sWIG-80/mWIG-40 jak w latach 2003-2004?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Względna siła sWIG-u 80 wobec mWIG-u 40 osiągnęła prawie 13-letnie minimum w grudniu 2018 i od tamtej pory silnie rosła. Jeśli umieścić ten 23-letni wykres sWIG-80/mWIG-40 w obrębie szerokiego kanału długoterminowego trendu, to to ponad 2-letnie umocnienie sWIG-u względem mWIG-u będzie przypominać podobny ruch rozpoczęty w grudniu 2002.

Może się to oczywiście kojarzyć się z cyklem Kuznetsa (cyklem inwestycji infrastrukturalnych/cyklem hossa-bessa na rynku nieruchomości).

Wczorajszy spadek WIG-u 20 o 1,2 proc. czyni przełamanie linii wsparcia poprowadzonej przez minima wartości indeksu z grudnia, stycznia i lutego coraz bardziej realnym. Przypomina to sytuację z ostatniej dekady września, co o miesiąc nie zgadza się z koncepcją w ramach której kończący się na przełomie marca i kwietnia rok podatkowy w Japonii i Wielkiej Brytanii będzie na naszym rynku akcji odpowiednikiem końca października, kiedy to w USA kończył się okres w którym nie można odkupować akcji sprzedanych ze stratą w celu redukcji należnych podatków. Standardowy MACD dla WIG-u 20 potwierdził ten ruch indeksu spadając do najniższego poziomu od listopada ub.r. Spadły wczoraj wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji (najwięcej – 1,4 proc. – stracił sWIG-80).

Ostatnie zachowanie ceny kontraktów na S&P 500 przypomina to z przełomu lutego i marca. W Azji dziś rano przeważały wzrosty. Ponad 1,5 proc. zwyżkowały główne indeksu giełd w Chinach, Hongkongku, na Tajwanie i w Japonii. Singapurski Straits Times Index ustanowił swe roczne maksimum. Lekko spadały jedynie główne indeksy giełd w Nowej Zelandii i na Filipinach.

Spółka Atende (C/Z 11,7, C/WK 2,56, stopa dywidendy 4,3 proc., kapitalizacja 185 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 10 lutego ub.r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 3,5 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 5,1 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału średnioterminowego trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 13,5 miesiąca temu nieaktualnymi.

Spółka Black Point (C/Z 7,1, C/WK 0,78, kapitalizacja 15,8 mln zł) była w tym miejscu wspominana 14 i 28 lutego ub.r. W ramach trwającej od lutego 2020 korekty w obrębie średnioterminowego kanału trendu wzrostowego kurs akcji spółki zbliżył się do jego dolnego ograniczenia pozostając nad rosnącą średnią 200-sesyjną.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć  zachowanie publikowanego przez Bank of Israel wskaźnika stanu gospodarki w lutym:

… marcową wartość publikowanego przez INSEE wskaźnika koniunktury w przemyśle Francji:

… 12-miesięczne saldo rządowego budżetu Polski w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  No niechby tak było, jako że „małe jest piękne” a i bardziej dochodowe, jednak sądzę że wątpię.
  Mnie luty-marzec 2020 kojarzy się z majem 2006 ( wodospad i fortuna na shortkoniach, oby jeno przez miesiąc nie zamykać). Czyli obecnie bylibyśmy w końcówce czerwca 2007. Miesiąc później DJI przełamał w dół średnią 200 sesyjną, szlachta ogłosiła urbi et orbi że nadchodzi największy kryzys od przedwojnia a usiaki dowiedzieli się że ich zadłużenie przewyższa wartość globusa

  4
  1. sumadartson

   Raczej mapa usiaka a nie „wizja”. Abstrahując od podziału fal (szlachta ma inny), interesująca jest analogia wielomiesięcznej negatywnej obecnej dywergencji RSI(14) do tej ze stycznia/lutego 2020. Albo usiaki polecą wkrótce na pyska, albo RSI jest do du…

   2
   1. Smerf-Ciamajda

    Tez mnie zakłuła w oczy właśnie dywergencja na tej fotce, ładnie zapodane. Na falach się nie znam wcale, ale jest coś takiego jak podwójny szczyt na końcu 5-tki, podobnie to właśnie wygląda? Na pewno będzie jeszcze jedno podejście w gore, jakaś próba przynajmniej.
    Sens maja jedynie analizy na amerykańskich indeksach, stawianie jakichś diagnoz na podstawie WIGu jest metoda życzeniową, na DAXie podobnie (chlopak na posyłki spekulantów).

    2
    1. Smerf-Ciamajda

     „mistrz czeka na szczyt”
     Mosci Panie, a skąd wiecie ze szczytu jeszcze nie było? Automaty zaopatrują mnie w regularne źródło dochodu (niezależnie od kierunku), ale spekulacyjnie (dla własnej przyjemności) pyknąłbym Big-Shorta, wszak ruch usuwisty może być dosyć długi. Tyle ze ja nie bawię się w małe kwoty, wiec ryzyko jednak jest, dlatego poczekam jeszcze 10 dni…

      1. Smerf-Ciamajda

       a mowie Waszmosci ze ciamajda, lubię psychozabawy wiec wydrukowałem duży wykres DJIA z ostatnich 12 lat i spytałem moje dzieci w kwietniu 2020 gdzie będzie wykres za rok, oto odpowiedzi:
       – około 35 k, (dziecko 12 lat)
       – około 25 k (dziecko 17 lat)
       A ja stary osioł, zrobiłem to co doświadczenie mnie nauczyło przez te 12 lat, tzn. absolutnie żadnych L.
       A wystarczyło posłuchać małego dziecka 🙂

       2
       1. sumadartson

        Dzięki (zwłaszcza młodym) za podpowiedź. Narysowałem sobie 20 latka DJI a tam na interwale miesięcznym od marca 2020 PIĄTKA. W dodatku fala 3 krótsza od 1, więc na tej obecnej, piątej już długo nie pohulają.

        2
      2. Smerf-Ciamajda

       „mistrz czeka na szczyt” – no czekam, czekam, dzieci mówiły ostatnio „będzie 40”
       ale doświadczenie doświadczeniem, moja cierpliwość przewidziana na 34
       puki co dalej dobieram JSW, tak dla zabawy… ale w przyszłym tygodniu zrzucam obojętnie w jakiej cenie

   1. konsultant122

    Jeno Wasze shortkonie Panu nie wskazane od roku. Nie dały nic zarobić. Sługa to niewierny i przewrotny;) Pan uznał że dla szlachty jeno Shorty to jedyny kierunek zgubny. I śmieje się ze Św.Piotrem do rozpuku.

    2
 2. billy_the_kangoor

  Wielkie emocje na blogu. Złe emocje. Tak się dzieje, gdy jesteśmy blisko wyłamania w kierunku bessy, a hossa odlatuje w niepamięć. Czy to ma jeszcze znaczenie?
  W obliczu wydarzeń zebranych z mediów powinniśmy schodzić na dalszy plan z naszą grą, mentalnością, odnoszeniem się do innych osób.
  Rok temu napisałem, że rozpoczęliśmy WWIII. Dlaczego to stwierdzenie nigdy w mediach nie padło? Ponieważ media są przekupione. Drugi rok trwa wojna. Moim zdaniem, odpuszczą nam na jakiś czas, żeby przydusić mocniej, do gleby!
  PROMIL społeczeństwa decyduje, co mamy robić, kiedy, gdzie, jakie biznesy utrzymać, inne zakopać do piachu….
  Mordują ludzi. Nie słyszycie bomb, ale musicie schować się do schronów. Nikt do Was nie strzela, ale po 19-tej nie możecie wychodzić z domu. Czy o zmierzchu zaraza jest silniejsza? NIE! Musicie tak robić dla waszego zdrowia i koniec!
  Jedyną opcją jest szczepionka. Byle nie Astra Zeneca.
  Media: umrzesz od astry, zakrzepy.
  Fakt: Mały szwedzko-angielski koncern, który wdarł się między wódkę a zakąskę. Trzeba ich wy…bać.
  Myślenie nie boli!
  To tyle. Miłego weekendu.
  Billy

  16
     1. piotr5

      Wiem, że Pan się i tak nie zaszczepi. Ale jeśli dla Pana ważnym kryterium jest tradycyjny koncept, to proponuje sputnika, wektorem są ludzkie adenowirusy. W Astrze adenowirusy szympansa, na które tylko 20% ludzi ma przeciwciała. W Sputniku są adenowirusy, których przeciwciała posiada większość ludzi, stad po szczepieniu przez parę dni człowiek się źle czuje.

      4
  1. piotr5

   Ostatni swing spadkowy zrobił 3 fale to jest 4 wiec powinna być jeszcze 5 w dól. 1928 to poziomy zniesienia fibo, zarówno dla 3 fali jak i dla całości impulsu. Jeśli zostaną pokonane to trzeba rozpatrywać, ze to początek nowej fali.

   4
 3. billy_the_kangoor

  @Piotr
  @Mac
  dziwię się, że nikt nie odniósł się do mojego wpisu odnośnie WWIII.
  Natomiast to tak powszechne, bieżące, płytkie zostało skomentowane, opatrzone likami.
  Gówno mnie obchodzą losy astry, moderny, pfizera.
  Ludzie Wami manipulują, a Wy czepiacie się spraw, ani nie wpływających na grę na W20, ani tym bardziej SP500.
  Taki TEST. Dzieki!
  B.

  6
  1. piotr5

   No a do czego mam się odnosić?
   Gdy będzie III wojna to obawiam się, ze martwienie się o W20 będzie ostatnią rzeczą która mnie będzie obchodzić.
   A jeśli uważasz, ze wojna światowa już trwa no to żyjemy w rożnych wymiarach czasowych i ciężko jest gadać.

   7
  2. duch_natury

   Billy ograniczam pisanie na tego typu tematy do niezbędnego minimum (raczej odpowiadam na zaczepki) bo to jednak blog o tematyce giełdowej.
   Wojna „systemu| z ludzkością trwa od wieków. Co jakiś czas generowany jest konflikt zbrojny depopulacyjny przez te same siły (wspierające oczywiście obie strony konfliktu).
   Więc w.w.III to pewne umowne określenie. Czas pokaże czy istotnie 03.2020 można uważać za jej preludium.

   1

Dodaj komentarz