12-tygodniowa średnia sentymentu AAII najwyżej od ponad 6 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Jakkolwiek – pomimo osiągnięcia przez S&P 500 górnego ograniczenia kanału 12-letniego trendu wzrostowego – saldo „byków” i „niedźwiedzi” w cotygodniowym badaniu sentymentu amerykańskich inwestorów indywidualnych AAII (American Association of Individual Investors) nie osiągnęło w ostatnim okresie poziomu szczytów optymizmu z 3 poprzednich cykli Kitchina:

… to jednak, jeśli uśrednimy wartość tego wskaźnika nastrojów w okresie 12-tygodni, to otrzymamy wartość porównywalną z tą osiąganą w 3 poprzednich szczytach sentymentu indywidualnych inwestorów w USA w latach 2010-2018. Z tego punktu widzenia obecną sytuację na Wall Street można porównywać do tej z 51 tygodnia 2010, 52 tygodnia 2014 oraz 9 tygodnia 2018.

I jakkolwiek niewiele z tego wynika na krótką metę, to jednak w każdym z tych 3 przypadków S&P 500 było niżej niż w momencie generowania takiego sygnału 34 tygodni, 59 tygodni oraz 42 tygodnie później.

WIG-20 po raz kolejny podjął wczoraj próbę uderzenia w poziom oporu wyznaczany przez lokalne szczyty z okresu luty-kwiecień, ale i tym razem ta próba się nie udała (-0,03 proc.). Standardowy MACD dla WIG-u 20 nadal rósł powyżej swojej zwyżkującej linii sygnału. Również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji minimalnie wczoraj spadały. Wśród indeksów sektorowych swe nowe roczne minimum ustanowił WIG-GAMES. Przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-CHEMIA, WIG-ODZIEZ i WIG-PALIWA. Wśród makrosektorów swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły WIG.MS-BAS oraz WIG.MS-PET. Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-CEE oraz WIG-POLAND.

Po wczorajszym wzroście dziś rano cena kontraktów na S&P 500 trzymała się okolic poziomów swych historycznych szczytów (+0,02 proc.). Standardowy MACD dla tego instrumentu nadal spadał poniżej zniżkującej linii sygnału. Szerokość standardowej wstęgi Bollingera spadła do najniższego poziomu od końca grudnia ub. r. W Azji dziś rano brał było dominującej tendencji . Najsilniej – o 1,7 proc. – zwyżkował tajwański Taiex. Najsilniej – o 0,6-0,7 proc. – spadały indonezyjski JCI oraz Shanghai Composite.

Akcje spółki Orzeł Biały (C/Z 6,2, C/WK 0,93, kapitalizacja 300 mln zł) zostały w tym miejscu wspomniane 5 grudnia 2019. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 11,50 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 18 zł. Zbliżenie się przez kurs akcji spółki do górnych ograniczeń kanału trendu wzrostowego rozpoczętego w 2016 roku oraz kanału trendu wzrostowego rozpoczętego w marcu 2020 roku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 17 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab (C/Z 84,49, C/WK 0,86, kapitalizacja 72,9 mln zł) od 23 lat porusza się w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego, od którego dolnego ograniczenia odbił się w marcu ub. r.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć najwyższą od kwietnia 2010 roczną dynamikę nowych zamówień w przemyśle Niemiec w marcu:

… najwyższą od 2012 roku wartość publikowanego przez Tinsa indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Hiszpanii w kwietniu:

… oraz +12,3 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w strefie euro w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. wider_swider

  Hubi, dzięki. Oglądałem to, ale warto było sobie przypomnieć. Rafał robi dokładnie odwrotnie niż tak „uczy”. Faktycznie kupuje na lokalnej panice, ale potem trzyma niezależnie co się wydarzy. Co więcej, gdy dalej rośnie to dokłada, czyli postępuje tak, jak Ci, których nazywa frajerami.

  4
 2. duch_natury

  Zgodnie z moimi analogiami czasowymi i dywagacjami elliotowymi do pewnego przełomu (rynki US) dojdzie za 5-8 sesji.
  Czym będzie ten przełom? Są 3 warianty:

  1) Skończy się 3-ka w impulsie od 3.04.2021r. – więc nastąpi 4-ka zbijająca Sp500 w okolice 4000-4050 po czym nastąpi 5-ka z kulminacją w pierwszej połowie czerwca. Po czym przechodzimy z opóźnieniem do wariantu 2-go lub 3-go.
  2) Skończy się 5-tka w impulsie od 3.04.2021r. – i jednocześnie będzie to koniec dużej 3-ki, która rozpoczęła się 09-10.2020 więc ruszamy z dużą 4-ką (która może znieść Sp500 w okolice 3700-3800). Po niej nastąpi jeszcze jedna fala wzrostowa (duża 5-ka) z kulminacją na jesieni 2021r.
  3) Skończy się cała struktura 5-tka w dużej 5-ce licząc od 03.2020r. i rozpoczynamy bessę.

  Jakbym miał obstawiać to największe prawdopodobieństwo wariant1, potem wariant2, wariant 3 najmniej prawdopodobny.

  7
  1. wider_swider

   Czyli kontynuacja buy the dip bez patrzenia na wykres będzie zwycięska jeszcze przez jakiś czas 😉 Ile to już lat… Najlepsze jest to, że w końcu się okaze, iż nawet ta bessa nie zejdzie do poziomów od których większość jej wyznawców zaczęła grać shorty.

   1
  2. analityk-amator

   Amator przesuwa punkt zwrotny. Nie lubi tego robić, ale czasem nie ma innego wyjścia. 🙂 W tym względzie amator bierze przykład z profesjonalisty. 😉 Następny możliwy dzień docelowy wychodzi amatorowi 12 maja. Ale skoro i amatorowi, i profesjonaliście wychodzi, mniej więcej w tym samym czasie, punkt zwrotny, to szanse na to, że się sprawdzi, maleją, niestety. 😉

     1. wider_swider

      Zajmę pozycję bez SL o wielkości 0,01. Będzie to eksperyment. Równie dobrze moglbym na kartce, ale wtedy bym zapomniał o temacie. Aby wejść dokładnie w Twoich widełkach, 1 pozycją będzie na otwarciu, a druga zamknięciu sesji.

  3. analityk-amator

   Ja biorę pod uwagę jeszcze inny rozpis fal. Od marca 2020 roku może być robiona( na ukończeniu) fala B (czyli struktura 3-falowa) dużej korekty płaskiej pędzącej lub rozszerzonej,rozpoczętej w 2018 roku. Z tak wysoko wyjechaną falą B? Tak, to możliwe.

   1
 3. tinley

  Na GPW zaczyna się chyba ostatnia faza ‚hossy’ trwającej od marca czyli przesiadka z misiów na większe spółki. Trudno powiedzieć kiedy to się skończy, ale wg mojej kitchinowej rozpiski w skrajnym przypadku może nawet potrwać i do maja przyszłego roku. Znając ślamazarność W20 we wzrostach możemy się spodziewać że przy 2100 zacznie się znów wielomiesięczny trend boczny

  2
  1. dino54

   @karnak
   Ludzie chyba nie widza ze od marca 2020r gpw jest w hossie,a obecnie od listopada 2020r najprawdoodobniej w 3 fali Elliotta.Mimo ze sa korekty i to czasem gwaltowne to naprawdopodobniej przebiemy sie w koncu przez te 2100pkt.Jeszcze wisi na rynkiem tylko wyrok w sprawie kredytow frankowych?

   3
  1. red.007

   Prognozy miałem dwie:

   „red.007
   4 kwietnia 2020 o 19:36
   Chcecie hossę?
   No problem,ja Wam ją wydrukuję!!!
   Trwa od 16 marca i niżej nie będzie.
   koronawirus=strach/niepewność=początek hossy…”

   „red.007
   27 maja 2020 o 11:44
   …Może uda się wypełnić”do trzech razy sztuka”,ostatnia teza:

   W20,ruch w minimalnym wymiarze nad 2100,okres wielotygodniowy.
   Korekty w tym ruchu nie zejdą poniżej 1550.”

   Czy coś się nie sprawdziło oprócz zejścia poniżej 1550 o 53 punkty?
   Było niżej jak 16 marca,było 2100?

   Proszę zatem spojrzeć na swoje mądrości w pisaniu o olbrzymich spadkach na trzycyfrowy W20.

   Kolejna prognoza będzie po trwałym wybiciu 2100,ale najpierw okolice +/- 25 marca.

   9
  1. podczaszy1

   Daj spokój z eliottowskimi głupstwami. W tych poszczególnych wzrostach są trójki.
   Miałem kiedyś znajomego, który ciągle rozpisywał fale na spółkach na których grał. Oczywiście robił to bez ładu i składu, ale był przekonany,że mu się wszystko sprawdza. W końcu trafił na spółkę, na której przewidywał korektę spadkową, którą jakoś tam sobie oznaczył. Spółka zaczęła spadać, a On cieszył się,że znów mu się sprawdza. W końcu kupił akcje tej spółki, a ona jakiś czas potem po prostu zbankrutowała. Inaczej mówiąc zdaje się,że jego „dwójka” sprowadziła mu wycenę do zera, i dalej fale przestały się rozchodzić. :)))

   2
 4. Hubi H

  Elon Musk delikatnie zmienia retorykę w stosunku do krypto, please invest with caution.
  Na dogecoin jeszcze nikt nie stracił (jeśli od momentu w którym kupił trzyma do dnia dzisiejszego), ale to się może wkrótce zmienić i psy będą nie na dogecoin, ale na Elonie wieszane 🙂
  Tak na marginesie – pięknie edek urwał

  1
  1. duch_natury

   już z nim rozmwiałem jeszcze zwiększał pozycję gra va bank 😉
   Dojeżdzamy do ważnego poziomu oporu 1850 (linia trendu spadkowego). Mam też trochę złota głownie fizycznego i lekkie wsparcie kontraktowe ale tego nie ruszam bo to zabezpieczenie długoterminowe jakby system się zbytnio rozszalał.
   Istotnie jest problem z zakupami srebra fizycznego w dobrej cenie. Często ceny fizyczne są 20-25%% wyższe od notowań.

   2
  1. tinley

   Mi tam nie głupio. Ja jestem jedynie skromnym czeladnikiem w stajni łolstreeta a jeszcze wczoraj ankiety ekspertów z WallSt widziały nawet milionowe odczyty Payrollsów. Łotemu pomógł tez Glapa – a on bardzo nie lubi gdy mu się PLN umacnia.

   1
   1. Hubi H

    Panie Tinley, pamiętam jak 30-go kwietnia się Pan ze mnie śmiał a teraz ja się śmieję, rynek rozstrzyga. Tam było 11 łapek do 1, czyli statystyka brokerów ciągle się zgadza 🙂

    Hubi H 30 kwietnia 2021 o 17:25Odpowiedz
    Ciekawe rzeczy dzieją się na PLN, chyba już nie będzie osłabiania, bo inflacja zaczyna straszyć, na mój gust NBP się odwraca, edek spada coraz niżej, bez wpływu na PLN się lekko umacnia.

    1
    tinley 30 kwietnia 2021 o 20:03Odpowiedz
    Ha ha ha… PLN się ma umocnić? Zwłaszcza jak zaczną w US zacznie zacieśnianie, rentowności spadać (tradycyjnie rynek stopy FED wyceni wczesniej wiec jak ju stopy będą podnosić to rentownosci beda już w zaawansowanej fazie wzrostu) a ECB pozostanie bezczynny drukując Eurasy i prasując rentowności na ujemnej stopie. To ci sie dopiero PLN zacznie umacniać :-). Kapitał zacznie przepływać do USA mimo że FED też nie chce mocnego dolara.
    Do tego weź jeszcze NBP. Ci ludzie nie chcą mocnego PLN-a. jak widać gotowi są na 5 inflacji najwyraźniej bez ruszania stóp. przynajmniej Glapa, Łon, Ancyparowicz, żyżynski i Kochalski. przecież dwa dni temu Ancyparowicz stwierdziła ze wyższe stopy podniosa inflację. Kto takie farmazony rozsiewa po świecie? No Erdogan rozsiewa. niech się RPP bawi dalej w opowiadanie głupot i zaklinanie rzeczywistości a skończymy z dolarem po 4.2 ze wszystkimi tego konsekwencjami dla inflacji, ale jak wiemy tej bandy inflacja praktycznie w ogóle nie obchodzi mimo rozpędzonych płac, popytu (ten zaraz ruszy), miliardów z UE na inwestycje, zakłócen podażowych i wzrostu płacy minimalnej.
    Gdybym był bogaty to założylbym się co powie Glapa na kolejnej konfie. W skrócie: Ta inflacja to nie moja sprawka, zaraz minie i nie ma co stóp podnosić. otóż nie minie panie Glapa. Czerwiec lipiec 5% i dalej ruszy popyt, dolar prawdopodobnie jeszcze w górę więc i paliwa. Przecież Ukraińcy wyjechali to tu będzie zaraz cena pracy w dwucyfrowym procencie. Nadrukowali pieniadza to jest inflacja. Tym razem trafił bezpośrednio do ludzi a nie do banków na kredyty. To nie rocket science.
    Jak CPI dobije zaraz do 5% to jeszcze Glapa powie że to za późno na podwyżki bo zaraz zacznie spadać. Tak tak… przypomnę że analitycy średnioroczną inflację na 2021 szacowali na 2.7%. Będzie około 4.

    11
    Hubi H 30 kwietnia 2021 o 20:39Odpowiedz
    Mocny dolar nie ma prawa bytu, PLN jest mega niedowartościowany a ja widzę pierwsze przymiarki smart money do wejścia na grubo, rynek rozstrzygnie 😉

    1
    tinley 1 maja 2021 o 21:03Odpowiedz
    Słaby dolar to niekoniecznie mocniejszy złoty. Szczególnie przy tej RPP. Gdyby polska polityka pienięzna była samolotem to ten samolot miałby poluzowane nawet nity w poszyciu. Glapa prowadzi ultraluźną politykę na granicy złamania ustawy o NBP. I niech nikt zaraz nie wyjeżdża z FED-em czy BOJ albo EBC bo to banki drukujące walutę o innym ciężarze niz polski zloty.

    6

    6
    1. tinley

     ale czemu ty wyciągasz wnioski po jednym słabym odczycie spowodowanym specyficzną sytuacją na rynku pracy. Ludzie wolą siedzieć i dostawać kasę od rządu zamiast szukać pracy. Do tego zwalnia się kurierów.

     już masz reakcję
     https://twitter.com/DeItaone/status/1390671662744547336?s=20

     Przeciez tam nikt nie będzie siedział z założonymi rękoma jak bezrobocie rosnie dzięki wypłatom socjalu.
     Kurs jest jeden – na podwyżki stóp. Kwestia czasu jedynie.

     5
  1. Flash

   Najpierw bank zwraca ci twoje raty i odsetki. Zostaje parę, paręnaście tysiaków do spłaty z kredytu branego w 2007-2008. Ci którzy spłacili całość dostaną całość i z tego przeleją goły kredyt na konto banku.

   1
  1. Flash

   „Słabe dane z USA powinny na najbliższy czas preferować obligacje vs. akcje.” Po dzisiejszych słabych danych z rynku pracy z USA i rakiety na akcjach S&P500 nikt już chyba nie wątpi, że słabe dane oznaczają luźną politykę FEDu i akcje w kosmos. Czyli im gorsze dane tym lepiej dla rynku akcji. Pojąć nie sposób.

 5. Flash

  To co robią w USA to już jakaś euforia, żadnej korekty tylko na północ. Coś takiego było w 2001. Tego już nie zatrzyma Yellen ani FED – są pod ścianą, muszą drukować i skupować. Gdyby przestali szlag by trafił cały system. Jedynym zagrożeniem jest hiperinflacja.

  3
 6. wider_swider

  Na krypto kubeł zimnej wody zgodnie z oczekiwaniami, choć mocne rozwarstwienie mnie intryguje. Kojarzy ktoś z poprzedniej hossy podobny schemat? Bardzo mocne wzrosty wybranych projektów, następnie sporą korekta, w międzyczasie dość stabilna sytuacja BTC i ETH + wycofanie handlu krypto u brokerów. Kojarzycie który to etap z poprzedniej hossy ?
  Stawiam, że ETC jeszcze będzie miał mocne szarpniecie w górę, więc pomimo absurdalnej ceny, możemy mieć obecnie do czynienia z okazją.

Dodaj komentarz