22-tygodniowy dołek salda AAII pomimo, że S&P 500 tuż przy szczycie

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W czwartek saldo „byków” i „niedźwiedzi” w sondażu AAII (American Association of Individual Investors) spadło do najniższego od 22 tygodni poziomu. Równocześnie S&P 500 utrzymywał się nie więcej niż 1 proc. poniżej swego rocznego (a przy okazji historycznego) szczytu. Bywały w przeszłości długie okresy, kiedy takie jak wczorajszy sygnały były monstrualnie skutecznymi sygnałami ostrzegającymi przed bardzo bliskim początkiem cyklicznej (w ramach cyklu Kitchina) bessy na Wall Street. Tak było w latach 2000-2011, kiedy to 4 takie sygnały – marzec 2000, marzec 2004, maj 2007 – pojawiały się na 0-2 miesiące przed końcem hossy.

Powyższe może budzić grozę w posiadaczach akcji, ale jeśli rozszerzymy okres obserwacji na całe minione pokolenie, to okaże się, że nie zawsze takie sygnały jak wczorajszy miały taką przerażającą wymowę:

Można jeszcze zauważyć, że jak na tak w miarę znaczące (22-tygodniowe) minimum saldo „byków” i „niedźwiedzi” w sondażu AAII pozostawało relatywnie wysoki. W przeszłości tylko raz zdarzyło się, by w momencie ustanawiania 22-tygodniowego dołka tego wskaźnika jego wartość przekraczał +7 pkt. proc. Tak sytuacja zdarzyła się w marcu 2004, a wiec na miesiąc przed początkiem – relatywnie łagodnej – bessy w ramach cyklu Kitchina i na 3 lata przed początkiem – potężnej – bessy w ramach cyklu Kuznetsa.

Od półtora miesiąca trwa na WIG-u 20 trend boczny (wczoraj -0,36 proc. proc.) i na razie nie dochodzi tam do żadnego „ostatecznego” rozstrzygnięcia. WIG-20 przebywa obecnie w okolicach dolnego ograniczenia rozpoczętego w marcu krótkoterminowego trendu wzrostowego. Należy chyba zwracać uwagę na dywergencję tworzoną przez standardowe MACD, bo bardzo przypomina ona te, które zaczęły się formować od czerwca i grudnia ub.r. poprzedzając korekty indeksu. Konsolidacja WIG-u 20 z ostatnich tygodni zdaje się najbardziej przypominać jego zachowanie z okresu czerwiec-sierpień ub.r. Spadły wczoraj również pozostałe główne indeksy GPW (najsilniej o – 1,1 proc. – mWIG-40). Swe przynajmniej roczne maksima wśród indeksów sektorowych ustanowiły WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-MOTO i WIG-NRCHOM, zaś wśród indeksów narodowych WIG-CEE.

Po wczorajszym lekkim spadku dziś rano cena kontraktów na S&P 500 minimalnie zwyżkowała (+0,08 proc.) nadal pozostając ponad kolejną linią wielkiej formacji wachlarza rozpoczętej w marcu ub.r. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Najsilniej – o 0,3 proc. – zwyżkował singapurski Straits Times. Swe roczne maksima osiągnęły Shanghai B-Share Index oraz indyjski SENSEX. Najmocniej – o 1 proc. – zniżkował japoński Nikkei 225.

Akcje spółki Mediacap (C/Z 14,4, C/WK 3,24, kapitalizacja 56,5 mln zł) zostały w tym miejscu wspomniane 12 lutego ub.r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 2,18 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 3,00 zł. W związku z ogłoszonym przez większościowych udziałowców spółki wezwaniem na pozostałe akcje po 2,70 zł można uznać przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 17 miesięcy temu za nieaktualne.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie wczoraj, można wspomnieć roczne dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach w czerwcu:

… +7,9 proc. roczną dynamikę realnego PKB w Chinach w II kw. br.:

… roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Japonii w maju:

… saldo obrotów bieżących Węgier w I kw. br.:

… +4,4 proc. roczną dynamikę CPI w Polsce w kwietniu:

… +17,1 proc. roczną dynamikę publikowanego przez Deutsche Hypothekenbank indeksu EPX cen istniejących nieruchomości mieszkalnych w Niemczech w czerwcu:

… pierwszy od kwietnia ub.r. deficyt w handlu zagranicznym Polski w maju:

… roczne dynamiki agregatów pieniężnych M1 i M2 w Chinach w czerwcu:

… oraz majowy spadek wysokości stopy bezrobocia w strefie euro:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. RR

  Od trzech dni piękny rajd pszenicy. Czy przy 750 próbować S czy przeczekać na longu? jakie opinie?

  Czy panowie są aktywni na parach walutowych bo mało jest info generalnie czy ktoś może polecić jakieś forum bardziej dotyczące walut i surowców? – będę wdzięczny.

  1
 2. fast_market

  Niechybnie idziemy w stronę stagflacji. Trzeba poszukać w książkach do ekonomii
  jakie jest remedium na stagflację, ale obawiam się, że to nic miłego.
  Poza tym politycy w bankach centralnych zdaje się mają to gdzieś od kilkunastu lat.

  BOJ cuts this year’s growth forecast, unveils outline of climate scheme
  https://www.reuters.com/business/boj-cuts-this-years-growth-forecast-unveils-outline-climate-scheme-2021-07-16/?taid=60f14008b881cc0001a13ff8&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

  2
 3. Guy Fawkes

  @@

  Procesy polityczne trzeba widzieć we właściwej chronologii i ciągu przyczynowo-skutkowem.

  Dlaczego musieliśmy przedwczoraj skorumpować usiaków pod pretekstem zakupu ich czołgów? Żeby wczoraj uzyskać officialną deklarację o NIEZACHWIANYM zaangażowaniu USA w dostarczaniu bezpieczeństwa naszemu nieszczęśliwemu Krajowi.

  A po co wczoraj było uzyskanie oficjalnego oświadczenia o niezachwianym zaangażowaniu USA w nasze bezpieczeństwo??

  Żeby wyznaczyć cienką czerwoną linię Angeli Merkel, która dziś rozpoczyna ważne negocjacje w Waszyngtonie.

  ………………………………………………………………………………………..

  Powtarzam, Rzesza to jedyne państwo, które ma żywotny interes w utylizacji Polski i odzyskaniu swoich terytoriów utraconych. Dlatego my pod pretekstem zagrożenia rosyjskiego podejmujemy kosztowne działania, aby uratować całość granic i ustawiś się w takiej konfiguracji, żeby ostać się w całości do hatlendło.
  Najbardziej prawdopodobna est wojna z Rzeszą.

  Budzisza zawsze warto poczytać
  https://wpolityce.pl/swiat/558802-o-mozliwym-trojkacie-stany-zjednoczone-niemcy-polska

  …………………………………………………………………………………………..

  Mam konstruktywną i realistyczną propozycję: ustalmy w budżecie kwotę łapówek dla usiaków, kilka miliardów rocznie może wystarczy, i opłacajmy im te ich solenne deklaracje bez pokrycia, tylko niech się nie wpitalają w nasze sprawy zanadto.

  Kupiliśmy te abramsy, to to trudno, niech sobie stoją w jakimś magazynie, a my róbmy współpracę z South Koreą, tak, jak miało być. Szybko wejdziemy w najnowsze technologie w kluczowych dziedzinach i może z czasem staniemy się państwem poważnym?…

  2
   1. Guy Fawkes

    Jak już musieliśmy te czołgi kupić, no to trudno, ale przynajmniej nie róbmy kolejnej głupoty i nie używajmy ich, bo ich eksploatacja i naprawy pochłoną nasz bużet obronny.

    Róbmy oszczędne nowoczesne czołgi z South Koreą, a amramsy opchniemy jakimś arabusom, jak sprawa przycichnie, nówki nie śigane:)))

    3
   1. Guy Fawkes

    To est prawda.

    Żadne inne państwo nie ma tak oczywistego, fundamentalnego interesu skierowanego w nasze terytorium. Wszyscy inni mogą się jakoś pogodzić z istnieniem Polski w obecnych granicach, mogą z tym żyć.

    Trzeba znać trochę historii i wiedzieć, jak ciężko Niemcy po WW1 przeżywali utratę ”korytarza”, poznańskiego i części Śląska.

    Moim zdaniem trudno by ich było skłonić do wojny gdyby nie te ubytki terytorialne. To było dla nich ciężkie upokorzenie, poniżenie nie do zniesienia.

    Są tacy, młodzi wykształceni z wielkich miast, którzy uważają, że historia się skończyła, ale co pokolenie czy dwa są tacy. I nigdy historia się nie kończy.

    Historia nigdy się nie kończy, aż do hatlendło, ale to już opowieść.:))

    1
    1. fast_market

     Może i tak. Podobnie jak u nas niektórym się marzy odzyskanie Lwowa, no i może trochę mniej Wilna…
     Ale jakby na to nie patrzeć to prawdziwe intencje wobec Polski mogą się ujawnić dopiero,
     gdy będziemy (oby nie) państwem słabym i bezbronnym. Zarówno ekonomicznie, jak i militarnie.
     Aktualnie możemy się tylko domyślać jak jest naprawdę, choć dla mnie największym
     agresorem jest Rosja, co już wielokrotnie pokazała.

     4
      1. Guy Fawkes

       Jeżeli nas Rosja zaatakuje, to po to, żeby zdemontować NATO.

       Rosja ma żywotny interes w rozbiciu NATO, ale nie ma żywotnego interesu w naszej konkretnej utylizacji. My nie jesteśmy celem koniecznym do utylizacji dla Rosji, choć możemy być celem pośrednim.

       1
 4. Guy Fawkes

  @@

  W sumie ten konieczny(!!!) zakup, skoro już musiał być zrobiony, to jest w nim pewnien sens przez to, że zakupiono trochę więcej czołgów niż trzeba.

  Dla czterech batalionów potrzeba 232 czołgi. To znaczy, że poza etatowymi czołgami będzie jeszcze kompania szkolna + 4 cztery czołgi dodatkowe, czyli wojsko może w zasadzie ujeżdżać cały czas te 14 czołgów szkolnych + symulatory, a czołgi etatowe będą prawie nie eksploatowane, a więc kiedyś będzie można sprzedać je za dobrą cenę.

  BTW najlepsi w wojsku są od lat czołgiści z Żurawicy koło Przemyśla. Celtycki batalion:)))))

  1
   1. Guy Fawkes

    Odpowiednikiem taczanki z maximem są wozy opancerzone a nie czołgi.

    W górach czołgów nie używa się w zasadzie.

    Wojna azerska pokazała, że Ormianie nie mieli obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej, dlatego nie byli w stanie wykorzystać atutu górzystego terenu do obrony.

    2
  1. Guy Fawkes

   Zawsze est wyścig tarczy i miecza i on się nie kończy.

   W jednym z filmów, które linkowałem, było podane, że skuteczność środków przeciwpancernych spadła do zera, po wprowadzeniu na izraelskie czołgi systemu Trophy.

   Ruskie też mają podobne systemy.

   A nie ma systemu chroniącego przed pociskiem kumulacyjnym wystrzelonym z czołgu, bo taki pocisk est za szybki. Jak dotąd.

   1
 5. franiu

  Fiatami, kartami czy telefonami to nie my płacimy, a banki komercyjne przelewają na swoje konta między sobą – my składami tylko dyspozycję przelewu. W przypadku cyfrowych USD czy Euro będziesz miał zapis blockchainowy w swoim elektronicznym portfelu np. w komórce. Nie będzie do tego potrzebny żaden bank komercyjny. Jeżeli zgubisz komórkę, to prawdopodobnie stracisz plncoiny czy eurocoiny.

  1
  1. Guy Fawkes

   Achaaa rozumiem, teraz właściciele niewolników regulują ich wydatki pomiędzy sobą, ale system est felerny z uwagi na dostępność gotówki.

   W nowym systemie niewolnik nie będzie miał w ogóle dostępu do gotówki a wszystkie operacje ”pieniężne” będą należały do właściciela.

   2
   1. franiu

    dzięki plncoinowi będzie można płacić w sklepach pomijając pośredników (visa, mastercard czy banki komercyjne). Transakcje u notariusza będzie można płacić szybko i bezpiecznie. Stracą banki komercyjne i my – jeśli zgubimy swój portfel cyfrowy. Dlatego waluty cyfrowe raczej będą służyć niewielkim płatnościom (tak jak obecnie gotówka)

 6. madrala100

  Wobec tych wszystkich dywagacji trzeba przypomnieć, że NBP zapewnił płatności gotówkowe. burze, tornada występujące teraz powodują, że ludzie wypłacają pieniądze z bankomatów, są kolejki.
  Tego nie przewidzieli „władcy świata”. Zaskoczyło ich to, że ludzie wracają do gotówki.
  !6 godzin bez prądu, 60 godzin bez prądu. To zmienia postrzeganie świata, rzeczywistości. W sklepach wykupione agregaty prądotwórcze. Możecie zapomnieć o fotowoltanice. Nic nie zdziała wobec tornad.
  To pozytywne, że tacy Mądrzy analitycy potrafiący wszystko przewidzieć pomylili się. To szansa dla nas na wolność.

  3

Dodaj komentarz