Nikkei 225 poniżej swej rosnącej średniej 200-sesyjnej

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Japoński Nikkei 225 spadł dziś rano ponownie w okolice poziomu wsparcia wyznaczanego przez jego minimum sprzed 2 miesięcy, za zarazem znalazł się po raz pierwszy od lipca ub.r. poniżej swej średniej 200-sesyjnej.

W ostatnich latach taki pierwszy w danej hossie w ramach cyklu Kitchina spadek tego indeksu poniżej poziomu jego rosnącej średniej 200-sesyjnej okazywał się raczej okazją do kupna cen japońskich akcji niż początkiem silniej wyprzedaży, ale oczywiście to nie znaczy, że można rozpoczętą 5 miesięcy temu falę spadkową Nikkei uznać za już zakończoną. Na krótkoterminowej perspektywie miejsca na dalszą przecenę jeszcze trochę jest, chociaż wsparcie wyznaczone przez szczyty ze stycznia i października 2018 oraz stycznia 2019 wydaje się bardzo solidne.

Od półtora miesiąca trwa na WIG-u 20 trend boczny (w piątek -0,11 proc. proc.) i na razie nie dochodziło tam do żadnego „ostatecznego” rozstrzygnięcia. WIG-20 przebywał w piątek w okolicach dolnego ograniczenia rozpoczętego w marcu krótkoterminowego trendu wzrostowego. Należy chyba zwracać uwagę na dywergencję tworzoną przez standardowe MACD, bo bardzo przypomina ona te, które zaczęły się formować od czerwca i grudnia ub.r. poprzedzając korekty indeksu. Konsolidacja WIG-u 20 z ostatnich tygodni zdaje się najbardziej przypominać jego zachowanie z okresu czerwiec-sierpień ub.r. Swe przynajmniej roczne maksima wśród indeksów sektorowych ustanowił WIG-NRCHOM.

Cena kontraktów na S&P 500 spadała dziś po raz trzeci z rzędu zbliżając się do kolejnej linii rozpoczętej w marcu ub.r. formacji wachlarza. Standardowy MACD spadł poniżej swojej linii sygnału po raz pierwszy od 17 czerwca. W Azji dominowały dziś rano spadki. O +0,36 proc. wzrósł tylko malezyjski KLCI. Najsilniej – o -1,8 proc. – spadał dziś Hang Seng.

Akcje spółki OEX (C/Z 9,3, C/WK 1,06, kapitalizacja 161 mln zł) zostały w tym miejscu wspomniane 13 stycznia ub.r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 18,20 zł. W piątek jedna akcja spółki kosztowała 21,30 zł. W związku z zapowiedzią przeprowadzenia przez grupę większościowych akcjonariusz skupu pozostałych w obrocie akcji i wycofania spółki z giełdy można uznać przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 18 miesięcy temu za nieaktualne.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć ujemne saldo handlu zagranicznego Polski w maju:

… wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej pozycji netto w I kw. br. oraz wartość międzynarodowych rezerw walutowych brutto w maju Turcji:

… wyniki handlu zagranicznego strefy euro w maju:

… roczne dynamiki zharmonizowanych wskaźników CPI dla strefy euro i Polski w czerwcu:

… spadek rocznej dynamiki wskaźnika inflacji bazowej w Polsce w czerwcu:

… spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w USA w czerwcu:

… oraz spadek wartości publikowanych przez Uniwersytet Michigan wskaźników nastrojów konsumentów w USA w lipcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  Profesory gadały że jak wykres tnie z góry SK200 która nadal rośnie, to trza podbierać L.
  Doświadczenie tego nie potwierdza.
  Gdy w lipcu 2007 DJI zszedł poniżej średniej z 200 sesji to już u nas leciało na pysk przez rok i 3 kwartały.

  3
 2. billy_the_kangoor

  @Wider
  Wheat: ustawiłem zlecenie wyżej 598, ale jak widzisz nie weszło.

  Mnie interesuje najbardziej sałata + futra z jenota, gdyż jak powszechnie wiadomo, to prawdziwa namacalna wartość 🙂
  „”richie_the_kangoor 12 czerwca 2021 o 14:45
  Pierwsza dekada czerwca to dobry okres na sadzenie sałaty w ogródku.
  Ciekawe, czy mocno zazieleni się w lipcu?””

  3

Dodaj komentarz