Lokalne przegrzanie koniunktury w sektorze usług w USA?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Wczoraj opublikowane zostały kwietniowe wartości publikowanych przez ISM wskaźnika koniunktury gospodarczej w sektorze usług USA ISM Non-Manufacturing oraz wskaźnika tendencji cenowych w sektorze usług USA ISM Non-Manufacturing Prices. Ten drugi osiągnął poziom w okresie minionych 24 lat obserwowany jedynie we wrześniu-październiku 2005 oraz czerwcu-lipcu 2008. Ten pierwszy lekko spadła z najwyższego poziomu w historii ustanowionego w marcu.

Suma obu wskaźników – ISM Non-Manufacturing i ISM Non-Manufacturing Prices – osiągnęła w kwietniu najwyższy poziom w historii pokonując poprzedni rekord ustanowiony we wrześniu 2005.

Roczna zmiana tej sumy obu wskaźników osiągnęła najwyższy poziom w historii pokonując poprzedni rekord ustanowiony w kwietniu 2010.

WIG-20 obronił wczoraj poziom wsparcia wyznaczany przez lokalne maksima z okresu luty-kwiecień rosnąc najsilniej od 6 kwietnia (+2,2 proc.). Standardowy MACD dla tego indeksu nadal rósł powyżej zwyżkującej linii sygnału. Poza NCIndex (-0,3 proc.) pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji również zwyżkowały chociaż w mniejszym stopniu niż WIG-20. Wśród indeksów sektorowych swe roczne minimum ustanowił WIG-GAMES, natomiast najwyżej od 2 lat zamknął się WIG-ODZIEZ.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal wykonywała niewielkie ruchy w okolicach historycznego szczytu (+0,13 proc. dziś rano). Standardowy MACD dla tego instrumentu spadał poniżej zniżkującej linii sygnału. Szerokość standardowej wstęgi Bollingera zawęziła się do najniższego poziomu od przełomu grudnia i stycznia (wcześniej taki poziom obserwowany był w grudniu 2019). W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Najsilniej – o 1,8 proc. – zwyżkował japoński Nikkei 225. Największe spadki – o 0,7-0,8 proc. – notowały główne indeksy rynków akcji w Malezji i Nowej Zelandii.

Akcje spółki eo Networks (C/Z 11,6, C/WK 1,33, kapitalizacja 35,8 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 11 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 6,30 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 17,40 zł. Zbliżanie się kursu akcji do górnego ograniczenia kanału 7-letniego trendu wzrostowego oraz potencjalnego zasięgu wzrostu sugerowanego przez rozmiary upuszczonej górą na początku tego roku formacji konsolidacji z lat 2013-2020 czynią przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 15 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Redan (C/Z 0,6, C/WK 1,24, kapitalizacja 12,5 mln zł) działającej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym spadł w ubiegłym do poziomu sugerowanego przez opuszczoną dołem pod koniec 2018 roku konsolidację z lat 2013-2018 osiągając dolne ograniczenie kanału długoterminowego trendu spadkowego i od końca marca ub.r. porusza się w górę w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć +0,3 proc. roczną dynamikę CPI w Szwajcarii w kwietniu:

… wzrost do najwyższego poziomu od ponad 2 lat publikowanego przez KOF wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym Szwajcarii w kwietniu:

… wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Szwajcarii do najwyższego poziomu od ponad 3 lat w marcu:

… spadek wartości publikowanego przez Bank of Thailand wskaźnika koniunktury w Tajlandii w kwietniu:

… historyczny rekord publikowanego przez Eiendom Norge indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Norwegii w kwietniu:

… marcowy spadek publikowanego przez NBS wskaźnika nastrojów konsumentów w Chinach:

… oraz roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Malezji:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. tinley

  Jak można było się spodziewać rynek kompletnie olał Glapę i nie wierzy w żadne zacieśnianie. Rentowności nie wzrosły, pln się osłabił. Właśnie ten drugi kanał przyniesie jeszcze wyższe odczyty inflacyjne, ale jestem sobie w stanie wyobrazić że oni są w stanie tolerowac i 5% na liczniku przez kwartał bez mrugniecia okiem i nawet jak FED zacznie podnosić stopy Glapa powie że patrzy na EBC wiec go to ni rusza.

  3
    1. tinley

     Chodzi o to że nie ma banku który nie zdławiłby inflacji gdyby chciał. Nie każda inflacja to produkt banku centralnego, ale każdą bank może zdławić. Po to on jest. Pytanie tylko o sens takiej operacji. W Polsce jak najbardziej za chwilę będzie

     1
      1. tinley

       W dzisiejszym świecie właściwie większość cywilizowanych państw jest tak zadłużona że na ten dług i zdolność do obsługi patrzy się już chyba przez palce. Turcja powinna być już bankrutem właściwie a fundusze pełne są tureckich bondów. Czemu? Bo kupuje się wszystko co ma rentowność.
       Ja na przykład mam pokaźną pozycję na wzrost rentowności. Jak wzrosną -zarobię, ale rzecz jasna nie all-in. Uważam że jednak rynkowe stopy mają trend up i jest większe ryzyko strat w siedzeniu long na bondach niż graniu na wzrost. Myślę że już lipiec , sierpień to będzie moment gdy i rentowności ruszą up i pln się osłabi jeśli Rpp dalej bedzie robić co robi. Zaraz potem Glapa zacznie interwencje słowne i tak będzie chciał się doczołgać do 2022 ale mimo tych prób skapituluje choć to będzie spóźnione prawdopodobnie. Wszystko zależy od odczytów za 3 kwartał. Jak tam dalej będzie 4-5% CPI to stopy jednak ruszą. Borys (kumpel Morawieckiego) już sugerował że normalizacja powinna się zacząć w 2021.
       Tyle że ja nie mam za grosz zaufania do tych ludzi – patrząc na to jak oni składają te projekcje, jak to ma się do realiów i jak z czapy brane są te dane to tu może zdarzyć się absolutnie wszystko.
       A wiecie że Glapinski byl w 2011r super jastrzębiem i pierwszy wyrwał sie do odnoszenia stóp i potem przyznał ze to był błąd? Teraz robi błąd w druga stronę. W RPP jest prawdopodobnie 6:4 na chwilę obecną. wszystko zależy od Sury i Kochalskiego. Pierwszy jest centrowy drugi raczej blisko Glapy. Kropiwnicki, Gatnar, Zubelewicz i hardt byliby pewnie za podwyżkami wcześniejszymi.
       Oczywiście dla oszczędzajacych podwyżki niewiele zmienią na lokatach bo stopa dalej realnie będzie głęboko ujemna ale zdławienie inflacji pozwoliłoby choć trochę odetchnąć oszczędzającym bo na chwilę obecną to trzeba podejmować ryzyko wejścia w 100% akcji żeby obronić się przed polska inflacją bo już fundusze mieszane mają z tym kłopot a człowiek z ulicy to boi się kupić nawet fundusz dłużny a co dopiero akcje.

       7
        1. tinley

         Ja to wlasciwie mam tylko problem czy wlaściwie skalkulowałem skalę szaleństwa do którego zdolna jest posunąć się ta RPP. jeszcze w 2018r wśród bankowych analityków panowała zgoda że max 4% CPI to absolutna granica (przy stopach 1.5%) i to RPP jest w stanie tolerować przez dłuższy czas.
         Obecnie jestem w stanie sobie wyobrazić że Łon i spółka są w stanie wykręcić 6% na liczniku i mając pełno w gaciach wyjśc na konfe (jakby była) i drżącym głosem opowiadac że to tylko przejsciowo. i to jest problem jaki mam z tymi ludźmi. Są nieobliczalni jak turecki bank centralny 9do którego bardzo często się odwołują zresztą)

         3
 2. tmoore

  Stóp procentowych przy takim zadłużeniu państw nie podniesie w 2021 ŻADEN bank centralny. Takie zadłużenie przy normalnych stopach procentowych JEST NIESPŁACALNE i w KAŻDYM przypadku doprowadzi do nowego WIELKIEGO KRYZYSU i paniki giełdowej. Jest to oczywiste, W praktyce Tomas Piketty w swojej książce omawiał 2 metody wyjścia przez państwa z takiego poziomu zadłużenia:
  1. wojna
  2. inflacja
  Czeka nas 10 lat inflacji (jak w latach 70 tych w USA) . Co tu jest do rozumienia? Chyba, że ktoś woli wojnę. I to nie taką na obrzeżach ale taką, która pozwoli Bankom Centralnym unieważnić odsetki z obligacji, terminy wypłat etc. Najlepiej anulować zadłużenie.
  Trzeba się zaadoptować do dekady wysokiej inflacji i cieszyć się, że to nie wojna. Zapomnijcie o obligacjach, i lokatach bankowych. Będą się koledzy cieszyli jak nie będzie ujemnych stóp procentowych już w 2022 roku. Jak wprowadzą CDBC (central bank digital currency) a wprowadzą – bo już się przygotowują – to będziecie mieli ujemne stopy procentowe. Na bank (centralny :)).
  W takiej sytuacji dalsze labidzenie na politykę Glapińskiego uznaję za nudną i bezsensowną, bo robi to samo co wszystkie inne banki. Mało tego, ujemne stopy procentowe w strefie Euro mogą już być w 2022 albo – dla przemysłu i firm już w tym roku. Kto tego nie rozumie i traci czas na jęczenie zostane za dekadę z wyczyszczonym kontem.
  No, starczy tego na maj. Powodzenia inwestorom

  13
  1. Hubi H

   Cena baryki ropy wzrosła w US przytaczanych przez Pana latach z 3 do 36 dolarów dodajmy do tego upadek postanowień z Breton Woods co wywołało stagflację. USA nie mogą pozwolić sobie na drogiego dolara i powiększanie deficytu handlowego, nadmiar pieniądza z rynku ściągają kryptowaluty oraz akcje, dlatego show must go on 🙂

   1
  2. fast_market

   @tmoore

   Nie zapominaj jeszcze o Taperingu.
   Sprzedaż obligacji przez banki centralne dość łatwo zabiorą płynność z systemu
   i reakcja może być nawet większa niż podwyżka stóp %.
   Tylko, który pierwszy się odważy?
   No, powiedzmy, że Bank kanady pierwszy się odważył.
   Zmniejszył zakupy z 3 do 2 miliardów dolarów kanadyjaskich miesięcznie.
   Ale to jeszcze nie to…

   2
   1. tmoore

    No, dlatego wbrew wszystkiemu i wszystkim idzie w górę i nawet 10-15% korekta tego nie zmieni. Chyba żeby przyleciał czarny łabędź (wojna albo jakaś insza inszość – jak się załamie to wszystko na raz chyba oprócz surowców?)

    2
 3. Primipilus

  tmoore zgadzam się. Stóp procentowych przy takim zadłużeniu państw nie podniesie w 2021 ŻADEN bank centralny.
  A do tego wojna walutowa trwa. Wielu zapomniało o tym. A w tej wojnie chodzi o to żeby własna waluta była jak najsłabsza.
  Krytyka prezesa NBP wynika z braku zrozumienia o co chodzi. Do tego prezesowi doradzają ludzie z USA i nie koniecznie rodowici amerykanie. Przy takich doradcach prezes wygra każdą wojnę finansową oczywiście w miarę możliwości bo Polska nie jest jakąś potęgą. Doradzili żeby kupić złoto i nakupił ile się dało.
  Nieraz z waszych tu opiniach przypominacie lud bez rozumny, który krytykuje wszystko a nie rozumie o co chodzi. No ale każdy Polak jest najlepszym finansistą, lekarzem, politykiem. I uważa, że on jest kandydatem na prezesa NBP, prezydenta, premiera. Bo jest we wszystkim najmądrzejszy.

  6
  1. tinley

   Przesada. Zwłaszcza jak chodzi o Polskę w której zakredytowanie firm i rządu jest śmiesznie niskie na tle Eurozony i USA. Generalnie polskie firmy nie rozwijają akcji kredytowej i obniżka stóp nic tu nie dała.
   a jeśli chodzi o rentownosci długu to USA spokojnie obsługują 2-3%. Oczywiscie -im niżej tym dla rządow i firm lepiej ale nie jest tak ze jak rentownosci i stopy wzrosną to się swiat zawali. Zwłaszcza w Polsce. W Polsce jest to kwestia polityki krajowej po prostu. inflacja opłaca się rządowi wiec Glapiński i sam rząd ją produkuje by łatać dziury w budżecie.

   1
  1. tmoore

   I to też jest rozwiązanie, ale cena złota i srebra jest najbardziej manipulowana przez nadmiar shortów- są podobno parę razy większe niż zasoby metalu w realu. Więc można przestrzelić o 2 lata i przesiedzieć OSTATNI wzrost na metalu, albo jak ktoś woli ETF y to zostać z z papierem i bez metalu

  2. macarek

   Hiszpanie mieli dużo złota i srebra w 16-wieku i jak to się skończyło?
   Pisałem wczoraj o boomie na paliwa bo ludzie stęsknieni za prodóżami, a inwestycje w nowe wydobycie były w 2020 wstrzymane/opóźnione. Zatem paliwa ciągną w górę, potem w strachu przed inflacją ludzie biorą kredyty hipoteczne i to wymusi stopy. Dokładnie to widać na dzisiejszej sesji co wczoraj pisałem.

   1. tmoore

    @macarek
    Żle się skończyło, ale nie przez nadmiar złota, ale przez nadmiar wojen – we Włoszech, z Turcją, we Francji praktycznie wszędzie. Ale najbardziej wykończył ich brak innowacyjności ws rozpasana konsumpcja – czyli ten sam schemat, który wystąpił w 17 wieku w Rzeczpospolitej, w 19 wieku w Anglii (wojny na peryferiach vs brak konkurencyjności w przemyśle chemicznym) a teraz w USA 🙂

    2
    1. macarek

     Jakby nie mieli złota to by nie prowadzili wojen. Proste. A propos to właśnie w 1619 Zygmuś z kolumny wciągnał nas w wojnę wysyłając Lisowczyków na naszych braci Węgrów, która doprowadziła do upadku.

     1
  1. tmoore

   @piotr5 vel darek
   No właśnie, apropos firm i mówienia prawdy. Sprawdziłem. W POKO BP konto firmowe jest na O niezależnie od deponowanej sumy. Nie ma ujemnego oprocentowania. Więc to ty mówisz nieprawdę, albo zmień bank.

   1. piotr5

    Nie zarzucałem ci, ze mówisz nieprawdę. Mowilem tylko zebys sprawdzil bo nie masz wiedzy.
    Wyslales mi artykul nie na temat. Ja ci wyslalem na temat. wiec mowisz, ze tam jest nieprawda bo tak masz na stronie pkobp( nawet gdyby to byla prawda to jest jeden bank ale nie jest to prawda. oczywiscie zdarzaja sie sytuacje, ze mozna zrobic overnighta za zero w roznych bankach, sporadycznie). Mhmm to jeszcze sprobuj tam wplacic pieniadze. Powodzenia. Nawet na tak banalny temat nie da się porozmawiac. Napierdalaj sie z kims innym.

    1. piotr5

     pkobp zawiesil przyjmowanie lokat od firm w lipcu zeszłego roku.
     Dla osób prywatnych jest tylko jedna lokata, wszystkie inne zostały wycofane. Tajemnica poliszynela jest, ze decyzja o ujemnym oprocentowaiu w pkobp jest zablokowana przez rzad i bank doplaca do lokat.

 4. Primipilus

  Ujemna baza zawsze występuje o tym czasie w II kwartale. To jest pod dywidendy. Wg metodologii GPW to jest baza dodatnia. WIG20 jest wyżej niż FW20. Potocznie inwestorzy nazywają to ujemną bazą.
  WIG20 wyżej od FW20 bo jak na WIG20 zetną dywidendy to kurs wróci do bazy zerowej.

  1
 5. duch_natury

  Nie wyrokując co z W20 zagłębiłem się w koncepcję ermanometryczną Pana Neidka.
  Inspirując się wczorajszym przypomnieniem daty 27.04 jako PZ dla W20.
  https://www.youtube.com/watch?v=gzi0mSBfzv8

  Zrobiłem na podstawie podanego wzoru do obliczania PZ:
  https://i1.wp.com/ermanometria.com/erman/wp-content/uploads/2018/05/aaaaaaaaaaaaaaaaa.png?resize=670%2C80&ssl=1

  symulację dla wariantu ekstremów na zamknięciach (wówczas dołek A to 12.03 a nie 16.03 a środkowy punkt przesuwa się z lipca na połowę sierpnia 2020).
  Wówczas PZ dla W20 przesunął się do przodu o około 8-9 sesji co by oznaczało 10-11.05 (+- 3 sesje).

  5
 6. Smerf-Ciamajda

  Jakoś nie bardzo wierze w te wasze dywagacje co będzie się działo w polityce monetarnej na świecie. Wiadome jeno jest ze „inflacja bydzie” bo tak twierdzi moja teściowa, a ze ona jest synonimem dzieciarni to pewnie będzie na odwrót po początkowej fali podwyżek.
  Wy podajecie scenariusze oczywiste, ale tam wyżej są tłuściochy i inne pionki systemu, które niestety są w tej kwestii sprytniejsze i to bydzie co oni postanowią żeby zmylić rynek i dodatkowo zagwarantować „koszt utrzymania władzy”.
  PS. Nie przypominam sobie byście artykułowali absurdalna wycenę CDR 12 mcy temu?, no może poza szlachcicem. Na indeksach giełdowych bydzie to samo co się na CDR stało i nadal dopełnia.

  10
  1. duch_natury

   Dla przypomnienia moje komenty z grudnia 2020 (podczas okresu drugiego szczytu CDR):

   duch_natury 4 grudnia 2020 o 13:15Odpowiedz
   poza KGHM znalazłem drugiego typa do S-ek.
   Czekam na CDR okolice 440.

   duch_natury 10 grudnia 2020 o 09:46Odpowiedz
   Jeśli te gigantyczne obroty od kilku sesji nie są dystrybucją (w sensie długoterminowej zmiany trendu) to będę bardzo zdziwiony. Tak jak pisałem moim zdaniem za rok / półtora CDR ciągnie do strefy 150-200.

   duch_natury 10 grudnia 2020 o 09:54Odpowiedz
   Ja widzę duży podwójny szczyt na 460zł z podstawą 320zł co daje zasięg 180zł.

   Jak widać zasięg został osiągnięty dużo wcześniej 😉

   8
 7. sumadartson

  tmoore 6 maja 2021 o 11:09
  //I to też jest rozwiązanie, ale cena złota i srebra jest najbardziej manipulowana przez nadmiar shortów- są podobno parę razy większe niż zasoby metalu w realu. Więc można przestrzelić o 2 lata i przesiedzieć OSTATNI wzrost na metalu, albo jak ktoś woli ETF y to zostać z z papierem i bez metalu//

  Pisałem wyłącznie o surowcu fizycznym długoterminowo jako ochronie znaczącej części kapitału przed całkowitym jego utraceniem(inflacja).
  Powtórzę tu przykład moich obrączek kupionych mi do kołyski przez starszych. 10,5 grama kruszcu zakupione niecałe pół wieku temu za 3 średnie krajowe (równowartość telewizora) jest dziś warte z pól średniej krajowej (telewizor i radio). Natomiast tamte pieniądze miały by dziś wartość…13 groszy.

  2
 8. Primipilus

  sumadartson- ….Pisałem wyłącznie o surowcu fizycznym długoterminowo jako ochronie znaczącej części kapitału przed całkowitym jego utraceniem(inflacja)…..
  I to jest słuszna koncepcja. Złoto w formie fizycznej -sztabki 5 , 10 gram bo łatwo sprzedać w przyszłości.
  Przechować w sejfie albo zakopać w pudełku.

  1. sumadartson

   Dokładnie. Na te jednouncjowe niewielu będzie niebawem mogło sobie pozwolić. I jeśli już to monety. Skatalogowane i mniejsze obawy zakupu klamki. Pytanie tylko co nas wstrzymuje z zakupem. Wszak au tańsze niż 10 lat temu o tej porze.

   1. billy_the_kangoor

    O złocie to się wypowiedziałem wcześniej. Zdania (wykresu) nie zmieniam.
    A tymczasem CHUsrael robi podbitkę swojej waluty.
    1.08 powiedziałem, nie wiem czy tu, czy na prive.
    W każdym razie, The_Bille z SN wstrzelą się za trzecim razem we frania.
    O to tutaj chodzi, o ugodę po jak najwyższym kursie.

    1
 9. piotr5

  Jeszcze taka uwaga do dyskusji o stopach, jesli nbp nie podniesie szybko stop obudzimy sie z inflacja powyzej 8%. Co bedzie wtedy? Myślę ze stopy na poziomie 12%.
  Zdaje sie, ze Borys to rozumie a on nie powie nic czego by nie ustalił z Morawieckim.

  1
  1. piotr5

   Argument, ze zmienia koszyk to nie jest argument ekonomiczny, to nic nie zmieni, wejdziemy w spirale i pudrowanie nie pomoze. Mozna udawac, ze inflacji nie ma i po cichu ja zbijac czyli podniesc stopy i ograniczyc emisje. Czyli wychodzimy na to samo, tyle ze propaganda dziala.
   Za to argument o obsludze dlugu jest bardzo a propos. Tylko jakie beda konsekwencje, nakręcająca sie spirala inflacji, ktora w pewnym momencie trzeba bedzie zatrzymac, powiedzmy ze wtedy gdy dlug sie zdewaluuje i co pkb spadnie minimum 15
   % ?

   3
   1. tmoore

    Obsługę długu przez inflację przetrenowali to w latach 70 tych . Wzorem Chin wprowadzą CBDC o określonym terminie ważności – nie wydasz, tracisz np 15% w następnym kwartale. więc będziesz mial inflację, bo tylko to gwarantuje obsługę długu z CBDC o „terminie ważności” i ujemnymi stopami procentowymi do pobudzenia PKB. A jak będzie CDBC no to sobie kaski do skarpety nie wyjmiesz. Taki jest pomysł już artykułowany i trenowany po cichu (Chiny już wprowadziły juana CBDC) a Europejski Bank Centralny oficjalnie się przymierza. A że to zmasakruje klasę średnią – to trudno, jak jej nie będzie to jeszcze lepiej – zostaną tylko korpo i państwa do wyboru

    1
 10. Primipilus

  obudzimy sie z inflacja powyzej 8% – i co z tego?
  Oficjalna inflacja będzie 3%. NBP powie – inflacja 3% blisko celu. Co nam zrobicie? – nie mamy waszego płaszcza. Liczą się statystyki podawane w TV a nie to co ludzie myślą.

 11. billy_the_kangoor

  Koszyk CPI jest stworzony po to, żeby zawsze wypadła nieźle na tle innych krajów.
  Inflacja wypadła słabo, więc należy coś podkręcić, zamienić składniki, aby medialny przekaz był akceptowalny.
  To podobnie jak z zajętością łóżek co-vidowych. OK, nie miało być tego tematu.
  „U mnie w branży, napiszę jak Andrzej, heh” inflacja liczona Y/Y uwzględniając płace pracowników, surowce wyniosła 22.50%.
  A ogółem jest 3.2%, ciekawe, ku…, bardzo ciekawe….
  I tutaj dochodzimy do punktu, który spowoduje bessę (oczekiwaną przez Mac-Ersona, Red’a, itd.)
  POPYT konsumentów zostanie zatrzymany przez BRAK akceptacji ekstremalnie wysokich cen.

  3
  1. tmoore

   Popyt nie zostanie zatrzymany bo:
   tmoore 6 maja 2021 o 13:26 Odpowiedz
   Obsługę długu przez inflację przetrenowali to w latach 70 tych . Wzorem Chin wprowadzą CBDC o określonym terminie ważności – nie wydasz, tracisz np 15% w następnym kwartale. więc będziesz mial inflację, bo tylko to gwarantuje obsługę długu z CBDC o „terminie ważności” i ujemnymi stopami procentowymi do pobudzenia PKB. A jak będzie CDBC no to sobie kaski do skarpety nie wyjmiesz. Taki jest pomysł już artykułowany i trenowany po cichu (Chiny już wprowadziły juana CBDC) a Europejski Bank Centralny oficjalnie się przymierza. A że to zmasakruje klasę średnią – to trudno, jak jej nie będzie to jeszcze lepiej – zostaną tylko korpo i państwa do wyboru

   1
   1. tmoore

    A najbliższy kryzys będzie uzasadnieniem do wprowadzenia i ujemnych stóp i CBDC właśnie – kolejki przed bankami będą argumentem ostatecznym.
    I właśnie dlatego koncepcja tranzycyjna Fawkes’a – Tmoore’a z finalem Tmoore’a-Fawkes’a będzie miał miejsce. I dlatego takie a nie inne decyzje inwestycyjne 🙂

    1
    1. billy_the_kangoor

     To postaraj się uzasadnić @GF, że Szwajcaria nigdy nie była dobrem, a raczej przechowalnią syfu oraz SCHRONEM kasy zabranych w czasie WWII ze wszystkich stron splamionych krwią ofiar.
     I tak pozostaje po dziś dzień. Groźby w stronę Rosji nie pomogą.
     UE medialnie może jedynie prosić, żeby sankcje wobec Rosji były większe, a tak naprawdę nic nie zrobią, ich kasa leży tak samo w SNB.
     PS. kurczę, to już druga prawda, którą wyjawiłem. Uciekam.
     b.

     5
   2. billy_the_kangoor

    @Tmoore
    Pandemia również nie zatrzymała popytu.
    Na przykładzie swoich klientów widzę, że nie chcą już wydać więcej, niż 15.000 koron za coś, co przed pandemią kosztowało 9.999. To daje do myślenia, sielanka kończy się.
    Społeczeństwo przesunęło wydatki na dobra innej kategorii pierwszej potrzeby, rotuje również krzywa popytu.
    Tym tłumaczę wzrosty soybean, corn, wheat,, coffee. Aktywny jestem tylko na tym trzecim, a żałuję, są to rynki, które przewyższają płynnością Wasze BTC ETH.
    Niejaki j.d.rockefeller (w trzeciej hierarchii) i bill gates zmienili nam świadomość, przy pomocy WHO + mordercy z Etiopii, który tam na fotelu prezydenta zasiada. Dzięki nim potrzeba zakupu szczepień oraz leków stała się dobrem powszechnym, najbardziej pożądanym wśród narodu, bez względu na orientację seksualną, polityczną.
    Karmimy (czy tego chcemy, czy nie) morderców.
    PS. Waluty w długim terminie liczą się dwie. Obie na „N”.
    b.

    3
 12. Griot1234

  Zastanawiam się czy PLN będzie pod presją na obniżkę ze strony nbp do czasu aż zaczną się napływy z euroobligacji i wtedy max kurs to będzie 4.40 okolice. A szare łabędzie to słynna ustawa o zwrocie mienia, eskalacja konfliktu Rosja Ukraina lub szantaż Ukrainy dotyczący odrestaurowania Arsenalu nuklearnego wszak mają do tego prawo i dziwię się że jeszcze tego faktu nie wykorzystali. Pozyrywy to wzrost stóp rynkowych ale tu musielibyśmy wyjść realnie na plus boina zej kapitał woli inne kraje, które mu to zagwarantują.

  1

Dodaj komentarz