Rentowność 10-letnich obligacji rządu Polski najwyżej od 28 miesięcy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Rentowność polskich 10-latek skarbowych wyszła na najwyższy poziom od czerwca 2019. W okresie minionych 20 lat takie 28-miesięczne maksima rentowności 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu ustanawiane były w 2008 roku oraz na przełomie 2016 i 2017 roku.

Wykres rentowności 10-latek zbliża się coraz bardziej do górnego ograniczenia 20-letniego kanału trendu spadkowego. Prędzej czy później powinien go przełamać i dotrzeć do poziomów szczytu z 2017 roku, ale oczywiście nie wiadomo, czy nastąpi to już teraz czy dopiero w dalszej przyszłości.

Rynek akcji generalnie nie lubi, gdy spread pomiędzy długoterminowymi stopami rynkowymi a stopami krótkoterminowymi zaczyna spadać, ale na razie ten spread jest ciągle wysoko, chociaż nieco spadł ze swego 10-letniego maksimum po ostatniej podwyżce stóp RPP.

WIG-20 wzrósł wczoraj do najwyższego poziomu od lutego 2018 (+1,9 proc.). Indeks przebywał ponad górnym ograniczeniem standardowej wstęgi Bollingera, a jego standardowy MACD zwyżkował nad rosnącą linią sygnału. Wzrosły wczoraj wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji. Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły również WIG i mWIG-40. Nowe cykliczne szczyty ustanawiały również wśród indeksów sektorowych WIG-BANKI, WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-MOTO i WIG-PALIWA, wśród makroindeksów WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET, a wśród indeksów narodowych WIG-POLAND.

Cena kontraktów na S&P 500 spada dziś trzecią sesję z rzędu (-0,49 proc.). W Azji przeważały dziś rano spadki. Najsilniej – -1,7 proc. – zniżkował Hang Seng. 2-letnie maksimum zaliczył w trakcie sesji Shanghai B-Share Index. Największy wzrost – o +0,59 proc. – zanotował malezyjski KLCI.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć publikowany przez Japan Center of Economic Research sierpniowy szacunek rocznej dynamiki PKB w Japonii:

… nadwyżkę obrotów bieżących Turcji w sierpniu:

… roczną dynamikę produkcji przemysłowej w sierpniu:

… oraz saldo obrotów bieżących Rosji w II kw. br.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. wider_swider

   Dzięki za propozycję, ale dla mnie to jest za wolny rynek.
   Zapakować się w coś i czekać miesiącami to nie moja bajka.
   Do tego koszty transakcyjne. Na krypto praktycznie ich nie ma, więc mogę mielić nawet przy 1-procentowych ruchach.
   Poza tym okres po mocnych spadkach altów to zbliżające się eldorado.
   Chyba nikt zdrowy psychicznie nie ma wątpliwości, że te wszystkie pseudoprojekty to wyłącznie marketingowe śmieci, ale jak spadną 50-90 procent od szczytu, to odbicia będą miały gigantyczne.
   Taka ALICE na przykład na której zrobiłem dotychczas co najmniej 100 transakcji jest po 11,19 natomiast szczyt miała na 23,83.

   3
  1. duch_natury

   @zoroo
   przed listopadowym dołkiem październikowa górka 😉

   Usiaki robią obecnie po trójce spadkowej (A) trójkę wzrostową (B) z przygotowaniem do pogłębienia (C).
   Na razie w trójce wzrostowej jesteśmy w spadkowej podfali więc czeka nas jeszcze zryw do góry co będzie kolidowało z przetestowaniem okolic 2500 przez w20.
   Stawiam wstępnie na ten szczycik pod koniec październik (20-26)

   4
          1. datik

           Bardzo to znamienne i charakterystyczne dla „pisiorów”, zdezawuują, zmieszają z błotem każdego kto odmiennie myśli a nie daj boże działa. A potem się dziwią, że nie utożsamiamy się z tym rządem a szczególnie z prezydentem. I oczywiście analogicznie działa to w drugą stronę; „nawróconym” win się nie pamięta ( vide Kryże czy Piotrowicz ). Pewnie nawet „ryżego” wynieśliby na ołtarze w podobnej sytuacji : )

           3
 1. duch_natury

  @zorro

  „Również optuję za tą wersją, z tym że szczyt będzie później i wyżej”

  Obecnie Usiaki najbardziej przypominają mi koniec lutego 2018r.
  Obstawiam nieco zmodyfikowaną wersję roku 2018 więc zgodnie z powyższym w listopadzie czeka nas dokończenie korekty w US (zejście do Sk200 ) – FALA A BESSY
  Następnie kilkumiesięczna FALA B (takie wzrosty na siłę).
  No i zamykająca strukturę łagodnej Bessy FALA C kulminująca ok. września 2022r.

  W tej usiakowej fali B – nasza bananówka będzie miała pole do popisu (wzrastająca siła względna), a wcześniej w listopadzie powinna zaliczyć korektę do poziomu 2100-2200.

  3

Dodaj komentarz