Najwyższe w historii miesięczne zamknięcie WIG-u w lipcu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Na koniec lipca WIG zanotował najwyższe w swej historii miesięczne zamknięcie na poziomie 67638 pkt. powyżej poziomu poprzedniego rekordowego zamknięcie miesiąca z czerwca 2007 (66077 pkt.).

Wśród polskich indeksów największy wzrost zanotował w lipcu WIG-Telekomunikacja (+13,8 proc.), zaś największe spadki WIG-LEKI (-8,1 proc.) oraz NCIndex (-5,6 proc.).

Trend boczny w wąskim przedziale trwa na WIG-u 20 już drugi miesiąc (w piątek -0,54 proc.). Za wyjątkiem mWIG-40 (+0,37 proc.) pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji również w piątek spadły. Swe przynajmniej roczne maksima wśród indeksów sektorowych ustanowiły w piątek WIG-BUDOW, WIG-MEDIA, WIG-ODZIEZ i WIG-TELKOM.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal oscylowała w pobliży swych niedawnych historycznych maksimów (dziś rano +0,75 proc.). W Azji dziś rano przeważały wzrosty (najsilniej – o 2,8 proc. – zwyżkował filipiński PSEi). Australijski All Ordinaries ustanowił swój nowy historyczny rekord. Spadały o ok. 0,3 proc. tylko główne indeksy giełd w Malezji i Singapurze.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Japonii w czerwcu:

… +5 proc. roczną dynamikę CPI w Polsce w lipcu:

… oraz wyniki handlu zagranicznego Polski w maju:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. gladiator

   Czy sierpień to najgorszy miesiąc na giełdach papierów wartościowych?

   Nawet nie oglądając tego filmu z góry wiem, że Pan „astefaniak” jako urzędowy optymista powie, że zapewne w historii bywały gorsze miesiące, że w o ogóle nie ma się czym przejmować, że będzie dobrze.

   5
 1. toya

  Dwa lata były grane tratktory na forum gdy nic się nie działo, a w takim momencie nie ma chętnych na oportunistyczne trejdy?

  Ciekawe.

  Jak podobnie mętnie robiło się wokół Elektrobudowy czy nawet Kani to jakoś więcej zainteresowania było na blogu.

  7
  1. toya

   Jak ktoś ma parę minut polecam treść zażalenia, które zarząd Ursusa złożył na postanowienie Sądu Rejonowego.

   Kilka smaczków o tym jak funkcjonują (organizacyjnie) nasze sądy:
   – brak załączenia uzasadnienia
   – korenspondencja wysłana gdzieś do jakiegoś budynku spółki a nie do siedziby itp.

   To już chyba gazownia i telekomunikacja mają lepszą organizację?

   A w samej treści zażalenia pojawiają się słowa klucze, które każą mi sądzić, że ta nawalanka dopiero się rozkręca:

   strona 5

   „(…)zaprzepaszczenie zapoczątkowanej w 1893 polskiej myśli rolniczej(…)”
   „(…)zakończenie istnienia jednej z nielicznych polskich marek z branży motoryzacyjnej i agrotechnicznej”

   strona 20
   „(…)Ustawodawca podejmuje aktualnie szereg wysiłków mających na celu upowszechnienie sądowych restrukturyzacji i wsparcie w ten sposób odbudowy gospodarki(…). Szczególnym przedmiotem zainteresowania ustawodawcy pozostają branże (…), a więc również branża rolnicza.”

   https://www.ursus.com/files/2021-07/zazalenie.pdf

   3
 2. Guy Fawkes

  @@

  Nie wiem, czy ktoś tu potrafi czytać materiały historyczne.
  W zamieszczonem wczoraj fragmencie Pobóg Malinowskiego est questia podróży Naczelnego Wodza do Włoch tuż przed powstaniem.

  Chodziło o inspekcję II Korpusu i audiencję u papieża.
  Inspekcja est analogiczna do inspekcji gen. Sikorskiego na BW po uzyskaniu przez niego dokumentów katyńskich. Ale na tym podobieństwo się kończy, bo samolot gen. Sosnkowskiego nie wpadł do morza po starcie z lotniska gibraltarskiego.

  W tej inspekcji i audiencji chodziło o odwołanie się do sił mogących zatrzymać agenturalną politykę Mikołajczyka i zapobieżenie powstańczej katastrofie, to oczywiste. Pomoc dyplomacji watykańskiej i bunt wojska.

  ……………………………………………………………………………………….

  I w tem opisie est jeden fragment

  // 2 sierpnia, gdy samolot dla Wodza Naczelnego stał już na lotnisku w Rzymie, gotowy do drogi powrotnej do Londynu, przybył nagle specjalny wysłannik gen. Wilsona z zaproszeniem do Kwatery Głównej Frontu Śródziemnomorskiego w Casercie. Na próżno gen. Sosnkowski uchylał się od zaproszenia, tłumacząc wysłannikowi, że wybuchło powstanie w Warszawie i że musi niezwłocznie wracać do Londynu; wysłannik wszakże nalegał, a w końcu oświadczył, iż gen. Wilson pragnie omówić sprawy „niezmiernie doniosłe, związane z sytuacją w Polsce”.//

  //gen. Wilson oświadczył najniespodziewaniej: „Położenie na naszym froncie jest do tego stopnia pomyślne, iż powiedzieć można, Niemcy są już pobici, ostateczna ich klęska jest kwestią niedługiego stosunkowo czasu. Mogę się już obejść bez waszego 2-go Korpusu. Jednocześnie nasza sytuacja materiałowa jest tak dobra, że jestem w stanie zaproponować panu przerzucenie 2-go Korpusu do Polski drogą powietrzną. Proszę o zdanie pańskie w tej sprawie”//

  //Po takich odpowiedziach Wilsona gen. Sosnkowski stwierdził: „O ile rozumiem – negocjacje prowadziłby rząd brytyjski, wobec odmowy Moskwy nawiązania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim; być może, iż Rosja podobnej zgody udzieliłaby, ale po to jedynie, aby lądujące oddziały rozbroić z lekkiej broni, zesłać do obozów koncentracyjnych na Syberię lub zgotować im los gorszy jeszcze” .//

  ………………………………………………………………………………………….

  Nieformalna propozycja brytyjskiego generała, późniejszego marszałka, była ostrzeżeniem, że jeżeli Sosnkowski przy pomocy wojska będzie sprawiał kłopot, to całe wojsko polskie zostanie przetransportowane ”na tereny uwolnione przez Rosję”, czyli oddane Stalinowi do likwidacji, czyli kolejnego Katynia, podobnie jak się później stało z oddziałami kozackiemi i rosyjskiemi walczącymi przeciw sovietom.

  ……………………………………………………………………………………….

  To est ten bandyta:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_Maitland_Wilson#/media/Plik:Hmwilson1944.jpg

  //Henry Maitland Wilson (ur. 5 września 1881 w Stowlangtoft, zm. 31 grudnia 1964) – brytyjski marszałek polny, uczestnik obu wojen światowych.//

  //….1943 zorganizował zakończoną niepowodzeniem operację desantową na kilku greckich wyspach i był z tego powodu mocno krytykowany. Nie przeszkodziło to jednak w mianowaniu go w styczniu 1944 roku dowódcą wojsk alianckich we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego. W grudniu 1944 został wysłany do Waszyngtonu jako Chief of the British Joint Staff Mission (szef przedstawicielstwa brytyjskich połączonych sztabów). Funkcję tę sprawował do 22 kwietnia 1947. Wkrótce po przybyciu do USA, mianowano go marszałkiem polnym.//

Dodaj komentarz