Najwięcej niezdecydowanych indywidualnych inwestorów w Polsce od lipca-sierpnia ub.r.

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

We wtorek WIG zamknął się po raz pierwszy od 21 miesięcy powyżej poziomu 60000 pkt., ale w trakcie 2 kolejnych sesji ponownie spadł poniżej tego poziomu. Saldo „byków” i „niedźwiedzi” w czwartkowym sondażu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wzrosło do +18,8 pkt. proc., ale nie osiągnęło jeszcze poziomu, który na podstawie doświadczeń z ostatnich 40 miesięcy można by uznać – z kontrariańskiego punktu widzenia – za sygnał ostrzegawczy (przynajmniej +26,4 pkt. proc.?).

Trudno powiedzieć, czy to ma jakieś znaczenie, ale można zwrócić uwagę na to, że w ostatnim badaniu sentymentu SII udział krajowych inwestorów indywidualnych oczekujących w okresie następnego półrocza trendu bocznego wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio jedynie w odczytach z 9 lipca i 13 sierpnia ub. r.

WIG-20 odbił się od poziomu oporu wyznaczanego przez szczyty z lutego i marca i spadł wczoraj o 0,9 proc. Tej słabości nie uległy indeksy średnich i małych spółek (mWIG-40, sWIG-80, NCIndex), które wczoraj wzrosły. sWIG-80 ustanowił swój nowy najwyższy poziom od 2007 roku. Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły WIG-INFO, WIG-MOTO i WIG-NRCHM.

Cena kontraktów na S&P 500 trzymała się dziś rano w pobliżu ustanowionego wczoraj historycznego rekordu ślizgając się wzdłuż rosnącego górnego ograniczenia standardowej wstęgi Bollingera. W Azji w piątkowy poranek brak było dominującej tendencji. Najwięcej – o 0,7 proc. – rósł tajlandzki SET Index. Tajwański TAIEX osiągnął swe nowe historyczne maksimum. Najsilniej – o 1,1 proc. – spadał Hang Seng.

Spółka Dom Development (C/Z 12,2, C/WK 3,17, stopa dywidendy 6,5 proc., kapitalizacja 3,67 mld zł) została w tym miejscu wspomniana 14 października 2019. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 82,6 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 144,6 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia 10-letniego kanału trendu wzrostowego oraz zbliżenie się do celu sugerowanego przez rozmiary opuszczonej górą na początku 2017 roku konsolidacji z lat 2010-2017 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 1,5 roku temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Foto Volt Eco Energia (dawniej IFM Global Funds, C/Z 1775, C/WK 43,65, kapitalizacja 23,6 mln zł) spadł w pobliże rosnącej średniej 200-sesyjnej, dolnego ograniczenia rozpoczętego w grudniu 2018 kanału średnioterminowego trendu wzrostowego oraz wsparcia wyznaczanego przez przełamane w górę w lipcu ub.r. szczyty z kwietnia 2018 i stycznia 2020.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć roczną dynamikę produkcji i sprzedaży samochodów w Chinach w marcu:

… saldo obrotów bieżących Francji w lutym:

… wyniki handlu zagranicznego Francji w lutym:

… wyniki handlu zagranicznego Czech w lutym:

… -3,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Czechach w lutym:

… wyniki handlu zagranicznego Węgier w lutym:

… +1,9 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Węgrzech w lutym:

… 12-miesieczne saldo budżetu rządu w Polsce w lutym:

… oraz roczne dynamiki CPI i PPI w Chinach w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Dared

  żeby już nie było wątpliwości
  „inwestorzy obserwujący rynki terminowe zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy podstawowe wielkości: kurs, wolumen oraz tzw. liczbę otwartych pozycji (LOP) na danym instrumencie pochodnym. Ocenia się, że najważniejszy jest kurs, jednak część inwestorów niesłusznie ignoruje analizę pozostałych wielkości jakimi są wolumen i LOP.

  Wolumen jest to liczba kontraktów zawartych w danym okresie, np. w ciągu jednego dnia. Liczba otwartych pozycji jest to liczba kontraktów nie upłynnionych do końca dnia. Co ważne, LOP jest sumą pozycji długich i krótkich. Innymi słowy, dwaj uczestnicy rynku (kupujący i sprzedający) tworzą tylko jeden kontrakt. W związku z tym możemy wyróżnić następujące kombinacje pomiędzy inwestorami zawierającymi transakcje na instrumentach pochodnych.

  1.
  Kupujący otwiera długą pozycję, a sprzedający otwiera krótką – sytuacja, w której strony transakcji tworzą nowy kontrakt (LOP rośnie o 1).
  2.
  Kupujący otwiera długą pozycję, a sprzedający zamyka starą pozycję długą – pierwszy inwestor angażuje się na rynku, natomiast drugi z niego wychodzi (LOP pozostaje bez zmian).
  3.
  Kupujący zamyka starą pozycję krótką, a sprzedający otwiera nową krótką – efekt podobny, jak w przypadku drugim, zatem wielkość LOP pozostaje bez zmian.
  4.
  Kupujący zamyka starą pozycję krótką, a sprzedający zamyka starą pozycję długą – w tym przypadku, inwestorzy po obu stronach zamykają pozycje, a zatem liczba otwartych pozycji spada o 1.
  teoria mowi ze jesli na spadku nie rosnie lop to jest to ruch korekcyjny
  jesli rosnie to jest to ruch glowny

  2
  1. fast_market

   Z moich obserwacji sprawa obserwacji LOPu nie jest jednoznaczna, gdyż:
   – S na fut można zabezpieczyć kupnem akcji na kasowym
   – L na fut trudno zabezpieczyć sprzedażą akcji na kasowym (gdy się nie ma tych akcji)
   – pozycje na akcjach skutecznie można zabezpieczać na rynku FUT (choć u nas płynność nie jest taka jak na zachodzie)
   stąd obserwacja LOPu nie działa liniowo (tj. z taką samą siłą) tak samo w kierunku spadków czy wzrostów.

   W każdym razie moje obserwacje mówią, że końcówki większych trendów czy to wzrostowych,
   czy to spadkowych są poprzedzone spadkiem LOPu. To zwykle jest sygnał ostrzegający, że zaraz może być zmiana kierunku.

   3
 2. Dared

  Futy to instrument o charakterze piramidy połączonej z hazardem, służy do uzyskania i podtrzymania przepływu gotówki miedzy głąbami i ludźmi sprytniejszymi. Głupi i biedny będzie jeszcze biedniejszy, i co za tym idzie głupszy. Taki jest ten świat. Nikt nikogo do grania na futures nie zmusza a ludzie tracą oszczedności życia.Taki już los głąba :-))))))))))

  5
  1. sumadartson

   LOP jest ważny. Pokazuje np. że ludzie zamykają pozycje przed wystąpieniem szefa NBP, który powie że rynek się myli, lub przed orzeczeniem SN, z którego wszyscy będą niezadowoleni.
   Tyle że do zarabiania na koniach potrzebnych jest jednocześnie ze 30 innych rzeczy w wydaniu lokalnym i globalnym.

 3. sumadartson

  @duch_natury

  // sumadartson 8 kwietnia 2021 o 12:36

  Od biedy dało by się od marca zaznaczyć Waszmości upragnioną 5kę na S&P500.
  4-5 marca 1ka
  5-8 marca 2ka
  8-17 marca 3ka
  17-24marca 4ka
  24mar- ??8kwiet?? 5tunia. The end &dipping///

  Jak na razie to założenie jest zyskowne nad Wisłą. : ))

 4. piotr5

  fast_market
  W każdym razie moje obserwacje mówią, że końcówki większych trendów czy to wzrostowych,
  czy to spadkowych są poprzedzone spadkiem LOPu. To zwykle jest sygnał ostrzegający, że zaraz może być zmiana kierunku.

  Rowniez na ogol duze wybicie w gore czesto jest poprzedzone duzym wzrostem LOP

  1. Neptun

   Wczoraj @Red coś wspomniał ze najpierw 1870, czy to przyduszanie ? Jeżeli w USA 4150 na s&p będzie punktem zwrotnym to scenariusz zakłada ze w PL w krótkim czasie pompa\euforia żeby dorównać zachodowi a potem już tylko spadanie ze schodów 🙂

   1
   1. duch_natury

    @Datik
    O tak najbliższe 5 lat nie wpadaj bo zarażam bezobjawowo…(wysoką energią) ;))))

    Co do srebra i złota uważam je za najlepsze inwestycje od maja – czerwca. Według moich projekcji, zaliczą jeszcze jeden zjazd poniżej dołków.
    Ja jestem w BOŚ tutaj na Bossa FX są kontrakty na srebro więc nie widzę problemu szukać czegoś innego (prowizja w obie strony to 0.05$).

    2
 5. karnak

  I znowu, powtórka z rozrywki na fixie PKOBP – ponad milion akcyjek po każdej ze stron.
  Czy nie ma instytucji, która by się wzięła za takie umawianie się na transakcje, przecież to żarty w żywe oczy i co to ma wspólnego z handlem?

  4
  1. fast_market

   @karnak

   Nie obserwuję tego, ale kiedyś czytałem o tzw. dobrych praktykach rynkowych
   i coś kojarzę, że wstawianie zleceń bez intencji ich realizacji może zostać
   uznane za manipulację. Szczególnie w przypadku, gdy stwarza się wrażenie
   sztucznie dużej podaży lub popytu.
   Teraz mam wrażenie, że to stało się normą, jak widzę, że zlecenia znikają,
   gdy tylko cena przesuwa się w ich stronę.
   Szulernia…

   5
 6. podczaszy1

  Wig-20 to moim zdaniem najlepszy – do zarabiania- indeks na świecie. Porusza się z niebywałą precyzją.
  Z drugiej strony gry na akcjach wchodzących w skład tego indeksu to raczej bym unikał. Zresztą gra na akcjach nie ma sensu. To zbyt losowe i ryzykowne. Oczywiście jeśli się nie jest insiderem.

  7
 7. Arhplusminus

  Witam,
  ktoś rozwiązał zagadkę tych 3 tysięcy pozycji FW20 które ulotniły się ostatniej nocy?
  Może odbywa się jakiś nocny handel gdzieś na straganie lub śmietniku już po zamknięciu rynku, a ja o tym nie wiem?
  🙂

  7

Dodaj komentarz