Russell 2000 od pół roku bez rekordów

Dywergencje pomiędzy S&P 500 a indeksem akcji mniejszych spółek z USA czyli Russell 2000 można traktować jako interesujące sygnały rynkowe. Obecnie Russel 2000 już od połowy marca nie ustanawia nowych rekordów, gdy tymczasem S&P 500 w tym czasie robił to ponad 40-krotnie (ostatnio więcej sesji z rekordami podczas kolejnych 129 sesji zdarzyło się w styczniu-marcu 2018).

Powered by macrobond.com

W efekcie różnica pomiędzy 129-sesyjnymi sumami liczby nowych rekordów dla S&P 500 i Russell 2000 osiągnęła ostatnio najwyższą wartość w historii (od 1979 roku).

Powered by macrobond.com

Można to próbować intepretować jako sygnał sugerujący dystrybucję akcji mniejszych spółek w USA trwającą już w USA, ale jak widać powyżej nie zawsze podobne dywergencje poprzedzały jakieś poważniejsze spadki.

Podsumowanie: Russell 2000 od pół roku już nie ustanawia nowych rekordów.

Komentarze

Dodaj komentarz