Miesiąc: listopad 2019

W III kw. spadła kontrybucja akumulacji brutto, wzrosła – eksportu netto

Mamy już szczegółowe dane GUS na temat kontrybucji poszczególnych składników popytu do 3,9 proc. rocznej dynamiki PKB w naszym kraju w III kw.: Tradycyjnie zobaczmy najpierw rozbicie tej +3,9 proc. dynamiki na popyt krajowy (+3,1 pkt. proc.) i eksport netto (+0,8 pkt. proc.): Jak widać kontrybucja eksportu lekko wzrosła w poprzednim kwartale, natomiast mieliśmy do …

Shanghai B-Shares Index najniżej od ponad 5 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Dno cyklicznego spowolnienia gospodarczego już powinno pojawiać się na radarze WIG-u

W październiku roczna zmiana produkcji-budowlano montażowej w naszym kraju spadła do najniższego poziomu od lutego 2017 (-4 proc.). Produkcja przemysłu i sprzedaż detaliczna były wyższe niż rok wcześniej o odpowiednio 3,5 proc. i 4,6 proc. (w październiku br. było tyle samo dni roboczych co w październiku 2018). Po wrzuceniu tych danych GUS do prostego modelu …

Wzrosty dolara względem walut EM potwierdzają słabość WIG-u 20

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

It Ain’t Over Til It’s Over

Zgodnie z wczorajsza obietnicą zacznę się dzisiaj zastanawiać, co obecna pozycja amerykańskiego systemu finansowego i gospodarki w ramach cyklu Juglara oznacza dla “wschodzących” rynków akcji. Ograniczę się do analizy trzech ostatnich cykli, bo doświadczenie z lat 70-tych i początku lat 80-tych – ze względu na wysoką inflację wtedy panującą – trudno odnieść do obecnej sytuacji. …

Krótkoterminowy pat na WIG-u 20

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Czy alarm został odwołany zbyt wcześnie?

Inwersja krzywej rentowności w USA na odcinku 10 lat – 3 miesiące, która ostatni raz dała fałszywy sygnał ostrzegający przed recesją w 1966 roku osiągnęła apogeum 28 sierpnia (-0,48 pkt. proc.), po czym zanikła. O rezultacie tego powrotu różnicy pomiędzy rentownością 10-letnich obligacji i stopy 3-miesięcznych bonów skarbowych do wartości dodatnich o wymowie wcześniejszego złowróżbnego …

Kurs BTC/USD zbliżył się do strefy wsparcia

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Dołek sezonowej projekcji WIG-u 20 za nami

Rok temu uśredniając roczne przebiegi WIG-u z lat 1994-2017 wyliczyłem sezonowy wzorzec dla tego indeksu. Z uzyskanej projekcji wyszedł wniosek, że z sezonowego punktu widzenia najlepszym momentem na zakup WIG-u 20 są okolice 20 listopada. W ciągu minionych 20 miesięcy ta prawidłowość się w miarę dobrze sprawdziła. Pomiędzy 20 listopada a końcem kwietnia, kiedy wypada …

Czy analogia z listopadem 1998 zadziała?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …