Stopa bezrobocia w Polsce nadal niższa niż ta w Niemczech w sierpniu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Od prawie 2 lat szacowania według metodologii Eurostatu wysokość stopy bezrobocia w Polsce jest niższa niż ta rejestrowana w Niemczech (wyjątkiem był luty-marzec br.).

W Europie niższą niż Polska (3,4 proc.) stopę bezrobocia mają tylko Czechy (2,9 proc.), Holandia (3,2 proc.) oraz Malta (3,2 proc.). W ogonie tego zestawienia pozostają bardziej południowe Hiszpania, Włochy, Francja i Chorwacja oraz – co może nieco zaskakujące – Szwecja.

W ciągu wcześniejszych 10 sesji do wtorku WIG-20 wygenerował 9 białych świec, co ostatnio zdarzyło się 25-28 sierpnia 2017, a wcześniej 11 stycznia 2017, 30-31 marca 2016 i 9-13 kwietnia 2015. Wczoraj jednak WIG-20 spadał (-0,83 proc.) podobnie jak pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji (ale na początku sesji mWIG-40 zdołał zaliczyć swe nowe 13-letnie maksimum). Swe przynajmniej roczne szczytu ustanowiły wczoraj wśród indeksów sektorowych WIG-INFO, WIG-NRCHOM oraz WIG-PALIWA, wśród makroindeksów WIG.MS-PET, zaś wśród indeksów sektorowych WIG-POLAND.

Cena kontraktów na S&P 500 kontynuowała dziś rano wczorajsze odbicie (+0,55 proc.). W Azji w czwartkowy poranek przeważały wzrosty. Najsilniej – 0 +1,6 proc. – zwyżkował filipiński PSEi. Swe nowe przynajmniej roczne maksima ustanowiły główne indeksy w Indiach i Indonezji. Najsilniej – o -0,65 proc. – spadał malezyjski KLCI.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć wrześniową wartość publikowanych przez Melbourne Institute wskaźników sentymentu konsumentów w Australii:

… spadek wysokości salda obrotów bieżących Niemiec w sierpniu:

… oraz najwyższą od lipca 2008 roczną dynamikę CPI w USA we wrześniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. toya

  Niełatwo jest przyznawać się do niedźwiedziego nastawienia gdy rynek zachowuje się jak się zachowuję, ale wciąż pozostaję przy tezie, że jeszcze w październiku zaczniemy spadki, które w listopadzie przyniosą poziomy niższe niż minima wrześniowe.

  4
   1. BK

    @toya

    W mojej ocenie ograniczenie QE spowoduje efekt odwrotny od tego, którego ogół się spodziewa, czyli zamiast bessy wywoła hossę na klasycznych aktywach akcyjnych, typu banki. Ograniczenie skupu papierów dłużnych urealnia długoterminową stopę procentową, zwiększa spready rynkowy, który przy niskich stopach krótkoterminowych skutkuje większymi zyskami dla sektora bankowego.
    Zwróć przy tym uwagę na lata z 2-ką na końcu, w cyklu 20-letnim, czyli 1922, 1942, 1962, 1982, 2002. Zawsze gdzieś w tych okolicach był dołek cenowy. A w przyszłym roku mamy…2022 rok;-)

    Mam jedynie dylemat czy kolejne uderzenie to będzie dociągnięcie przy dużej zmienności do podwójnego szczytu, czy faza hiperboli. Wewnętrznie czuję, że możemy mieć analogię do 1982, czyli to co było dotychczas na amerykańskim rynku, w bliskiej przyszłości będziemy widzieć jako “płaską” część hiperhossy tysiąclecia. Coś a la bitcoin.

    Dopiero drastyczne podniesienie stóp procentowych wywoła “kontrolowany” kryzys gospodarczy i schłodzenie gospodarki. Choć osobiście wolałbym, abyś miał rację co do bessy, ponieważ spadek z wyższego poziomu może się okazać dramatyczny nie tylko dla portfela ogółu społeczeństwa, ale również dla jego egzystencji.

    2
  1. tinley

   Rynek mówi jasno czego oczekuje od Glapy. Podwyżek stóp i walki z inflacją. albo mocny złoty albo rentowności pow 3% i słaby złoty. Będzie ratował się interwencjami, ale to nic nie da na dłuższą metę.
   W listopadzie nie podniesie bo rząd dostanie jeszcze wyższy wibor do oprocentowania WZ-tek. poczeka do grudnia. Zwłaszcza gdy dolar sam z siebie zalicza korektę. Na razie tak to wygląda.

   2
 2. datik

  BK

  …….Zwróć przy tym uwagę na lata z 2-ką na końcu, w cyklu 20-letnim, czyli 1922, 1942, 1962, 1982, 2002. Zawsze gdzieś w tych okolicach był dołek cenowy. A w przyszłym roku mamy…2022 rok;-)

  Mam jedynie dylemat czy kolejne uderzenie to będzie dociągnięcie przy dużej zmienności do podwójnego szczytu, czy faza hiperboli. Wewnętrznie czuję, że możemy mieć analogię do 1982, czyli to co było dotychczas na amerykańskim rynku, w bliskiej przyszłości będziemy widzieć jako „płaską” część hiperhossy tysiąclecia. Coś a la bitcoin….”
  ———————————–
  Ja tu widzę sprzeczność, możesz to jakoś wyjaśnić

  1. BK

   Chodzi Ci o podwójny szczyt? No de facto na przykład dołek – być może po zapowiadanym przez p. Toya spadku – będzie w przybliżeniu w 2022, a później nastąpi kolejny wzrost, albo do poprzedniego szczytu – z tego roku – wytyczając formacie podwójnego szczytu, albo hulaj dusza piekła nie ma i hiperbola do księżyca. Ale to jest prognostyczna zabawa długoterminowa, która dla wielu swingujących z tego forum może nie mieć znaczenia.

   Chyba, że widzisz inną sprzeczność w mojej wypowiedzi, której ja nie widzę;-)

   1. datik

    Teraz OK, najpierw dołek – jak w wymienionych latach – potem jeszcze wspinaczka, teraz to nie koliduje.
    Mnie zastanawiają te duże obroty ostatnio ( trochę obraz zaburza ALE, trzeba by sie wolumenom na szczytujących spółkach przypatrzeć ) i te ruchy na LOP na fiutach. Być może większy ruch się szykuje, w którą stronę ?

    1. tinley

     Wiadomo o co. O stołki. Rościszewski to człek Morawieckiego. Szabrowanie Morawieckiego w największym banku nie podoba się frakcji pisowych hardcorowcóe – Glapie i Sasinowi. W PIS nie mogą znaleźć większości więc jest pretekst do odświeżenia kilku stołków i odbicia twierdzy – za cenę głosów. Ziobry, Bielana czy kogo tam jeszcze. Może też coś prezes niekoniecznie chętnie spoglądał w strone getina a to się Glapińskiemu nie podoba bo Ideę już drapnął Leszkowi a teraz Getin się szykuje. Też moze być taki problem, ale raczej obstawiam stołki i głosy w sejmie.

     5
 3. Pc39442

  no dobra pojawiły się w końcu warunki do wyjścia miśka.
  Fatalne dane produkcyjne JSW i trwające już spadki na nośnikach energii. Znaczne obniżki wzrostu PKB w Niemczech. Na dokładke słabsza inflacja niż prognozowano w USA.
  Wygląda na szczyt inflacji i szczyt surowców.
  konec trade inflacyjnego –> przebijamy balon Wig20

Dodaj komentarz