WIG-20 zamknął się najwyżej od stycznia

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

WIG-20 wychodząc w ciągu mniej niż 10 sesji z 4-miesięcznego dołka wzrósł w trakcie minionych 8 dni sesyjnych o ponad 7,2 proc. W ciągu minionych 9 lat taki sygnał pojawił się wcześniej jedynie 3-krotnie i za każdym razem sygnalizował dobry moment do krótkoterminowych zakupów.

Ponieważ jednak w okresie poprzedzającym ten wzrost sentyment indywidualnych inwestorów nie uległ silnemu schłodzeniu w okresie poprzedzającym ten wzrost, to chyba nie należy ulegać jakiejś przesadnej euforii, bo za pomocą kilku prostych warunków: „WIG-20 jest 45 proc. powyżej 15-miesięcznego dołka i w ciągu miesiąca wyszedł z 4-miesięcznego dołka na 2-miesięczne maksimum” można w okresie minionego ćwierćwiecza wyłuskać jeden podobny przypadek, który jednak okazał się „pułapką na byki”.

WIG-20 zanotował wczoraj najsilniejszy od 28 stycznia 3 proc. wzrost i dotarł do poziomu oporu wyznaczanego przez jego szczyty z połowy marca i połowy lutego. Zarazem ostatnie osiem dni sesyjnych przyniosło najsilniejszą od początku grudnia ub. r. zwyżkę indeksu o 7,25 proc. Standardowy MACD dla tego indeksu rósł ponad rosnącą linią sygnału. Pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji również wczoraj zwyżkowały, lecz w mniejszym stopniu niż WIG-20 (najmniej NCIndex +0,7 proc.), co można odczytywać jako aktywność popytową zagranicznych inwestorów na wczorajszej sesji. sWIG-80 ustanowił swój nowy najwyższy poziom od 2007 roku. Wśród indeksów sektorowych przynajmniej roczne maksima ustanowiły WIG-ODZIEZ i WIG-INFO. Wśród makroindeksów roczne maksimum ustanowił WIG.MS-FIN.

Po silnym poniedziałkowym wzroście cena kontraktów na S&P 500 odpoczywała wczoraj i dziś rano w okolicach ustanowionego wtedy historycznego rekordu. Standardowy MACD wzrosła nad rosnącą linia sygnału do najwyższego poziomu od lutego. W Azji dziś rano przeważały wzrosty. Najsilniej – o +1,2 proc. – rósł indyjski Sensex. Nowe historyczne maksimum ustanowił tajwański Taiex. Najsilniej – o 0,9 proc. – spadał tajlandzki SET Index.

Spółka Softblue (C/Z 9,51, C/WK 0,64, kapitalizacja 29,7 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 11 maja ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,5537 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 0,635 zł. Znalezienie się kursu akcji spółki poniżej spadającej średniej 200-sesyjnej oraz bliskość poziomu oporu wyznaczanego przez minima z czerwca ub. r. czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki RobinsonEUR (C/Z 7,6, C/WK 0,84, kapitalizacja 11,4 mln zł) zajmującej się sprzedażą sprzętu wędkarskiego wykonał ostatnio ruch powrotny do przełamanej we wrześniu ub. r. 2-letniej opadającej linii oporu i znajduje się obecnie poniżej swej rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć dane na temat turystyki w Szwajcarii w lutym:

… nowy rekord cen mieszkań w Czechach w I kw. br. (+7,6 proc. r/r):

… najwyższą od 2017 roku wartość publikowanego przez NIMA wskaźnika PMI dla Norwegii w marcu:

… +1 proc. wzrost publikowanego przez GUS indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w IV kw. ub. r. w stosunku do poprzedniego kwartału:

… najwyższą od 2018 roku wartość publikowanego przez DILF indeksu PMI dla Danii:

… 8,3 proc. stopę bezrobocia w strefie euro w lutym:

… +15,2 proc. roczną dynamikę średniej ceny mieszkań w Norwegii w marcu:

… saldo obrotów bieżących Południowej Korei w lutym:

… oraz wysokość oficjalnych rezerw walutowych Chin w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. fast_market

   To założenie, że ktoś zagrywa tak jak ktoś inny chyba jest błędne.
   Mnie się wydaje, że chodzi o wymianę różnych spojrzeń na rynek,
   bo są szczegóły, które można przeoczyć, ale ostatecznie każdy gra samodzielnie.

   5
  2. red.007

   Jeszcze nie powinno być wyjścia nad 2100.
   Najpierw zejście do okolic 25 marca i dopiero wyjście nad 2100
   Dolar powinien dać ostatni wzrost nad 31 marca.
   Z zakupem KGH czekam na okolice ostatniego dołka.
   Ja nie mam fanów.
   Mój ostatni fan jest u Borawskiego.

   8
 1. Primipilus

  Nie tylko śmieciowe frazesy. Jak pisałem poważnie to nikt nie zwracał uwagi. A piszę cały czas od 1900-1930 żeby trzymać L. Nadal L, to nie koniec wzrostów.
  Poza tym ciągłe obrażanie mnie, wyzywanie od idiotów itp. też przelało szalę. Dlatego nie chce mi się pisać. Bo po co? – żeby znowu usłyszeć, że jestem zdrajcą, wrogiem, głupkiem.

  5
 2. Primipilus

  Jeszcze o złocie, walutach.
  W książkach z ekonomii można znaleźć prawdę albo zalecenie uniwersalne. Ono mówi jakie są podstawowe wartość. Są to ziemia, praca, kapitał.
  W ostatnich 2 latach najbogatsi w USA kupili duże obszary ziemi. Postąpili zgodnie z pierwszą zasadą – ziemia.
  Jak masz ziemię możesz na niej produkować żywność albo postawić fabrykę i produkować jakiś towar.
  Praca- ludzie będą pracować albo przy produkcji żywność albo w fabryce.
  Kapitał tworzy się z posiadanej ziemi i pracy. Waluta to kapitał obrotowy, złoto pewniejsze od waluty i można traktować jako kapitał zapasowy.
  Ale jednak na pierwszym miejscu ziemia.

  5
    1. sumadartson

     Dziesiątki miliardów nie wyrosną z ziemi. Gigabajty spekulacji pod wełną dają miliardy a nie ziemia. No chyba że Elonowa ziemia na Marsie : )) Ten to ma pod wełną. : )) Mam nadzieję że nie będzie musiał czmychać na Marsa, bo kto mi wtedy mojego elektryka z cyberpunkiem (sprawnym wreszcie) na pokładzie zmontuje

 3. duch_natury

  W końcu u Gospodarza wyskoczył w projekcji okres grudzień2017-styczeń 2018. To jeden z moich ulubionych okresów w projekcjach porównawczych.
  Moja projekcja pokazuje, że jesteśmy tutaj trochę wcześniej pod koniec grudnia 2017r (szczyt za około miesiąc).
  Więc może nas teraz czekać tydzień konsolidacji (może w oczekiwaniu na wyrok).
  Oprócz dużego podobieństwa na wskaźnikach do obecnej sytuacji istnieje podobieństwo długości impulsu – tamten trwał równo 14 miesięcy. W obecnej sytuacji 14 miesiąc mija w połowie maja.

  3
 4. mwfri

  Informowałem o okazji na S eur po 4.65 (sporo złych informacji w cenie, silny opór, lokalne wykupienie utrudniające powodzenie wybiciu). Spróbuję się teraz pobawić dalej: spodziewam się jeszcze ruchu powrotnego i wyznaczenie drugiego (niższego) szczytu, przy takim ruchu dokładka do pieca. W długim terminie ruch na 5pln (które zresztą byłyby spekulacyjnie okazją do sprzedaży), ale najpierw musi zebrać siły.

  2
 5. Hubi H

  Porównałbym obecną sytuację do meczu Liechtenstein-Spain, gdzie L prowadzi 1:0 po karnym w 40 minucie (po błędzie sędziego), ale od 45 minuty gra w 10 po czerwonej kartce (za faul bez piłki). Każdy wie, że S wygra ten mecz, pytanie tylko w której minucie strzeli bramkę kontaktową i zasieje strach w sercach rywala i złąpie wiatr w żagle. Od tego momentu piłka będzie wpadać do bramki L z coraz większą częstotliwością obnażając braki L 😉

  5
  1. duch_natury

   Bardziej przypomina mi to mecz Widzew – Legia z 1997r. (o mistrza Polski).
   Legia (L) do 89 minuty prowadziła 2:0, kontrolując w pełni sytuację na boisku i mogąc śmiało wygrywać 4:0
   89minuta – 2:1
   92minuta – 2:2
   93minuta Legia zerwała się do kontry – poda bramka – ale sędzia słusznie dopatrzył się spalonego.
   94minuta ostateczny cios Widzewa 3:2

   Ostatnie 6 minut tego meczu 😉
   https://www.youtube.com/watch?v=OEHpEZfeFm8

   4
 6. Primipilus

  …Dziesiątki miliardów nie wyrosną z ziemi….Jak ktoś ma dziesiątki miliardów to nie kupuje żadnej ziemi,….Warren nie handluje glebą a patrzajta jaki bogacz…
  W. Buffet ma swoje lata i nie potrzebuje ziemi. On nie jest aż takim bogaczem jak inni bogatsi.
  Jeśli ktoś zna przyszłość a oni znają bo ją tworzą to kupuje ziemię. Po 2030 będzie nowy świat obecnie tworzony. Wtedy miarą bogactwa będzie posiadanie latyfundiów, korporacji.

  A w ogóle jest powiedzenie – wybaczajcie a będzie wam wybaczone. Jesteśmy kilka dni po Wielkanocy. Wobec tego wybaczam tym co mnie tu obrażali. Człowiek powinien zmieniać się na lepsze, wyzbyć agresji, być otwartym na poglądy innych.

  5
  1. sumadartson

   Owszem, kawałek ziemi nie zawadzi, zwłaszcza 2x1m, uzbrojony, długoterminowo. Zwłaszcza w dobie zarazy. A z tym wybaczaniem to wypaczenie jakieś. Pierwszy raz takie cuś czytam. Konfabulacja.

   Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła
   Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
   Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
   Mówiąc właśnie te słowa: „… i odpuść nam winy,
   Jako my odpuszczamy” – biła bez litości.
   Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności.

   1

Dodaj komentarz