Do maja br. COVID-owy kryzys najlepiej przetrwały przemysły Litwy, Turcji i Polski

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wśród krajów, dla których dane na temat produkcji przemysłowej podaje Eurostat, w maju br. trzy miały poziom swojej produkcji przemysłowej wyższy o ponad 10 proc. w stosunku do sytuacji sprzed epidemii COVID-19 (grudzień 2019) : Litwa, Turcja i Polska. Ciągle niższą produkcję niż w grudniu 2019 notowały Północna Macedonia, Portugalia, Francja, Rumunia, Malta, Niemcy, Serbia, Czarnogóra, Słowacja, Norwegia i Belgia).

W stosunku do dołka recesji w europejskim przemyśle z kwietnia ub. r. największe odbicie produkcji notowały w maju br. Słowacja, Włochy, Turcja i Węgry (o ponad 70 proc.), a najmniejsze Finlandia, Norwegia i Dania (poniżej +10 proc.).

Roczna dynamika produkcji przemysłowej w Europie była w maju br. najwyższa na Słowacji, w Turcji i na Węgrzech (ponad 40 proc.)., a jedynym krajem, w którym ta roczna dynamika była ujemna była Czarnogóra.

Od półtora miesiąca trwa na WIG-u 20 trend boczny (wczoraj +0,19 proc. proc.) i na razie nie dochodzi tam do żadnego „ostatecznego” rozstrzygnięcia. Należy chyba jednak zwracać uwagę na dywergencję tworzoną przez standardowe MACD, bo bardzo przypomina ona te, które zaczęły się formować od czerwca i grudnia ub.r. poprzedzając korekty indeksu. Konsolidacja WIG-u 20 z ostatnich tygodni zdaje się najbardziej przypominać jego zachowanie z okresu czerwiec-sierpień ub.r. Wczoraj wzrosły również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji (najsilniej – o +0,66 proc. – mWIG-40). Swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły wczoraj wśród indeksów sektorowych WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-MOTO, WIG-NRCHM, WIG-ODZIEŻ i WIG-TELKOM, zaś wśród indeksów narodowych WIG-CEE.

Cena kontraktów na S&P 500 utrzymywała się w pobliżu swych ostatnich rekordów dziś rano tracąc 0,19 proc. W Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty głównych indeksów (najsilniej – +1,1 proc. – zwyżkował tajwański TAIEX). Ten ostatni oraz indyjski SENSEX oraz Shanghai B-Share Index ustanawiały swe przynajmniej roczne maksima. Najsilniej – o 1,6 proc. – spadał filipiński PSEi.

Akcje spółki MCI Capital (C/Z 6,7, C/WK 0,76, kapitalizacja 1,07 mld zł) zostały w tym miejscu wspomniane 5 listopada 2019 roku. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 8,6 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 20,90 zł. Zbliżanie się kursu akcji spółki do górnego ograniczenia kanału 12-letniego trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 20 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć lipcowe wyniki przeprowadzanego przez Melbourne Institute sondażu na temat nastrojów konsumentów w Australii:

… +21,1 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Japonii w maju:

… roczne dynamiki CPI, „core” CPI i PPI w Wielkiej Brytanii w czerwcu:

… wyniki handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii w maju:

… publikowaną przez U.K. Land Registery średnią cenę nieruchomości w Wielkiej Brytanii w maju:

… roczną dynamikę produkcji przemysłowej w strefie euro w maju:

… najwyższą od końca 2008 roku wartość publikowanego przez CSO indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Irlandii w maju:

… spadek wielkości salda obrotów bieżących Polski w maju:

… oraz +7,1 proc. roczną dynamikę PPI w USA w czerwcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

        1. Max2

         Pozycja na rynku mediów

         W 2019 roku OKO.press zyskało międzynarodową reputację jako „uznane medium zajmujące się dziennikarstwem śledczym”[12].

         W 2020 roku znalazło się wśród najbardziej opiniotwórczych i czytanych mediów w Polsce. W badaniu Digital News Report 2020 roku[13] na zlecenie Instytutu Reutersa, OKO.press zajęło w Polsce pierwsze miejsce w kategorii „Other Online News Brands”, która skupia marki medialne niebędące tradycyjnymi mediami i nienależące do żadnej firmy medialnej[14].

         W lipcu 2020 roku w badaniu Instytutu Monitorowania Mediów OKO.press znalazło się w dziesiątce najbardziej opiniotwórczych portali internetowych w Polsce[15].

         W badaniu Digital News Report 2021 OKO.press znalazło się w czołówce najpopularniejszych źródeł informacyjnych online w Polsce, z zasięgiem tygodniowym na poziomie 11%[16].

         https://pl.wikipedia.org/wiki/OKO.press

         5
          1. Neptun

           Oko pers jest tak opiniotwórczy ze jak napisze ze wszyscy ludzie maja 3 nogi to tego dnia każdy z nas będzie kupował po 3 buty hehe

           4
 1. dociekliwy54

  @All
  1/Zacznijmy od Heglowskiej uświadomionej konieczności.
  Klaus Schwab jako nieodrodny syn ziemi niemieckiej jest gotów poświęcić wolność całego świata, gdyż technologia 21w. umożliwia łączenie systemów (oczywiście potrzebne są badania na masową skalę):
  „Klaus Schwab, światowej sławy ekonomista, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego uważa, że chociaż czwarta rewolucja przemysłowa pod względem skali, zakresu i złożoności jest odmienna od wszystkiego, z czym dotąd mieliśmy do czynienia, to ciągle jeszcze mamy szansę wpływać na jej przebieg. Ta rewolucja, zdaniem Autora, w sposób zasadniczy zmieni nasz sposób życia i pracy. Charakterystyczne dla niej nowe technologie, łączące świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny, wpłyną na wszystkie dyscypliny nauki i gospodarki, na branże przemysłowe i na rządy, rzucą wręcz wyzwanie samemu pojmowaniu człowieczeństwa.” -Fragment recenzji książki „Czwarta Rewolucja Przemysłowa”
  2/Posiadamy już materiał, którym jest tlenek grafenu, mający zdolność do rozpoznawania nawet pojedynczych cząstek substancji chemicznych, wirusów, bakterii.
  a/Rozpuszcza się on w wodzie (w przeciwieństwie do grafenu) i może być podany w iniekcji.
  b/Może być rozpoznany poprzez fluorescencję w odpowiedzi na naświetlanie w zakresie UV-Podcz., a więc jego zawartość jest kontrolowalna.
  c/ Posiada własności szkodliwe dla zdrowia. Jest oksydantem, który może swobodnie przenikać tkanki i komórki. Utlenia błony białkowo lipidowe, modyfikuje DNA. Jego działanie na człowieka wywołuje uszkodzenia tkanek, w tym nerwowej, hemolizę krwi, uszkodzenia recepcji zapachów. Wdychanie wywołuje obustronne zapalenie płuc, zakrzepowość. (Wiadomo, że turecka firma produkuje grafenowe maseczki).
  d/ Są badania zastosowań GO do translacji leków w organizmach, w tym do modyfikacji genów.W połączeniu z jego możliwością detekcji, daje to możliwość rozpoznawania i niszczenia patogenów w organizmie, naprawy wadliwych genów, niszczenia komórek rakowych. Krótko mówiąc jest w nim potencjał do przedłużenia życia i zdrowia. GO daje się kontrolować z zewnątrz np. przez fale elektromagnetyczne określonej częstotliwości, może więc zachowywać się inteligentnie w organizmie.
  e/Szkodliwość działania GO można wyeliminować podając np. glutation będący naturalną antyutleniającą rezerwą organiczną. Tak więc szkodliwość GO zależy od stosunku ilościowego GO/glutation.
  Na wzmocnienie działania glutationu działa wit. D3.

  2/Pytanie z tezą, bez odpowiedzi:
  Dlaczego na początku szczepień szczepionki Pfizer’a wymagały schłodzenia do -70C , co jest charakterystyczne dla mRNA (niestabilność), a obecnie nie ma takiej potrzeby(jak w technologiach GO)?
  3/Żródła:

  Opis wyniku badań 5 kolumny:
  https://www.salon24.pl/u/niemcy/1149477,tlenek-grafenu-w-szczepionkach-mowi-wspolodkrywca-prof-ricardo-delgado
  https://www.salon24.pl/u/niemcy/1149477,tlenek-grafenu-w-szczepionkach-mowi-wspolodkrywca-prof-ricardo-delgado,2
  Wikipedia o tlenku grafenu:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_grafenu
  Praca doktorska o szkodliwości i potencjalnych zastosowaniach GO z 2017r.:
  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dfNsxzYWm48J:https://sbc.org.pl/dlibra/publication/291341/edition/275338+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d
  Bezpośredni dostęp do pracy doktorskiej w pdf z wyszukiwarki(wklej):
  Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu(GO)u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticus
  Turecka firma produkująca maseczki grafenowe:
  https://nanografi.com/materials-for-covid-19/

  Dementi od konkret24;
  https://konkret24.tvn24.pl/zdrowie,110/grafen-w-szczepionkach-mrna-nie-ma-zadnych-przekonujacych-dowodow,1068221.html
  Foliarstwo sprzed roku:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZlcZZgsYEZY

  9
   1. dociekliwy54

    Na pewnym odcinku tylko, jeżeli w ogóle.
    To złożony proces i wiele grup interesów, które muszą być zgrane. Ponadto są wykonawcy, którzy muszą być opłaceni. Tu jednak istnieje potrzeba strzyżenia tych, którzy wyrośli nadmiernie.
    Zdaje się, że Biden rozpoczął ten proces od FANG-ów.

    2
 2. Neptun

  Jak patrzę na to co się dzieje to widać że pod przykrywką wolności i tęczowości dojdzie nowy postulat szczepionkowości, wszystkie ruchy „postępowe” w imie szczepionkowości zabiorą prawo do myślenia, wolności i prawo wyboru. Nie dajmy sie zwariować tęczowości i szczepionkowości mówimy stanowcze NIE.

  9
 3. Guy Fawkes

  @Lord Dociekliwy

  Nigdy nie byłem wrogiem szczepionek co do zasady. Moje dzieci dostały wszystkie przewidziane szczepionki.

  Ale teatr i cyrk dla ubogich, jaki odbywa się od początku tej globalnej akcji tranzycyjnej rodzi odruchowy sprzeciw.

  To est lipa, oczywista oczywistość, to widać słychać i czuć.

  Ostatnio podałem przykłady czterech światowych negacjonistów, którzy zostali przykładnie zutylizowani.

  …………………………………………………………………………………………..

  5G 6G jako infrastruktura zarządzania ubogim pogłowiem ludzkim na poziomie komórkowym też się od razu narzuca.

  Nigdy nie mogłem zrozumieć na czym ma polegać ”potrzeba” wprowadzenia 5G. Napromieniować cały świat, żeby jakiś debil jeden z drugiem, mogli ściągać pornosy o 20 sekund szybciej???

  …………………………………………………………………………………………….

  Oglądałem ostatnio ”Walkę o ogień”, żeby sobie przypomnieć. Widzę, że muszę jeszcze raz zobaczyć ”Matrix”, tam prawdziwi ludzie mają wtyczki w gołowach. Myślę, że to chore rodzeństwo kartagińskie ma wiele do przekazania na temat Nowego Wspaniałego Śiata. ”Vendetta’; robi z Guya Fawkes’a jego odwrotność i taka wersja est kupowana przez ciemny lud socyjalistyczny.

  ………………………………………………………………………………………….

  A co do tych czołgów, to usiacy zrobili sobie po prostu dywizję jakiej potrzebują i będzie to jedyna duża jednostka zdolna do walki. Reszta się nie liczy.

  Ciekawa rozmowa:
  https://www.youtube.com/watch?v=pNXDRgzMT3Q

  Chłopczyk gawędzący obok swojego łóżeczka est oczywiście młody wykształcony z wielkich miast, nie trzeba zbytnio przybierać sobie do gołowy jego opinii, ale zastanowić się nad fucktami, jakie podaje.

  Jeśli chodzi o czołgi, to my mamy w zasadzie najwyżej jeden batalion sprawnych leopardów. Najwyżej, bo czołgi posowieckie są bez sensu, a jeśli by nawet były częściowo sprawne to i tak nie mają amunicji. Program modernizacji leopardów – największą klęską wojsk pancernych od 30 lat.

  Ch… d…. i kamieni kupa.

  Usiaki pilnują, żeby nasze wojsko było rozbite zanim przystąpi do bitwy. I to się bardzo dobrze udaje od 30 lat.

  3
  1. Guy Fawkes

   @Lord Dociekliwy

   Inna sprawa, że takie wezwania strzeliste jak Piąta Kolumna i to jeszcze w sovietskiej Hiszpanii, też od razu budzą nieufność.

   To też est jakiś fejk mający skompromitować zdrowy rozsądek.
   Jakoś nie wierzę, że takie demaskacyjne badania ”zdobytych” próbek byłyby oficjalnie umożliwione Piątej Kolumnie w oficjalnych sovietskich klinikach hiszpańskich.

   ……………………………………………………………………………………..

   Powiedziałbym, że to est jakaś maskirowka autokompromitująca i łatwowiernych antyszczepionkowców – wrogów ludu i tradycję frankistowską.

   1
   1. Guy Fawkes

    To est klasyczna metoda.

    Jeżeli est jasne, że w tym cyrku wszystko się nie spina i budzi podejrzenia, to powstaje tzw. teoria spiskowa, która to obnaża i ludzkość zaprzestaje wiary w oficjalną propagandę.

    Wtedy służby sovietskie tworzą konkurencyjne teorie spiskowe, które pokazują część prawdy, ale w połączeniu z elementami łatwo podwarzalnymi i wtedy wszystkie teorie ”spiskowe”, włącznie z tą prawdziwą, są skompromitowane, a na ubogą ludzkość ponownie wpływ decydujący odzyskuje oficjalna propaganda Komitetu Centralnego.

    2

Dodaj komentarz