WIG-GAMES najniżej od roku

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

WIG-GAMES (którego skład to obecnie CD Projekt 34,2 proc., Ten Square Games 33 proc., 11 bit studios 19,7 proc., Playway 10 proc. oraz CI Games 3,1 proc.) jest pierwszym od końca października ub. r. polskim indeksem sektorowym, który spadł na swoje roczne minimum.

Poza WIG-Short WIG-GAMES jest jedynym indeksem sektorowym na polskim rynku akcji, który charakteryzuje się obecnie ujemną roczną stopą zwrotu.

Jedynym indeksem sektorowym, który w okresie minionego roku ustanawiał swe przynajmniej roczne minima, był WIG-BANKI, na którym taki sygnał pojawił się po raz pierwszy 21 września ub. r., a który zakończył ówczesny spadek 30 października.

Spółka Aqua (C/Z 24,2, C/WK 0,73, stopa dywidendy 3,7 proc., kapitalizacja 260 mln zł) została w tym miejscy wspomniana 13 marca ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 14,60. W piątek kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 20 zł. Zbliżenie się kursu do górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu wzrostowego oraz celów sugerowanych przez opuszczone górą konsolidacje z okresu 2017-2021 oraz 2011-2016 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 13 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Interferie (C/WK 0,49, kapitalizacja 59,7 mln zł) prowadzącej sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli, które zlokalizowane są nad Morzem Bałtyckim i w Sudetach przełamał w listopadzie ub. r. linię oporu przechodzącą przez szczyty cen z lat 2009-2020 a ostatnio wykonuje ruch powrotny w kierunku tej linii, szczytów kurs z lat 2018-2020 oraz rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć kwietniowy wzrost wartości publikowanego przez GfK wskaźnika zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Guy Fawkes

  @Wider

  //1. Miałeś odwagę otworzyć shorta na BTC ?
  2. Dlaczego piszesz, że to jeszcze nie koniec hossy skoro PI wyznaczył szczyt ?//

  Cały czas gram w obie strony, z tym, że jak się zmęczyłem na bitkoniu tymi cholernymi botami, to zasadniczo przeniosłem się na ojrodolara, któren się odwracał, dla odpocznienia.

  Pi indicator to odmiana krzyża śmierci. I jak każden krzyż śmierci nie ma napisane na czole, że jest ultymatywnym zabójcą całego trendu. Może być a może nie być. Hossa nie jest skończona, ale na tym klinie było tyle optymizmu i propagandy o wchodzeniu instytucji, że kupili wszyscy, którzy na obecnym etapie mogli kupić.

  Dlatego potrzebna jest bear trapa. Zasada zmienności nie pozwala na to, aby uboga ludzkość mogła porobić majątki w taki sam sposób jak ledwie parę lat temu.

  Zresztą obecna hossa nie jest taka sama od początku, a fala od marca nie miała wystarczająco głębokich korekt. Kiedyś to musi być nadrobione tak czy nie? I w sposób zbliżony w duchu (nie dosłownie) do 2013 raczej.

  Fundamenty się nie zmieniły, tranzycja hegemoniczna i systemowa trwa. Towarzysze chińscy posiadają 2/3 mocy bitkonnej, w tej chwili towarzysze amerykańscy na galop budują bitkonne kopalnie, aby uzyskać swój należny udział w nowym wspaniałym świecie Matrixu. Doszli już chyba do 7%.:))

  Jak dokładnie przeanalizujesz atrukturę dotychczasowych rynków byka[sic!], to spostrzeżesz sam, że to nie koniec, pomijając już te wszystkie tranzycyjne fundamentalia.

  3
  1. Guy Fawkes

   Dzisiejszy początek korekty w korekcie przemawia za poziomem 40k+ według mnie. Zresztą wszystkie hossy dotychczasowe wskazują strukturalnie, że ten poziom nie powinien być przekroczony.

   Wystarczy tego dobrego, do kroćset!

   Wyłączam się na długo.:))

   1
    1. Guy Fawkes

     Pracuję Milordzie i ten tydzień zamierzam bardzo pracowicie spędzić.

     Nie wiem, czy się szybko doczekasz jakiejś dużej zwały na giełdach. Ja sobie przybrałem do gołowy 8 lipca, ale nie bądźmy tak dosłownie sentymentalni, come on.

     Lepiej się chyba odwrócić i grać longi, niekoniecznie na tradycji.:))

     1
  2. Guy Fawkes

   // Miałeś odwagę otworzyć shorta na BTC ? //

   W ostatnich paru miesiącach najwięcej procentowo zarobiłem na shorcie bitkonnym. Otworzyłem kontrakt na rachunku, którego rzadko używam i o tym zapomniałem. Przeszedł góry i doliny, i dopiero po jakimś czasie, jak się znów tam zalogowałem, to go odkryłem, akurat w dobrym momencie.

   Bardzo miłe zaskoczenie, polecam otwierać kontrakty i zapominać:)))

   1
   1. wider_swider

    Ja nie polecam takich zabaw. Zwłaszcza w kontrze do trendu. Ale mac erson również zachwala Alzheimer’s trading, więc coś w tym musi być.
    Okazuje się że mamy bardzo zbieżny pogląd na BTC.
    Jeszcze tylko niech szlachetny kugut zapieje w okolicach 40k i jesteśmy w domu.

Dodaj komentarz