Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Akceptując zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie, zostanie Pani/Pan przekierowany do wniosku o założenie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. Informujemy że, za skorzystanie z tego linku/przekierowania Dom Maklerski Banku BPS S.A. przekazuje Wojciechowi Białkowi wynagrodzenie z tego tytułu. Wysokość wynagrodzenia stanowi określony w umowie procent prowizji wygenerowanej przez Klientów, którzy założyli rachunek za pośrednictwem tego linku/przekierowania ze strony https://wojciechbialek.pl/ na stronę Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. https://dmbps.pl/zaloz-rachunek/ankieta.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. na żądanie klienta udostępnia szczegółowe informacje dotyczące wysokości i warunków otrzymywania świadczeń, o których mowa powyżej.

Podpisanie oświadczenia dołączonego do wniosku o założenie rachunku w DM BPS i wpisanie kodu promocyjnego: WB DMBPS będzie jednocześnie akceptacją powyżej przedstawionych informacji.

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam wolę założenia rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. korzystając z linku udostępnionego przez Wojciecha Białka.