Coraz droższy węgiel

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

13 miesięcy temu cena kontraktów na ICE na węgiel kamienny z dostawą do Roterdamu była najniższa od przynajmniej 2006 roku kiedy zaczyna się historia tej serii danych. Ostatnio cena tego instrumentu była wyższa niż wtedy o ponad 100 proc., a roczna zmiana osiągnęła najwyższy poziom od od 13 lat.

Notowanym na GPW instrumentem, którego kurs w przeszłości najsilniej korelował z cenami węgla na światowych rynkach, były akcje JSW:

WIG-20 rosnąć w piątek o 1,3 proc. dotarł do najwyższego poziomu od listopada 2019. Indeks dotarł w pobliże górnego ograniczenia kanału rozpoczętego w marcu ub. r. średnioterminowego trendu wzrostowego oraz w okolice poziomów sugerowanego jako cel ruchu wzrostowego po wybiciach z konsolidacji z okresu styczeń-maj br. oraz sierpień-listopad ub. r. Standardowy MACD dla tego instrumentu potwierdzał krótkoterminowy trend wzrostowy, ale pozostawał poniżej swych szczytów z czerwca i grudnia ub. r. Wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji – WIG, mWIG-40, sWIG-80 i NCIndex – również w piątek rosły i – poza NCIndex – ustanawiały swe nowe przynajmniej roczne maksima. Swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły wśród indeksów sektorowych WIG-BANKI, WIG-MEDIA, WIG-MOTO, WIG-NRCHOM, WIG-PALIWA i WIG-SPOZYW, wśród makroindeksów WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET, zaś wśród indeksów narodowych WIG-CEE i WIG-POLAND.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal wykonywała minimalne ruchy tu poniżej poziomu historycznego szczytu w początku maja (dziś w południe -0,03 proc.). Standardowy MACD dla tego instrumentu wzrósł ponad swoją linię sygnału. W Azji dziś przeważały wzrosty. Najsilniejszy – +1,7 proc. – notował indonezyjski JCI. Australijski All Ordinaries pomimo spadku o 0,23 proc. zanotował wcześniej swe historyczne maksimum. Najsilniej – o 0,9 proc. – spadł dziś japoński Nikkei 225.

Akcje spółki Introl (C/Z 11,33, C/WK 1,35, stopa dywidendy 5,8 proc., kapitalizacja 169 mln zł) zostały w tym miejscu wspomniane 18 grudnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 4,28 zł. W piątek jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 6,54 zł. Zbliżenie się przez kurs akcji spółki do górnego ograniczenia kanału rozpoczętego w ubiegłym roku średnioterminowego trendu wzrostowego oraz górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 6 miesięcy temu nieaktualnymi.

Akcje spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków (C/WK 1,1, kapitalizacja 21,1 mln zł) były w tym miejscu wspominane 1 grudnia ub. r. oraz 18 lutego br. Od końca marca kurs akcji spadł w okolice dolnego ograniczenia kanału rozpoczętego w marcu ub. r. średnioterminowego trendu wzrostowego i okolice rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć -0,4 proc. roczną roczną dynamikę CPI w Japonii w kwietniu:

… wzrosty do najwyższych poziomów od 2018 roku wartości wskaźników nastrojów konsumentów, przedsiębiorców i odnośnie gospodarki publikowanych dla strefy euro przez DG ECFIN w maju:

… oraz majowe spadki wartości wskaźników nastrojów konsumentów USA publikowanych przez uniwersytet Michigan:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  @Lord tmoore
  Linia Wisły mogła by mieć znaczenie w erze kawalerii i ułanów. Obecnie ważniejsze jest kto, skąd, kiedy i do kogo wysyła ogniste miecze.
  Zauważ że 2000 palestyńskich rakiet nic nie znaczy wobec dwóch wystrzelonych z Syrii.
  DWIE rakiety zaprowadziły pokój w strefie gazy. Przy okazji starszaków tradycyjnie my dostaliśmy łupnia poprzez sprawę rury bałtyckiej.
  Powinniśmy w ramach wzajemności poprosić coraz mniejszego Wielkiego Brata o stworzenie kilku polskich baz rakietowych na Alasce. Albo wobec usiackiego bankructwa ją odkupić.

  2
 2. Max2

  Fawkes

  Jakże jesteś przewidywalny. Wystarczy rzucić jakąś “kość”która obraża w Twoich wyobrażeniach dwie Twoje świętości – kościół i Twego wodza – aby bulterier rzucił się do gardła.
  Przypominasz mi polskich biskupów, którzy tak przyzwyczaili się do smrodu szamba i pudrowaniu gówna że każdy świeży powiew traktują jak “morowe powietrze” Za co Ty tak Polski i polaków nienawidzisz, że chcesz być Celtem? Używanie przez Ciebie porównania że Polska czeka na drugiego Łokietka, dowodzi Twojej infantylności w rozumieniu historii. (A wystarczy się zapoznać jakim kosztem się to odbyło, chyba że celowo pragniesz zjednoczenia przy użyciu miecza) Nikt o zdrowych zmysłach takiego porównania by nie użył.
  Zjednoczenie nastąpi bez wątpienia na drodze “autorytetu” jakim może się stać odnowiony kościół. Mam nadzieję że Franciszek jest też tego świadomy.

  6
  1. Guy Fawkes

   @WB

   Sam Pan widzi, ubek kombinował, kombinował i wykombinował piętrową prowokację dle ubogich.

   Ta menda posovietskaja cyklicznie probuje mnie wyprowadzić z równowagi, żebym w końcu został zbanowany za używanie słów.:))

   Nie życzę sobie jakiegokolwiek kontaktu z tą fałszywą kanalią.

   Wyłączam się na długo.

   4
 3. digesting slowly

  @WB

  Jak zwykle przebudzenie po fakcie.

  Zanim wszystko się zaczeło, tylko na tyle było Pana stać:

  “digesting slowly 22 grudnia 2020 o 18:26
  @WB

  To po ile będzie ropa i węgiel na szczycie cyklu Kutzensa?

  1
  wojciech.bialek (Autor
  Wpisu) 22 grudnia 2020 o 18:40Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć
  Drogie?”

  1

Dodaj komentarz