Względna siła WIG-GORNIC do WIG-GAMES a GSCI

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Wśród głównych indeksów i indeksów sektorowych polskiego rynku akcji w okresie minionego roku najsilniejszym był WIG-GORNIC (+175,5 proc.), a najsłabszym (poza WIG20SHORT) WIG-GAMES (-12,1 proc.; który ostatnio jako jedyny polski indeks ustanawia swe roczne minima).

Wytłumaczeniem tego fenomenu jest fakt, że Goldman Sachs Commodity Index reprezentujący zachowanie cen surowców na światowych rynkach właśnie rok temu (a dokładnie 21 kwietnia 2020) ustanowił na najniższym poziomie od prawie 17 lat minimum dno koronawirusowej paniki i od tamtej pory silnie rósł zbliżywszy się obecnie na milimetry do swego szczytu z października 2018.

Miesiąc później – a dokładnie od 25 maja ub. r. – zaczęła rosnąć względna siła WIG-GORNIC wobec WIG-GAMES, której współczynnik korelacji w stosunku do Goldman Sachs Commodity Index (w USD) wynosił w przeszłości +0,70 przy średnio 18-sesyjnym wyprzedzeniu ze strony indeksu cen surowców.

WIG-20 nadal kolebał się w okolicach oporu wyznaczanego przez poziomy lokalnych tegorocznych szczytów wczoraj spadając o 0,3 proc. Standardowy MACD dla tego instrumentu pozostawał powyżej wypłaszczającej się linii sygnału. Spadł wczoraj również WIG, natomiast zwyżkowały o 0,3-0,7 proc. mWIG-40, sWIG-80 i NCIndex. Wśród indeksów sektorowych swój roczny szczyt ustanowił WIG-CHEMIA, a swe roczne minimum WIG-GAMES.

Cena kontraktów na S&P 500 utrzymywała się w okolicach swego historycznego szczytu dziś rano rosnąc o 0,13 proc. Standardowy MACD spadał poniżej spadającej linii sygnału. W Azji dziś rano przeważały wzrosty. Najsilniej – o +1,1-+1,8 proc. – zwyżkowały główne indeksy giełd w Tajlandii, Indiach i na Filipinach. Najsilniej – o -1 proc. – spadał koreański Kospi.

Spółka Talex (C/Z 15,2, C/WK 0,97, stopa dywidendy 3,3 proc., kapitalizacja 54,9 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 7 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 12,85 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 18,30 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki poziomu oporu wyznaczanego przez minima kursu z lat 2015-2018 oraz maksima kursu z lat 2007-2008 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 14 miesięcy temu nieaktualnymi.

Jastrzębska Spółka Węglowa (C/WK 0,51, kapitalizacja 3,56 mld zł) była w tym miejscu wspominana 16 marca, 5 czerwca, 4 listopada oraz 14 grudnia ub. r. Ostatnio kurs akcji spółki zbliżył się do dolnego ograniczenia kanału rozpoczętego w marcu ub. r. średnioterminowego trendu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć wzrost do najwyższej wartości od maja 2018 wartości publikowanego przez Statistics Finlands wskaźnika zaufania konsumentów w Finlandii w kwietniu:

… kwietniowe wartości publikowanych przez Confederation of Finnish Industries EK wskaźników zaufania w przemyśle, budownictwie i usługach w Finlandii:

… wyniki handlu zagranicznego Szwecji w marcu:

… nowy rekord i najwyższą od przynajmniej 1992 roku roczną dynamikę publikowanego przez FHFA indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w USA w lutym:

… nowy rekord i najwyższą od 2014 roku roczną dynamikę publikowanego przez S&P/Case-Shiller indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w USA w lutym:

… zachowanie publikowanych przez Conference Board wskaźników zaufania konsumentów w USA w kwietniu:

… oraz +5,2 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Japonii w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. duch_natury

   to było Najdkowe i dotyczyło bananówki ;))) Ale z moimi projekcjami w US ta data się nie zgrała.
   Więc czekam dalej. Data 10.05 jest uwarunkowany nowymi szczytami, jeśli przy tej dacie takowych nie będzie to będę modyfikował projekcję. Na razie zakładam okolice tej daty jako potencjalny szczyt.
   Poziomy nie przywiązuję się ale 14400 na NSQ100, 35K na DJ, 4250-4300 SP, 15700 DAX, 6400 CAC byłoby miło

  2. duch_natury

   Żeby nie było nie bawię się w Nostradamusa. 2 projekcje wskazały tą datę, 1 projekcja wskazuje tydzień później a jedna dopiero szczyt w czerwcu. Więc rozpoczynam uderzenie w S ale nie będzie to max. Po prostu od 10.05 obowiązuje ponownie strona S w moich zleceniach.

   3
 1. macarek

  Alior najgorszy kwartał roku ma za sobą z dobrym wynikiem – składka BFG obniżyła zysk o 46 mln.
  Zatem jak to przeliczyć na kolejne kwartały po 150 mln/q to będzie 550 mln zysku w tym roku i kapitalizacja na koniec roku 6-7 mld czyli te 50 na liczniku w grudniu.

  1
 2. konsultant122

  @duch_natury
  Miałeś rację, wczoraj duże obroty przed wybiciem:) Co prawda jeszcze 19.kwietnia nie wybity, więc wszystko możliwe. Prędzej uwierzę w TPE za 4 i PGE za 12 niż a Aliora po 50, ale mogę się mylić.

  1. Hubi H

   Sprzedałem dzisiaj trzymany od przełamania 20 PLN. Alior według mnie zbyt optymistycznie oszacował ryzyko i może się okazać, że to był najlepszy kwartał w 2021, dlatego ja już przeskoczyłem na inny kwiatek 😉

    1. Hubi H

     Przegięło to państwo z subsydiowaniem przedsiębiorców, wolny rynek bez tarcz pokaże prawdziwe oblicze gospodarki i jakość kredytów w portfelu.
     Dzisiaj można było sprzedać rano i odkupić w tym momencie 4% taniej, poradzą sobie bez naganiania, mówię jak jest 😉

     2
 3. papatrader

  Mój krótki komentarz do sytuacji rynkowej.
  Pszenica
  Na pszenicy wypełniony został poziom minimalny hossy 760 $, który został wyznaczony w kilku moich wpisach. Wczoraj nie otworzyłem S chociaż taki miałem plan, mogę tylko żałować patrząc na rozpoczętą korektę. Jak powtarzałem wielokrotnie okazji nie będzie brakowało. Korekta powinna być głęboka nawet do 530 $. Pierwszy przystanek na 640 $.

  WIG20 (FW20)
  Oczekuję, że w dniu dzisiejszym nastąpi przesilenie i rynek rozpocznie oczekiwany wcześniej przeze mnie dynamiczny spadek w celu wyczyszczenia SL poniżej 1850 pkt. Cel spadku to minimum 1770 pkt, nie będę zaskoczony jeśli pociągną znacznie niżej.

  Udanych spekulacji. Pozdrawiam.
  http://www.papatraderdiary.pl

  15
 4. Guy Fawkes

  @WB

  Jako znany badacz socyjalizmu z ludzką twarzą, któren to ustrój zresztą ewoluuje[sic!] ostatnimi czasy w stronę socyjalizmu realnego, musi Pan popracować nad metodologią, w tej części, która oczyszcza umysł z prze(d)sądów.

  Po pierwsze, demokracja socyjalistyczna polega tylko na przyspieszeniu degradacji (większości) i ogołocenia społeczeństwa.

  Po drugie, nie istnieje suwerenność państw. Wszystkie, łącznie z Ameryką, zbudowane są z dykty i mają niewiele wspólnego z władzą realną, zgodnie z dawną uznaną dewizą ”All World’s Stage” (Totus mundus agit histrionem).

  W naszym ubogim dylemacie politycznym est czy nadal będziemy sprawiali wrażenie państwowości, budowali niezależność energetyczną i scalającą sieć transportowo-portową, czy też zostaniemy szybko wysprzedani, rozebrani, zlicytowani na funty i wchłonięci przez Rzeszę.

  W warunkach powszechnej niewoli, ogłupienia i tranzycji systemowej, otwarte postawienie się władzy globalnej przez jakiś lokalny rząd, oznaczałoby natychmiastowe zwycięstwo demokracji, czyli likwidacja a’la Smoleńsk, czy Kadafi v2.0

  Inaczej rzeczywistości nie da się zrozumieć – uniesprzecznić.

  https://www.youtube.com/watch?v=jxQPzPRxQi4

  16
   1. Guy Fawkes

    Wiedziałem, że napisze Pan coś w tym stylu.
    Nawet na spacerze uprzedzająco zastanawiałem się nad Russia Frage.:))))

    Zabory się nie skończyły Panie Wojtku, tylko przeszły transformację. Mieliśmy w ostatnich wiekach tylko niespełna 20 lat niepodległości, za którą zapłaciliśmy wielką cenę.
    Zabory się nie skończyły, bo nie skończyła się dyktatura rosyjska i dyktatura Rzeszy. Jeśli istnieje względnie silna Rosja i silna Rzesz, to nie może być mowy o niepdległej Polsce, przecież to oczywiste. Pomijam już dla jasności inne ”mozarstwa”.

    I znowu dla jasności przekazu pomijam Rzeszę, żeby skierować uwagę na Rosję.

    Jak powiedział Churchill, ”Rosja to zagadka owiana tajemnicą, ukryta we wnętrzu enigmy”.

    Ja myślę, że dużym stopniu koloryzował, podtrzymywał mit, wystarczy porównać dwie daty:

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompania_Moskiewska
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Opricznina

    Rosja została stworzona przez Kompanię Moskiewską do rozgrywek geopolitycznych jako golem heartlandowy. Inaczej ani by nie powstała, ani by nie istniała do dziś.

    W taki sam sposób jak zwykle, wystawia się jakiegoś szaleńca, po czym eksterminuje elitę i rabuje ubogą ludzkość, normalna kartagińska procedura.

    Resurs egzystencjalny Rosji kończy się, w miarę jak się zbliża ostatnia wojna heartlandowa. Był Napoleon, był Gitler, będzie Wielki Brat Ixi. Do trzech razy sztuka, Boh trojcu liubit you know.

    Ale geopolityka Panie Wojtku, jest napisana dopiero na drugiej warstwie. Podobnie, jak Pańska cyklistyka.

    Głównym blockchainem generowanym od grubo ponad 2k lat przez CVM (Carthaginiam Virtual Mashine) jest Uroboros.

    Na nim dopiero są nadpisane warstwy, które mogą być w każdej chwili wyłączone w łańcuchu głównym. Na ZK Rollupie (ZeroKonowledge) jest napisane DEFI geopolityka, a na Optimistic Rollupie jest napisana CEFI cyklistyka.

    ………………………………………………………………………………….

    Jest Pan więc optimistą, Panie Wojtku, a ten optimism oparty jest na prze(d)sądach .:))

    Przeciw władzy demokratycznej zawsze należy się buntować, ale mądrze. Tak, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie zamieniać siekierki na kijek i wpaść z deszczu pod rynnę.

    6
 5. Smerf-Ciamajda

  Czytając powyższe wpisy widzę ze nikt nie bierze pod uwagę, ze DJIA może utknąć poniżej 20k na dłuższy okres czasu 🙂
  Dla szmaty DAX oznaczało by to poziom poniżej 10k. Bądźmy szczerzy, sytuacja makro na więcej nie pozwala, czy zdarzyło się kiedyś ze rynki nie wróciły do fundamentów, nawet po kilkuletniej głupawce? Aktualnie znowu dobrałem eLek, alem świadom ze może poobcinać palce. Z chwila gdy rynek się odwróci będzie tylko jeden kierunek. Wydaje mi się ze dystrybucja jest już za nami.

    1. sumadartson

     Zachowanie Gatesa (MSFT) pokazuje że niektórzy grubsi wstrzymali(ują) się z ucieczką do ogłoszenia wyników 1Q
     Jednak ulica (drobne spółki) ciągle napiera, a to przebogate pucybuty są, nie to co w 1929 r.

Dodaj komentarz