Cykliczna bessa również na rynkach obligacji skarbowych w Czechach i na Węgrzech

Dziś rano pisałem o postępującej bessie na krajowym rynku obligacji skarbowych. To oczywiście szersze zjawisko nie dotyczące jedynie Polski. Na przykład w trakcie dzisiejszej sesji rentowność czeskich 10-latek śmiało atakowała swój cykliczny szczyt z 2018 roku. Również rentowności węgierskich 10-latek są teraz najwyżej od 2018 roku. Jest to od tyle ciekawe, że rentowność polskich 10-latek …

Dalsze zaskoczenia skalą wzrostu tempa inflacji na świecie

W maju pisałem w tym miejscu o tym, jak Amerykanie zaskoczeni zostali tempem inflacji w ich kraju („Zaskoczony jak Amerykanin inflacją„). 5 miesięcy później można wskazać wiele różnych regionów świata, które także wydają się rekordowo mocno zaskoczone skalą wzrostu cen. Podsumowanie: analitycy w wielu rejonach świata są rekordowo zaskoczeni skalą wzrostu tempa inflacji w ostatnim …

Po najsilniejszej hossie, największy krach na rynku węgla kamiennego

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Dalsza normalizacja sytuacji na rynku pracy w USA

5 tygodni temu postawiłem tu dwie tezy („Kiedy FED zacznie podwyższać stopy„): „FED zacznie jednak podnosić stopy procentowe, gdy poziom zatrudnienia w gospodarce USA przekroczy 150 mln osób.” oraz „sygnałem do rozpoczęcia podwyżek stóp FED będzie spadek wysokości stopy bezrobocia w USA poniżej 5 proc.” No więc poziom zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA we …

Rentowność polskich 10-latek najwyżej od ponad 1,5 roku

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

WIG-BANK najsilniejszym w tym roku indeksem sektorowym GPW

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

RPP ruszyła w pogoń za inflacją

RPP podniosła dziś wysokość swojej stopy referencyjnej o 0,4 pkt. proc. do 0,5 proc. To pierwsza podwyżka stóp banku centralnego w Polsce od 9 lat. Od 2012 roku RPP obniżała stopy 13-krotnie sprowadzając je z poziomu 4,75 proc. do 0,1 proc. w czasie koronawirusowego kryzysu. Podsumowanie: pierwsza podwyżka stóp procentowych RPP od 2012 roku.

Szaleństwo na rynku surowców energetycznych

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …