Ceny surowców jak w marcu 2000

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Wartość Goldman Sachs Commodity Index wyszła wczoraj powyżej poziomu swego szczytu z października 2018 i osiągnęła najwyższy poziom od ponad 5 lat. Jeśli ograniczymy się do takich sygnałów (GSCI wychodzi po raz pierwszy na swoje 5-letnie maksimum występujących w przeciągu 2 lat od ustanowienia przez ten indeks 10-letniego minimum, to w okresie minionych 50 lat znajdziemy tylko jedną podobną sytuację: 7 marca 2000 roku a więc w samych szczycie ówczesnej “technologicznej” bańki na rynkach akcji.

Przenosząc ten sygnał na globalny rynek akcji (MSCI) otrzymujemy następujący obrazek:

A tak wyglądają te 2 sygnały na wykresie ceny kontraktów na 30-letnie obligacje skarbowe rządu USA:

Ta historyczna analogia – traktowana dosłownie – sugeruje, że dołek cen obligacji skarbowych jest już za nami, szczyt cen akcji wypadnie za 20 dni, a szczyt cen surowców za 8 miesięcy.

WIG-20 po raz kolejny atakował wczoraj poziom oporu wyznaczany przez lokalne szczyty indeksu z okresu luty-kwiecień (+1,5 proc.). Standardowy MACD dla WIG-u 20 przebywał nad rosnącą linią sygnału. Rosły wczoraj – chociaż w mniejszych stopniu niż WIG-20 – również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji. Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały wczoraj WIG-BANKI, WIG-CHEMIA, WIG-ENERG oraz WIG-ODZIEZ. Wśród makroindeksów swe przynajmniej roczne minima ustanawiały wczoraj WIG.MS-BAS i WIG.MS-FIN.

Cena kontraktów na S&P 500 osiągnęła dziś rano kolejny historyczny szczyt (+0,6 proc.). W Azji dziś rano spadał jedynie koreański Kospi (-0,3 proc.). Wśród pozostałych głównych indeksów najsilniej – o 0,8 proc. – zwyżkowały Hang Seng oraz tajlandzki SET Index. Swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły singapurski Straits Times oraz tajwański TAIEX.

Akcje spółki Groclin (C/WK 3,86, kapitalizacja 42 mln zł) zostały wspomniane w tym miejscu 18 lutego br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,66 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 3,63 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki strefy, w której znajduje się kilka potencjalnych linii oporu, czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje ten spółki 2,5 miesiąca temu nieaktualnymi.

Spółka KSG Agro (C/Z 17,1, C/WK 10,48, kapitalizacja 54,1 mln zł) była w tym miejscu wspominana 12 listopada 2019 oraz 21 stycznia br. Trwająca od połowy lutego korekta kursu, która spowodowała zbliżenie się go do dolnego ograniczenia kanału trwającego od marca ub. r. średnioterminowego trendu wzrostowego może być traktowana jako ruch powrotny do przełamanego na początku br. oporu wyznaczanego przez szczyty z 2017 roku.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć wzrost publikowanego przez Nielsen Company wskaźnika zaufania konsumentów w Singapurze w I kw. br.:

… +1 proc. roczną dynamikę CPI w Australii w I kw. br.:

… wyniki handlu zagranicznego Australii w lutym br.:

… +7 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza samochodami i motocyklami) w Norwegii w marcu:

… kwietniową wartość publikowanego przez INSEE wskaźnika zaufania konsumentów we Francji:

… najwyższą od 2007 roku roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Szwecji w marcu:

… najwyższą w historii wartość publikowanego przez UniCredit Bank Austria wskaźnika PMI w Austrii w kwietniu:

… kwietniową wartość publikowanego przez Getulio Vargas Foundation wskaźnika zaufania konsumentów w Brazylii:

… roczną dynamikę płac na Ukrainie w marcu:

… oraz -1,4 proc. roczną dynamikę zatrudnienia w Niemczech w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. Smerf-Ciamajda

   Pamiętam jak ponad 10 lat temu, 1 PLN kosztował 2,1 $.
   Fanatycy unii wolności, tj. młodzi z dużych miast zachłystywali się ze to nic wielkiego, bo będzie wkrótce 1PLN=1USD=1EUR, gdyż taka jest siła polskiej gospodarki, a przedewszystkim mądrość ówczesnych ‘elit’ rządzących (z wiodącym ich guru dr. Mengele polskiej gospodarki).
   Mnie jednak rozsadek mówił – nigdy w życiu przy tych słomianych fundamentach, raczej 1:6 długofalowo, tak to wtedy widziałem.

   Minęło ponad 10 lat i mamy podobna głupawkę na indeksach giełdowych na świecie, ale mnie rozsadek podpowiada ‘ni hu..’, takie coś widzę jako najniższy wymiar kary, ale to jeszcze nie w tym tygodniu: https://s3.tradingview.com/snapshots/n/NHUnxO6m.png
   PS. siedzę nadal w małych eLkach 🙂

   6
 1. Primipilus

  red.007 – ….S-ka oczekiwana na 2058……

  Zgadzam się. To już dość dobry poziom te 2058. Może być trochę wyżej. Duch natury pisał, że oczekuje spadków po 10 maja. Red007 i duch natury mogą mieć rację. Biorąc pod uwagę ewentualny błąd w tych prognozach (niewielki) to spadki mogą się zacząć od 2050, 2070, 2090 i od 4 maja, 5 maja, 6 maja. Trzeba przyjąć poprawkę na ewentualne niewielkie błędy prognoz i zamknąć L, otworzyć S widząc okazję.
  L zamknąłem dzisiaj. Z otwieraniem S zaczekam nawet kilka dni.

  1
 2. Primipilus

  …2050 2070 2090… – to przykładowe poziomy.
  może być też …fałszywe wybicie ponad 2100….
  To wszystko domysły, spekulacje. Praktycznie jeśli widzę blisko zmianę kierunku na spadki to zamykam wcześniej L, czekam chwilę i jeśli uznam, że czas na S to otwieram S. Czyż nie zawiera ta taktyka komfortu? Zysk z L już mam i nic mi go nie zabierze, transakcja zamknięcia wykonana. Mam czas na otwarcie S. Może otworzę jutro a może 7 maja.

  1. Primipilus

   Wolę sprzedawać na sesjach euforii. Miałem L od 1900. 150 pkt na szt. wystarczy.
   Teraz trzeba dobrze zająć S. Jak zobaczyłem dzisiaj sygnał zwrotu kierunku to nie zastanawiałem się długo. Uznałem, że to czas zamykania L. Trzeba słuchać swoich sygnałów a nie rozmyślać, że może będzie 2150. Rozmyślania, zastanawianie to droga do strat. Czekałem na taką sesję kiedy będzie poziom 2050 długo i na sygnał zwrotu kierunku też długo.
   Obydwa zdarzenia wystąpiły dzisiaj.

   Cytat:
   Naucz się trwać w mniejszości.
   To ważna umiejętność. Nie możesz poddać się presji tłumu, który w 90 do 95% traci. Bo każdy chce być w tych 5% zwycięzców. Jak to zrobić? Po prostu zaufać swojej metodzie i nie zwracać uwagi na analityków, innych traderów (z wyjątkiem tych najbardziej doświadczonych). Czy to oznacza, że masz grać przeciw trendowi, gdyż ten kształtują tłumy? Nic bardziej mylnego. Twoim zadaniem jest odpowiednio wcześnie zidentyfikować trend i zając pozycję zgodną z nim. Potem czekamy aż wszyscy dołączą do nas i wygenerują ładny ruch. My wychodzimy z zyskiem, a oni… to już nie nasz problem.

   1
   1. Smerf-Ciamajda

    najpierw powinna jeszcze być korekta na usiakach, taka uczciwa około 10%, żeby dać nadzieje i euforie dzieciarni, a po nowym ATH może się to posypać jak domek z kart. Z tym ze teściowej nie zmyla, jak ona wysiadła z L to nie mas szans żeby ja wpuścić w maliny, ale S tez nie otwiera bo ona nie umie shortowac 😐

    2
 3. wider_swider

  Od rana dzielnie sprzedaję wszystkie bolkowe górki zgodnie z wczorajszymi szlachetnymi zaleceniami, ale nie wiem co dalej, bo wódz dzisiaj jakiś małomówny. Widocznie raczył wczesniej rozpocząć majówkę na dworze królewskim, bądź wraz z innymi arystokratami udał się na polowanie.

  19
   1. wider_swider

    Przestań mac-erson!
    W tej sekcie nie tolerujemy tego typu wypowiedzi.
    Akceptowalne zdanie musi zawierać przynajmniej jedno z poniższych:
    Grunwald
    Cedynia
    Hołd Pruski
    Piekło
    Zima Kondratiewa
    Piramida finansowa
    Elliott przewracający się w grobie
    Oraz hit hitów czyli liczba 200.

    13
    1. Smerf-Ciamajda

     @wider, lubię Cie, bo wyważone i inteligentne masz wypowiedzi
     A mnie się zdaje ze będzie z każdej ze stron po trochu jeszcze:
     – coś dla dzieciarni, bo chyba jeszcze będą wzrosty, a na podbitkach to ile będzie nadziei i euforii za każdym razem!!!
     – coś dla starych wyjadaczy, fundamenty -> DJIA 15k? może znacznie niżej? a banan to nie wiem, sami policzcie
     PS. teściowa narazie bez pozycja, ale mówiła tydzień temu ze bitkon 300k oraz SPX 6k do końca roku 🙂

 4. jarl.borg

  Dzień dobry, jako stały czytelnik tego niezmiernie ciekawego bloga i Państwa komentarzy, postanowiłem zamieścić krótką opinię – a mianowicie, wg mnie w tym swingu WIG20 ma szansę dotrzeć do poziomu 2280-2320 pkt. I pod to gram. 🙂

  A jeśli by się ww. potwierdziło, to chętnie zamieszczę moje “malunki” z AT, ale póki co nie chciałbym zapeszyć.

  4
 5. macarek

  Zastanawiałem się dlaczego tak długo był ten opór 2020. Otóż, “Oni” są tak jak my historykami i lubią się widocznie bawić, i chcieli by w20 miał historyczne poziomy i nie przekraczał obecnego roku. Zawsze wtedy można się bawić np w I wojnę. A tak zostaje nam tylko futurologia.

Dodaj komentarz