Czy wystarczy pieniędzy na kontynuację hossy?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W reakcji na koronawirusowy kryzys roczna dynamika agregatu pieniężnego M1 (gotówka w obiegu oraz bankowe depozyty na żądanie) wystrzeliła w górę na naszym kraju do najwyższego poziomu od przynajmniej ponad 20 lat przekraczając poziomu poprzednich rekordów z marca 2007 i października 1999. Ale od stycznia ta dynamika przyrostu M1 zwalnia w szybkim tempie i w czerwcu osiągnęła najniższy poziom od 16 miesięcy. Taki spadek rocznej dynamiki M1 z poziomu przekraczającego 27 proc. do 16-miesięsięcznego minimum zdarzył się w przeszłości w lutym 2000 oraz październiku 2007.

Oczywiście z perspektywy czasu można uznać, że każdy by wtedy chciał sprzedać wszystkie swoje akcje.

5-miesięczna deceleracja rocznej dynamiki procentowej wielkości agregatu pieniężnego M1 w Polsce była w czerwcu najsilniejsza od marca 2000, tak jak rok temu akceleracja tej 5-miesięcznej dynamiki była porównywalna do tej z marca 1999 (po kryzysie rosyjskim).

Po dwu sesjach odbicia w górę WIG-20, które można traktować jak ruch powrotny do przełamanej wcześniej w dół linii wsparcia rozpoczętego pod koniec marca krótkoterminowego trendu wzrostowego spadł wczoraj o 0,54 proc. W mniejszym stopniu traciły również WIG i mWIG-40, natomiast zwyżkowały w środę indeksy małych spółek sWIG-80 i NCIndex. Standardowy MACD dla WIG-u nadal spadał osiągają najniższy poziom od początku kwietnia. Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksimum ustanowił WIG-TELKOM.

Cena kontraktów na S&P 500 próbowała wczoraj 3-cim z rzędu wzrostem wrócić ponad przełamaną w poniedziałek kolejną linię kształtującej się od marca ub.r. formacji wachlarza i dziś rano po raz kolejny zwyżkowała (+0,24 proc.). W Azji dziś rano lekko przeważały spadki. Najsilniej – o 1,2 proc. – spadał Hang Seng. Najsilniejszy – chociaż minimalny – wzrost notował koreański Kopsi (+0,16 proc.). Historyczny rekord ustanawiał australijski All Ordinaries.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć nowy rekord i najwyższą od lat 1999-2000 roczną dynamikę publikowanego przez CBS indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Holandii w czerwcu:

… wartość aktywów banku centralnego w Polsce w czerwcu:

… roczne dynamiki bankowych depozytów, kredytów ogółem i kredytów hipotecznych w Polsce w czerwcu:

… roczne dynamiki agregatów pieniężnych M1 i M2 w Polsce w czerwcu:

… dane na temat zannualizowanej liczby sprzedaży istniejących domów w USA w czerwcu:

… nowy rekord średniej ceny nieruchomości mieszkalnych na rynku wtórnych w USA w czerwcu:

… oraz dane na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Rosji w czerwcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

     1. sumadartson

      Ja tam go za białe mgiełki nie złapałem ale skojarzenie może być materialnie trafione.
      A tych germańców co nas opozitonfuhrerem poczęstowały to masz Waść rację że trza ich mać jak burą sukę do skutku.
      Bezlitosne to są kosmity z dziada.

      1
 1. Guy Fawkes

  @WB

  Mapa sztabowa madziarskich wypraw łupieskich nasuwa mojej druidycznej intuicji podobną imaginację, jak mapa sztabowa najazdów wandalskich.

  Nad tym przebywał większy rozum.

  Po odwróceniu plemion germańskich kartagińczycy oddelegowali Madziarów do gnębienia obszary zachodniego cesarstwa i chrześcijaństwa(!!), a Bułgarzy do gnębienia Bizancjum.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Węgrzy#/media/Plik:Kalandozasok.jpg

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Balkans850.png

  Czytelne jak alphabet Braille’a.

  I od razu kojarzy mi się to z przyjęciem judaizmu przez chazarów, nie może być inaczej.

  //Chazarowie …… Utworzyli tam własne państwo zwane Kaganatem Chazarskim – konglomerat etniczny (m.in. Alanowie, Goci, Bułgarzy, Madziarowie, Pieczyngowie, Rusowie, Oguzowie[4]), ze stolicą w Semender (około roku 800 przeniesiona do Itil), będące typowym przykładem imperium wojskowo-administracyjnego)

  I jesteśmy zu Hause. Mamy tam i Alanów – koleżków Wandali, i Madziarów oraz Bułgarów i Rusów.

  Od razu wiadomo, co stanowiło więź germańskich Wamdali z z dziczą azjatycką alańską.:)))

  …………………………………………………………………………………………….

  Trzeba będzie poczytać o tem w łikend.

  Tak Panie Wojtku, wędrówek ludów nie bywajet, są tylko wędrówki korpusów wojskowych, w oparciu o pierwszorzędną logistykę, wywiad i strategię kartagińską.

 2. Guy Fawkes

  Sławnych wędrówek ludów nie bywajet, są tylko kampanie korpusów wojskowych,

  Germanie szybko się odwrócili i ucywilizowali, więc sięgnięto po korpusy azjatyckie, ale one też się ucywilizowali.

  Trzeba więc było opracować wielką strategię dywersji ideologicznej wewnętrznej, oraz rewolucyjnej, która trwa do dni ostatnich.

   1. Guy Fawkes

    A jak ci Bułgarzy nawet po chrzcie się nazywali – to są jaja.

    //Ziemie zachodnie państwa bułgarskiego zarządzane przez czterech braci Komitopulów: Dawida, Mojżesza, Aarona i Samuela nie zostały włączone do Bizancjum.//

Dodaj komentarz