Średnia sentymentu AAII jak w kwietniu 2011 i marcu 2015

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wartość 31-tygodniowej średniej salda “byków” i “niedźwiedzi” w cotygodniowym sondażu American Association of Individual Investors (AAII) w ubiegłym tygodniu przekroczyła poziom 18,9 pkt proc. W okresie minionych kilkunastu lat tak wysoki poziom tej średniej pojawiły się wcześniej jedynie 2-krotnie: po raz pierwszy w 14-tym tygodniu 2011 roku oraz 9-tym tygodniu 2015 roku.

Po obu tych sygnałach S&P 500 był pół roku później niżej o przynajmniej 11,5 proc., a krótkoterminowy potencjał wzrostu nie przekraczał 2,5 proc.

WIG-20 spadł wczoraj do najniższego poziomu od 3 tygodni (-0,62 proc.). Standardowy MACD dla tego indeksu spadał poniżej swojej zniżkującej linii sygnału. Poza NCIndex, który minimalnie wzrósł spadły wczoraj również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji.

Cena kontraktów opuściła ostatnio dołem kilkutygodniową formację klina rosnącego, ale na razie ten sygnał nie niesie za sobą jakichś poważniejszych konsekwencji (dziś rano +0,07 proc.). Standardowy MACD dla tego indeksu spadł poniżej swej linii sygnału. W Azji dziś rano lekko przeważały spadki. Najsilniej – o 1,2 proc. – tracił główny indeks rynku akcji w Indonezji. Najsilniej – o 0,87 proc. – zwyżkował w Hongkongu Hang Seng.

Akcje spółki Coal Energy (C/Z 1,4, C/WK 7,24, kapitalizacja 188 mln zł) zostały w tym miejscu wspomniane 5 lutego br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,92 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 4,18 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału rozpoczętego w marcu średnioterminowego trendu wzrostowego oraz górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 4 miesiące temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć roczne dynamiki średnich cen nieruchomości mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym w Pekinie w maju:

… wyniki handlu zagranicznego Szwajcarii w maju:

… nowy rekord publikowanego przez Deutsche Hypothekenbank indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Niemczech w maju:

… oraz roczną dynamikę zharmonizowanego wskaźnika CPI dla Polski w maju:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. datik

  To mnie rozśmieszyło : )
  Redaktorka z Radia Z pyta Trzaska:
  -wiedział Pan, że Borys Budka ma ksywkę Rocky III ?
  – nie słyszałem, naprawdę ?
  – tak, bo w rok i 3 miesiące rozłożył Platformę

  @Guy
  co to jest “TK” którym się posługujesz ?

  1
   1. datik

    Wszędzie wietrzycie spiski, zlecenia…
    My, elektorat przeciwny PIS, mamy poczucie humory i potrafimy śmiać się także z siebie. Za podobny żart o Kaczyńskim redaktor(ka) pożegnał by się z pracą w “jedynie słusznych” mediach. Np. Pospieszalski zadał w swoim programie kilka niewygodnych pytań i nie ma go.

    15
    1. datik

     Jeszcze coś, pośrednio w tym temacie:
     zacytuję pierwszy wpis pod artykułem:

     “No tak: MY daliśmy ciała, używając prywatnych maili to służbowych spraw, narażając się na ataki hakerów i narażając bezpieczeństwo państwa, ale to WY powinniście się z tego powodu podać do dymisji.

     Trzeba przyznać, że w nieustającej rywalizacji wśród PiSowskich elit o tytuł idioty miesiąca mamy nowego, silnego kandydata do tytułu.”

     https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27216993,wiceprzewodniczacy-klubu-pis-o-aferze-mailowej-koalicja-obywatelska.html#s=BoxOpImg3

     6
   1. artysta_malarz123

    Pod koniec 2018, o ile dobrze pamiętam, dość dokładnie określił Pan poziom WIG (ca 36k).Co prawda zrealizowało się rok później, ale poziom idealnie.

    Obecnie jakoś przekornie wyglądają bieżące wpisy 🙂

    1
     1. datik

      Shortkonie same biegu skończą.
      ————-
      Prowizja jest wtedy taka sama ?
      A na mało płynnych ff na spółkach: gdy np. kurs F o 17-tej różni się znacznie od kursu samej spółki to jaki jest kurs rozliczeniowy ?

 2. sumadartson

  “Ocalić od zapomnienia”
  Gratulacje dla NadLorda w krypcie @Guy Fawkes’a się należą że w przededniu najlepszej okazyi do zakupu fizyka, przypomnieć raczył że każde psucie monet na papier, czy obecnie papieru na impulsy, kończyło się gorączką złota.

Dodaj komentarz