Miesiąc: kwiecień 2023

Za pszenicę nie trzeba będzie już płacić jak za zboże

Rosja była w 2021 roku największym na świecie eksporterem pszenicy, zaś Ukraina była na 5-tym miejscu. Z tej racji inwazja tego pierwszego kraju (grożąca nałożeniem nań sankcji eksportowych) na ten drugi (zagrożony niemożnością wywozu tego surowca za granicę) rozpoczęta 14 miesięcy temu spowodowała skok – krótkotrwały – ceny kontraktów na pszenicę do najwyższego poziomu w …

Ostrzeżenie ze strony INI SII

20 stycznia tego roku komentując osiągnięcie przez publikowany co czwartek o godz. 15-tej przez polskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Indeks Nastrojów Inwestorów (różnica pomiędzy udziałem optymistów i pesymistów odnośnie półrocznej perspektywy WIG-u) czwartego najwyższego w jego 12-letniej historii poziomu wyrażałem się nieco sceptycznie co do krótkoterminowych perspektyw naszego rynku akcji: “Z kontrariańskiego punktu widzenia nie wygląda …