U nas tu na wsi nikt nie słyszał o jakimś covid. Nie nosimy maseczek a policja nie kontroluje.

  10
  1. Smerf-Ciamajda

   long-short się wygłupiał, zleś go Pan odczytał, ale Pański tekst tez przedni. Nasze podwórko (nie tylko PL):
   – Czym się Pan zajmuje?
   – Logistyka Panie!
   – Aaaa, czyli magazynier, tak tez myślałem.
   —–
   – Czym się Pan zajmuje?
   – Zarządzanie łańcuchem dostaw Panie!
   – Aaaa, czyli zaopatrzeniowiec, rozumie.

   1
 12. Primipilus

  Ale żeby nie było, że my tylko pijemy bimber. Co drugi u nas ma sklep internetowy. Koszty niskie bo jak klient coś zamówi to my zamawiamy na Alliexpresie. Przyjdzie towar to wysyłamy klientowi.
  70% z nas ma na dachach fotowoltanikę. Koszt założenia 20% ceny bo Gmina dofinansowuje 60% + dotacja rządowa. Zwrot inwestycji w 2 lata.
  Jak przyjeżdża delegacja z W-wy do Gminy to się przebieramy w stroje – worek i przepaska ze sznurka, BMW, Audi chowamy do stodoły, wyciągamy matizy, fiaty 126, przed sklepem pijemy wino. Bida straszna.
  W efekcie Gmina dostaje dotację z Ministerstwa.
  A pytanie do long_short – odróżniasz psa od kota?

  1
 13. Primipilus

  Mój żart, mojego autorstwa.

  Merkel nie wprowadziła ostrego lokdawnu. Wycofała się i przeprosiła.

  Nasz premier dzwoni do Merkel z pytaniem co ma robić. Merkel odpowiada – dostałam wytyczne z USA żeby nie wprowadzać ostrego lokdawnu.

  A co ja mam robić? – pyta Mateusz.

  – zamknij sklepy budowlane i fryzjerów, nic więcej – mówi Merkel.

  I tak Premier zrobił.

  8
 14. long_short

  Zastanawiające jak oni tam tacy uświadomieni, na dietach pudełkowo warzywnych, eko żarciu i jodze,
  to czemu tyle chorych w stolicy?
  Może chińczyki oszukują i zamiast polskiego czosku i imbiru robią na chińskich podróbkach?

  5
 15. Primipilus

  …zleś go Pan odczytał,..

  Tak, chyba źle. To przepraszam long_short za złe odczytanie.

  ….Zastanawiające jak oni tam tacy uświadomieni, na dietach pudełkowo warzywnych, eko żarciu i jodze,
  to czemu tyle chorych w stolicy?…

  Cieszy mnie long_short, że zaczynasz myśleć.

 16. mwfri

  primipilus masz szczęście, że nie podzielam twojego stosunku do działalności charytatywnej i jak już po bankructwie poprosisz mnie pod żabką o drobne na browarka, to coś ci tam rzucę. Ale nie uprzedzajmy faktów, na razie: dziękuję za współpracę :))

  2
 17. Primipilus

  ….Co grozi Polsce? Czy Polska utraci suwerenność finansową?-….

  odkrycie.Ja to wiedziałem 4 lata temu.

  Była informacja – Rodzina Rortchild ma kontrolę na bankami centralnymi prawie całego świata. Nie maja kontroli tylko nad bankami centralnymi w Korei Północnej i Iranie.
  Taka była informacja 4 lata temu.
  Ale kto by w to wierzył.
  Oni (rotschild,.iluminati, bilderberg) mają takie powiedzenie- my im mówimy prawdę a oni i tak nie wierzą.

  4

Dodaj komentarz