Po najsilniejszej hossie, największy krach na rynku węgla kamiennego

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Na początku października ceny kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie wyszły na najwyższy poziom w historii.

Równocześnie w ciągu minionych 4 sesji spadły o prawie jedną trzecią, czyli najsilniej w takim horyzoncie czasowym w historii.

WIG-20 wzrósł w piątek najsilniej od 22 września (+2,2 proc.) uderzając w górne ograniczenie standardowej wstęgi Bollingera. Standardowy MACD dla tego indeksu rósł powyżej swej zwyżkującej linii sygnału. Rosły w piątek również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji. WIG ustanowił w piątek swój nowy historyczne rekord. mWIG-40 zamknął się najwyżej od 14 lat. Swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły wśród indeksów sektorowych WIG-BANKI, WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-PALIWA i WIG-SPOZYW, wśród makroindeksów WIG.MS-FIRN i WIG.MS-PET, zaś wśród indeksów narodowych WIG-POLAND i WIG-UKRAIN.

Cena kontraktów na S&P 500 kontynuowała dziś rano piątkowy spadek (-0,41 proc.). W Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty. Najsilniej – o +3,1 proc. – rósł filipińskie PSEi. Swe nowe przynajmniej roczne maksima ustanowiły chiński Shanghai B-Share Index, indyjski SENSEX oraz indonezyjski JCI. Najsilniej – o -0,51 proc. – spadał nowozelandzki NZX50.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć spadek wysokości salda obrotów bieżących Japonii w sierpniu:

… roczną dynamikę średniej płacy godzinowej w USA we wrześniu:

… oraz saldo handlu zagranicznego Węgier w sierpniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. badasapa

  @DrQuality

  „Waluty – coś siem zaczeno dziać…”

  Według predykcji. Było małe wachnięcie w dół po decyzjii RPP, ale 50 pkt to za mało i za późno. Teraz będzie walka na wsparciu/oporze.
  Ja zamieniłem waluty na U po zejściu w okolice wsparcia z 2015.

 2. digesting slowly

  W tym Libanie wszystkie plagi Izraela sie dzieja:

  „https://tvn24.pl/swiat/liban-bez-pradu-zamknieto-dwie-elektrownie-brakuje-paliwa-5446066”

  Jak juz kupili rope od Iranu, to teraz takie cos:

  „https://tvn24.pl/swiat/liban-pozar-w-zakladzie-naftowym-5447267”

  Co za pech.

  2
   1. karnak

    Podpuszczasz mnie.
    Jaki jest sens łapać górkę przy tak silnym trendzie wzrostowym?
    Niech wpierw padnie sygnał odwrotu – wcale nie muszę wejść w S na samej górce (to jest zarezerwowane dla szlachty), wolę po, ale pewniej – na słabości, a nie na sile.
    Pozdrawiam i życzę sukcesu.

    1
 3. billy_the_kangoor

  @ML
  „””billy_the_kangoor 8 października 2021 o 14:22
  @DS
  Oddałem OIL ze średnią ok. 76$, żeby pokryć wcześniejsze straty.
  Połowę odebrałem na 77.50$, a więc znów jestem na stracie, heh. Czekam do poniedziałku.””
  Dziś dobierałem – średnia 80.20$

Dodaj komentarz