Popyt krajowy i wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych napędzały wzrost PKB w II kw. br.

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Od II kwartału ub.r. roczne dynamiki kluczowych parametrów wzrostu gospodarczego w naszym kraju są bardzo ekstremalne, co raczej utrudnia wyszukiwanie jakichś podobnych historycznych epizodów. W II kw. br. roczna dynamika realnego PKB wyniosła aż +11,1 proc., po tym jak rok wcześniej spadła do najniższego poziomu od początku lat 90-tych (-8,3 proc.).

Na te +11,1 proc. złożyła się +11,8 proc. kontrybucja popytu krajowego i -0,7 proc. kontrybucja eksportu netto.

Tę +11,8 proc. roczną dynamikę popytu krajowego można rozbić na +8,1 proc. kontrybucję wydatków konsumpcyjnych i +3,7 proc. kontrybucję inwestycji brutto (tu wykres trochę przypomina sytuację z 2010 roku).

Z kolei na +8,1 proc. kontrybucję wydatków konsumpcyjnych złożyły się +7,4 proc. udział wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych oraz +0,7 proc. udział wydatków publicznych.

Na koniec 3,7 proc. kontrybucję inwestycji brutto można rozbić na +2,9 proc. wzrost zapasów oraz +0,8 proc. inwestycji w środki trwałe brutto.

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. sumadartson

   Białogłowa przedkłada Mateusza i powtarza:
   Za króla Mateusza
   Jedz pij i popuszczaj kontusza.
   Dla pospólstwa zaś ma przestrogę:
   Gdy wrócą POpaprane
   Zaciskaj sukmanę.
   Zamknąłem 2 S ale wraz mam nadkomplet.

   2
    1. sumadartson

     A Waćpan ma coś swojej osobie do zarzucenia?
     Król nie król ale mościwie panuje. I zauważyłem że w Brukseli kłaniają mu się nawet chodliwe jeszcze laski, a nie jak drzewiej nasi panujący kłaniali się plecom urzędasów.

     2
 1. Guy Fawkes

  @@

  Rezerwy walut i złota wzrosły w Polsce bezprecedensowo, możliwe est zrównoważenie budżetu w tym roku.

  https://wpolityce.pl/gospodarka/565161-budzet-na-koniec-2021-roku-moze-byc-zrownowazony

  Czy można na to pozwolić???

  ………………………………………………………………………………………….

  Cztery rosyjskie kolumny ćwiczą marsz na Warszawę, a piąta kolumna niemiecka est w Warszawie.

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/565629-aktywisci-greenpeace-zablokowali-gmach-resortu-wideo

  ……………………………………………………………………………………….

  Unia Polski z Rzeszą po tysiącu lat Drang nach Osten, est katastrofalnem absurdem i realną niemożliwością. Ubodzy kretyni mogą sobie roić, że w realu

  // … wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. 7 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. 8 Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii….//

  No ale przecież tak nigdy w realu nie będzie, come on.

  ………………………………………………………………………………………..

  Możliwa i realna est unia Polski z Węgrami, bo dotyczy jednego …gatunku, narodów szlachetnych y cywilizowanych w tej samej Cywilizacji i Wierze, ale nie z neandertalską, barbarzyńską Rzeszą.

  https://wpolityce.pl/swiat/565623-wegry-solidarne-z-polska-varga-ke-przekroczyla-granice

  4
     1. sumadartson

      Dzięki. To był pierwszy taniec młodej pary na weselu mojego szlachcica-juniora. Zarąbisty. Goście klaskali z zachwytu.
      Sorry za włodeczka. Zapomniełem o Waszmości sympatiach. W sumie to gostek robi dla nas dobrą robotę. Dla Międzymorza.

      2
       1. sumadartson

        Cóż począć. Jeden rodzi się szlachcicem a chciałby artystą lekkoduchem, inny kmiotem a chciałby arystokratą. Jeno Waszmości się udało wstrzelić.
        Max, jako że złota zaniechał nie wporę pozostanie na razie tym kim jest.

        3
  1. sumadartson

   Kupując pieczywo w Żabce trafiłem Johnnie Walkera 0.7l w promocji dla ubogich za 5 dych. Łyknij Waszmość a wszystko pojmiesz. Wprawdzie cena zabija nieco normalny smak, ale dolna połówka flaszki już smakuje normalnie

   1
  2. Guy Fawkes

   Burdel, to ty masz przede wszystkiem w gołowie Max, i nic z tem zrobić nie można, stary sovieciarz musi mieć jakieś soviety jako ojczyznę [sic!], inaczej traci grunt pod nogami.

   (inne sprawy z litości pomijam)

   4
  1. Max2

   W nawiązaniu do naszej ostatniej wymiany zdań :

   toya 1 września 2021 o 22:07
   Odpowiedz

   not gonna happen – decentralised

   Czy można zdecentralizować coś co nie istnieje?

   ———-

   https://wiadomosci.onet.pl/lodz/yuval-noah-harari-spotkanie-w-lodzi-igrzyska-wolnosci/z2w5qz0

   Pewnie Pan zna. https://pl.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Harari Ale tej ciekawostki na pewno nie :

   Harari mówi, że medytacja Vipassana, którą zaczął uprawiać podczas pobytu w Oxfordzie w 2000 roku, zmieniła jego życie[12][13]. Praktykuje przez dwie godziny dziennie (jedną godzinę na początku i jedną pod koniec dnia pracy[14]), corocznie podejmuje odosobnienie medytacyjne trwające 30 dni lub dłużej, w milczeniu, bez książek i mediów społecznościowych[4][15]; jest też asystentem nauczyciela medytacji[16].

 2. wider_swider

  Przydałaby się jeszcze jedna fala paniki z zejsciem w rejon 38k.
  Następnie ostatni etap hossy z targetem w okolicach 100k pod koniec roku.
  Alty w trakcie tego ruchu wystrzelą w kosmos, skoro są teraz tak agresywnie skupowane.

Dodaj komentarz