Zaskoczony jak Amerykanin inflacją

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W kwietniu roczna dynamika wskaźnika CPI w USA wzrosła do najwyższego poziomu od września 2008 (Lehman Brothers zbankrutował we wrześniu 2008).

W rezultacie publikowany przez Citibank dla wielu rejonów świata Inflation Surprise Index osiągnął w przypadku USA najwyższą wartość od przynajmniej 1998 roku.

To najwyższa wartość tego wskaźnika wśród wszystkich rejonów monitorowanych pod tym względem przez Citibank:

WIG-20 wzrósł wczoraj o 0,52 proc. do najwyższego poziomu od stycznia 2020. Swe przynajmniej rocznej maksima ustanowiły też WIG i mWIG-40, natomiast sWIG-80 i NC Index lekko spadły. Swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły wśród indeksów sektorowych WIG-BANKI i WIG-MEDIA, wśród makroindeksów WIG-MS-FIN, zaś wśród indeksów narodowych WIG-POLAND.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal utrzymywała się tuż poniżej swego historycznego szczytu (dziś -0,21 proc.). W Azji dziś lekko przeważały wzrosty. Najsilniej – o 1,3 proc. – zwyżkował indonezyjski JCI, zaś największy spadek – o 0,84 proc. – notował nowozelandzki NZX50.

Akcje spółki Odlewnie Polskie (C/Z 8,9, C/WK 1,43, stopa dywidendy 3,9 proc., kapitalizacja 129 mln zł) zostały w tym miejscu wspomniane 23 października 2019 roku. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 3,74 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 6,40 zł. Osiągnięcie przez kurs górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu wzrostowego oraz zbliżenie się do celu sugerowanego przez rozmiary opuszczonej górą w 2015 roku konsolidacji z lat 2011-2015 czynią przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 19 miesięcy temu nieaktualnymi.

Akcje spółki Skarbiec (C/Z 4,1, C/WK 1,41, kapitalizacja 247 mln zł) były w tym miejscu wspominane 26 listopada ub. r. i 12 marca br. Ostatnio kurs akcji spółki zbliżył się do dolnego ograniczenia kanału rozpoczętego w marcu ub.r. średnioterminowego trendu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć najwyższą od lat 2013-2014 roczną dynamikę wartości publikowanego przez S&P/Case-Shiller indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w USA w marcu:

… kwietniowe dane na temat zannualizowanej liczby nowych pozwoleń na budowę i rozpoczętych bodów nieruchomości mieszkalnych w USA:

… majowe wyniki sondażu Conference Board na temat nastrojów konsumentów w USA:

… najwyższą od 1987 roku roczną dynamikę średniej ceny nowych nieruchomości mieszkalnych sprzedanych w USA w kwietniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. datik

  @Guy
  już naprawdę ostatni wpis w wątku o Turowie…

  https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27128246,senator-kwiatkowski-o-kryzysie-wokol-turowa-brak-zaufania-do.html

  ” …Bo po prostu nie mają zaufania do tego, co mówi polski premier, polski rząd i boją się, że zostaną wystrychnięci na dudka …”

  Jeśli tak jest a chyba jest bo i np. GP w podobnym tonie pisze to grupa wyszehradzka i cała idea trójmorza ma bardzo “solidne” fundamenty.

  4
  1. Guy Fawkes

   Sprowadzasz rzecz do parteru, czyli partyjney napierdalanki.
   Czesi też są niezłe gagatki, a tam w bliskiej okolicy jest wiele kopalń i po czeskiej i po niemieckiej stronie, więc to nie jest takie oczywiste, że akurat nasza kopalnia jest zła, a inne są dobre i wpływu na wody gruntowe nie mają.

   Chodzi mi o myślenie kategoriami państwowości. Pięknej, wspaniałej, szlachetnej polskiej państwowości. Czekamy na Władysława Łokietka, który scali Kraj i zaprowadzi porządek moralny w Narodzie. Wszyscy muszą trochę ustąpić i przygotować drogę dla Króla Zjednoczyciela

   Bartosiak unika jakichkolwiek identyfikacji z taką czy inną mafią polityczną, on mówi tylko o ośrodku władzy, jako o ”wieży” i chce tylko tą wieżę trochę przesunąć, żeby bardziej liczyła się z placem i Krajem. To jest na filmie Q&A.
   https://www.youtube.com/watch?v=LJc42vlMu6k

   Jacky Bartosiak to bardzo fajny chłopak, słuchajmy go. Nie dajmy się dzielić Kurskim Namierowiczom, come on.

   ………………………………………………………………………………………………

   Jesteśmy w czasie czasie rozbicia dzielnicowego, zobacz do czego w takich czasach dochodzi.

   //Bratobójcza bitwa mozgawska z 13 września 1195 roku jest według zgodnego uznania historyków jedną z najkrwawszych i największych bitew w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego.//
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Mozgawą

   Nie oglądajmy, nie czytajmy Kurskich Namierowiczów, bądźmy niewzruszeni jak kamień – Lech.
   I czekajmy na króla Władysława.

   1
 2. Guy Fawkes

  @@

  Jacky Bartosiak mówi w zasadzie to, co ja, tylko oględnie i delikatnie, a ja oczywiście dosadnie i barwnie.

  Tu od 39,30 o bezsensownych wydatkach na najnowocześniejszy sprzęt, którego nie potrzebujemy at all, tzn o F 35 i o fregatach na Bałtyku itd. I w ogóle o wszystkim, co finansujemy dla armii amerykańskiej a pozornie będziemy użytkować, ale to nie jest przydatne do naszej wojny w naszym interesie.
  https://www.youtube.com/watch?v=LJc42vlMu6k

  Bez systemu opl Narew żadne zakupy nie mają sensu, bo nasze wojska będą starte z powierzchni ziemi w pierwszych godzinach wojny. I Rosjanie dojdą do Warszawy nie po 4 dniach, tylko pierwszego dnia wojny.

  2
  1. Guy Fawkes

   //Jeżeli wybuchnie wojna, to nie będzie to wojna w której całe NATO stanie po naszej stronie, tylko najprawdopodobniej będzie to wojna gdzie będziemy sami…//

   Tak mówi Jacky Bartosiak, a ja powtarzam słowa poety: //Krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami//

   Tu Szeremietiew to samo:
   //Nie można opierać bezpieczeństwa na USA.//

   ……………………………………………………………………………………..

   Płaszczak thebilu, oddaj flotę za patrioty i F 35.

    1. Guy Fawkes

     No tak, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było.

     Ale to jest wk…., że za minionych reżimów dewastowano armię, a za obecnego duże pieniądze wydaje się w taki sposób, żeby nic się nie zmieniło.

     1. sumadartson

      @Milordzie. Spokojnie, ruskie dostaną łupnia na Dnieprze a my od Morza do Międzymorza orła skrzydła rozwalim.
      Słaby Bieden ich do agresji sprowokuje i sieparatisty w pień będą wycięci.
      Spokojnie. Bitykoń od razu nie pójdzie w niebyt. Jeszcze Waszmość zarobisz.

       1. sumadartson

        Dostanie łupnia jak w banku. A na kryptę to Cedynia będzie jak Mount Everest człeka_rakiety. Bitykoń nawet jak rypnie poniżej 30 kilo to do linii szyi na 30 jeszcze na chwilę powróci.
        No chyba żeby nie.
        Bieden jest dany na sprowokowanie i ukatrupienie barbarzyńców.

        1. Guy Fawkes

         No doobra, wyłączam się, bo słuchać hadko.

         Bitkonia zobaczysz Waść grubo powyżej 100k jeszcze latosiego roku.

         W tym obszarze się kupuje okazyjnie.

         To, że ja wczoraj opyliłem konie, to świadczy wyłącznie o moim gamblerskim usposobieniu. Przymierzam się do kupna ponownego.

         1. Guy Fawkes

          Waszmość za przeproszeniem nie rozumiesz.

          Mafie muszą być proporcjonalnie podziałkowane. Jak tylko Ilona wystąpiła z zasrtawką klimatyczną, od razu największe poole wydobywcze bitkonne u towarzyszy chińskich zgłosiły palące pragnienie przeniesienia się pod ekologiczne skrzydła usiackie.
          https://www.youtube.com/watch?v=G6Y3F9NNKOc

          Teraz równowaga międzymafijna została przywrócona i gra gitara.

          Podział wygląda tak:
          https://www.youtube.com/watch?v=mLOol9oX8ow

 3. sumadartson

  @Milordzie. Azjata z nikim bić się nie będzie. On i tak 3ma wszystkich w garści ekogospodarczo i postępująco.
  Rura bałtycka jest dla odbudowy CCCP przez odcięcie tlenu (gazu) do byłych republik i wzięcie ich głodem. Lech stanął na drodze i skrzydło postradawszy za zuchwałość żeciem przypłacił.
  Jak skończą rurę ruszą na Ukrainę i to będzie początek ich końca. Dobrze zrobił płaszczak źe z turkiem szampana obalił.

Dodaj komentarz