Węgiel kamienny najdroższy od prawie 10 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Cena kontraktów na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie wzrosła w trakcie kilku ostatnich sesji powyżej poziomu szczytu z jesieni 2018 i osiągnęła najwyższy poziom od stycznia 2012. Na polskim rynku akcji na ten wzrost cen surowca najbardziej dynamicznie reagowały ceny akcji ukraińskiej spółki Coal Energy zajmującej się wydobyciem, wzbogacaniem oraz produkcją węgla energetycznego i koksowego:

Znacznie słabsza reakcja widoczna była na rynku akcji spółki JSW produkującej węgiel koksowy, cena akcji której pozostawała poniżej poziomu lutowego szczytu:

Cena akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywającej węgiel energetyczny była w przeszłości najsłabiej w porównaniu do wspomnianych wcześniej spółek skorelowana z ceną surowca w Rotterdamie, ale w trakcie ostatnich sesji wyszła na najwyższy poziom od lutego ub. r.

WIG-20 spadł wczoraj o 0,86 proc., co spowodowało, że skala ostatniej 3-sesyjnej zniżki stała się największa od 4 maja. Standardowy MACD dla tego indeksu spadł poniżej poziomu swej rosnącej linii sygnału. Spadł wczoraj również WIG, natomiast indeksy akcji mniejszych spółek rosły. Swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły wczoraj WIG-INFO oraz WIG-MOTO.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal utrzymywała się nieznacznie poniżej poziomu majowego historycznego rekordu (dziś rano -0,03 proc.). W Azji dziś rano przeważały wzrosty. Najsilniej – o 1,1 proc. – zwyżkował tajwański TAIEX. Tajlandzki SET Index ustanowił swe roczne maksimum. Najsilniej o 0,4 proc. – spadał nowozelandzki NZX50.

Akcje spółki Dekpol (C/Z 6,42, C/WK 1,11, kapitalizacja 335 mln zł) zostały w tym miejscu wspomniane 30 stycznia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 25,5 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 39,9 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału trwającego od kwietnia ub. r. średnioterminowego trendu wzrostowego oraz zbliżenie się do hipotetycznego celu wyznaczanego przez rozmiary opuszczonej górą w listopadzie ub. r. formacji konsolidacji z okresu lipiec 2019-listopad 2020 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 17 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć roczne dynamiki wielkości agregatów pieniężnych M1, M2 i M2 w Japonii w maju:

… drugi z rzędu spadek wartości publikowanych przez Melbourne Institute wskaźnika zaufania konsumentów w Australii w czerwcu:

… najwyższą od 2008 roku roczną dynamikę PPI w Chinach w maju:

… wyniki handlu zagranicznego Niemiec w kwietniu:

… wyniki handlu zagranicznego Węgier w kwietniu:

… oraz roczne dynamiki CPI i PPI w Meksyku w maju:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Guy Fawkes

  @Xiądz Sumadartson

  //Sry Lanka?
  A zaczemu bitkoń…..//

  https://worldnewshere.net/wp-content/uploads/2021/06/skynews-el-salvador-nayib-bukele_5407208.jpg

  Łord dworianin niczewo nie ponimajet immer wieder again and again.

  Oni tam w tej South Ameyce są spegowani z shitcoinem dolarem i związani z trupem w worku na trwale, według doktryny nieboszczyka Monroe.

  Po prezydencie Sawadoru wielu polityków southamerykańskich sprawiło sobie laserowe oczy w socialmediach. Imaginuj sobie Xięże jakiej trzeba odwagi na taki krok. Przecież jest piechota morska, są płatni zabójcy itd.

  Rozkaz laserowania oczów musiał paść z baaardzo wysoka.

  A dlaczego nie chcą wprowadzać innych fiatów, ojro juana czy pln?

  Bo wszystkie shicoiny fiaty pójdą do piachu, kiedy największy w historii Ponzi scheme runie.

  ………………………………………………………………………………………..

  Jest jedna istotna rzecz w stanowisku czarodzieja Trumpa, któren ongiś wyrażał wyrażał się o bitkoniu podobnie do Waszmości, teraz powiedział wyraźnie, że jest przeciw bitkoniowi jako GLOBALNEY WALUCIE antydolarowey , albowiem jako amerykański nacjonalista chce aby to shitcoin dolce pozostał globalną walutą.

  Czarodziej Trumo chcąc czy nie chcąc wyjawił tym samym sedno problemu w swojey wypowiedzi.

  2
  1. Guy Fawkes

   Laserowe oczy to coś w rodzaju kolorowey rewolucji sterowaney przez socialmedia.

   Patrz jak łatwo skruszyć sztywną formułę nieboszczyka Monroe.
   Może paść rozkaz i lawina Matki Wszystkich Krachów ruszy momentalnie.

   Powinieneś Xięże być zadowolonym, że w koncu nagle i bardzo szybko spełni się Twoje oczekiwanie Matki Wszystkich Zim nieboszczyka Kondratiewa, come on.

 2. toya

  „Hubi H 9 czerwca 2021 o 22:04
  Who’s next 🙂

  https://www.theguardian.com/world/2021/jun/09/el-salvador-bitcoin-legal-tender-congress

  W eterze już za dużo głosów, że cały ten „produkt” jest bezużyteczny, więc potrzeba jakiegoś proof of concept dla gawiedzi.

  Jako żywo, przypomina to ustawiony przemarsz przez Paryż rzekomych przyszłych osadników kompanii Missisipi mający uciszyć plotki, że cały koncept się sypie. Niestety zebrani na prędce bezdomni i żebracy nie zostali po przemarszu wywiezieni odpowiednio daleko za Paryż i gdy po paru dniach wrócili na ulice to wszystko się rypło…

  Adopcja kryptowaluty w takim mickey mouse country jak Salvador skończy się tym samym. Gawiedź zobaczy jak bardzo BTC nie nadaje się na walutę.

  6
 3. macarek

  Od miesiąca dostajemy geopolityczne bęcki:
  – próby wyłaczenia Bełchatowa
  – Turów
  – wstrzymanie Baltic Pipe
  – ruszenie NS2
  – porwanie polskiego statku powietrznego
  – wczoraj odłaczenie od ropy Ural
  – dezinfo o Dworczyku i jego rzekomych tajnych dokumentach na prywatnej poczcie

  Ja zakłądam, iż to są prowokacje mające zmusić nas do głupich decyzji …

  24
  1. Guy Fawkes

   Bardzo trafna obserwacja. Ilustruje ona Pierwszą Tezę Intermaryjną Fawkes’a, że Polska jest głównym przedmiotem[sic!] polityki na tym obszarze, przeznaczonym na wysokości podstolika – sidechaina Intermarium, do utylizacji.

   Ta zasada obowiązuje co najmniey od brytyjskich buntów kozackich w XVII wieku.

   Skubią nas wszyscy w koordynacji ponad podziałami, przyjaciele i wrogowie, czują krew.

   https://www.youtube.com/watch?v=hW_GwVp2ftk

   Lepszy prawdziwy wróg, niż fałszywy przyjaciel.

 4. tinley

  Idzie nowa fala podwyżek w kopalniach zgodnie z zasadą ‚zyski nasze, straty wasze’ oraz cen energii. Do tego wzrasta obciążenie Zus przywilejami górniczymi. Kto zapłaci? Wiadomo – reszta Polaków. Do tego za Turów, Ostrołękę, Praire i teraz jeszcze Białoruś zakręciła ropę. Na 4 dni. Po drodze zgubią klucze dynamometryczne a i jakiś młotek się zawieruszy. Izwienitie polskije partniory. Remont bdiet pradołżatsa dołgo

  10
 5. toya

  Odnośnie „laser eyes” Bitkojnistów to można wierzyć, że to – jak zwykle – ostentacyjne znaki Kartaginy czy Fenicjan zdradzające ich master-plan, ale jak ktoś
  trochę czuje ludzi to można też przyjąć, że ktoś mający trochę humoru i znający pop-kulture zasugerowal się tym:

  https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/1/590x/Superman-953915.jpg

  A ten gość jak wiemy należał do Kryptonian.

  https://superman.fandom.com/wiki/Heat_Vision

  Crypto – Krypton…

  No ale dobre skojarzenie które stało się viralem to pewnie zbyt proste.

  5
  1. Poczatkujacy

   Zaszło, ale chyba im dłużej będzie się utrzymywała wysoka inflacja i prawie zerowe stopy to taka patologia będzie narastała. Ciągle słyszę że trzeba się spieszyć i kupować bo zaraz będzie drożej. Patrząc na to co się dzieje, to póki co mają rację…

Dodaj komentarz