Pozytywne odczyty sentymentu inwestorów indywidualnych w USA i Polsce

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

W okresie okołoświątecznym S&P 500 wyraźnie wzrósł i po raz pierwszy w historii przebił poziom 4000 pkt. Ostatni odczyt sentymentu Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (American Association of Individual Investors, AAII) był z czwartku rano naszego czasu, więc być może nie odzwierciedliły się w nim na razie rekordy S&P 500 z czwartku i poniedziałku. Saldo udziału „byków” i „niedźwiedzi” wśród biorących udział w tym sondażu lekko spadło więc w ubiegłym tygodniu do +22,6 pkt. proc. Na podstawie doświadczeń z okresu minionych 12 lat można oceniać, że z „kontrariańskiego” punktu widzenia sygnałem ostrzegającym przed zbliżaniem się końca wzrostu jest odczyt sentymentu AAII powyżej 37 pkt. (grudzień 2010, listopada 2014 oraz styczeń 2018). W obecnym cyklu Kitchina na razie takie poziomu nie zostały jeszcze osiągnięte.

U nas w analogicznym sondażu polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych saldo optymistów i pesymistów co do losów polskiego rynku akcji w okresie najbliższego pół roku wzrosło osiągając poziom +15,2 pkt. proc. Tu za „niebezpieczny” dla polskich akcji można uznać – na podstawie ostatnich doświadczeń – poziom wyższy niż +29 pkt. proc.

WIG-20 wzrósł w czwartek o 0,8 proc. Standardowy MACD dla tego instrumentu przełamał od dołku spadającą linię sygnału. Rosły również w czwartek pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji, a sWIG-80 wyszedł na najwyższy poziom od 2007 roku.

W trakcie okołoświątecznych sesji cena kontraktów na S&P 500 wyraźnie przełamała poziomy szczytów z lutego i marca po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 4000 pkt. uderzając w górne ograniczenie wstęgi Bollingera. Dziś rano w Azji brak było dominującej tendencji. Przynajmniej 1 proc. rosły australijski All Ordinaries i tajwański TAIEX. Ten ostatni oraz singapurski Straits Times ustanawiały przynajmniej roczne maksima. Najsilniej – o 1 proc. – spadek tajlandzki SET Index.

Spółka International Personal Finance (C/WK 0,66, kapitalizacja 1,34 mld zł) została w tym miejscu wspomniana 17 czerwca ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 3,19 zł. Na ostatniej sesji jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 5,70 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji górnego ograniczenia kanały wieloletniego trendu spadkowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 10 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Kupiec (C/Z 9,8, C/WK 0,66, kapitalizacja 7,86 mln zł)
oferującej całopojazdowe przewozy międzynarodowych, z oraz do Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Turcji zbliżył się do dolnego ograniczenia kanału średnioterminowego trendu wzrostowego, w obrębie którego przebywa od marca ub. r.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od czwartku, można wspomnieć marcową wartość publikowanego przez NDC wskaźnika PMI dla przemysłu na Tajwanie:

… wzrost do najwyższego poziomu od 2015 roku publikowanej przez Blagovest średniej ceny (USD) metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Kijowie w kwietniu:

… -9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza pojazdami) w Niemczech w lutym:

… marcową wartość publikowanego przez HALPIM wskaźnika PMI dla Węgier:

… najwyższą od grudnia 1983 wartość wskaźnika ISM Manufacturing w USA w marcu:

… wartość wskaźnika TANKAN oceny gospodarki dla Japonii w I kw. br.:

… wzrost zatrudnienia w marcu o 916 tysięcy i spadek wysokości stopy bezrobocia do 6 proc. w USA w marcu:

… marcową wartość wskaźnika PMI dla Singapuru:

… oraz najwyższą od przynajmniej 1997 roku wartość wskaźnika ISM Non-Manufacturing w USA w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Wojciech Białek (Autor
  Wpisu
  )

  @The.phantom.of.the.stock.exchange:
  „czy w wolnej chwili w normalnych dniach pracy mógłby Pan sprawdzić, co się działo w przeszłości, gdy po długim przewodnictwie NASDAQA pałeczkę przejął DJ30 (ewentualnie SP500), a NASDAQ nie robił dalszych szczytów (był w korekcie).”

  Podzieliłem Nasdaq Composite przez DJIA i sprawdziłem kiedy w przeszłości ten iloraz spadł tak jak ostatnio o ponad 12 proc. w stosunku do 2-miesięcznego maksimum. Odpowiedź: takie sygnały pojawiały się w październiku, listopadzie i grudniu 2008, a więc zaraz po Lehmanie.

  Wydało mi się to mało użyteczne, bo wtedy od roku trwała bessa, a teraz od roku trwa hossa, więc dodałem drugi warunek: DJIA robi rekordy.

  Tu odpowiedź była jeszcze gorsza: zero wcześniejszych takich przypadków od 50 lat.

  Więc nieco osłabiłem to kryterium relacja Nasdaq Composite ma spaść w stosunku do swego 2-miesięcznego maksimum o 11 proc. I tu pojawił się tylko jeden podobny do ostatniego sygnał: 7 maja 1999.

  Jeśli dalej osłabiłem to kryterium do 10 proc. to doszły sygnały z 5 marca 1999 oraz maja 1992.

  Prawdę mówiąc, nie wiem, czy z tego można wyciągnąć jakieś bardziej jednoznaczne wnioski.

  7
 2. Wojciech Białek (Autor
  Wpisu
  )

  @Smerf-Ciamajda:
  „Co do Pana ‚Namier’ niedawno oglądałem taki film, tzn. o jego ‚chwalebnej’ roli w wojnie polsko-bolszewickiej:
  https://www.youtube.com/watch?v=nFPjvCWcsfo

  @b_54:
  „https://klubjagiellonski.pl/2021/01/20/jacek-kurski-delfinem-kaczynskiego-widmo-polskiego-trumpizmu-krazy-nad-prawica/”

  Może Kurskiemu jest wstyd za brata babki i obiecał Kaczyńskiemu, że jak zostanie premierem Rzeczypospolitej to odzyska dla Polski Lwów i Wilno, ale na razie nie ma decyzji, bo Kaczyński powiedział, że ma być jeszcze Grenowka pod Odessą, inaczej nic z tego?

  7
  1. Smerf-Ciamajda

   @WB, było to ze 20 lat temu, krążyły legendy ze nie chcieli go przyjąć do LPRu i nawet spodnie zdejmował, żeby udowodnić ze nie jest starszy w wierze. Ja to wziąłem wtedy za żart, a widocznie tak było, bo są (jeszcze) ludzie co wiedza kto jest kim. Ostatecznie jednak załączył mi się alarm, jak dowiedziałem się ze jego bratem jest zastępcą Naczelnego Szuji.

 3. duch_natury

  Rozkręcamy wzrosty 😉
  Dla przypomnienia:
  – luki Neidka (W20, PKO) konieczne zamknięcie przed zmianą trendu
  – NSQ100 -> nowe ATH konieczne do wypełnienia całego impulsu wzrostowego (obecnie NSQ od 5.03 w piątce impulsu rozpoczętego we wrześniu 2020).

  3
   1. duch_natury

    Możliwe, że nadinterpretowuję jak możesz to podrzuć odpowiednie słowa Neidka.
    Tak czy owak, uważam, że W20 po wyroku 13.04 powinien odpalić i nadrobić zaległości. Indeksy zagraniczne wszędzie brakuje te 2-4% (DAX linia ok 15600, CAC projekcja Gospodarza – ok 6300, NSQ – nowe ATH, JPN mam długoterminową linię obecnie ok 31000.

    1
     1. duch_natury

      Też mogą rysować rodzaj podwójnego szczytu, fałszywe nadbicie zobaczymy…
      Przyglądam się strukturze NSQ100 od 5.03
      Jedynka do 16.03
      Dwójka do 25.03
      Obecnie jesteśmy w trójce (a w niej gdzieś pomiędzy 3-ką a 4-ką niższego rzędu).

      2
 4. sumadartson

  @Izba Lordów
  Oto jak na obecne poczynania FED-u patrzono w czasach jednego z moich prapradziadów z początku XVI.(tęgie zioła krążyć po dworach musiały

  LXXXI.
  Mis tresors temple citadins Hesperiques,
  Dans iceluy retiré en secret lieu:
  Le temple ouurir les liens fameliques,
  Reprens, rauis, proye horrible au milieu.

  A treasure placed in a temple by „Hesperian” citizens,
  Therein withdrawn to a secret place:
  The hungry bonds to open the temple,
  Retaken, ravished, a horrible prey in the midst.

  Pozwolę sobie przetłumaczyć mistrza Nostradama na bardziej współczesną mowę, w nawiasach moje dodatki:

  Skarby (usd) zgromadzone w świątyni (FED-budynek jak XVI wieczna świątynia) przez Hesperian (usiaków)
  Tam przeniesione do sekretnego miejsca:
  głodnego długu (obligacji) do otwarcia świątyni (do nieograniczonego wykupu),
  ODZYSKANE, ROZLICZONE straszliwe ich zyski wewnątrz.

  Czyli marzenia na globalną kryptowalutę spalą na panewce. Dolar królem, po przejęciu i anulowaniu usiakowych deficytów przez FED.
  Cytat ppochodzi z centurii X (dziesiątej) mistrza Nostradama.
  Czyż to nie zadziwiająca wizja?

  2
  1. Guy Fawkes

   Nie znam francuskiego, ani starych wersji językowych.

   Ale na pewno Waszmość źle tłumaczysz.

   FED nie jest żadną świątynią, a dolar – dług żadnym skarbem. FED nie gromadzi skarbów tylko emituje papier

   Jeżeli już pójść tym tropem, to skarbem może być złoto, a świątynią fort Knox.

   Hungry bonds, to mogą być głodni niewolnicy, którzy zdobywają w rewolucji fort Knox i zdajdują tam coś strasznego.

   Prawdopodobnie to coś strasznego, to pustka – brak złota, czyli upadek wszelkich nadziei i nieunikniona Matka Wszystkich Krachów po ujawnieniu mistyfikacji fortu Knox.

   Albowiem złoto już dawno zostało ”withdrawn to a secret place”.:))

   1
   1. Guy Fawkes

    Poza tym tu chyba nie chodzi o świątynię, tylko o warownię. Nostradamus wiedział, że świątynie templariuszy to wojskowe warownie.

    Mówi się, że ”armia amerykańska operuje z sanktuariów”, tp podobne znaczenie do świątyni.

    Fort Knox to takie dobrze strzeżone sanktuarium, czyli ”świątynia” a FED to papiernia.:))

    1
   2. sumadartson

    1. Dla dziadka z 1530 roku, obecna siedziba FED w wizji wyglądała lepiej niż niejedna ówczesna Swiątynia.
    2. Hisperianie zarabiają i gromadzą na kontach USD. To majątek narodu.
    3. Nie dałoby się ukraść i przechować ton złota z fortu Knox. Chyba że przez inwazję obcej armii.
    4. Bonds to nie jest niewolnik jeno dług. Hungry to głodny a w tym przypadku niezaspokojony
    5. Złoto nie jest w stanie zabezpieczyć światowych aktywów. No chyba że cena skoczy na milyjony usd/uncję.
    Poza tym wszystko doskonale

    1
    1. Guy Fawkes

     Nie upieraj się Waść, nie rozlewaj wina.

     Mówię, że nie znam starych wersji, ale w czasach Nostradamusa nie było obligacji. Bonds to mogą być bondsmen – ludzie nie wolni. Niby wolni, ale realnie nie, czyli właśnie hisperianie.:))

     Hisperianie nawet jak mają coś na kontach poza długiem, to nie gromadzą tego w sanktuarium.

     W wojskowym sanktuarium mają zgromadzone tylko złoto. I tylko złoto może być realnym skarbem, papierowa waluta to złudzenie zmierzające nieubłaganie do zephirum.

     A złota w forcie Knox prawdopodobnie już dawno nie ma, niewykluczone, że posłużyło do forsownej industrializacji stalinowskiej i hitlerowskiej.

     //Rozporządzenie wykonawcze nr 6102 narzucało na obywateli Stanów Zjednoczonych obowiązek dostarczenia do 1 maja 1933 r., całego posiadanego złota …//

     No to się chyba zgadza czasowo, co nie?:)))

     2
     1. sumadartson

      w czasach Nostradamusa nie było obligacji.

      Nie było też Hislera, Króla Terroru, ludzi o świńskich ryjach (piloci w maskach tlenowych). Mówimy o wizjach. Waszmości interpretacje poznałem z innych źródeł jeszcze w poprzednim tysiącleciu. Jeszcze nigdy owa wizja nie pasowała bardziej do obecnej sytuacji Hesperian i FED-u

      1
      1. Guy Fawkes

       FED nie należy do hesperyjskich citizens.

       //A treasure placed in a temple by „Hesperian” citizens.//

       Oni nic w FEDzie nie składują. Demokracja amerykańska złożyła skarb wyłącznie w sanktuarium fortu Knox.

       Dloar nie jest żadnym skarbem, w ciągu 100 lat jego wartość spadła o ponad 95%. Dolar to mówiąc językiem krypto, największy shitcoin, a nie żaden skarb.

       4
       1. sumadartson

        Czyżby? Przecie sto lat temu bilion usd w ogóle nie istniał. Wartość (wszystkich) usd stale i bez końca się powiększa. Dla mnie (i Hesperian) jedyny skarb to to co mamy na koncie. Nie licząc dworów i włości.
        A prawda jeszcze skarb białogłowy skryty dla świata i niewidoczny po wieki. : ))

        2
         1. Guy Fawkes

          Imperialne płacidło, ale nie pieniądz-kapitał na pokolenia.

          Szlachta powinna myśleć na pokolenia do przodu i Nostradamus też z pewnością myślał na pokolenia i wieki do przodu. Nie mógł szybko przemijającemu shitcoinowi przypisać znaczenia skarbu. To by się nie mieściło w szlacheckiej gołowie.

          Na tym może zakończmy, albowiem trzeba pracować.

          2
 5. fast_market

  – Indeks nastrojów inwestorów w strefie euro wzrósł w kwietniu do najwyższego poziomu od sierpnia 2018 roku dzięki lepszej ocenie obecnej sytuacji, wynika z opublikowanych we wtorek danych.

  Indeks Sentix dla strefy euro wzrósł w kwietniu do 13,1 z 5,0 w marcu. Analitycy oczekiwali odczytu na poziomie minus 7,5.

  Wskaźnik oczekiwań wzrósł z kolei do rekordowego poziomu 34,8 z 32,5 w marcu. Wskaźnik bieżących oczekiwań wyniósł zaś minus 6,5 wobec minus 19,3 miesiąc wcześniej.

  Sentix ocenił, że ostatnie zaostrzenie restrykcji związanych z pandemią ma zaskakująco mały wpływ na ogólne ożywienie gospodarcze.

  1

Dodaj komentarz