Najwyższa od 1973 roku roczna dynamika realnych cen nieruchomości mieszkalnych w krajach OECD

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

W IV kw. rosnący od I kw. 2012 indeks cen nieruchomości mieszkalnych w krajach OECD (ceny stałe, czyli po uwzględnieniu tempa inflacji) osiągnął swój nowy historyczny rekord (pionowe czerwone linie na poniższym obrazku wyznaczać szczyty hossy na globalnym rynku nieruchomości w ramach cyklu Kuznetsa).

Roczna dynamika tego indeksu osiągnęła w IV kw. ub. r. najwyższą dynamikę od 47 lat (+6,7 proc.).

WIG-20 zaatakował w środę ponownie poziom oporu wyznaczanego przez lokalne szczyty tego indeksu z lutego, marca i 6 kwietnia (+1,9 proc.). Standardowy MACD dla tego indeksu wyszedł na najwyższy poziom od stycznia. Rosły również – chociaż mniej niż WIG-20 – WIG i mWIG-40, spadały natomiast indeksu mniejszych spółek (sWIG-80 i NCIndex). Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-ENERG, WIG-NRCHM, WIG-ODZIEZ oraz WIG-TELKOM. Wśród makroindeksów swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły wczoraj WIG.MS-BAS i WIG.MS-PET.

Cena kontraktów na S&P 500 utrzymywała się dziś rano w okolicach ustanowionego w tym tygodniu historycznego rekordu. Standardowy MACD dotarł do poziomu swego szczytu z 8 grudnia ub. r. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Najsilniej zwyżkował tajwański Taiex (+1,3 proc.), który ustanowił – podobnie jak australijski All Ordinaries – swój nowy historyczny szczyt. Najsilniej – o 0,9 proc. – spadał nowozelandzki NZX50.

Spółka Rawlplug (C/Z 8,5, C/WK 0,89, kapitalizacja 423 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 15 października ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 7,40 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 13 zł. Osiągnięcie przez kurs poziomów swoich szczytów z lat 2009-2010, 2011-2012, 2013 i 2017 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 6 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji grupy konsultingowo-inwestycyjna DGA (C/WK 0,57, kapitalizacja 7,69 mln zł) po wybiciu się w lutym z rocznej formacji podwójnego dna walczy obecnie nad rosnącą średnią 200-sesyjną z górnym ograniczeniem kanału długoterminowego trendu spadkowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć kwietniowy wzrost wartości publikowanego przez Melbourne Institute wskaźnika oczekiwań gospodarczych na następne 12 miesięcy gospodarstw domowych w Australii do najwyższego poziomu od 2010 roku:

… saldo obrotów bieżących Węgier w lutym:

… +1,9 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Węgrzech w lutym:

… -1,6 proc. roczną dynamikę produkcji w strefie euro w lutym:

… nowy rekord indeksu cen nieruchomości mieszkalnych na Nowej Zelandii w marcu (+12,5 proc. r/r):

… oraz wyniki handlu zagranicznego Indonezji w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Primipilus

  ….Inflacja CPI R/R +0,8% Sielanka normalnie…..
  To nie ma żadnego znaczenia. Tak ma być. To informacja która jest “prawdziwa” dla tłumu. Cały Swiat tak robi. W USA nie ma inflacji, w Polsce nie ma, w UE nie ma.
  To jest nowa prawda. Ludzie wierzą TV, wierzą Rządom w swoich krajach. Tak ma być.

  5
 2. mecenas

  https://www.analizy.pl/raporty/27234/saldo-wplat-i-wyplat-do-funduszy-marzec-2021

  cyt
  Po bardzo dobrym lutym dla funduszy akcyjnych, w marcu skala napływu nowych środków wyraźnie osłabła. Wartość wpłat przewyższyła wypłaty o 0,4 mld zł, przy czym nowe środki trafiały przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych, z PKO Technologii i Innowacji Globalny na czele. W przypadku funduszy akcji polskich saldo sprzedaży było ujemne, z wyjątkiem tych inwestujących w małe i średnie spółki (+19 mln zł).

  zastanawia mnie co ma napedzac wzrosty na GPW skoro nie ma dopływu gotówki?

  3
 3. Primipilus

  … jeszcze 1 kryzys i dopiero inflacja….

  Kryzysów będzie jeszcze 10 albo wg Biblii 99. A inflacja nie będzie nigdy w tym czasie ujawniona.
  Zostało 9 lat do nowego świata. W 2030 każdy zobaczy jaki będzie nowy świat.

  2

Dodaj komentarz