S&P 500 najniżej od 2 miesięcy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

S&P 500 spadł wczoraj o 1,7 proc. do najniższego poziomu od 2 miesięcy, co spowodowało zejście wartości standardowego MACD (12, 26) dla tego indeksu do najniższej wartości od 10 miesięcy. Na podstawie doświadczeń ostatnich 4 lat można na tej podstawie próbować wnioskować, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy można będzie złapać S&P 500 na poziomie nie wyższym niż obecny (luty-kwiecień 2018), a być może znacznie niższym (październik-grudzień 2018 i marzec 2020).

Oczywiście pokoleniowa analogia z odległym o 34 lata (to długość cyklu pokoleniowego ostatnio wyznaczona przez odległość giełdowych krachów z 1974 roku i 2008 roku) tąpnięciem cen akcji na świecie z jesieni 1987 cały czas kusi, ale oczywiście to nie może być jakiś rozstrzygający argument.

W ciągu minionych 10 sesji WIG-20 spadł o prawie 6 proc., a więc najsilniej w takim okresie od października ub.r., chociaż równocześnie w porównywalny sposób do 10-sesyjnych spadków ze stycznia i marca br. (wczoraj -2,6 proc.). Indeks dotarł do dolnego ograniczenia standardowej wstęgi Bollingera. Spadły wczoraj silnie również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji.

Cena kontraktów na S&P 500 po wczorajszym spadku do najniższego poziomu od 2 miesięcy dziś rano odbijała się w górę o +0,74 proc. W Azji Nikkei odrabiając wczorajsze świąteczne zaległości spadał o -2,2 proc. Najsilniej – o +6,3 proc. – odbijał w górę Hang Seng.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć najwyższą od przynajmniej 1977 roku roczną dynamikę PPI w Niemczech w sierpniu:

… roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Polsce w sierpniu:

… oraz najwyższą od 10 lat roczną dynamikę PPI w Polsce w sierpniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. toya

   Gdy niedźwiedź do wioski na dłużej zawita, głupi ten co z nim nie siądzie do koryta
   Przegapi profity ów gość co się wierci, miast cierpliwie czekać na obfite ćwierci
   Ręce pod pupą trzymaj! radzę w dobrej wierze, by płaczu nie było gdy posiłek wjedzie.

   5
  1. sumadartson

   Kolega zwykle ustawiał stopę 2 pkt powyżej najbliższej okrągłej granicy. Dzienni cwaniaczkowie dlatego podciągają nieco powyżej możliwości układu nerwowego przeciętnego leszcza aby musiał wskakiwać z powrotem do zawróconego właśnie pociągu

   1. Pc39442

    może będzie rgr budowany od tego poziomu?
    cały duży układ dystrybucyjny buduje się. Przekroczyliśmy jego punkt szczytowy ale rgr może powstawać do końca roku. a potem z górki na pazurki rzem z Jankiem i jego kolegami grubym Daksem, Cycem40 itd

       1. badasapa

        @toya @ Max2

        Radzę włączyć myślenie – wolne myślenie. Wyłączyć szybkie. Oboje popełniacie błąd poznawczy.
        Polecam: Pulapki myslenia-Kahneman Daniel.
        Macie zbyt mało danycg.
        Jeden na podstawie wklekjonych linków ocenia wiek.
        Drugi jedynym kryterium oceny włożonej pracy w produkt yważa wagę.
        Szybkie myślenie prowadzi do strat w inwestyjach.
        Miłej lektury życzę. STOP.

        2
  1. Przemyslaw

   „znalazło się”, „jak dziecko prezent na mikołajki”, „zabawa w świętego mikołaja” – dzisiejszy świat, aby prowokować, aby się klikało.

   A nie lepiej rozpocząć dyskusję „normalnie” (przykład poniżej)?
   Swoją drogą polecam czytanie depesz (darmowe na stooqu), jako źródła informacji o sytuacji w Polsce, osobiście niczego lepszego nie znam.

   „Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) – Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok z deficytem budżetowym na poziomie 40,4 mld zł. Projekt zakłada dochody budżetu na poziomie blisko 483 mld zł, a wydatki – 523,4 mld zł, poinformowała Kancelaria Premiera.
   „Nowelizacja budżetowa 2021. Dochody: blisko 483 mld, wydatki: 523 mld, deficyt – 40,4 mld” – czytamy na profilu Kancelarii na Twitterze.

   Obowiązująca obecnie ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki – na poziomie 486,7 mld zł.”
   https://stooq.pl/n/?f=1444291&c=0&p=4+22

   1

Dodaj komentarz